Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 44.784|Cevap: 4|Güncelleme: 1 Kasım 2011

Ses Hastalıkları

GusinapsE
21 Eylül 2006 01:27   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Ses Hastalıkları
Kişilerin tıbbi açıdan sesli iletişimden mahrum veya yetersiz kaldığı tüm durumlar ses hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Ses çıkarma işlevini yerine getiren gırtlak da bir bozukluk ortaya çıkarsa bu sesin bozulmasına , yani ses hastalığına neden olur. Sesin biçimlendirilmesini amçalayan tedavilerinin yanı sıra, kanser nedeniyle gırtlağı alınmış olan hastalara protezlerle seslerini yeniden kazandırmaya yönelik işlemler yapılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar
Ses Bozukluğu
Kişilerin tıbbi açıdan sesli iletişimden mahrum veya yetersiz kaldığı tüm durumlar ses hastalığı olarak tanımlanır.
Hangi durumlarda ses hastalığı ortaya çıkar?
Vücudumuzda ses çıkarma işlevini yerine getiren organımız gırtlağımızdır. Gırtlak kabaca bir müzik kutusuna benzetilebilir. Eğer bu organda bir bozukluk ortaya çıkarsa, bu, sesin bozulmasına, yani ses hastalığına neden olur.

Sesten mahrum olmak nedir?
Kısaca ses çıkartamamaktır. Ülkemizde ve dünyada bunun en büyük nedeni, ileri dönem gırtlak kanseri nedeniyle gırtlağın alınmasıdır (larenjektomi). Nadir olarak bazı psikolojik kökenli hastalıklar ve felçler de ses kaybına neden olur.

Sesli iletişimde yetersizlik nasıl olabilir?
Kişiler arasında iletişim çoğunlukla konuşmayla olur. Konuşma da, kelimeler ve kelimelere doğru duygu vurgularının verilmesiyle meydana gelir. Bütün bunları yapabilmek için sesi, kaliteli, dolayısıyla doğru olarak kullanmak gerekir. Bu açıdan her türlü sesli iletişim kalitesindeki azalma, ses hastalığı uzmanlarının temel uğraşı alanları arasında yer alır.

Ses profesyonelleri kimlerdir?
Ses sanatçıları, opera ve tiyatro sanatçıları, öğretmenler, din görevlileri, doktorlar, sekreterler... Kısaca yaşamını, sesini kullanarak kazanan kişilerdir.

Ses terapisi nedir?
Ses hastalığına sebep olan gırtlak davranışının değiştirilmesidir. Böylece ses telleri üzerinde ses bozukluğu yaratan ekstra gerilimler ve yük kaldırılır ve sesin etkinliği arttırılır. Ayrıca benzer tekniklerle kişiler için ideal gırtlak davranışı belirlenerek, etkili iletişim ve ideal ses karakteristiği elde edilebilir.

Diğer Konular:
21 Eylül 2006 01:40   |   Mesaj #2   |   
arwen - avatarı
VIP bal gibi
SES KISIKLIĞI NEDİR?


Sponsorlu Bağlantılar
Ses kısıklığı, sesteki anormal değişiklikleri ifade eder. Ses kısılması olduğunda ses fısıltılı, kaba, çatallı, zorlanmış olarak duyulabilir, sesin şiddetinde veya tonunda değişiklik olabilir. Sesteki değişiklikler genellikle ses telleriyle ilgili bozukluklara bağlıdır. Ses telleri gırtlakta (larenks) bulunur. Konuşma sırasında titreşirler. Böylece ses oluşumunun ilk basamağı gerçekleşir. Bu titreşimin sayısı, kadınlarda ortalama 200-300/sn, erkeklerde ise 100-150/sn aralığında değişir. Nefes alma sırasında ise ses telleri açılır.


SES KISIKLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR? Ses kısıklığının çeşitli nedenleri vardır. Bunların çoğu ciddi sağlık problemlerine neden olmazlar ve kısa sürede düzelirler. Ses kısıklığının en sık nedeni "akut larenjit"tir. Akut larenjit, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında, ya da aşırı bağırmaktan kaynaklanan ses zorlamalarında ortaya çıkar. Genellikle bir - iki hafta içinde ses normale döner.

Daha uzun süreli ses kısıklıklarının nedeni genellikle sesin uzun süreyle aşırı ve zorlanarak kullanılmasıdır. Bu tür ses kullanma alışkanlığı, ses telleri üzerinde nodül adı verilen ve ses kısıklığına neden olan küçük şişliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Nodüller genellikle sesini profesyonel nedenlerle uzun süre, ancak hatalı teknikle kullanan kişilerde (şarkıcılar, öğretmenler, politikacılar gibi) görülür. Ses tellerinin birbirlerine sürekli normalden fazla kuvvetle çarpmasına bağlı olarak gelişen nodüller, ses eğitimi ile ses kullanma alışkanlığı düzeltilmediği sürece kendiliğinden kaybolmazlar. Aşırı bağırmayı takiben gelişen akut larenjit sırasında ses teli içine küçük kanamalar meydana gelebilir; bu aşamada ses dinlendirilmediği taktirde bu kanama polip adı verilen tek taraflı ses teli şişliklerine dönüşebilir ve sürekli ses kısıklığına neden olur.

Erişkinlerde ses kısıklığının sık görülen nedenlerinden birisi de yemek borusu ile midenin birleştiği noktadaki bir adelenin zayıflığına bağlı olarak, mide içindeki asitli sıvının yemek borusundan gırtlak seviyesine yükselerek ses tellerini tahriş etmesidir; buna larengofarengeal reflü adı verilmektedir. Ses kısıklığı özellikle sabahları fazladır ve gün içinde azalır. Ses kısıklığı ile birlikte boğazda takılma, yabancı bir madde varmış hissi ve sık boğaz temizleme alışkanlığı da sık görülen belirtilerdir. Reflü nedeniyle ses kısıklığı olan hastaların pek çoğunda mide ile ilgili şikayetler yoktur.

Sigara, ses kısıklığının bir diğer nedenidir. Sigara, gırtlak ve boğaz kanserlerinin gelişmesinde önemli bir risk faktörü olduğundan düzelmeyen ses kısıklığı olan ve sigara içen kişilerin bir Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanına muayene olmaları gerekir.

Ses kısıklığının daha nadir nedenleri arasında allerji, guatr ve sinir sistemi hastalıkları sayılabilir. Birçok insanda doğal yaşlanma ile birlikte bir miktar ses kısıklığı ortaya çıkabilir.

SES KISIKLIĞINI KİM TEDAVİ EDEBİLİR?
Ses kısıklığı iki haftadan uzun sürerse ve belirli bir nedeni yoksa bir Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanına muayene olmanız gerekir. Sesle ilgili problemler, ideal olarak sesle ilgili fonksiyonlar ve sorunlarla uğraşan profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Böyle bir ekipte Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanı, ses ve konuşma patoloğu, müzik-şan-diksiyon öğretmenleri yer alır. Ses bozuklukları, bu uzmanlardan herbirinin katkısı olabilecek farklı ve karmaşık özellikleri bulunabilir.

GusinapsE
21 Eylül 2006 02:17   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Larenjektomi Nedir?
Gırtlak (larenks - ses organı), boğazda yer alan ve ses çıkartmamızı sağlayan, bu arada yutulan tükürüğün ve gıdaların nefes borusuna kaçmasını önleyen bir organdır. İleri evre larenks kanserlerinde yapılan işlem ne yazık ki hastanın yaşamını kurtarabilmek için yapılan larenjektomidir. Larenjektomi gırtlağın tamamen çıkartılması ve nefes borusunun ağızla bağlantısının kesilerek boynun ön kısmında açılan bir deliğe ağızlaştırılmasıdır. Larenjektomili hasta artık ses çıkartamaz ve konuşmaktan mahrum kalır. Ülkemizde bu durumda olan binlerce hasta vardır ve bu hastalar sesli iletişim açısından sakat kabul edilir.
Larenjektomi yapılmış hastalarda ses yeniden kazandırılabilir mi?
Evet. Bunun için üç yöntem uygulanmaktadır:
- Yemek borusundan yutulan havayla ses çıkartmak (özefagus sesi)
- Konuşma cihazı (elektrolarenks)
- Ses protezi

İlk yöntemde hastalar yutabildiği ve kontrol edebildiği hava hacmiyle doğru orantılı olarak ses çıkartabilir. Çıkan sesin şiddeti zayıf, ses çıkartabilme süresi genellikle kısa ve anlaşılabilirliği orta derecededir. Az sayıda hasta bu yöntemi başarabilir. Konuşma cihazıysa pille çalışan ve yanak ve boyun titreşimlerini elektronik, mikrofonik bir sese dönüştüren bir cihazdır. Çıkan ses android sesine benzer ve iletişim kalitesi zayıftır.

Ses protezi şu anda bilinen en başarılı yöntemdir. Bu protezi ilk geliştiren hekimler Dr. Eric. D. Blom ve Dr. Singer olmuştur. Protez, nefes borusuyla yemek borusu arasına yerleştirilir. Hasta akciğerlerindeki havayı kullanarak konuşabilir. Bu protezle kulağa gelen ses daha kaliteli, daha uzun süreli ve yüksek şiddettedir. Boyuna yerleştirilen ek kapaklar sayesinde, hasta elleri serbest bir biçimde konuşabilir ve kaliteli bir iletişim kurabilir.


Blue Blood
25 Eylül 2006 21:12   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Anatomi Fizyoloji
vls2Ses tellerinin solunum sırasındaki pozisyonu
(Ses telleri açıktır.)
ModalSes tellerinin normal tınıda ses çıkartırken aldığı pozisyon.
(Ses telleri orta hatta birbirlerine temas eder ve titreşir.)
FalsetSes tellerinin ince ses çıkartırken aldığı pozisyon.
(Ses telleri orta hatta biraraya gelir, incelir ve uzarlar.)
girtlak
Ses Telinin Tabakaları
gray1a
Ses teli histolojik olarak 5 tabakadan oluşur. Bu tabakalar dıştan içe doğru şu şekilde sıralanır;
1. Epitel,
2. Lamina proprianın yüzeyel tabakası (Reinke boşluğu ),
3. Lamina proprianın intermedier tabakası,
4. Lamina proprianın derin tabakası,
5. Kas tabakası (tiroaritenoid kas = vokal kas)
Lamina propria tabakaları kollajen lifler yönünden oldukça zengindir. Lamina proprianın intermedier ve derin tabakaları birleşerek "vokal ligaman"ı oluştururlar. Ses teli cerrahisinde vokal ligamanın altına inildiğinde kalıcı ses bozuklukları ortaya çıkar. ıyi huylu oluşumlar için uygulanan cerrahi müdahalede en temel prensip bu bölgenin zedelenmemesidir. Yaşla birlikte intermedier tabakadaki kollajen doku değişiklikleri seste de bir takım değişikliklere neden olur.

Gırtlak Muayenesi
vlsmuayenesiSes bozukluklarının değerlendirilmesi için, günümüzde en çok kullanılan yöntem, Videolarengostroboskopi ( VLS ) yöntemidir.
Bu incelemedeki amaç, indirekt larengoskopide çıplak gözle görülemeyen ses tellerinin titreşimlerinin, "stroboskopi" adı verilen bir sistem vasıtasıyla görünür hale getirilmesidir.
Endoskopik olarak gırtlağa bakıldığında her iki ses teli, hemen üzerinde band ventriküller ve epiglot, arkada aritenoid kıkırdaklar, aşağıda nefes borusu (trakea) görülür. Ses teli ile bant ventrikül arasındaki girinti "ventrikül" adını alır.


vls2Solunum sırasında ses telleri açık konumdadır (V harfi şeklinde). Ses oluşumu esnasında kapanır ve titreşim yaparlar. Dolayısıyla; ses telleri arasındaki "rima glottis" denen açıklık ses oluşumu sırasında tam kapanmalıdır. Fakat bayanlarda görülen lineer açıklık fizyolojik kabul edilir.Nomal1Bunun yanısıra iyi bir ses oluşması için, ses telleri kenarlarının düzgün olması ve titreşim sırasında birbirlerine tam olarak temas etmesi gerekir. Herhangi bir organik veya fonksiyonel problemden dolayı ses tellerinin titreşimi olumsuz etkileniyorsa ses bozukluğu ortaya çıkar.
Kanamalar
HemaSes tellerinin üzerinde mevcut olan damarlar bazan genişleme gösterir.
Bu genişlemeler; sesin kötü, zorlu veya yanlış kullanılmasında kanayabilirler. Bu kanama sonucunda ses telleri kırmızı renk olur ve seste bozukluğa yol açar.
Özellikle bayanların regl dönemlerinde, vücutta kanamaya eğilimin artması nedeniyle, sesin en ufak bir zorlanması sonucu böyle bir kanama meydana gelebilir.
Özellikle, regl döneminde şarkı söyleyen bayan ses sanatçılarında bu tabloyla çok sık karşılaşılır. Ayrıca, antikoagülan ( kanı sulandırıcı ) ilaç kullanımı da kanama ihtimalini yükseltir.
Tedavide, genelde ses istirahati önerilir. ılaçların yararları sınırlıdır.

Polip
AsiyeplpSes telinin polipleri çoğu kez kanamalardan sonra gelişir. Erken dönemde kırmızı ve sonra soluk pembe-beyaz renktedirler. Küçük boyutlardaki polipler, kist veya nodülle karıştırılır. Polipler; ses bozukluğu yapan iyi huylu oluşumlar arasında en sık görülenleridir. Eğer ses telinin üst yüzünde olurlarsa sesi o kadar bozmazlar ama ses tellerinin birbirine temas eden iç kenarlarında olurlarsa tam kapanmayı engellerler ve disfoniye neden olurlar. Özellikle önde ve arkada açıklık kalacağından, kısık ve havalı bir ses ortaya çıkar. Daha çok 30-50 yaş arası erkeklerde görülür.
Hastaların %80'i sigara içmektedir ve birçoğunda hatalı ses kullanımı sözkonusudur. Poliplerin %90'ı tek taraflıdır. %10'u tek veya çift taraflı ve birden fazladır. Poliplerin tedavisi cerrahidir.
AyferHempolippolip1 polip2
Nodül
AycakipNodül özellikle orta yaş bayanlarda, öğretmenlerde, çocuk sahibi kişilerde daha sık görülür.
Ayrıca puberte öncesi çocuklarda bağırmaya ve sesi zorlu kullanmaya bağlı olarak dikenimsi şekilli nodüller sık görülür.
Pubertede birçoğu kendiliğinden olarak kaybolur. Nodüller daima çift taraflıdırlar. Küçük nodüller yumuşak ve saydamdırlar. Büyük nodüller koni ve krater şeklinde olabilirler.
Karşı ses teline temas sonucunda, burada da reaksiyonel kitle oluşturan küçük kist veya poliplerle karıştırılabilir.
Nodüllerin tedavisi günümüzde ses eğitimleri ve şan çalışmaları ile yapılır.
Dirençli durumlarda cerrahi düşünülür.
AykutNodulaSes telleri açık iken nodüllerin görünümü.NurnodulSes telleri ses oluşturmak için birleştikleri sırada nodüller tam kapanmayı engeller. Bunun sonucunda kısık, puslu ve havalı bir ses oluşur.
Kist
kistÇoğu kez nodülün yerleşim yerinde oluşurlar. Genellikle sesin kötü kullanımı söz konusudur.
Tek taraflı olmalarına karşılık, karşı ses telinde temas sonucunda reaktif bir kitle oluşturabilirler
Bu yüzden nodüllerle karıştırılabilirler.
Tedavileri cerrahi müdahale ile çıkarılmalarından ibarettir.
Reinke Ödemi
Reinke7Bu hastalık ses tellerinin aşırı şişmesi ve sesin kalınlaşması ile kendini gösteren bir tablodur.
Bu problemin olduğu kadınlar telefonda konuşurken erkek zannedilirler.
En büyük nedeni sigaradır.
Ses telleri tüm solunum yolunu tıkayacak kadar şiş hale gelebilirler.
Tedavisi için çeşitli ilaçlar denenir ama çoğunlukla sonuç cerrahi müdahale ile alınır.
HasnresArifrnke
Reflu
ErdmirefMide asidinin yemek borusundan geri ve yukarı çıkması sonucunda, ses telleri ve gırtlak dokularında iltihabi olay gelişmesidir.
Ses tellerinin arka kısımlarında bu tahrişe ait belirtiler kolayca tanınır.
Bu hastalarda çoğu kez göğüste yemek borusu boyunca bir yanma hissi, geğirme ve mide şikayetleri olabilir. Özellikle sabah uyanıldığında seste bir kalınlaşma şikayetiyle çok karşılaşılır.
Hastaların yemekten en az 3-4 saat sonra, mide boşken uyumaları sağlanır. Mide asidi salgısını arttırıcı gıdaların ( kahve, çay, baharatlı yiyecekler ve süt gibi) tüketimi önlenir.
Hastalara sıkı kemerler kullanmamaları, yataklarının belden itibaren baş hizasının yüksek olmasını sağlamaları önerilir.
Tedavide asidin salınımını önleyen veya kontrol eden ilaçlar kullanılır. Bu hastaların bazılarında mide fıtığı tespit edilir ve cerrahi olarak tedavi edilirler.
Reflu
Granülom
granulom30-60 yaş arası erkeklerde daha çok görülür.
Ses tellerinin arka kısmında oluşan bu kitlelerin günümüzde en çok rastlanan nedeni mide asidinin yemek borusundan yukarı geri çıkması sonucu gırtlağı tahriş etmesidir.
şarkıcılarda yoğun ses egzersizleri sonrasında, trompet veya klarnet çalan müzisyenlerde de sık rastlanır.
Tedavisi mide asidinin tahribatını önleyecek tedbirler alınmasıdır.
Çok büyümüş olanlar cerrahi olarak tedavi edilir.
Papillom
CemlplomPapillomlar virüslerin oluşturduğu çoğu kez beyaz renkte görülen oluşumlardır.
Çocuklarda ve erişkinlerde değişik şekillerde ortaya çıkabilir.
Tedavileri oldukça güçtür.
Birçok kere cerrahi yapılması gerekebilir.
Bunun sonucunda gırtlağın normal anatomik yapısı bozulabilir.
Günümüzde en iyi tedavi yöntemi CO2 lazer ile tedavi edilmesidir.
PapilomSelim
Veb
AhmtvebHer iki ses telinin arasında ve ön kısımda bir perde olmasıdır.
Seste kısıklığa, büyük boyutlarda ise nefes darlığına yol açabilir.
Doğumsal veya sonradan olabilir.
Doğumsal olanları yaş büyüdükçe oransal olarak küçük kalabilir ve tedavi edilmeyebilir. Ama şikayete yol açanları cerrahi olarak tedavi edilir.
Genelde lazer veya açık cerrahi tercih edilir.
HasanvebVeb
Sulkus Vokalis
SulkusrsSulkus Vokalis ses tellerinin uzun ekseni boyunca mevcut olan oluktur.
Ses tellerinin titreşimini bozabileceğinden ses kısıklığına neden olabilirler.
Tedavilerinde ses eğitimi ve gereken durumlarda cerrahi uygulanır.

Larengosel
IsakpreGırtlakta ses tellerinin hemen üzerinde yer alan "ventrikül" adı verilen girintide kist gelişmesidir.
Aşırı büyürse boyunda yumuşak ve ıkınmakla büyüyen kitle halinde tespit edilebilir.
Kistin içinde sıvı veya hava olabilir. Cam üfleyicilerinde daha çok görülür.
Tedavileri cerrahidir.
Kanser Habercisi Oluşumlar
LokoplazBunlar ses tellerinin üzerinde oluşan kabarık beyaz-sarımtrak kitlelerdir.
Sigara içenlerde daha sık görülür.
Kansere dönüşme ihtimali olduğu için mutlaka biyopsi ( parça tahlili ) yapılmalıdır.
Sigara içmeye devam edilirse kanserleşme ihtimali çok yüksektir.
Preca
Larenjit
EsmahrjSık sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir şeklidir. Hemen daima virüslerle oluşur.
Yoğun salgı artışı, öksürük ve iltihabi olay ses tellerinde şişliğe ve kırmızılığa neden olur.
Ses kısıktır ve hatta bazan tamamen kaybolabilir.
Bol sıvı almak, ses istirahati, salgıları sulandırıcı ve atılmasını kolaylaştırıcı ilaçlar ve antigribal ilaçlar ile tedavi edilir.
Ses kısıklığı 2 haftayı geçerse KBB hekimine müracaat edilmelidir.
Aritenoid Sublüksasyonu
SubluksaSes tellerinin hareket etmesinde önemli rol oynayan ve "aritenoid" adı verilen kıkırdakların travma sonucu normal pozisyonunu kaybedip yer değiştirmesidir.
Genelde anestezi havalandırma tüpünün yerleştirilmesine veya dışarıdan boyuna darbe gelmesine bağlı olarak oluşurlar.
Travmadan sonra birkaç gün içinde tespit edildiklerinde cerrahi müdahale ile düzeltilebilirler.
Ancak gecikmiş vakalarda tedavisi oldukça güçtür.

Ses Teli Felci
RespSes teli felçleri birçok nedene bağlı olarak oluşabilirler.
En sık nedenleri guatr ameliyatları, akciğer ve gırtlağın kötü huylu hastalıkları ve viral enfeksiyonlardır.
Ses tellerinin felci tek taraflı veya çift taraflı olabilir.
Ses teli orta hatta felç halinde kalırsa nefes darlığı yapabilir. Bu olay iki taraflı olursa yaşamı tehdit edebilir.
Acil müdahale gerekir.
Bazen de ses teli açık pozisyonda felçli kalabilir. Bu durumda ses teli orta hatta gelip diğer ses teli ile temas edemez ve bunun sonucunda ses oluşamaz.
Bunu gidermek ve sesin yeniden oluşmasını sağlamak için gırtlağın tiroid kıkırdağında bir pencere açılır ve buraya sentetik maddelerden imal edilen bir protez yerleştirilir.
Sonuçta ses teli orta hatta itilmiş olur.
Kanser
ArifGırtlak kanseri; sigaranın insanda yol açtığı en ciddi sorunlardan birisidir.
Sigara kullanmamak ve peryodik kontroller yaptırmak gerekir.
Erken tanı hayat kurtarıcıdır.
Günümüzde gırtlağın tamamını almadan yapılan ameliyatlar sayesinde hastalar konuşabilir.
Hatta gırtlağının tamamı alınan hastalar konuşma protezleri ile tekrar konuşabilmektedir.
Lxca11lxca13 Ferhatx Mehmtca Musakpr MervisGırtlağın kısmi çıkarıldığı hastalarda ameliyat sonrası gırtlağın kalan kısmıAdmshpoGırtlağın kısmi çıkarıldığı hastalarda ameliyat sonrası gırtlağın kalan kısmı
Son düzenleyen asla_asla_deme; 17 Haziran 2010 20:16
GüNeSss
1 Kasım 2011 13:26   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Ses Kısıklığı

Ses kısıklığı başlı başına bir hastalık değildir. Boğaz hastalıklarına âit en önemli belirtilerden birisidir, çünkü müzmin ses kısıklığı hâli gırtlak veya başka yerdeki ciddî bir hastalığın erken habercisi olabilir.
Sponsorlu Bağlantılar
Gırtlağa âit her türlü anormal durum, ses tellerinin birbirine yaklaşması, gerilmesi veya titreşimine sebep olan herhangi bir hastalık ses kısıklığına yol açabilir.


Ses Telleri Nerededir: Ağız boşluğundan sonra önde ve arkada iki yol oluşur. Arkadaki yol sindirim sistemi ile ilgilidir ve yemek borusu aracılığı ile mideye gider. Öndeki yol ise gırtlak (larinks) aracılığı ile solunum yoluna (bronş ve akciğerlere) bağlanır. Ses telleri gırtlak içerisinde bulunurlar. Sağ ve solda iki tane olan ses telleri hareketli organlardır ve birbirlerine doğru yaklaşıp ayrılırlar. Nefes alıp verme sırasında yanlara doğru açılırken konuşma esnasında birbirlerine doğru yaklaşır ve titreşim yaparlar. Ses tellerinin yerleşim yeri boyunda adem elması olarak bilinen çıkıntının 2 cm kadar alt kısmına tekabül eder.

Ses Kısıklığı Ne Demektir: Ses kısıklığı deyince genellikle sesin azalması veya hiç çıkmaması olduğu düşünülür ancak her türlü normalden farklı ses oluşumuna ses kısıklığı denir. Sesteki çatallaşmalar, titreşimler, boğuk ses ve diğer tüm ses değişikliğine ses kısıklığı denir.

Ses Kısıklığı Neden Oluşur: Ses kısıklığı oluşturan çok sebep vardır. Bunlar arasında çok basit ve kendiliğinden dahi iyileşebilecek sebepler olduğu gibi ciddi ve tedavisinin büyük ameliyatlar olabileceği hastalıklar olabilir. Ses kısıklığına sebep olabilecek hastalıklar arasında şunlar sayılabilir:

-Larenjit (Gırtlak iltihabı)
-Ses tellerinde nodül,kist veya polip gibi iyi huylu kitleler
-Akciğer hastalıkları
-Ses teli hareketini sağlayan sinirlerin felci
-Alerji veya iltihaplara bağlı geniz akıntısı
-Mideden yukarı doğru asit kaçağının olması
(reflü)
-Gırtlak ve çevresindeki dokuların tümörleri
-Ses telleri çevresine gelen darbeler
-Psikolojik sebepler
-Şeker hastalığı veya sinir sistemi hastalıkları gibi vücudun diğer bölgeleriyle birlikte ses telinide tutan hastalıklar.


Ne Zaman Doktora Gitmeliyim: Aslında ses kısıklığı olur olmaz doktora gitmek gerekir. Ancak ülkemizde bu pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle genelde 1-2 haftadan daha fazla süren ses kısıklıklarında mutlaka doktora gidilmelidir. Ses kısıklığı ile beraber nefes alma zorluğu, ağızdan kan gelmesi, yutma zorluğu veya boyunda kitle (şişlik) gibi şikayetlerde varsa KBB uzmanına başvurmak için daha acele etmek gerekir. Ses kısıklığı olduğu zaman ne hemen ciddi bir hastalık endişesine kapılmalı ne de çok küçümseyip muayeneyi ihmal etmemek gerekir.
.
Muayene Nasıl Yapılır: Poliklinik şartlarında ses teli muayenesi ya larinks aynası denen ayna ile ya da endoskop adı verilen görüntülü yöntemle yapılır. Her ikisinde de doktorunuz diliniz tutarak dışarı çekecek ve ayna ya da endoskopu ağız içine sokacaktır. Bu bazen hastada öğürme refleksinin oluşmasına ve bulantıya neden olabilir. Bazen hastanın boğazını uyuşturmak gerekebilmektedir. Doktorunuz ses tellerini gördükten sonra hareketlerini kontrol etmek için sizden 'i' demenizi isteyecektir. Bu şekilde herhengi bir hareket kısıtlılığıda muayene edilebilecektir. Bazen bu yöntemlerle ses telleri yeterince muayene edilemez. Bu durumda direk laringoskopi adı verilen ve hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken, hastanın ağzından sokulan ve gırtlak muayenesin sağlayan bir boru şeklinde alet kullanılması gerekir. Bu işlem sırasında mikroskop kullanılarak daha ayrıntılı muayene yapılabilir. Direk laringoskopi yaparken lokal ya da genel anestezi gerekir.

Ne Gibi Tetkikler Yapılmalıdır: Ses kısıklığının sebebinin anlaşılmasında en önemli kısım hastanın muayemesidir. muayene sırasında genellikle sebep hakkında bir fikir edinilir. Yapılacak tetkiklerde genellikle bu fikire göre seçilir. Larenjit (ses teli iltihabı), nodül, polip, kist gibi hastalıklarda teşhis muayene ile konduğu için genel olarak tetkik yapmak gerekmez. Ses kısıklığı için yapılabilecek tetkikler arasında şunlar sayılabilir:

-Akciğer grafisi
-Sinüzit filmleri
-Alerji testleri
-Şeker hastalığı, tüberküloz gibi hastalıkların araştırılması
-Gırtlak bölgesinin bilgisayarlı tomografi veya manyetik resonansla incelenmesi
-Tümör görülürse biopsi alıp patolojide incelenmesi
-Ses teli sinirinin felcinde beyinle ilgili filmler


Bu tetkiklerde hangilerinin yapılacağı doktorunuz muayenede gördüklerine göre kendisi karar verecektir.


Nasıl Tedavi Edilir: Ses kısıklığının tedavisi, ses kısıklığı yapan hastalığa göre değişir. Çünkü ses kısıklığı kendisi bir hastalık değil başka hastalıkların belirtisidir. Bu nedenle tedavi hakkında bilgi her hastalığın kendi bölümünde anlatılacaktır. Kısa bilgiler vermek gerekirse ses teli iltihabı genel olarak ilaç ile tedavi edilir. Nodül ve polip gibi hastalıklar için eskiden daha fazla ameliyat yapılırdı ancak son yıllarda daha çok ses eğitimi ile tedsavi edilmektedir. Hastanın sesini doğru kullanması nodül ve poliplerin küçülmesini veye yok olmasını genellikle sağlamaktadır. Bu amaçla doktorunuzun size önerileri olacaktır. Ses teli felçleri bazen tümör gibi hastalıklara bazende guatr ameliyatlarına bağlı olmaktadır. Eğer tümöre bağlıysa ilgili organın tedavis gerekir. Guatr ameliyatı sırasında bazen ses teli siniri kesilebilir. Bu durumda bazı sinir ve kas ameliyatları yapılabilmektedir. Mideden asit kaçağı olan vakalarda hem ilaç tedavisi hemde hastanın alacağı bazı önlemler vardır. Bu önlemler bir alt paragrafta anlatılmıştır. Eğer ses kısıklığı gırtlağın kötü huylu bir tümörüne bağlıysa hasta ameliyatla tedavi edilir. Bu ameliyatta tümörün yaygınlığına göre gırtlağın bir kısmı veya tamamı çıkarılır. Ses fonksiyonu bu ameliyattan mutlaka etkilenir. Konuşma için bazı yardımcı yöntemler gerekebilir.

Nelere Dikkat Etmeliyim: Ses kısıklığının olmaması veya olursa da kolay iyileşmesi için hastanın dikkat edeceği bazı durumlar vardır. Bunlara arasında şunlar sayılabilir:
-Sigara ve alkol kullanılmaması (sigaranın rolü çok daha fazladır)
-Sesin doğru tonda, kalınlaştırma ve inceltmeleri fazla yapmadan, kullanılması
-Çok uzun süre konuşmaktan kaçınılması
-Diaframı kullanarak, gırtlak kaslarını çok yormadan konuşulması
-Bol su içilmesi
-Boğaz temizleme hareketini yapmaktan kaçınılması
-Mideden asit kaçağın olan hastalar için akşam saatlerinde çay, kahve, kola, alkol alınmaması, mideyi dolduracak kadar yemek yenmemesi, yemek yiyip hemen yatılmaması, yüksek yastıkta yatılması
-Bulunduğunuz ortamın nemi ve ısısının uygun olması.


Ameliyat Ne Zaman Gerekir: Ses kısıklığı yapan hastalıklardan bazıları ameliyatla tedavi edilirler. Nodül, polip ve kistler ses terapisi ile düzelmemiş ise veye boyutları büyükse ameliyatla alınabilirler. Tümörler hemen hemen daima ameliyatla tedavi edilirler. Ses teli sinirlerinin felcinde de konuşmayı daha iyi hale getirmek için bazen amliyatlar yapılmaktadır. Bu ameliyatlarla ilgili bilgiler her hastalığın kendi bölümünde anlatılmaktadır.

Bunun bitkisel antibiyotik olarak çareleri vardır.Şu önlemlerin alınması gereklidir.
Bir miktar su ile ayva çekirdekleri kaynatılır.Çıkan suya bal ilave Edilerek, günde üç defa aç karnına,su bardağı ile içilmeye devam edilir.
Devamlı fıstık yenirse boğazı yumuşatır,ses kısıklığı önlenmiş olur.
Bir tatlı çay kaşığı mürsafi alınarak günde bir defa dil altına konursa ses kısıklığına çare olur.
Bir miktar su ile bir tutam ıspanak haşlanır.Bal katılır çıkan sudan günde günde su bardağı içilir.
Akgünlük alınıp çiğnenmeye devam edilir ve günlük tütsüsü yapılır, aynı zamanda havuç pişirip yenir.
kaynak:


Daha fazla sonuç:
Ses Hastalıkları

Hızlı Cevap
Mesaj:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç