Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 5 Ocak 2017  Gösterim: 6.922  Cevap: 5

Arafat Nedir?

Misafir
20 Ağustos 2009 15:05       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Arafat


özel, isim Arapça

Sponsorlu Bağlantılar
Hacıların Kurban Bayramı'nın arife günü toplandıkları Mekke'nin doğusundaki tepe.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
''Arafat´ta soyulmuş hacıya dönmek''

Kaynak:TDK

Son düzenleyen perlina; 5 Ocak 2017 20:19


19 Nisan 2010 22:07       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Umrede ibadet olarak Arafat, Müzdelife ve Mina'da yapılacak herhangi bir iş ve davranış yoktur. Ancak umre ibadeti için Mekke-i Mükerreme'ye gelenler, Hac ibadetinin en önemli rüknü olan Arafat vakfesinin yapıldığı yeri ve Haccın vaciplerinden olan Müzdelife vakfesinin yapıldığı yer ile cemeratın icra edildi­ği Mina'yı ziyaret etmek isterler. İbadete ilişkin olarak bura­larda yapılacaklar, hac ibadeti ile ilgilidir.

Haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesi, Arafat'ta gerçekleştirilir. Hacda ayrıca Müzdelife vakfesi de vardır. Bunun yanında Mina'da yapılacak birtakım fiil ve davranışlar da yine hac ibadetine ilişkindir.
Kelime olarak Arafat, "bilme, anlama, tanıma" ve "güzel koku" gibi manalara gelen bir kökten gelmiştir. Dünyanın her tarafından gelen insanların bu yerde birbirleriyle görüşüp ta­nışmaları veya günahlarını itiraf ederek Allah'tan af dilemele­ri, affedilmelerinden sonra günah kirlerinden temizlenip Al­lah katında güzel bir kokuya sahip olmaları sebebiyle Arafat'a bu adın verildiği ileri sürülmüştür.
Hac esnasında Arafat'ta vakfe, bütün dünya müslümanlarını temsilen gelen heyetlerin oluşturduğu dünyada eşi benzeri görülmeyen bir zirvedir. Sadece Müslüman olan ülkeler­den gelenlerin değil, diğer ülkelerde yaşayan müslümanların da katıldığı büyük bir ibadet toplantısıdır.

Ancak bu büyük toplantının müslümanlar ve insanlık açısından çok büyük potansiyel faydaları vardır. Geçmişte olduğu gibi, dinî, ilmî, içtimaî ve de siyasî meselelerini konuşup çözüme kavuşturabilecekleri modern anlamda organizeli, düzenli, disiplinli bir kongre olamasa da, gönüllerin, ruhların uzlaşması vardır orada. Dilleri, ırkları, renkleri, kültürleri ve coğrafyaları farklı olmasına rağmen, inançları, duyguları, dertleri, dilekleri ve duaları aynı olan milyonların yürekleri ve yanık yakarışları vardır Arafat vakfesinde.

Arafat, insan türünün geçici yurdu Dünya ile ilk buluştu­ğu noktadır. İnsanlığın başladığı yerdir âdeta. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi mahiyetinde­ki Veda Hutbesini okuduğu yerdir. Bu kutsal mekânı ziyaret ederken kişi, kendini daha iyi tanımak, yolunu daha iyi tanı­mak, hayat yolculuğundaki yerini tanımak ve sonuçta Rabbi- ni tanımak için neler yapabileceğini, bundan böyle nasıl bir yol izleyeceğini düşünmelidir. Çünkü insan olarak kendini, yeryüzündeki görevini ve sorumluluğunu doğru bir şekilde kavrayabilen kişiler yolunu şaşırmaz.

İnsan olarak kendimizi tanıyamazsak yolumuzu şaşırırız. Sonuçta hem kendimize hem de çevremize ve diğer yaratıl­mışlara karşı zararlı bir unsur hâline geliriz. İnsanlık tarihin­de en acımasız, en kirli, en kötü yönelişlere de tanık olmak mümkündür, en güzel, en erdemli yönelişlere de. Önemli olan bu yelpazede bizim yerimizin bugüne kadar neresi olduğunu keşfedip bundan sonra neresi olması gerektiğini belirleyebil­mektir. Bunun için Arafat önemli bir fırsattır. Çünkü Arafat marifettir.

Cebel-i Rahme, Arafat'ın doğu tarafında Hz. Peygamber (s.a.s.)'in eteğinde Arafat vakfesini yaptığı tepeciktir. Allah Resûlü (s.a.s.), Arafat vakfesini sırtını Rahmet dağına verip Kıb­leye dönerek bu tepeciğin eteğinde yapmıştır. Bazı rivayetlerde burası, Âdem (a.s.) ile Havva validemizin Cennetten indikten sonra dünyada ilk defa buluştukları yer olarak anlatılmaktadır.
Rahmet dağı, Arafat düzlüğündeki yegâne tepeciktir. Da­ğın tam tepesinde dikdörtgen bir sütun bulunmaktadır. Bu sütunun dinî bir niteliği yoktur. Bu tepeye tırmanmak da Sün­net değildir. Bu tepeciğin eteğinde yer alan ve Osmanlılardan kalmış bulunan eserler izale edilmiş, buradaki sebillerden kalan son çeşme de en son 2005 yılında kaldırılmıştır. Halen bu tepenin yanında Osmanlı döneminden kalma yıkık bir su deposunun kalıntıları ve diğer bazı kalıntılar bulunmaktadır.

MsXLabs.org & DİB

Son düzenleyen perlina; 5 Ocak 2017 20:12
9 Mayıs 2011 16:41       Mesaj #3
The Unique - avatarı
Üye
ARAFAT
Mekke'nin 16 km. güneydoğusun­da bir ova. Ovadaki tepenin adı da Cebelü'r-Rahme'dir. Haccın iki far­zından biri olan "vakfe" görevi bu­rada yerine getirilir.
Arafat, ilâhi dinler tarihinde adı çok geçen, önemli olaylara sahne ol­muş bir mekândır. Hz. Adem ve Hav­va'nın cennetten çıkarılmalarından sonra burada buluştukları, Hz. İbra­him'in burada Cebrail ile konuştuğu rivayet edilmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V) ünlü veda hutbesini burada vermiştir.


MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi
Son düzenleyen The Unique; 10 Mayıs 2011 17:20
Daisy-BT
13 Mayıs 2011 23:54       Mesaj #4
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Arafat


Mekke'nin 25 km. güneydoğusunda granit tepesi (Suudi Arabistan).

Hac sırasında kurban bayramından bir gün önce ziyaret edilir. İslâm inanışlarına göre Adem ile Havva yıllarca ayrı kaldıktan sonra burada buluştular ve İbrahim Peygamber, Cebrail ile burada konuştu. Hacılar, öğle ve ikindi namazını hep birlikte burada kılıp vakfeye durduktan sonra hutbeyi dinler ve güneşin batışından sonra Mekke'ye dönerler.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen perlina; 5 Ocak 2017 20:10
6 Haziran 2013 00:29       Mesaj #5
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP VIP Üye
Arafat
MsXLabs & Dini Kavramlar Sözlüğü

Sözlükte "bilme, tanıma, anlama ve güzel koku" anlamlarına gelen a.r.f. kökünden türeyen "Arafat", Mekke'nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır. Doğu, kuzey ve güneyi dağlarla çevrilidir. Arafat, Hıll bölgesinde Harem sınırları dışında kalır. Harem sınırı ile Arafat arasında Urene vadisi vardır. Haccın rükünlerinden biri olan vakfe burada yapılır. Vakfenin zamanı, Zilhicce ayının 9. günü güneşin zevalinden sonra burada başlar, ertesi günü şafak vaktine kadar devam eder. Burada kısa bir süre de kalınsa vakfe yapılmış olur. Arafat'ın tamamı vakfe mahallidir (Müslim, Hac, 149). Arafatta vakfe yapılmadan hac görevi tamamlanmaz. Peygamberimiz (a.s.) "Hac, Arafat'tır" buyurmuştur (Ebû Davut, Menasik, 68) Arafat kelimesi Kur'ân'da bir âyette geçmiştir. "Arafat'tan ayrılıp (seller gibi Müzdelife'ye) akın edince Meş'ar-i Haram'da Allah'ı anın." (Bakara, 2/198) Arafat'ın ortasında "Cebel-i Rahmet" (rahmet dağı), batısında Nemîre Mescidi vardır. Arafat, ağaçlandırılmış ve dokuz oto yol ile Müzdelife'ye bağlanmıştır. (İ.K.)
5 Ocak 2017 20:09       Mesaj #6
perlina - avatarı
MOD Moderatör
Ad:  arafat dagi resimleri-385x400.jpg
Gösterim: 44
Boyut:  51.1 KB

Arafat,

cebelu’R rahme ,Arefe daĝı (Rahmet Dağı) olarakta bilinir, Mekke’nin 25 km güneydoğusunda bulunan tepe. Hac ibadetinin zorunlu şartlarından olan vakfe burada yapılır. İslam bilginlerine göre arafat sözcüğü ya tanımak anlamındaki “marifet”ten, ya “itiraf’dan ya da korku anlamındaki “arf’dan türemiştir. Farklı görüşler, bu konuda kesin bir sonuca ulaşmayı olanaksız kılmakla birlikte, Arafat Dağının çeşitli niteliklerini dile getirir.

İslam inancına göre Âdem ile Havva Cennet’ten indirildikten ve bir süre ayrı yaşadıktan sonra burada birleşmişlerdi. Hz. İsmail ile annesi burada buluşmuşlardı (ta’ arrefe). Hz. İbrahim de, kendisine önceden anlatılan özelliklerinden dolayı burayı hemen tanımış, Cebrail’in bildirmesiyle hac kurallarını uygulamıştı. Bugün de dünyanın dört bir yanından gelen hacılar Kurban Bayramı’ndan bir gün önce (9 Zilhicce) burada buluşurlar. Burada vakfeye duranlar Allah’ın yüceliğini ve insanların Allah’a olan gereksinimini itiraf ederler.

Kaynak: Ana Britannica


Daha fazla sonuç:
Arafat Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç