Arama

Makara Nedir?

Güncelleme: 4 Ocak 2016 Gösterim: 8.684 Cevap: 1
MaRCeLLCaT - avatarı
MaRCeLLCaT
Ziyaretçi
24 Ekim 2008       Mesaj #1
MaRCeLLCaT - avatarı
Ziyaretçi
makara
isim (maka'ra) Arapça bekere
1 . Üzerine iplik, tel, şerit vb. sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir, bobin.
Sponsorlu Bağlantılar
2 . Sürme kapak rayları üzerinde hareket edecek biçimde metal veya plastikten yapılmış değişik tiplerdeki sürme kapak aleti.

3 . Bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç.

4 . denizcilik Ağır yüklerin kaldırılma ve indirilmesinde kullanılan, birbirine paralel iki veya daha çok tabla arasında dönen, kenarı çepeçevre oluklu tekerlek veya tekerleklerden oluşmuş mekanik alet.
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
4 Ocak 2016       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MAKARA a (ar. makara).
1 . Üzerine tel, iplik, şerit, film vb. bükülebilir şeyler sarılan kenarları çıkıntılı ağaç, metal ya da plastikten silindir: İplik makarası. Film makarası.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Makara çekmek, ötücü kuşlar sözkonusuysa, bir solukta değişik nağmeleri aralıksız olarak çıkarmak. || (Biriyle) makara geçmek, bir kimseyle alttan alta alay etmek; dalga geçmek (arg ). || Makara gibi, aralıksız, hızlı bir biçimde yapılan konuşma için kullanılır. || Makaraları koyuvermek, salıvermek, zapt edememek, kendini tutamayarak kahkahayla gülmek: Sonunda o da dayanamayıp makaraları koyuverdi (tkz.). || Birini makaraya almak, o kimseyle alay etmek (arg.).

—Aktar. Makara bloku, yükleri kaldırmaya yarayan ve ortak bir başlık içine yerleştirilmiş birçok makaradan oluşan blok; bu blok hız düşürme özelliği sayesinde çok küçük bir kuvvetle çok ağır yükleri kaldırmaya olanak verir. (Bk. ansikl. böl.) || Makara dili, çevresinde bir kablonun ya da zincirin sarılmasını sağlayan bir oluk bulunan makara tekerleği. || Blok makarası, aynı başlık üzerinde bir ya da birçok sistemle birlikte çalışan makara.

—Anat. Makaraya benzeyen biçimleri nedeniyle bazı anatomik yapılara verilen ad. || Gözdeki büyük eğik kasın kıvrılarak dönmesini sağlayan lif-kıkırdak yapısında küçük oluşum. || Makara eklem, yüzeylerinden biri makara biçiminde olan oynar eklem. || Aşıkkemiği makarası, aşıkkemiğinin üst yüzüne verilen ad. || Kolkemiği makarası, kolkemiğinin alt ucunda bulunan ve dirsekkemiğiyle eklemleşen eklem yüzeyi. || Uyluk makarası, uylukkemiği lokmalarının, dizkapağı kemiğinin arka yüzüyle eklemleşen ön eklem yüzü.

—Arabac. At arabacılarının çember takmak için tekerlek çevresini ölçmekte kullandıkları ve merkezinden geçen bir mil yardımıyla kendi ekseni çevresinde dönen bir daireden oluşan el aleti.

—Balıkç. Üstüne misina sarılan bir olta kamışının en alt bölümünde bulunan, elle çevrilen çark. (Eşanl. TAMBUR.) [Bk. ansikl. böl.) || İpin dolandığı silindir bölümü. ("Sabit makaralı" silindirlerde, ipin düzenli sarılması, çatal maşayla sağlanır. "Döner makaralı” silindirlerde, ipin sarılması ve boşaltılması makara döndürülerek gerçekleştirilir.) j| Sinekle balık avında kullanılan, silindiri güçlü bir yayla dönen, dişli çark. || Sandal ya da tekne demirliyken deniz dibine sarkıtılan bir oltayı çekmeye yarayan, sandal kenarına takılı çıkrık. (Marmara denizi ve Akdeniz'de kullanılır.)

—Bes. san. Pastırmacılıkta, denkleme" işlemi sırasında çeki taşını kaldırmaya yarayan, silindir biçiminde ağaç parça.

—Denize. Ağır yükleri kaldırıp indirmeyi " kolaylaştıran ve birbirine koşut iki ya da daha çok tabla arasında dönen, çevresi oluklu tekerlek ya da tekerleklerden oluşan ağaçtan ya da metalden mekanik alet. (Bir ya da birçok makara ile bir vefadan oluşan bütüne palanga denir.) [Bk. ansikl. böl.) || Makara bülbülü, bir palanga donanımındaki makarada, halatın ri- gavo çımasının bağlandığı mapa. || Makara dili, bir makaranın, çevresinde zincir, kablo ya da halat geçebilecek biçimde oluk bulunan metalden ya da ağaçtan tekerleği || Makara kamçısı, makaranın oluğuna geçirilen ve makarayı çeşitli yönlere çevirmeye yarayan ince halat. || Makara oluğu, makara sapanını makara tablasına donatmak için tablanın çevresine açılmış oluk. || Makara pernosu, üzerinde makara dilinin ya da dillerinin hareket ettiği çelik pim. || Makara tablası, makaranın dış yüzeylerini oluşturan ağaç ya da demir blok. || Boncuk makara, torsolom palangası ile punya ve kontra ıskotalarının donanımlarında kullanılan tek dilli makara. (Kabasorta donanımlarda, halat boş bırakıldığında makaranın tumba olarak ters dönmesini ve dille veta arasına kimi yabancı cisimlerin sıkışmasını önler.) || Camadan makarası, yelkenli bir teknede bumbanın iki yanına yerleştirilen ve camadana vurma işlemi sırasında ıskota yakasını hızla bağlamayı sağlayan makara. || Çeneli makara, tablaları, kanalın bir tarafından çıkıntılı olarak yapılan mantilya makarası. || Demir makara, dili ve yanakları metalden büyük yük makarası. (Özellikle ağır yükleri kaldırmada, çelik tel halat ya da zincir donanımlı palanga sistemlerinde kullanılır.) || Kamçılı makara, sapanında bir kamçı taşıyan makara. || Kancalı makara, sapanında bir kanca taşıyan makara || Rulo makara, biri diğerinden daha büyük üst üste yerleştirilmiş iki makaradan yapılmış tek parça makara. || Tek dilli, çift dilli, üç dilli makara, bir makara dili ya da yan yana iki ve üç makara dili içeren makara.

—Elektrotekn. Kablo makarası, bir yumuşak iletkenin o anda kullanılmayan bölümünün üzerine sarıldığı bir tambur taşıyan aygıt

—Fiz. ted. Makara tedavisi, makaralardan, ip ve ağırlıklardan oluşan bir sistem kullanılarak uygulanan kineziterapi yöntemi.

—Foto. Devingen bir eksen üstüne belli bir uzunluktaki filmin sarıldığı, ışık sızdırmayan kılıf. (Eksenin diğer ucu, kılıf boyunca açılan bir yarıktan çıkar.)

—Grav. Dişli makara, gravürcülerin, işlerine pütürlü bir görünüm vermek için kullandıkları dişli, küçük çelik tekerlek (özellikle karakalem tarzı gravürde kullanılır).

—Kâğ. san. Kâğıt makarası, çok dar kâğıt bobini.

—Kaynakç. BOBİN'in eşanlamlısı.

— Mak. san. Bir ağırlığın düşey olarak kaldırılması amacıyla kullanılan, kendi ekseni etrafında dönebilen ve jantı üzerinde bükülgen bir bağ (halat, kablo, kayış, zincir vb.) geçirilecek biçimde düzenlenmiş bir oluk bulunan tekerlek.

—Matbaac. Bir kâğıt makinesinin kenar tablasında bulunan ve kâğıdın baskının yapılacağı merdaneye doğru ilerlemesi ni sağlayan küçük tekerleklerden her biri.

—Seram. Kütahya fırınlarında, sırlı fırınlamada seramiklerin üzerine yerleştirildiği 4 -6 cm boyunda parça.

—Teknol. Makine yapımında, kayma sürtünmesi yerine minimum bir enerji yitimi sağlayan yuvarlanma sürtünmesinden yararlanmak için rulmanlarda kullanılan, çok sert çelikten, semantasyon işleminden geçirilmiş, suverilmiş, son derecede parlak küçük dönel parça. (Eşanl. MASURA.) [Bk. ansikl. böl.) || Kabloları, iletkenleri, boruları vb. sarmada, taşımada, yerleştirme de kullanılan metal, ağaç ya da karton aygıt. || Makara dişi, tahrik edilecek öğenin (film, delikli şerit vb), bu amaçla açılan deliklerinden birine giren küçük parça ya da sivri parça bölümü.

—Tekst. Eksantrikli dokuma tezgâhlarının üst bölümüne yerleştirilen ve dönme hareketiyle gücü çerçevelerinin kalkmasını sağlayan küçük tekercik

—ANSİKL Aktar Makara blokları genellik le çift kullanılır. Üst makara bloku bir desteğe bağlıdır; hareketli alt makara bloku yükü asmaya olanak veren bir organla (kanca, halka, kilit) donatılmıştır. Çekme vektörü (kablo, sicim, zincir) ardışık ve almaşık olarak üst ve alt blok makaralarının her birinin üzerinden geçer n makara sayısı olmak üzere (çekme vektörünün kolan sayısına eşittir), bir P ağırlığını kaldırmak için sürtünme kuvvetleri göz önüne alınmadığında gereken çekme kuvveti P/n’dir. Yükün düşey hareketinin h olduğunu kabul edersek çekme hareketinin buna karşılık gelen hareketi nb'dir. Makara blokunun en büyük sakıncası tersinir olmasıdır; çekme kuvveti durur durmaz yük devindirici bir özellik kazanır. Bu sakıncayı gidermek için makara blokları bir geri tepme önleyici düzeneği olan bir güç takımıyla birlikte seri olarak yerleştirilir.

—Balıkç. Makara, balıkların dikkatini çekecek yapay yemi ya da ucuna yem bağlı balık iğnelerini fırlatmaya yarar; aynı şekilde ağır bir avın elle ve olabildiğince kolaylıkla denizden çıkarılmasını da sağlar, iki çeşit makara vardır: makara bobininin döndürülmesiyle oltayı (misinayı) saran döner tamburlu makaralar; makara hareketsiz dururken bobinin bir kenarıyla misinanın sarılması gerçekleştirilen sabit tamburlu makaralar.

—Denize. Denizcilikte, özellikle de yelken denizciliğinde kullanılan makaralar, dış yüzleri ya da yanakları, bir ya da iki sapan takılmasını sağlayan bir ya da iki makara oluğu taşıyan bir tabladan oluşur. Yanaklardan, perno adı verilen kare başlı silindirsel bir çubuk geçer. Bu çubuk, çevresi halatın geçmesi için oyuk olan makara dillerini taşır.

—Mak. san. Bir askı kancası ya da halkasıyla donatılan kaldırma makarası, genellikle bir taşıyıcı ya da başlık içine yerleştirilir. Tek bir makara, uygulanması gereken kuvvetin değerini azaltmadığından birçok makara bir başlık içerisine yan yana yerleştirilerek birlikte kullanılır; birçok makaranın aynı başlık içinde birleştirilmesiyle oluşan bütüne makara bloku adı verilir.

—Teknol. Makaralı bir rulmanda, iki burç arasına yerleştirilen makaralar ya tam olarak silindirsel (bu durumda eksenel itme kuvvetlerini taşıyamazlar ancak milin hafifçe kaymasını sağlarlar), ya fıçı biçiminde (darbeleri ve eğilme kuvvetlerini kolayca soğurmaları için), ya da boşlukları doldurması ve gerektiğinde büte görevi yapması için koniktir.

Kaynak: Büyük Larousse


Benzer Konular

14 Aralık 2017 / CrasHofCinneT Fizik
13 Ocak 2011 / Misafir Cevaplanmış
Etiketler: Makara Nedir?