Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 13 Eylül 2016  Gösterim: 104.860  Cevap: 5

Miryokefalon (Miryakefalon) Savaşı

GusinapsE
11 Mayıs 2006 02:30       Mesaj #1
GusinapsE - avatarı
Ziyaretçi

Myriokephalon savaşı

Ad:  Miryokefalon (Miryakefalon) Savaşı.jpg
Gösterim: 1522
Boyut:  58.7 KB

Anadolu Selçuklu sultanı Kılıç Arslan II ile Bizans imparatoru Manuel I Komnenos arasında meydana gelen savaş (17 Eylül 1176).

Sponsorlu Bağlantılar
Eğridir gölünün kuzeyinde, bugünkü Sultan dağlan üzerinde bulunduğu sanılan Myriokephalon boğazında kıstırılan bizans ordusunun perişan olmasıyla sonuçlanan bu savaş sonunda Türkler’in Anadolu’ya yerleşmeleri kesinleşmiştir.
Türkmenler’in zaman Aman bizans topraklarına yaptıkları akınlar, özellikle de Kılıç Arslan’ın egemenlik alanını giderek genişletmesi, imparator Manuel’i Selçuklular’a karşı yeni ittifaklar kurmak zorunda bıraktı.

On yıldan beri Bizans’la Selçuklular arasında süregelen iyi ilişkiler, giderek bozulmaya başladı. Sivas ve Niksar'la birlikte danişmentli kentlerinin Selçuklular tarafından ele geçirilmesi üzerine Zünnun ve Şehinşah’ı himaye eden imparatorun danişmentli topraklarını geri almak için gönderdiği ordu, Niksar’da bozguna uğradı. Bu olaylar olurken, Manuel de büyük bir ordunun başında Kılıç Arslan'ın üzerine yürüdü ve Kılıç Arslan’dan gelen barış önerilerini geri çevirdi. Bizans ordusu, Myriokephalon boğazından geçerken Türkler’in ani baskınıyla bozguna uğradı. Kaçmaya çalışan Manuel, çemberi yaramayınca fidye vermek, ayrıca Eskişehir ve Sublaion kalelerini yıkmak koşuluyla barışa razı oldu.

Böylece Kılıç Arslan'ın Anadolu’da yaşayan Türkler'i bir yönetim altında birleştirmek, Suriye ile Mezopotamya siyasetinde etkili olmak amacını gerçekleştirmesini sağlayacak yollar açıldı. Myriokephalon yenilgisinden sonra batı sınırlarını güven altına alan Kılıç Arslan, Malatya’yı ele geçirip buradaki danişmentli koluna son verdi; Manuel’ in ölümünü (1160) izleyen dönemde de Uluborlu, Kütahya, Eskişehir yöreleri türkmen akıncılar tarafından zapt edildi.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 13 Eylül 2016 22:56


BARIŞ
12 Kasım 2006 01:09       Mesaj #2
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi

Miryokefalon (Miryakefalon) Savaşı


Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans imparatoru Manuel I Komnenos arasında, Denizli yakınlarında Miryokefalon'da (Myriokephalon) yapılan savaş (17 Eylül 1176).

Suriye ve Musul hükümdarı Atabeg Nureddin Mahmud Zengî'nin ölümü üzerine (1174), büyük bir rakipten kurtulan II. Kılıç Arslan, ertesi yıl, Orta Anadolu'da Sivas ve Tokat bölgelerine hâkim olan Danişmendli Türk beyliğine son verdi. Türklerin Bergama ve Edremit'e kadar ilerlemeleri, Bizans İmparatoru Manuel'in, Kılıç Arslan'ı ezmek ve Türk hâkimiyetine kesin bir şekilde son vermek için hazırlıklara girişmesine sebep oldu. Manuel, papaya bir mektup yazarak, zamanın yeni bir haçlı seferi için elverişli olduğunu ve "Anadolu'dan geçen yolun artık güven altına alınacağını" bildirdi. Manuel, amcasının oğlu Andronikos Batatzes'i bir orduyla Paphlagonia'ya doğru yola çıkardı ve kendisi de büyük imparatorluk ordusuyla, Kılıç Arslan'ın başkenti olan Konya üstüne yöneldi. Kılıç Arslan, imparatora elçiler göndererek barış isteğinde bulundu, fakat Manuel bunu kabul etmedi.

Paphlagonia üstüne giden Andronikos Batatzes, eylül ayı başlarında, Niksar surları önünde Türklere ağır bir şekilde yenildi. Batatzes'in kesilen başı, bir zafer nişanesi olarak II. Kılıç Arslan'a gönderildi. Bundan birkaç gün sonra Manuel'in ordusu, Menderes vadisinden geçerek Eğridir gölü ucundaki Sultandağı dizisine giden dağlık bölgeye girdi. Kuşatma araçları, erzak fazlalığı ve ağır arabalar, ordunun ilerlemesini yavaşlatıyordu. Ayrıca geçmek zorunda oldukları bölge, Türkler tarafında tahrip edilmişti. Bizans ordusunun ilerlediği yol üzerinde, Tribritze denilen ve çıkış yerinde, tahrip edilen Miryokefalon kalesinin bulunduğu bir geçit vardı. Türk ordusu, burada bir dağ yamacında toplu olarak bulunuyordu. Manuel'in ileri görüşlü subayları, bu ağır hareketli orduyu, çukur yoldan geçirmemesi için imparatoru uyardılar. Fakat ordudaki genç ve tecrübesiz prensler, kendilerine güveniyor, şan ve şöhret kazanmak istiyorlardı.

Bunlar, imparatora baskı yaparak onu bu yolda ilerlemeğe zorladılar. Kendine bağlı küçük beyliklerden yardımcı kuvvetler alan Kılıç Arslan'ın ordusu, hemen hemen Manuel'in ordusuna eşit, ancak daha kötü teçhizatlıydı. Fakat, Türk ordusunun daha fazla hareket imkânı vardı. Bizans öncü kuvvetleri, zor kullanarak geçide girdi (17 Eylül 1176). Türkler, geri çekilerek dağlara saptılar, sonra da imparatorluk ordusu dar yola girdiği sırada, yamaçlardan aşağı inerek geçit içine saldırdılar. İmparatorun kayınbiraderi, bir süvari alayı başında, Türklere karşı saldırıya geçti. Fakat, bütün adamlarıyla birlikte kılıçtan geçirildi. Geçidin aşağısında bulunan askerler, onun durumunu görüyorlar, fakat sıkışık durumda oldukları için yardım edemiyorlardı. Manuel, cesaretini kaybederek paniğe kapıldı ve geçitten çıkmak için geriye kaçtı. Bunun üzerine, bütün ordu onu takip etti. Fakat, ağırlıklar yolu kapamıştı. Askerlerden çok azı kurtuldu. Akşama kadar süren savaş sonunda, II. Kılıç Arslan, Manuel'e bir haberci göndererek, derhal geri dönmesi, Eskişehir (Dorylaion) ve Gümüşsu (Sublaion) kalelerini yıkması şartıyla ona barış teklif etti ve kalan ordusuyla geçitten çıktı. Manuel, Bizans'a dönerken, yolda Türkmenlerin sürekli saldırılarına uğradı.

Miryokefalon savaşı, Selçuk ve Bizans tarihinin dönüm noktalarından biridir. Türklerin, Malazgirt'ten sonra Bizans'a vurdukları bu ikinci darbe sonucu Bizans, Anadolu'da üstünlüğünü kaybetti.
Son düzenleyen Safi; 13 Eylül 2016 22:20
Daisy-BT
16 Haziran 2010 21:27       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Miryakefalon Savaşı:


(1176 )
  • II Kılıçarslan döneminde, Anado­lu Selçuklu Devleti Bizanslıları 1176'da Miryakefalon savaşıyla yenerek Anadolu'ya kesin yerleşmişlerdir.
  • Anadolu Selçuklu Devleti'nin denizlerdeki en parlak dönemi; I. Gıyaseddin Keyhüsrev, I. İzzettin Keykavus, I.Alaadin Keykubat dönemleridir.
Son düzenleyen Safi; 13 Eylül 2016 22:21
Misafir
16 Kasım 2011 17:20       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Miryokefelon Savaşı


17 Eylül 1176 tarihinde Salı günü olmuştur.

Türklerin kazandığı bu zafer Anadolu'nun Türk hakimiyeti altında kalmasını kesinleştiren savaş olarak bilinmektedir.
Bizans İmparatoru Manuel I Komnenos Bizans sınırlarında özellikle Eskişehir yörelerinde yoğun bir şekilde çoğalan Türkmenlerin, Denizli, Kırkağaç, Bergama ve Edremit'e değin Bizans memleketlerine akınlarda bulunmaları üzerine bu akınları önlemek amacıyla Anadoluya yeni kuvvetler göndermekle birlikte düzenleyeceği bir sefer için de askeri hazırlıklara başladı. Manuel, papaya bir mektup yazarak, zamanın yeni bir haçlı seferi için elverişli olduğunu ve Anadoludan geçen yolun artık güven altına alınacağını bildirdi. Onun bu hazırlılarını haber alan II. Kılıç Arslan, bir elçi heyeti göndererek Daha önce yapılan barış antlaşmasının yenilenmesini önerdi, fakat imparator, Bizansa yöneltilen Türkmen akınlarının durdurulması, Bizansa sığınan Danişmendli emiri Zünnun ile şehzade Şahinşah'ın, daha önce yönetiminde bulunan memleketlerin Bizansa bırakılması şartıyla buna razı olacağını sultana bildirdi. Bu şartları kabule yanaşmayan sultan, atlı kuvvetler sevkedip Denizli yörelerine kadar olan Bizans topraklarını ağır bir şekilde tahrip etti. İmparator, Bizans kuvvetleri eşliğinde, önce şehzade Şahinşahı daha sonra da Zünnunu Anadoluya gönderme girişiminde bulundu ise de II. Kılıç Arslan'ın aldığı önlemler karşısında başarılı olamadı; Şahinşah ve Zünnun yeniden Bizans'a kaçmak zorunda bırakıldılar.

Bunun üzerine sultanın ikinci barış önerisini de reddeden Manuel, amcasının oğlu Andronikos Batatzesi bir orduyla Paphlagoniaya doğru yola çıkardı ve kendisi de içinde Frank, Peçenek, Macar ve Sırp kuvvetleri bulunduğu büyük bir orduyla, Anadolu Seçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya üstüne yöneldi. Bunun üzerine uçlarda bulunan kalabalık Türkmen kuvvetleri, Bizans ordusunu şiddetle mukavemet ederek yıprattılar. Kılıç Arslan, Bizans ordusunu, dar ve sarp Miryokefalon(Kumdanlı)vadisinde karşıladı meydan savaşında, Bizans ordusunu ağır bir şekilde mağlub etti

Ağır bir yenilgiye uğrayan Manuel, Selçuklulara karşı inşa ettirdiği Eskişehir ve Uluborlu'nun doğusundaki Sublaion müstahkem mevkilerine geri çekilmeyi kabul etmesinden başka, Selçuklu devletine savaş tazminatı olarak 100 bin altın ödemek zorunda kalmıştır. Bu zafer sonucunda, Bizansın Selçuklular karşısında savunmada kalması sağlanmış ve dolayısıyla üstünlük Türk Anadolu Selçuklu Devletine geçmiştir.

Zaferden sonra sultan II. Kılıç Arslan, başta Bağdat Abbasi halifesi olmak üzere, bütün İslam hükümdarlarına birer fetihname göndererek Bizansa karşı kazandığı büyük zaferi müjdelemiştir.
Son düzenleyen Safi; 13 Eylül 2016 22:40
10 Ocak 2012 15:12       Mesaj #5
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

Miryokefalon Savaşı


Anadolu Selçukluları ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaş ( Eylül 1176). Bizans imparatoru I. Manuel, Türkmen akınlarını önlemek, Anadolu'daki Selçuklu ilerlemisini durdurmak için 1176 baharında büyük bir orduyla harekete geçti. Hedefi Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'ydı. Fakat Konya'ya Eskişehir üzerinden değil Selçukluları şaşırtmak için, Denizli yöresinden varmayı planlıyordu. II. Kılıç Arslan komutasındaki Anadolu Selçuklu ordusu ve Türkmen grupları Bizans ordusunu Miryokephalon'da ( bugünkü Hoyran Gölü ile Kumdanlı arasındaki dağ geçitlerinde) pusuya düşürdü. Bizans ordusu ağır kayıplar verdi, tüm ağırlıkları Selçukluların eline geçti.

Savaş sonunda yapılan antlaşmayla Bizans, Eskişehir surlarının yıkılması ve bir miktar savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Bu savaş Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarabilmek umuduyla yaptığı girişimlerin sonuncusu oldu. Bu tarihten sonra Bizans Türklere karşı saldırı politikasını bir tarafa bıraktı ve kesin olarak savunmaya çekildi. Miryokefalon zaferi, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya ispat etti. Türkiye Selçukluları Devleti, bu zaferle Türk - islam dünyasında en önemli devlet konumuna yükseldi. Bizans'ın Anadolu'yu geri alma düşüncesi ortadan kalktı.
Son düzenleyen Safi; 13 Eylül 2016 22:25
13 Eylül 2016 22:42       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Myriokephalon Savaşı


Selçuklu sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans imparatoru II. Manuel Komnenos’un orduları arasında, bugünkü Ankara yakınlarında yapılan savaş (17 Eylül 1176).

Bizans’ın Anadolu’da kaybettiği toprakları geri almaya kararlı olan Manuel, Kılıç Arslan’ın barış çabalarını karşılıksız bıraktı. İkonion’u (bugün Konya) almak için yola çıkan ordusu, Myriokephalon yakınlarındaki bir geçitte Selçuklu askerlerince sarıldı. Saldırı başlayınca Manuel’in telaşa kapılıp kaçması üzerine ordusu da dağıldı. Savaş, Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarma umudunu kesin biçimde sona erdirdi.

kaynak: Ana Britannica


Daha fazla sonuç:
miryakefalon

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç