Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 3 Aralık 2016  Gösterim: 9.851  Cevap: 4

Patoloji (Hastalıklar Bilimi)

Kısaca
Organ ve dokularda hastalıklar veya kazalar sonucunda meydana gelen yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen ilim dalı. Patoloji yalnız insan değil hayvan ve bitkilerin de hastalık hallerini inceler.
3 Aralık 2008 00:15       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Patoloji

, tıpta, hastalık durumlarında ortaya çıkan yapı ve işlev değişiklikleriyle hastalık nedenlerini saptamayı amaçlayan uzmanlık dalı.
Bu alandaki ilk çalışmalar çoğunlukla dinsel yasaklar nedeniyle engellendiyse de ortaçağ boyunca yasakların gevşemeye başlaması ve zamanla ölüm nedenini belirlemek amacıyla otopsiye izin yerilmesi patolojinin temelini oluşturdu.
Ad:  patalog-725x330.jpg
Gösterim: 172
Boyut:  56.9 KB
Sponsorlu Bağlantılar
İtalyan hekim Giovanni Morgagni 1761’de yayımladığı ilk sistemli patolojik anatomi ders kitabında hastalıkların ortaya çıktığı organları ilk kez belirledi. Klinik belirtilerle patolojik değişiklikler arasındaki ilişki 19. yüzyılın ilk yarısında kurulmaya başladı. Hastalıkların oluşmasını vücudun suyuk dengesindeki değişimlere bağlayan kuramların yerini bilimsel hücre kuramı aldı. Rudolf Virchow 1858’de hastalıkların özelliklerinin hasta hücrelerin mikroskopla incelenmesiyle anlaşılabileceğini ileri sürdü.

19. yüzyılın sonlarına doğru Louis Pasteur bakteriyolojik hastalık kuramını geliştirdi.Robert Koch birçok hastalık sürecinin anlaşılmasına katkıda bulundu. Patolojinin ayrı bir uzmanlık dalı olarak gelişmesi de bu döneme rastlar. Patoloji alanındaki çalışmalar büyük ölçüde laboratuvar incelemelerini ve hastayla klinikte ilgilenen hekimin bu incelemeleri değerlendirmesini kapsar. Laboratuvarda incelenen örnekler cerrahi girişimle alınan vücut dokuları, kan ve öbür vücut sıvıları, idrar, dışkı ya da cerahat olabilir. Patoloji uygulamaları, hastalık süreçlerine ilişkin değerli ve başka yollarla elde edilemeyecek bilgi sağlayan otopsiyi de içerir.

Genel patoloji alanındaki bilgi birikiminin hızla artması çeşitli alt uzmanlık dallarının ayrılmasını gerekli kılmıştır; bunlardan bazıları nöropatoloji, pediatrik patoloji, dermatopatoloji ve adli tıp patolojisidir. Enfeksiyonlarda hastalık etkenini saptamaya yönelik mikroorganizma kültürlerinin yapılması, biyopsi yapılırken optik elyaf aygıtların yardımıyla iç organlara kolayca erişilebilmesi, elektron mikroskopuyla hücrenin içindeki yapıların daha iyi ve ayrıntılı tanımlanması ve çeşitli kimyasal boyama yöntemlerinin geliştirilmesi hastalık nedenlerinin belirlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.
Kaynak:Ana Britannica

Son düzenleyen perlina; 3 Aralık 2016 09:09


3 Temmuz 2012 09:34       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Ad:  pataloji.jpg
Gösterim: 104
Boyut:  8.9 KB
Patoloji
Hastalıkların nedenlerini, etkilerini ve oluşumlarını inceleyen bilim dalı. Patoloji, hastalıkları, hastada meydana getirdiği belirtiler vb. yönünden değil, yalnızca hastalığın biyolojisi açısından inceler. Bu nedenle de çoğunlukla mikroskopik ve kimyasal yöntemlerle çalışır. Hastalığın teşhisi de patolojinin inceleme alanlarından biridir (örneğin bir tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunun saptanması için yapılacak çalışmalar). Patoloji birçok bölüme ayrılır. Konusuna göre insan, bitki, hayvan patolojisi olarak ayrıldığı gibi genel olarak hastalıklar, nedenleri, gelişimi vb. inceleyen genel; bir hastalığı bulunduğu yere ve özel belirtilerine göre inceleyen özel patoloji olarak da ayrılır. Ayrıca organik bozuklukları inceleyen dalına patolojik anatomi, hastalıkların nedenlerini inceleyen dalına etyoloji, hastalıkları sınıflandıran dalına da nozoloji denir.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi


Son düzenleyen perlina; 3 Aralık 2016 09:15
4 Temmuz 2012 13:08       Mesaj #3
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

Patoloji


Organ ve dokularda hastalıklar veya kazalar sonucunda meydana gelen yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen ilim dalı. Patoloji yalnız insan değil hayvan ve bitkilerin de hastalık hallerini inceler. Patolojiyle uğraşan kişilere Patolog denir

Patolojinin metodları
Patolojide fizik, kimya, anatomi, histoloji ve bakteriyolojide kullanılan metodlar uygulanır. Patolojide kullanılan bir diğer metod da otopsidir. Otopsi bütün organların çıplak gözle muayenesini sağlar. Bu muayenelerde ölüm sebepleri ve hastalıklarda organ yapısında ortaya çıkan bozukluklar (lezyonlar) belirlenebilir. Bozukluk her zaman çıplak gözle görülemez. bazen da mikroskobik bir inceleme yapmayı gerektirir.
Mikroskobun gelişmesi, tespit metodlarıyla hücrenin canlı organizmada olduğu gibi incelenebilmesinin mümkün olması, elektron mikroskobunun çalışma alanına girmesi, doku kültürlerinin yapılabilmesi, mikroskobik muayenelerde fizik ve kimyasal usullerin kullanılması, patolojinin araştırma alanını genişletmiş ve oldukça ayrıntılı araştırmaların yapılabilmesine imkan vermiştir. Patolojinin Bölümleri

Patolojik anatomi
Ad:  patoloji-390x525.jpg
Gösterim: 90
Boyut:  65.9 KB

Hastalıklarla ilgili olarak organ ve dokularda meydana gelen ve çıplak gözle veya mercekle görülebilen değişikliklerin incelenmesidir. Böylece 0,1 milimetreden büyük olan değişiklikler incelenebilmektedir.
Histopatoloji ve sitopatoloji: Histopatolojide doku ve hücreler, sitopatolojide ise hücre ve bakteriler incelenebilir. Sitopatolojinin gelişmesi, kanserin erken teşhisinde birçok merhalenin alınmasını sağlamıştır. Vücudun çeşitli salgılarından ve yerlerinden alınan örneklerle hücre karakterinin değişmesinin görülmesi bir kanser habercisi olarak ele alınır ve ona göre hareket edilir.

Cerrahi patoloji
Diğer ismi biyopsidir. Cerrahi müdahale ile veya özel iğnelerle hastalık bölgelerinden alınan parçaların incelenmesidir.

Histokimyasal patoloji
Mikroskobik inceleme için hazırlanan doku ve kesitlerin çeşitli boyama metodlarıyla incelenmesi.

Deneysel patoloji
Hastalıkların hayvanlarda araştırılması ve tedavi usullerinin denenmesinde kullanılan bir araştırma alanıdır.

Klinik patoloji
Biyokimyasal, mikrobiyolojik ve kan muayenelerinin beraberce yapılması ve hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan bir araştırma alanıdır.

Genel patoloji
Genel anlamda hastalıkların sebeplerini ve hastalıkların oluş biçimlerini, hastalıklar sonucunda organ ve dokularda meydana gelen fonksiyon bozukluklarını inceleyen patolojinin en geniş dalıdır.

Özel patoloji ve sistem patolojisi
Her sistem ayrı ayrı ele alınır. Her sistemi tutan hastalıklar incelenirken hastalığın amili, oluşu ve ortaya çıkan patolojik durumlar araştırılır.
Patolojinin bunlardan başka, Genetik Patoloji, Adli Tıp Patolojisi, Submikroskobik Patoloji, Coğrafik Patoloji gibi çok özelleşmiş dalları da vardır.

Sözlükte "patoloji" ne demek?
1. ( pathos hastalık, logos bilim) hek. hastalıklar bilimi.

Son düzenleyen perlina; 3 Aralık 2016 09:04
30 Kasım 2015 20:29       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
PATOLOJİ a. (fr. pathologie).
1. Hastalık bilimi. (Bk. ansikl. böl.)
2. Deneysel patoloji, bir hastalığın klinik, fizyopatoloji ve tedavi yönünden incelenebilmesini sağlamak üzere o hastalığı istemli olarak hayvanlarda ve bazı sıkı koşullar altında insanda meydana getirmek. || Genel patoloji, terimleri tanımlayan, anlamlarını saptayan, marazi olguların yasalarını belirleyen, hastalık nedenlerini, süreçlerini ve belirtilerini, hasta organdan bağımsız olarak araştıran ve sınıflandıran patoloji dalı. || Hücre patolojisi, hücrenin ve dokusal öğelerin marazi nedenlere bağlı çalışma ve yapı bozukluklarını inceleyen patoloji dalı. || Karşılaştırmalı patoloji, hem insanda, hem hayvanlarda görülen hastalıkları karşılaştırmalı olarak inceleyen patoloji dalı. || Özel ya da betimlemen patoloji, belirlenmiş her hastalığı nozolojideki yerine göre özel olarak inceleyen patoloji dalı.

—Bot. Bitki patolojisi, FİTOPATOLOJİ'nin eşanlamlısı.

—ANSİKL. İç hastalıkları patolojisi ile cerrahi patoloji (dış hastalıkları patolojisi) arasındaki ayrım özellikle bir hastalığı iyileştirebilecek tedavi yöntemlerine dayanır; tarihte bu ayrımın sınırlarını her zaman o andaki bilgilerin durumu ve kullanımı saptamıştır. Örneğin, bir zamanlar, apseler ya da mikroplu hastalıklar, vb. cerrahi patolojinin kapsamına girerken, şimdi çoğunlukla ilaçlarla tedavi edilmekte, buna karşılık cerrahide elde edilen ilerlemeler kalp ve beyin gibi organların bazı hastalıklarını başarıyla tedavi olanağı vermektedir.

Kaynak: Büyük Larousse
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç