Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 12 Ocak 2016  Gösterim: 13.630  Cevap: 1

Mevcut Nedir?

BrookLyn
20 Mayıs 2009 02:56       Mesaj #1
BrookLyn - avatarı
Ziyaretçi
Mevcut -du
İsim (mevcu: du) Arapça mevc°d


Sponsorlu Bağlantılar
1. Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü: "Okulun öğrenci mevcudu."
2. Sıfat Var olan, bulunan: "Gerçi, bir nevi karaborsa mevcuttu ama bundan faydalanmak hem alan hem satan için hayli tehlikeli idi." Y. K. Karaosmanoğlu.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • Mevcut olmak12 Ocak 2016 19:30       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MEVCUT sıf. (ar. mevcüd).
1. Var olan, belli bir durumda geçerliği olan: Mevcut anlaşmalar.
2. Mevcut olmak, var olmak, bulunmak.

—Esk. Mevcud-ı manevi, manevi varlık: "Mutlaka kâfi olan bu mevcud-ı manevi daima tecrübe-imedyun ve..." (Baha Tevfik). || Mevcud-ül-ism, madum-ül-cism, ismi var cismi yok anlamında kullanılır.

♦ a. Bir yerde bulunan kimselerin tümü: Sınıf, okul mevcudu.

—Ask. Silahlı kuvvetlerde herhangi bir birliğe ya da kuruluşa bağlı bir bölümün kadrosunda yer alan çeşitli rütbeden personelin toplam sayısı. (Bk. ansikl. böl.) || Mevcut cetveli, silahlı kuvvetler kuruluş ve kadrolarında yer alan bir birliğin günlük, aylık ya da başka zaman sürelerinde periyodik olarak personel, silah ve malzeme ile araç ve gereç sayılarını ve bunların işler ya da arızalı durumda bulunup bulunmadıklarını belirtmek amacıyla, ilgili ve sorumlu birlik komutanları tarafından hazırlanan çizelge. (Bu çizelgeler, komuta zincirine göre ilgili üst komutanlıklarda birleştirilerek daha üst kademelerdeki birlik komutanına [tümen komutanı gibi] bildirilir. Böylece birliğin savaş gücü ve manevra yeteneği öğrenilmiş olur Mevcut cetvellerine eskiden kuvve denirdi.) || Mevcut raporu, subay, astsubay, erat ve sivil personel sayısını belirten günlük rapor. || Barış mevcudu, birlik ya da kuruluşların barış dönemindeki görevlerini yürütebilmek için gereksinim duyduğu asgari personel sayısı. || Birlik mevcudu, bir askeri birlik ya da kuruluşa atanmış bulunan çeşitli rütbedeki personelin sayısı. || Kazan mevcudu, birlik ya da kuruluşun bulunduğu yerde ya da garnizonda beslemekle yükümlü olduğu personel sayısı. || Sefer mevcudu ya da savaş mevcudu, birlik ya da kuruluşun savaş görevini etkili biçimde yapabilmesi için gereksinim duyduğu ve seferberlik sonucu artırılarak ulaşacağı personel sayısı.

—Ask. denize. Mevcut alma, bir gemide, subay, astsubay ve eratın o günkü miktarını belirlemek için alınan günlük rapor. || Gemi günlük mevcudu, gemilerde subay, astsubay ve erat mevcudunun günlük tespitinden sonra kumanya tabelasının hazırlanmasında esas alınan rapor.

—işi. ikt. Mevcuttan düşme, ömrünü tamamlamış (mali bakımdan olmasa bile iktisadi bakımdan amorti edilmiş) bulunan ve bu yüzden aktiften çıkışı yapılan araç -gereç ve donanımın durumu.

—ANSİKL. Ask. Barışta ve savaşta askeri birliklerde yer alacak personelin sayısı, rütbe ve nitelikleri özel kadro kitaplarında belirtilmiştir. Yalnız sefer dönemlerinde bu birliklerin savaş sonu mevcutları, gizli raporlarla üst makama bildirilir. Birinci Dünya savaşı'na değin savaşı kazanmak, üstünlük sağlamak personel mevcudunun artırılmasıyla olanaklıydı. Kullanılan silahların sayıca ve nitelik olarak gelişmesi personel sayısında görece azalmaya yol açtı.

Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Mevcut Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç