Arama

Türkiye'nin Ovaları - Harran Ovası

Güncelleme: 2 Hafta Önce Gösterim: 2.906 Cevap: 4
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
24 Ekim 2008       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın

Harran Ovası

Ad: harran1.JPG
Gösterim: 27
Boyut: 15.5 KB

ALTİNBAŞAK OVASİ olarak da bilinir,
Sponsorlu Bağlantılar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıurfa’nın güneydoğusunda ova.

Yüzölçümü yaklaşık 1.500 km2’dir. 500 m’den az olan yüksekliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en alçak kesimlerinden biridir. Harran Ovasının sularını, Fırat Irmağına Suriye’de katılan Belih (Belh) Suyunun kollarından Güllap ve Karakoyun akarsuları toplar. Çok az yağış alan Harran Ovasının birçok kesiminde kuru tarım yapılmakta, güney kesimindeki tarım alanları ise, yeraltı suyundan yararlanılarak sulanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Aşağı Fırat Projesi kapsamında bir alt proje olan Şanlıurfa-Harran Ovası Sulaması’nın tamamlanması durumunda, ovanın tümüne yakın bölümünün sulama olanağına kavuşması ve tarımsal üretimin büyük ölçüde artması beklenmektedir.

Harran


Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıurfa iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba.

Eskiden Akçakale’ye bağlı bir bucak olan Altmbaşak, 19 Haziran 1987 tarihli ve 3392 sayılı yasa uyarınca Harran adıyla ilçe yapılmıştır. Roma döneminde Carrhae adıyla anılan Harran, ilkçağda Ninive’den Karkamış’a uzanan yol üzerinde, stratejik bir noktadaydı.

Bu nedenle Asur kralları buraya büyük önem verirlerdi. Kitabı Mukaddes’e göre Hz. İbrahim’in ailesi Kaide kenti Ur’u terk ettikten sonra Harran’a yerleşmişti (Tekvin 11: 31-32). Triumvir Crassus IÖ 53’te, burada Partlar önünde ağır bir yenilgiye uğradı {bak. Carrhae Çarpışması). İS 297’de de İmparator Galerius gene burada Pers kralı Narses’e yenildi.

7. yüzyılın ortalarına doğru Arapların eline geçen Harran, kısa zamanda önemli bir kültür merkezi haline geldi. 12. yüzyılda Nureddin Zengi’nin, Salaheddin Eyyubi’nin, 13. yüzyılda Moğolların, 14. yüzyıl başında Moğolları yenen Memlûklerin egemenliğine girdi. I. Selim’in (Yavuz) Mısır seferi sırasında Osmanlı ülkesine katıldı.
Ad: harran5.JPG
Gösterim: 24
Boyut: 22.1 KB

Harran’da bugün daha çok İslam döneminin kalıntıları bulunmaktadır. Ay Tanrısı Sin’e ait bir tapmağın varlığı bilinmekteyse de yeri belli değildir. Cuma Camisi’yle, Şeyh Hayt el-Harrani Türbesi’nin kalıntıları da günümüze ulaşmıştır. Selçuklu dönemindeki ilk ünlü üniversiteden de yalnızca gözlem kulesi ayakta kalmıştır. Daire planlı, üzeri sivri kubbelerle örtülü kerpiç Harran evleri arı kovanına benzeyen bir doku oluşturur.

Nüfus (1990) ilçe, 29.592; kasaba, 2.267.
kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 01:05
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Mavi Peri - avatarı
Mavi Peri
Ziyaretçi
9 Kasım 2008       Mesaj #2
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi
Şanlıurfa'nın 44 km. güneyinde bulunan tarihî kent ve aynı adla anılan ova. Harran Ovası, Suriye sınırlarında yer alan dört önemli ovadan biridir. Sulama olanakları geliştikçe bu ovadan alınan verim de o oranda artmaktadır.
Ad: harran2.JPG
Gösterim: 24
Boyut: 24.8 KB

Sponsorlu Bağlantılar
Siverek ilçesinden il sınırlarına giren Fırat Irmağı'nın suyunun Harran Ovası'na akıtılmasıyla burası Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olmuştur. Tarıma elverişli bu topraklarda genellikle buğday ve arpa ekilir. Pamuk, mercimek ekimi de oldukça önemli boyuttadır. GAP kapsamında Aşağı Fırat Projesi'nde yer alan ova, 1991'de bu projenin tamamlanmasından sonra tamamen sulanmaya başladı.

Burada bulunan yerleşim merkezinde Mezopotamya'daki uygarlıkların izlerine sık rastlanmaktadır. Bizans çağından kalma bir kale, Hitit, Roma yapıtları ve Türk-İslâm devrinden kalma 40 m. yüksekliğindeki gözlem kulesi en önemli yapılarıdır. Ayrıca arı kovanına benzeyen Harran evleri de ilginç bir özellik taşır.
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 01:06
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
17 Eylül 2009       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Harran Ovası, Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçesi merkezi olan Şanlıurfa' ya 45 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. toprağının çok verimli olduğu bilinen ovaların başında yer almaktadır.
Ad: harran3.JPG
Gösterim: 24
Boyut: 28.0 KB

Harran'ın geçmişi ile ilgili en güvenilir bilgileri genellikle arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen buluntular sayesinde ulaşılmaktadır. Harran ismini ilk kez, Mari ve Kültepe'de bulunan ve M.Ö. 2. bin başlarında bulunan çivi yazılı ile yazılmış tabletlerde "Har-ra-na! ya da "Ha-ra-na" şeklinde görülmüştür. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Ebla adı verilen tabletlerinde ise Harran hakkında "Ha-ra-na" olarak bahsedildiği gözlemlenmiştir. M.Ö. 2. binin sonlarına doğru Hitit Tabletlerinde, Mitanni'ler ile Hitit'liler arasında yapılmış olan bu anlaşmaya Harran'da bulunan Ay Tanrısının (o dönemde adı kaynaklarda Sin olarak bilinmektedir) ve Güneş Tanrısının yeminlerinin tutulduğu söylenmektedir. Bütün bu geçmiş belgelerden anlaşılan şu ki, Harran adı yaklaşık olarak 4.000 yıla yakın değişmeden şimdiye kadar gelmiştir. Harran isim, Sümerce dilinde "Seyahat-Kervan" manasına gelen "Harran-u" dan geldiği bilinmektedir. Muhtelif kaynaklar bu cümlenin kesişmiş olan yollar ya da çok şiddetli geçen sıcak anlamına geldiğini de belirtmişlerdir.

Harran Ovası Nerededir?
Harran, Deysan ve Cullüb nehirlerinin suladığı bir düz ovada Mezopotamya'nın kuzeyinde kurulmuştur. Harran Ovasında adeta bir ağ gibi su kanalları yolları ile örülmüş olan bir tarım sahası bulunmaktadır. 1184 yılında ise Harran'ı ziyarete gelen ünlü seyyah ibni Cübeyr, bu bölgenin gölgelik ve ağaçlık olduğu ile, muhtelif meyve ve sebzelerin yetiştirildiğini yazmaktadır. Uzun bir zaman diliminde görülen kuraklık sonucunda ise harap olduğu tespit edilmiştir. Her yıl yüz binlerce turist tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıp ziyaret edildiği bilinmektedir. Hz. İbrahim peygamberin yaşadığı şehir olarak bilinen ve Güneydoğu bölgesinde bulunan Şanlıurfa şehrinin çevresinde günümüze kadar çeşitli arkeolojik kazılar yapıldı. bölgenin adı tam 4000 seneden beri değişmemekle birlikte, bugün günümüzde de Harran olarak anıldığı bilinmektedir. Bugün artık Deysan ve Cullüb ırmakları kurumuş olması sebebiyle, Harran sudan yoksun olan ve yeşilden mahrum kalan bir ovanın ortasında yaklaşık ortalama 5000 yıllık mazisi ile ayakta durduğu bilinmektedir. tipik bilinen evleri, höyüğü ile kalesi, kent surları ve muhteşem mimari kalıntıları, akşam gökyüzünde görülen pırıl pırıl yıldızlarıyla turistlerin aşırı bir ilgisini çekmektedir. Urfa Tünelleri ve Atatürk Barajı yardımı ile Harran Ovasına akıtılan Fırat Nehri, bu sayede Harran'ı tarihteki eski verimli ve yeşil zamanlarına kavuşturacaktır.

Harran Ovasının Turistlik Değeri
Çok değerli ticaret yollarının ihtiva ettiği bir nokta olma durumu birçok dönemde bu şehrin dikkatleri kendi üzerine çekmiştir ve özellikle de eski Mezopotamya'da inanılan putperestliğin etkin bir merkez noktası olmuş. Çok kapsamlı olan bir gezi ihtiva eden ve ziyaretçilerine sunan Harran Ovası, Şanlıurfa' ya geziye gelecek olan yerli ve yabancı insanların gezi listesinde kesinlikle olması gereken çok değerli bir şehir ve bölgedir.
Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 01:07
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
4 Hafta Önce       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
HARRAN OVASI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Orta Fırat bölümünün güney kesi­minde yer alır. Şanlıurfa Yaylası'nın iyice alçaldığı Şanlıurfa kenti yakınlarından güney­de Suriye sınırına kadar uzanan bu alçak düzlük Altınbaşak Ovası adıyla da anılır. Şanlıurfa ilinin Merkez ilçe ile Harran ve Akçakale ilçelerinin sınırları içinde yer alan Harran Ovası'nın yüzölçümü yaklaşık olarak 1.500 knr'dir.

Alüvyonlarla kaplı olan Harran Ovası'nın sularını toplayan küçük akarsular Türkiye sınırları dışında Fırat Irmağı'na katılır. Ve­rimli bir tarım alanı olmasına karşılık bu ovada susuzluk nedeniyle yeterince tarımsal üretim yapılamamaktadır. Yalnızca güneyde­ki Akçakale yöresi yeraltı sularından yararla­nılarak sulanabilmektedir. Harran Ovası'nın geri kalan büyük bölümünde ise kuru tarım yapılır. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Aşağı Fırat Projesi'nin alt projelerinden olan Şanlıurfa-Harran sulaması gerçekleştiğinde, Harran Ovası'nda büyük ölçüde verim artışı olması beklenmektedir. Ovada yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa, merci­mek ve pamuktur.

Harran Kenti


Akçakale kentinin kuzeyinde yer alan yerleş­me yeri Roma döneminde Carrhae adıyla anılırdı. Bereketli Hilal'in kuzeyinde kurulmuş olan Carrhae Asurlular'ın önem verdiği kentlerdendi. Ninova'yı Karkamış'a (bugün Kargamış) bağla­yan önemli ticaret yolu buradan geçerdi. Mezopotamya'yı ele geçirmek isteyen Roma­lıların güçlü ve büyük ordusu İÖ 53'te kent yakınlarında Partlar tarafından yenilgiye uğ­ratıldı. Carrhae Çarpışması adıyla tarihe ge­çen bu savaştan sonra İS 279'da bu kez Pers ordusu aynı yerde Romahlar'ı yendi. İS 7. yüzyılda Araplar'ın eline geçen kent Selçuk­lu, Eyyubi, Moğol, Memlûk yönetimlerinden sonra 1516'da Osmanlı topraklarına katıldı.
Ad: harran4.JPG
Gösterim: 24
Boyut: 25.1 KB

4.500 yılı aşan bir tarihi olduğu sanılan Harran'da Ay tanrısı Sin için yapıldığı bilinen tapınağın kalıntıları günümüze ulaşmamıştır. Altı kapısı olan surların içindeki kalenin Mitanniler ya da Hititler tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Sur içinde kalıntılarına rastla­nan öteki yapılar ise Cuma Camisi (Ulucami) ile Şeyh Hayt el-Harrani Türbesi'dir. Selçuk­lu döneminin ilk yükseköğrenim kurumu ol­duğu öne sürülen Harran Medresesi'nin yal­nızca gözlem kulesi günümüze ulaşmıştır. Sivri kubbeli evleriyle uzaktan arı kovanını andıran bir görünümü olan Harran, son yıllar­da Anadolu'nun tarihsel değerlerinin tanıtılması için düzenlenen turistik gezilerin başlıca uğrak yerlerindendir.

Eskiden Altınbaşak adıyla Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesine bağlı bir bucak merkezi olan yerleşim yeri 1987'de yapılan bir yasal düzenleme sonucunda Harran adıyla aynı ile bağlı bir ilçe merkezi haline getirildi. İlkçağda önemli bir kültür merkezi olan Harran günü­müzde gelişmemiş kırsal bir yerleşim yeri görünümündedir. Nüfusu 929'dur (1985).
Msxlabs & Temel Britannica
Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 01:07
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
4 Hafta Önce       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Harran Ovası
Ad: harran.JPG
Gösterim: 105
Boyut: 23.0 KB
Harran Ovası; Şanlıurfa şehrinin güneydoğusunda, Suriye sınırına yakın olan bir bölgedir. Şanlıurfa'ya 44 kilometre uzaktadır. Şanlı Urfa ilinin güney kesiminde yer alan Harran Ovası, 1500 km2 lik bir alanı kaplar.Toprağı en çok verimli olan ovalardan biridir.

Harran Ovası, ortalama 375 m. yüksekliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en alçak yerlerindendir. Çok az yağış alan Harran Ovası’nda eskiden kuru tarım yapılır, güney kesimdeki araziler ise yer altı sularından yararlanılarak sulanırdı. Ancak bölgenin kaderini değiştiren Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) kapsamında Fırat Nehri’nin sularının ovaya aktarılması çalışmaları başarıyla devam etmiştir.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bir parçası olan Şanlı Urfa Sulama Tünelleri’nden ilkinin 1994 yılında açılmasıyla, 30 bin hektarlık alanda deneme sulamasına geçilmiştir. 1999 yılında da 80 bin hektarlık alanın sulanması sağlanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanmasıyla, ovada sanayi bitkilerinin üretimi yapılabilecek, buna paralel olarak yöre endüstrisinin kalkınması sağlanacaktır. Harran Ovası’nın verimli toprakları üzerinde sulama olanaklarıyla birlikte pek çok ürün yüksek kalitede yetiştirilmeye başlanmıştır. Ovada yetiştirilen belli başlı ürünler buğday, arpa, pamuk ve mercimek olarak sıralanabilir. Hemen her sebzenin yetiştirildiği Harran Ovası’nda ikinci ürün olarak mısır, soya fasulyesi ve susam da yetiştirilmektedir.
kaynak: Ansiklopediminfo
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

18 Eylül 2009 / Daisy-BT Türkiye Coğrafyası
17 Eylül 2009 / Daisy-BT Taslak Konular
17 Eylül 2009 / Daisy-BT Taslak Konular
9 Haziran 2009 / ThinkerBeLL Türkiye Coğrafyası
12 Haziran 2011 / ener Türkiye Coğrafyası