Arama

Önemli İcatlar - Fırça

Güncelleme: 3 Aralık 2010 Gösterim: 7.983 Cevap: 0
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
17 Ekim 2008       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Biri, fırçalayarak ya da süpürerek temizlemeye, öbürü de bir maddeyi herhangi bir yüzeye sürmeye yarayan iki tür fırça vardır. Birinci türe, kir ve istenmeyen madde­leri temizlemek için kullanılan el ve tırnak fırçaları, diş fırçaları, saç fırçaları, süpürge­ler, pas çıkarmak için kullanılan tel fır­çalar gibi farklı amaçlarla kullanılan sayısız fırça girer.
İkinci tür fırçalar da aynı derecede önemli­dir ve ressamların ince boya fırçalarından, boyacıların gemi bordası gibi geniş yüzeylere koruyucu boya sürmek için kullandıkları bü­yük kaba fırçalara kadar çeşitlilik gösterir.
Sponsorlu Bağlantılar
"Fırça" sözcüğü, sanayide kullanılan ve yakından tanıdığımız fırça tipinden çok fark­lı fırçaları da içermekle birlikte bunlar da aynı tür gereçlerden, aynı biçimde yapı­lır.
Sert ya da yumuşak bütün fırçalar bir tür esnek liften yapılır. Lif ince bir ipliktir. Hayvan kılı olabileceği gibi, bitki ya da ağaçlardan da elde edilebilir. Bunlara doğal lifler denir. Kimyasal yollarla laboratuvar ve fabrikalarda yapılanlar ise yapay ya da sente­tik liflerdir. Fırça yapımında kullanılan mad­deler arasında domuz ve at kılı, bazı ağaç ve bitkilerin lifleri, çelik ya da pirinçten yapılma teller, balina kemiği ve naylon gibi çok sert ve esnek fırçaların yapımında kullanılan ya­pay liflerle, başka plastikler sayılabilir.
Fırça yapımında kullanılan gereçlerden ba­zıları çok pahalıdır ve zor bulunur. Resim fırçası yapımında kullanılan samur tüyü yeri­ne göre altından bile değerlidir. Tıraş fırçala­rında, boya ve sanayi fırçalarında kullanılan porsuk tüyü de çok değerlidir. "Devctüyü" denen fırçalar çoğunlukla sincap kuyruğun­dan yapılır.

Fırça sırtı yapımında genellikle kayın, huş-ağacı ya da kızılağaç gibi ağaçların tahtası kullanılır. Sert tahtalı ağaçların yanı sıra plastik, fildişi, bağa ve gümüşün de kullanıldı­ğı olur.
Birçok hayvan kılı ve bitkisel lifin kökü, ucundan daha kalındır. Bir fırça yapmak için binlerce kıl ya da lif gerekir. Bu kıl ya da lifler, kökleri aynı yönde olmak üzere, bir araya getirilerek tutamlar oluşturulur. Boya fırçaları uca doğru giderek incelen bu tür liflerden yapılır ama süpürge yapımında her iki uçta da aynı kalınlığı sağlayacak şekilde karıştırılmış liflerden yararlanılır.
Boya fırçasında kullanılacak kıllar, küçük tutamlar halinde çubuklara bağlanır. Kıllar buhara tutularak ya da kaynatılarak düzleştirilir. Tıraş ya da diş fırçalarında kullanılacak hayvan kılları, temizlemek ve mikroplardan arındırmak amacıyla kaynatılır ve kimyasal maddelerle işlem görür.
Birçok fırça daha yararlı olması için farklı uzunluk ve türdeki kıl ya da liflerin karıştırıl-masıyla yapılır. Örneğin bir boya fırçası biri yumuşak ve boyayı kolay yayan, öbürü sert ve ıslandığında fırçanın fazla gevşemesini engel­leyen iki tür kıldan yapılabilir. Bu iki tür kıl birlikte kullanıldığında, yalnız birinin kullanılmasından daha iyi sonuç elde edi­lir.
Sanayide ise daha değişik fırçalar kullanılır. Kumaş germek için kullanılan gergi fırçaları buna örnektir. Kumaş, silindirlere sarılan uzun şeritler halinde dokunur. Silindire sarıl­ma sırasında kumaşın buruşmasını önlemek için gergi fırçaları kullanılır. Fırçalar silindir­lere doğru kayan kumaşa değecek biçimde yerleştirilir. Kıllar kumaşı iki kenara doğru itecek ve böylece gererek kırışıklık oluşmasını önleyecek biçimde düzenlenmiştir.
Birçok sanayi fırçasında kıllar bir çemberi çevreler. Dişçilerin, hastalarının dişlerini te­mizlemek için kullandığı çok hızlı dönen minicik fırçalar da bu biçimdedir.
Sanayide kullanılan bazı fırçalar tümüyle kıl ya da liflerle kaplı bir silindir görünümün­dedir. Bunlardan bazıları kâğıt üretiminde, parlatıcı maddeyi yaymak için, bazıları halı fabrikalarında üretimden sonra halıları iyice temizlemek amacıyla, daha başkaları ise pa­muklu kumaşlara desen basan metal silindir­lere boya yaymak için kullanılır.
Dünyanın pek çok yerinde süpürgedarısından, ince çalı çırpıdan yapılma süpürgeler evlerin, bahçelerin ve kapı önlerinin temiz­lenmesinde hâlâ kullanılmaktadır. Bunlar to­zu kaldırdıkları için sağlığa zararlıdır. Ev temizliğinde elektrikli süpürge kullanmak bu sakıncayı ortadan kaldırır. Elektrikli süpürge­lerde, içerideki pervanenin tozları emmesini kolaylaştıran bir fırça düzeneği vardır.

MsxLabs & Temel Britannica

Son düzenleyen asla_asla_deme; 3 Aralık 2010 14:16
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....

Benzer Konular

5 Mart 2017 / Misafir Mühendislik Bilimleri
20 Aralık 2016 / Misafir Mühendislik Bilimleri
16 Mart 2016 / kompetankedi Mühendislik Bilimleri
10 Eylül 2012 / Efulim Mühendislik Bilimleri
3 Kasım 2012 / ölmez fenerli Mühendislik Bilimleri