Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 30 Eylül 2010  Gösterim: 18.041  Cevap: 2

Büyük Timur İmparatorluğu

Misafir
3 Nisan 2007 23:12       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Büyük Timur İmparatorluğu
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ad: Timür_devleti.png
Gösterim: 548
Boyut: 2.1 KB
Sponsorlu Bağlantılar
İmparatorluk Bayrağı
M. S. 1368-1501
Kurucusu: Timur Gürkan
Büyük Timur İmparatorluğu, 1370 ile 1507 yılları arasında hüküm süren, sınırları Orta Asya'dan İzmir'e uzanmış olan, bir Türk devletidir. 1507'de Akkoyunlular'la ve Karakoyunlular'la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu yıkılmıştır.

Siyasi Tarih
Ad: 710px-Das_Reich_Timur-i_Lenks_(1365-1405).GIF
Gösterim: 417
Boyut: 55.5 KB
Büyük Timur İmparatorluğu

Timur, 1370-1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi Sultanlığı, Irak, Suriye, Altın Orda Devleti ve Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu muazzam büyüklükteki topraklara hâkim olmuştur. Onun fetihleri, sonuçları açısından, Türk Tarihi'ni derinden etkilemiştir. Meselâ, Altınorda Hanı Toktamış üzerine düzenlediği seferler (1391) Altınorda Devleti'nin çöküşüne ve yerine bölge hanlıklarının kurulmasına sebep olurken, Moskova Knezleri'nin güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Böylece, XVI. yüzyıldan itibaren Rusya'nın Kafkaslar ve Deşt-i Kıpçak'a doğru yayılması söz konusu olacaktır.
seferleriyle Hindistan Delhi Sultanlığı'nı, Timur Han, 1401'e kadar yapılan dört seferle Irak ve Güney Anadolu, 1398-13991401-1402'de Suriye'yi fethetti. Nihayet, 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'ni de mağlup ederek itaat altına aldı.
Timur'un Türkistan'a hâkimiyeti Özbek, Kazak ve Türkmenlerin günümüze kadar ulaşacak olan tarihlerinin de nirengi noktasını teşkil eder. 1398-1399'da Hindistan Delhi Sultanlığı'na düzenlediği sefer de bölgedeki siyasî ve kültürel yapının değişmesine sebep olmuştur. Ancak Timur'un 1399'da yedi yıl süren Anadolu Seferi'ne çıkıp, 1402Ankara Savaşı ile Yıldırım Bayezıd'ı yenip, Anadolu'yu ele geçirmesi, Osmanlı tarihinde unutulmaz bir yer tutar. Ülkesindeki karışıklıklar sebebiyle Anadolu'da fazla kalamayan Timur, Çin seferine giderken yolda hastalanarak ölmüştür. (1405)
Timur'un ölümünden hemen sonra devlet oğlu ve torunları arasında paylaşılmıştır. Buna göre; Torunu Muhammed başkent Semerkant'ta tahta çıkarken, diğer torunları Pir Muhammed ile İskender İran'da, 3. oğlu Miranşah Bağdat ve Azerbaycan'da, en küçük oğlu Şahruh ise Horasan'da yerleşmişlerdir.
Şahruh, Maveraünnehir bölgesini de ele geçirerek, Herat şehri merkez olmak üzere devletini kurdu. Ardından İran ve Azerbaycan'ı da hâkimiyetine alan Şahruh dönemi (1407-1447), Türkistan'da parlak bir kültür hayatının başlangıcı olmuştur. Şahruh'un ölümü üzerine, tahta büyük bir alim ve astronom olan oğlu Uluğ Beğ geçti. Onun iki yıllık saltanatı mücadeleler içinde geçmiş ve oğlu tarafından öldürülünce ülke dahilinde büyük karışıklıklar çıkmıştır.
Miranşah'ın torunu Ebu Said'in Akkoyunlu Uzun Hasan'a yenilmesiyle (1469) Horasan'ın batısında kalan bütün topraklar Akkoyunluların eline geçti. Timurlulardan yalnız Hüseyin Baykara (1469-1506) Horasan'da tutunabilmiştir. Başkenti Herat, Türk tarihinde sayılı kültür merkezlerinden biri oldu. Ünlü Türk şair ve ilim adamı Ali Şir Nevai burada yetişmiştir. Baykara'nın oğlu Bediüzzaman'ın hükümdarlığı zamanında, Özbek hükümdarı, Şeybani Muhammed Han'ın başkent Herat'ı ele geçirmesi (1507), Timurluların sonu oldu. Timurlulardan Babür Türkistan'da başarılı olamayınca, Hindistan'a giderek 1519'da Türk-Hint İmparatorluğu'nu kurmuştur.

Ad: 800px-Mongol_dominions.jpg
Gösterim: 398
Boyut: 99.8 KB

Timur Sultanları
 • Timur Gürkan (Küregen) (1368 - 1405)
 • Sultan Halil (1405 - 1409)
 • Sultan Şahruh (1409 - 1447)
 • Sultan Uluğ - Beğ (1447 - 1449)
 • Sultan Abdüllatif (1449 - 1450)
 • Sultan Abdullah (1450 - 1451)
 • Sultan Ebu - Said (1451 - 1469)
 • Sultan Ahmed (1469 - 1494)
 • Sultan Mahmud (1494 - 1495)
 • Sultan Baysungur (1495 - 1497)
 • Sultan Babür (1497 - 1498)
 • Sultan Ali (1498 - 1501)
Egemenlik Alanı
Kapladığı Alan:
Batıda Balkanlar; kuzeyde Volga kıyıları; güneyde Hint Okyanusu; doğuda Orta Asya bölgeleridir.

Timurların Türk ve Dünya Tarihine katkıları
 • Altınordu Devleti'ni yıkarak Türk uluslarının karşısına Rusları çıkartmıştır.
 • Orta Asya'da kurulmuş ve Orta Asya'daki Türk boylarını hatta Anadolu Türkleri'ni bir çatı altında toplamış son büyük imparatorluktur.
 • Orta Asya'da büyük medeniyet kurmuştur.Misafir
30 Mayıs 2008 12:27       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Büyük timur İmparatorluğu
Timur'un babası Çağataylar'ın ve önemli kolu olan Barulas (Barlas) aşiretinin reislerindendi.Ataları Cengiz'in sülalesi ile birleşmektedir.Devletin kurucusu Timur,Çağatay Hanlğı'nın son hükümdarı Tuğluk -Temür'e iteat edip kiş ve çevresini idare etti.Hakimiyetini kurabilmek için çevredeki emir ve hükümdarlar ile amansız mücadeleye girişti.
Timur sırasıyla Harezm ,Horasan ve Altınordu üzerine sefer yaptı.Anadolu'da Ahlat ,Adilcevaz ve Van'ı zaptetti (1392-1397) yıllarında İran üzerine seferler yaptı.
1398-1399 yılında Hindistan seferi ile Delhi yağmalandı.1399 da yedi yıl süren Anadolu Seferi'ne çıktı.Osmanlı sultanı yıldırım Bayezit'i (1402) Ankara savaşında mağlup etti.1405 yılında Çin seferine hazırlandığı sırada öldü.
Timur'un ölümü ile oğulları ve torunları arasında ülke pay edildi.Oğullarından Şahrup 1420 den itibaren devleti tekrar eski gücüne kavuşturdu.
1370 de timur tarafından kurulan Timurlar Devleti 1507 de Akkoyunlular la ve Karakoyunlular la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu yıkılmıştır.
İtil'den Ganj nehrine ,Tanrı Dağları'ndan Şam'a kadarola topraklarda hüküm süre Timurlar ,Orta Asya da bulunan Türkler'i birleştirmiş , Türkistan da büyük bir uygarlık kurmuşlardır.Bu uygarlığın tesirleri dört bir tarafa yayılmışlardır.
Timur'un Tuğ'u üzerinde çift ejderli bir alem vardı.Çeşitli renkte , üstünde arslan tasvir edilen resimler de bayraklarla temsil edilmişlerdir
30 Eylül 2010 14:55       Mesaj #3
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Babasi Barlas kabilesi lideri Turgay olan Timur, 1336'da Semerkant yakinlarinda Kes (Yesil Sehir)'de dogmustur. Timur'un ortaya çiktigi tarihlerde, Çagatay Hanligi sarsinti geçirmekte idi. Otorite boslugundan faydalanan, Cengiz hanedanindan olmayan emirler, Çagatay hanligi içerisinde idareyi ele alarak nüfuzlarini artirmaktaydi. Nitekim 1360 yilindan itibaren adindan söz edilmeye baslayan Timur, önce Emir Hüseyin ile 1370 yilindan itibaren de tek basina Maveraünnehir'de hâkimiyet kurmustur. Bu dönemde girdigi bir savasta ayaginin sakat kalmasi sebebiyle tarihlerde Aksak Timur (Timurleng) diye anilacak olan Timur, Cengiz soyundan gelmedigi için emir unvanini kullanmistir.

Emir Timur, 1370-1405 yillari arasinda yaptigi seferlerle, Harzem, Dogu Türkistan, Iran, Azerbaycan, Hindistan Delhi Sultanligi, Irak, Suriye, Altin Ordu Hanligi ve Osmanli Devleti'nin de içinde bulundugu muazzam büyüklükteki topraklara hâkim olmustur. Onun fetihleri, sonuçlari açisindan, Türk Tarihini derinden etkilemistir. Meselâ, Altinordu Hani Toktamis üzerine düzenledigi seferler (1391/8) Altinordu Devleti'nin çöküsüne ve yerine bölge hanliklarinin kurulmasina sebep olurken, Moskova Knezlerinin güçlenmesini de beraberinde getirmistir. Böylece, 16.nci yüzyildan itibaren Rusya'nin Kafkaslar ve Dest-i Kipçak'a dogru yayilmasi söz konusu olacaktir.

Ancak Timur'un Türkistan'a hâkim olmasi ayni zamanda Özbek, Kazak ve Türkmenlerin günümüze kadar ulasacak olan tarihlerinin de mihengi noktasini teskil eder. 1398/99'da Hindistan Delhi Sultanligina düzenledigi sefer de bölgedeki siyasî ve kültürel yapinin degismesine sebep olmustur. Ancak Timur'un 1402 Ankara Savasi ile Yildirim Bayezid'i yenip, Anadolu'yu ele geçirmesi, Osmanli tarihinde unutulmaz bir yer tutar. Bu olayla, Anadolu'daki Türk birligi sarsilmis, beylikler yeniden canlanmis ve "Fetret Devri" dedigimiz taht mücadeleleri Osmanli Ddevleti'nin yipratmistir. Ülkesindeki karisikliklar sebebiyle Anadolu'da fazla kalamayan Timur, Çin seferine giderken yolda hastalanarak ölmüstür (1405). Timur'un ölümünden hemen sonra devlet oglu ve torunlari arasinda paylasilmistir. Buna göre; Torunu Muhammed baskent Semerkant' ta tahta çikarken, diger torunlari Pir Muhammed ile Iskender Iran'da, 3. oglu Miransah Bagdat ve Azerbaycan'da, en küçük oglu Sahruh ise Horasan'da yerlesmislerdir.

Timurlular adi verilen bunlar arasinda Sahruh, Maveraünnehir bölgesini de ele geçirerek, Herat sehri merkez olmak üzere devletini kurdu. Ardindan Iran ve Azerbaycan'i da hâkimiyetine alan Sahruh dönemi (1407-1447), Türkistan'da parlak bir kültür hayatinin baslangici olmustur. Sahruh'un ölümü üzerine, tahta büyük bir alim ve astronom olan oglu Ulug Beg geçti. Onun iki yillik saltanati mücadeleler içinde geçmis ve oglu tarafindan öldürülünce ülke dahilinde büyük karisikliklar çikmistir. Nitekim Miransah'in torunu Ebu Said'in Akkoyunlu Uzun Hasan'a yenilmesiyle (1469) Horasan'in batisinda kalan bütün topraklar Akkoyunlularin eline geçti. Timurlulardan yalniz Hüseyin Baykara (1469-1506) Horasan'da tutunabilmistir. Baskenti Herat, Türk tarihinde sayili kültür merkezlerinden biri oldu. Ünlü Türk sair ve ilim adami Ali Sir Nevai burada yetismistir. Baykara'nin oglu Bediüzzaman'in hükümdarligi zamaninda, Özbek hükümdari, Sibani Muhammed Han'in baskent Herat'i ele geçirmesi (1507), Timurlularin sonu oldu. Timurlulardan Babür Türkistan'da basarili olamayinca, Hindistan'a giderek (1519) Türk-Hind Imparatorlugu'nu kurmustur.

MsXLabs.org & Osmanlı Tarihi


Daha fazla sonuç:
timur imparatorluğu tarihi

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç