Arama

Tüzel Kişi Nedir?

Güncelleme: 1 Şubat 2019 Gösterim: 120.694 Cevap: 1
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
9 Eylül 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

tüzel kişi

Ad:  tüzel kişi.JPG
Gösterim: 844
Boyut:  16.6 KB

hukukta, kendine özgü bir varlığı ya da belirli bir amacı bulunan dernek, ortaklık ya da kurumlara verilen ad.
Sponsorlu Bağlantılar

Toplumsal gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan örgütlenmeler, gerçek kişilerin yanında tüzel kişilerin de doğmasına yol açmıştır. Yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanılarak kurulabilen kamu tüzel kişileri, devletin yanı sıra il özel idaresi, belediye ve köy gibi kamu idareleri ile kamu kurumlan ve kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşur.

Bunlar görevleri bakımından kamu otoritelerini temsil ederler. Kaynağını özel hukuktan alan özel tüzel kişiler izledikleri amaç bakımından iki gruba ayrılır. Kazanç paylaşma amacı güden özel tüzel kişiler ortaklık, kazanç paylaşma amacı gütmeyenler ise dernek ya da vakıf tipinde örgütlerdir. Dernekle vakıf arasındaki fark, ilkinin ekonomik amaç gütmeyen kişi topluluğu ötekinin belli bir amaca özgülenmiş mal topluluğu oluşudur.

Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de hak ehliyeti vardır. Dolayısıyla hak edinmeye ve borç üstlenmeye ehildirler. Yasa ve tüzüklerle belirlenmiş zorunlu organları bulunan tüzel kişiler Türk hukuk sisteminde eylem ehliyetine de sahip sayılır. Tüzel kişi organları tüzel kişinin türüne göre değişen karar ve yürütme organlarıdır. Özel tüzel kişiliğin sona ermesi ilgili yasalarda düzenlenmiştir. Kamu tüzel kişileriyse ancak kendilerini kuran düzenleyici işlemle kaldırılabilirler.
kaynak: Ana Britannica
BAKINIZ Tüzel Nedir?
Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 03:07
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
1 Şubat 2019       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Tüzel Kişi
isim, hukuk
Sponsorlu Bağlantılar
Hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık.

Hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık. Hukuki düzenlemeler bakımından 2 tür kişilik bulunmaktadır:
  • Gerçek kişi
  • Tüzel kişi (Hükmî şahıs)
Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte hukuken kişiler için kullanılan terimdir.
Tüzel kişi ise gerçekte kişilik sahibi olmayan ancak varsayımsal olarak kişilik sahibi olduğu kabul edilen kişi veya mal topluluklarıdır. Toplulukların niteliğine göre "özel hukuk tüzel kişisi" ve "kamu hukuku tüzel kişisi" şeklinde ikili ayrıma tabi tutulabilir. Dernek, vakıf, sendika gibi oluşumlar hukuken varlık kazandıkları anda tüzel kişilik kazanırlar ve bu tip oluşumlara özel hukuk tüzel kişisi denilmektedir. Dernek kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmeye dönük olarak bir araya gelmesi nedeniyle kişi topluluğu iken, vakıf belirli miktarda malın önceden belirlenen bir amaca gerçekleştirmeye özgülenmesi nedeniyle mal topluluğudur.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

29 Mart 2012 / Misafir Cevaplanmış
2 Nisan 2017 / Ziyaretçi Cevaplanmış
22 Haziran 2011 / sky009 Soru-Cevap
4 Eylül 2015 / ThinkerBeLL X-Sözlük
19 Temmuz 2012 / Efulim Siyaset tr