Arama

Osman Gazi

Güncelleme: 29 Kasım 2021 Gösterim: 1.338 Cevap: 1
Ferşat - avatarı
Ferşat
Kayıtlı Üye
28 Eylül 2021       Mesaj #1
Ferşat - avatarı
Kayıtlı Üye
OSMAN GAZİ EFSANESİ
Osman Gazi kimdir? İşte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin hayatı…
Sponsorlu Bağlantılar

Osman Gazi , 1258 yılında Söğüt’te doğdu. Osman Gazi’nin yaşam ve savaşları tarihsellikten çok, masalsı destansı bir örtüntü içinde, halk söylentileri, ermişlik öyküleri ve mitolojik lejantlarla renklendirilmiştir. İşte Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı...

Osman Gazi, Osmanlı Beyliğini kurmuştur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hanımdır. Hayatı boyunca birçok şehir fethetmiş ve savaşlar kazanmıştır. Kurduğu beylik 600 yıllık hüküm sürecek bir imparatorluğa erişmiştir. Osman Gazi’nin türbesi günümüzde Bursa’da yer almaktadır. İşte Osman Gazi’nin hayatı…
OSMAN GAZİ’NİN HAYATI
Babası Ertuğrul Gazi, Batı Anadolu’da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylasında yaşayan Oğuz Türkleri'nin Bozok boyunun Kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya başkanlık etmekte idi.
Osman Gazi onun küçük oğlu idi. Tarihçi İbn-i Kemal (ö. 1534) Tevarih-i Al-i Osman adlı eserinde Ertuğrul Bey'in Anadolu'ya (Rum'a) geldiğinde iki oğlu bulunduğunu, Söğüt'te göçebe yaşamının sürdürürken 1254'te (hicri 652'de) “aslan yapılı ay yüzlü” küçük oğlu Osman'ın doğduğunu bildirir. Halk söylentilerine göre annesi (ya da babaannesi), Hayma Ana'dır.
Yine tarihçi İbn-i Kemal, Osman'ın gençliğinde “yiğitler arasına girdiğini” ve “vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu” belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber “şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu” bildirir. Bu anlatımın Oğuz destanının temalarına benzer şekilde işlenmiş olduğu barizdir.
1281 yılında 23 yaşında iken Ahi'lerden olan Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu.
OSMANLI BEYLİĞİ'NİN KURULUŞU

Osman Gazi'nin hangi tarihte, ileride Osmanlı Devleti olacak uçbeyliğini kurduğu tarihçiler arasında tartışmalıdır. Kulaca Hisar ve Karacahisar kalelerini fetihleri takiben 1299 yılında İnegöl'ü alması Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. Birçok tarihçi 1299 yılında Anadolu Selçuklular Devleti'nin yıkılışı ile Osman Gazi'nin, Anadolu’nun diğer Türk beylikleri arasında istiklâlini ilan ederek, Osmanlı Devleti’ni kurduğunu kabul ederler. Diğer tarihçiler 1299'da Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'in Osman Gazi'ye tabl ve bayrak göndermiş olduğunu ve bu tabl ve bayrak ödülleri ile üç beyliğine sembolik olarak istiklâl verdiğini iddia ederler.
Bir ipekçilik ve demircilik merkezi olan Bilecik kalesinin eline geçmesi ile Osman Gazi'nin yetmiş yıllık hayatının üçüncü evresine girmiş olduğu tarihçilerce kabul edilir. Bu hayatının bu evresinde de savaşlar önemli roller oynarlar.
Bu evrede ilk başarı Köprühisar'ın beylik güçleri eline geçirilmesi ile başlamıştır. Bu dönemde hedef önemli bir Bizans şehri olan ve Üçüncü Haçlı Seferi'nde Latin Haçlıların ele geçirdikleri Konstantinopolis'e karşı Doğu Roma/Bizans İmparatorluğu direniş merkezi olan ve 1261'de tekrar Konstantinopolis'i eline geçirip imparatorluk kuran ve o zamanlar hala imparatorluk tahtında bulunan Paleologos Hanedanı'nın merkezi sayılan İznik idi. İznik Gölü'nün doğusunda bulunan İznik şehrine karşı olmak üzere golün batı kısmına 1301'de Türkmen nüfuslu Yenişehir kurulmuştur. Osman Bey Yenişehir'i beylik merkezi yapmıştır.
Tarihçi Mehmet Nesri'nin 1500'lerde kalem aldığı tarihe göre aynı yıl Osman Bey adına ilk hutbe Şeyh Edebali'nin müritlerinden olan Karamanlı Dursun Fakih tarafından Karacahisar'da bir kiliseden çevrilmiş olan camide verilmiştir.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına “dirlik” olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve “damla illeti” yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı.

GENÇ_ATATÜRKÇÜLER
_prens_ - avatarı
_prens_
Kayıtlı Üye
29 Kasım 2021       Mesaj #2
_prens_ - avatarı
Kayıtlı Üye
Osmanlı Beyliği'nin ilk padişahıdır. Fahrüddin lakabı ile tanınır. Döneminde Bilecik fetholunmuştur. Şeyh Edebali'nin kızı Bala hatun ile evlidir. Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Gazi döneminde ahi teşkilatı önemli bir esnaf teşkilatı olarak Anadolu içlerinde aktivitelerini artışmışlardır. Oğlu Orhan Gazi babasından çok yaşadığı için İhtiyarüddin lakabı ile dinin(İslam'ın) ihtiyar savunucusu lakabı ile bilinir. Osmanlı Osman Bey döneminde devlet teşkilatının temelleri atılmış Devlet-i Ebed Müddet ile cihat politikası esas alınmıştır. Bu dönemde Bizans tekfurları(valileri) ile dostça görünme yani müdara uygulanmıştır. Osman Bey döneminde iskan politikası ile fethedilen bölgelere Türkmen ailelerin yerleştirilmesi ile o bölgelerin Türkleşmesi ve İslamlaşması sağlanmıştır. Allah bu Türk büyüklerimizin hepsinden razı olsun ve cennetiyle müşerref kılsın..
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Konular

5 Aralık 2016 / Misafir Osmanlı İmparatorluğu
28 Eylül 2021 / The Unique Asker tr
29 Ağustos 2008 / GÜLGECELER Taslak Konular
5 Aralık 2016 / Misafir Cevaplanmış
5 Aralık 2016 / Misafir Cevaplanmış