Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 25 Mayıs 2011  Gösterim: 6.333  Cevap: 10

Bilimin yararları hakkında objektif veriler sunabilir misiniz?

Misafir
1 Ocak 2010 15:35       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
biz bilimin olumlu yönlerini araştıracagız nitelikleri yönleri olumluluklarını bulduk ancak objektif bir çok örnek gerekiyo ve biz fazla bulamadık lütfen bu konuda yardım cı olurmusunuz çok acil ve önemli lütfen şimdiden çok teşekkürler
Sponsorlu Bağlantılar


Misafir
5 Mart 2011 20:20       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acele bilimin yararları lazım
PerFectChocuk
9 Mart 2011 20:14       Mesaj #3
PerFectChocuk - avatarı
Ziyaretçi
bilimin yararları çok acil lazım
Misafir
14 Mart 2011 21:28       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bilgi ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum
Misafir
16 Mart 2011 18:39       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bilimin yararları il ilgili daha fazla bili olablirdi
Misafir
23 Mart 2011 22:33       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bilimin yararlari ile ilgili bilgi ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum
Misafir
24 Mart 2011 16:00       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
[QUOTE]bilimin yararlari ile ilgili bilgi ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum olur mu
Misafir
28 Mart 2011 20:16       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bilimin yararları:

1. Tıbbi gelişmelere kaynaklık yaparak birçok hastalığın iyileştirilmesi. İnsan ömrünün uzatılması.

2. Toplumun batıl inançlardan kurtarılarak; çağdaş, özgür bir yapıya kavuşturulması.

3. Fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı bireylerin yetişmesi.

4. Bebek ölümlerinin azalması. Başarılı doğum oranının artması. Anne-bebek sağlığıyla insan ırkının sağlıklı üreyebilmesi.

5. İletişim olanaklarının artması ve kolaylaşması.

6. Bilginin oluşturulması, düzenlenmesi, depolanması ve dağıtılmasının kolaylaşması.

7. Ulaşım olanaklarının kolaylaşması.

8. Doğayla mücadelede insanlığın öne geçmesi.

9. Güvenlik ihtiyaçlarının sağlıklı olarak giderilebilmesi.

10. Barınma ihtiyacının daha kolay giderilebilmesi.

11. Evrenin ve varlığın sırlarına ulaşabilme arzusunun tatmin
7 Nisan 2011 22:11       Mesaj #9
mustakar - avatarı
VIP VIP Üye
[QUOTE=Misafir;2024288]
Alıntı

bilimin yararlari ile ilgili bilgi ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum olur mu

Bilim Nedir, Bilimin Faydaları Nelerdir


Bilim ve teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için buluşlar ve icaatlar yapmışlardır. İşte siz dipcik okurları için iki makalemiz.

Bilim veya ilim, neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. Bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. Bilim, temelde, deneme ve deney ile ispatlanabilen bilgi bütününü anlatır. Bazı bilim adamlarına göre bilim:
« Her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır.
« Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. »

Sıvı azotla (nitrojenler) soğutulmuş yüksek-ısılı süperiletkenin üzerinde asılı duran bir mıknatıs.

Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük’te “bilim”i şöyle tanımlamaktadır:

« “Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim” [4] »

Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşama standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek gerektiği gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar. Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, astronomi ve tıpdır. Çok çeşitli matematiksel çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana hala yeni formüller, sistemler, teoriler geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğine bir örnektir.

Kanunlar bilimin vazgeçilmez öğeleri olsa da, halen birçok bilimsel kanunun doğruluğu tartışılır düzeydedir. Bilim deneye çok önem verir ve bilimsel yöntem deneye dayanır. Bu safha işlenen konuyu daha inandırıcı kılmanın yanında belirli bir çerçeveye oturtur. Sadece kağıt üzerinde birer teoriyken kanunlaşabilir ve temel taş niteliğine bürünebilir. Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir durumdur. Zaman içinde alt dallara bölünen bilim sayısal ve sosyal alanlarda ayrı konulara bürünmüş fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet etmeyi sürdürmüştür.


Bilim ve Teknolojinin Yararları Nelerdir

Teknolojinin geçmişten günümüze kadar insan yaşamına birçok faydaları olmuştur.İnsanlar bilimsel araştırmaları insanların doğası gereği merak edip sorgulamaları sonucu yaptıkları çalışmalarla meydana getirirler.?technoslogos? teknolojinin Latince karşılığıdır.?techne?yapmak,?logos? bilmek anlamına gelmektedir.Alet ve edevatın yapılması için gerekli olan bilgi ve yetenektir.
Sanayinin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir.Uluslar teknoloji üretip,bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü,savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir.Bu yüzden ülkelerin teknoloji üretmesi gelişmişlikleriyle doğrudan ilgilidir.
Günümüz dünyasında bir ülkenin diğer ülkeler üzerindeki saygınlığı ve dünya ülkeleri arasındaki konumu teknolojisinin gelişimiyle yakından ilgilidir.Teknolojik gelişmelerin sağlığa ,eğitime,haberleşmeye ve her alana olumlu katkısı mutlaka ama mutlaka vardır.
Teknolojik gelişmelerin eğitim üzerine etkisinin 19.yy?a kadar pek fazla değiştiği söylenemez.19.yy?a kadar eğitimde hep klasik uygulamalar kullanılmıştır.tahta;sıra,tebeşir vb gibi?uygulamalar varken 19.yüzyılda bu durum değişime uğramıştır.Günümüzde bir kütüphane dolusu kitabın içinde bulunan bilgi bir diskin içine sığabilmektedir.Uydu ve internet teknolojisi sayesinde dünyanın bir ucundaki kütüphanede bulunan bilgilere ulaşabilmekteyiz.

1-) internet ağı sayesinde Dünya?nın bir ucundaki bilgiye ulaşıyoruz.
Teknolojinin gelişimi yaşam standartlarını artırmakta ve insana daha rahat bir yaşam sunmaktadır.Milattan öce 5000 yılında saatte 2-3 km hız yapabilen kızaklarla taşımacılık yapılırken 20.yy?da jet motorlarının yapılmasıyla saatte 1000 km?lik hızın üzerine çıkılmıştır.

2-) Teknoloji sayesinde insanlar daha rahat yaşam koşullarına sahip olurlar ve işlerini daha çabuk ve daha rahat yaparlar böylece ömürleri uzar.Evlerimizde kullandığımız çamaşır bulaşık makinelerinden tüm teknolojik aletler işlerimizi daha rahat yapmamıza olanak sağlar.
Evlerimizde kullandığımız teknoloji ürünü araçlar sayesinde işlerimizi daha kısa sürede,daha rahat ve daha az enerji harcayarak yapabilmekteyiz.

3-) Teknoloji tıp alanında da çığır açan ürünlerle insanların hayatına olumlu etki etmektedir.
Sinirbilim alanında kullanılan son teknolojiler (fonksiyonel beyin görüntülemesi, ruhsal durum ve beyin fonksiyonları üzerinde etkili ilaçlar, beyin yapısı, fonksiyonu ve düzeni ile ilgili araçlar) bir çok etik sorunun tartısılmasına neden olmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi; bu teknolojilerin herhangi bir tıbbi endikasyon olmadan, bireylerin zihinsel ve beyinsel yetenek ve kapasitelerinin gelistirilmesi veya güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasıdır.
Vücut üzerinde standard noktalara yerleştirilmiş elektrodlar arasındaki kalbe ait voltaj-zaman fonksiyonunu kaydeden elektronik cihazlara elektrokardiograf denir. Bu cihazlar kayıt yapılacak elektrod çiftlerinin seçildiği bir devre, kalbe ait olmayan elektriksel potansiyel değişikliklerinin süzüldüğü bir filtre devresi, amplifikatör (yükseltici) ve kayıt ünitelerinden oluşur. Voltaj-zaman fonksiyonu kağıt üzerine yazdırılabildiği gibi, bir monitörden de izlenmesi mümkündür.
Ekg ve Defibrilatör
Mamografi ; yoğunlukları ve atom numaraları birbirine yakın olan kas , yağ ve memenin glandüler yapılarını incelemek amacıyla kullanılan bir yumuşak doku radyografisi yöntemidir.
İlk olarak Albert Solomon 1913?te mastektomi spesimenlerinde tümörün aksiller lenf nodlarına yayılımının gösterilmesinde radyografilerin yararlı olabileceğini bildirmiştir.Daha sonraki dönemde, 1930 yılında L. Warren Stanford in vivo mamografi uygulamasını gerçekleştirmiştir.
Mamografi
Voltametri, bir indikatör veya çalışma elektrodunun polarize olduğu şartlarda uygulanan potansiyelin fonksiyonu olarak akımın ölçümüne dayanır. Voltametride kullanılan mikroelektrot iç çapı 0,03 ? 0,05 mm olan cam bir kapiler borudan akarak büyüyen ve belli bir büyüklüğe geldiği zaman koparak düşen bir civa damlasıysa, yöntemin adı Polarografi ve elde edilen akım-gerilim eğrisinin adı ise polarogram olur. Civa damlaları kapiler borudan sabit bir hızla ve dakikada 10-60 kez olmak üzere düşer. Civanın damlama hızı kapiler borunun bağlı olduğu civa haznesinin yüksekliği ile ayarlanır.
Voltametri cihazı
Görüldüğü gibi teknolojinin gelişiminin tıbba yararı büyüktür.

4-) Eğitimde de teknolojinin yararı vardır.Episkop,projeksiyon makinesi,televizyon,dvd-vcd,video oynatıcı gibi cihazlar okullarda kolaylık sağlamaktadır.
opak baskıları yansıtmak için projektör
Episkop
Tepegöz projeksiyon cihazı

5-) Günümüzde teknolojinin olumlu bir sonucu da bilgilerin,düşüncelerin,duyguların geniş insan kitlelerine daha kolay aktarılabilmesidir.Matbaayla birlikte Avrupada birçok kitab basılmış ve aydınlanma çağı başlamıştır.Günümüzde internet,gazete,televizyon,radyo ve çeşitli iletişim araçları sayesinde daha çok insana duygularımızı,düşüncelerimizi,yapmak istediklerimizi aktarabilmekte dünyadaki insanların fikirlerinden de haberdar olmaktayız.Ayrıca teknoloji ulaşımda da çok işimize yaramaktadır.Uzun yollara kısa sürelerde gidebilmekteyiz.
Matbaa makinesi kitapların,gazetelerin,dergilerin vb? hızlı basılmasını sağlayarak toplumu aydınlatmakta yardımcı olmaktadır.
Teknolojinin ürünü olan ulaşım araçları sayesinde uzun mesafelere kısa zamanda ulaşabiliyoruz.

TEKNOLOJİNİN ZARARLARI

1) Teknolojik aletlerin bir kısmının zararlarının yanında yararları da
vardır ancak; Hiroşima ve Nagazaki?ye atılan atom bombalarının hala bir
yararı bulunamamıştır. Şu an bile dünyada 27000 nükleer silah var
ve bunlardan 4000?i her an harekete geçebilir.

2) Çernobil kazası, radyasyon
yayan cep telefonları, teknolojinin büyük icatlarından biri olan sigara nedeniyle
teknoloji, kurbanlarını tedavi etmekle zaten yükümlüdür. Ancak günümüzde uygulanan kemoterapi
bir çok tedavi yöntemi hastalığın kendisinden daha kötüdür.

3) Bir çok
çocuk ve yetişkin bilgisayar karşısında fazlasıyla zaman geçirmektedir. Bunun sonucunda
da bel fıtığı, boyun fıtığı, bel ve boyun ağrıları, obezite
gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Teknoloji bu hastalıkları tedavi edebilse de
hastaların çektiği acıların bedeli asla ödenemez.

4) Çıkan bir çok yeni
ürün bize kültürümüzü unutmuştur. Fast food adı verilen hızlı yemekler
yüzünden, Türk mutfak kültürü büyük zararlar görmüştür. Teknoloji sayesinde dilimize
yeni giren, ve MSN?ce konuşulan sözcükler Türkçe?mizi bozmaktadır.

5) Teknoloji yüzünden
fabrikalarda çalışan bir çok insan işsiz kalmıştır. Ayrıca yine teknoloji
yüzünden, nalburluk, kabavçılık, kunduracılık gibi bir çok meslek unutulmuştur.

6) Gezegenimizin
en büyük sorunu olan Küresel ısınma felaketine teknoloji sebep olmuştur.
Misafir
22 Nisan 2011 15:54       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

bilim yararlari ile bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum

.Lütfen ama lütfen bu sorunun cevabını söyleyinCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç