Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Aralık 2017  Gösterim: 12.809  Cevap: 3

İzdüşüm Nedir?

11 Mart 2010 19:11       Mesaj #1
mustakar - avatarı
VIP VIP Üye

İZDÜŞÜM

Ad:  izdüşüm.JPG
Gösterim: 131
Boyut:  17.8 KB

—Opt. Bir ışık kaynağından düşen ışınların tümü.

Sponsorlu Bağlantılar
—Bir ekran üzerinde oluşan aydınlık görüntü. (Eşanl. PROJEKSİYON.)

—Ceb. Bir E vektör uzayının bir E, altvektör uzayı üzerinde, E, in E içinde bütünleri olan bir E2 attvektör uzayına koşut izdüşümü, E den E, içine. E nin her x elemanına E, in bir tek x, elemanını eşlik ettiren uygulama. (Burada x, elemanı, x2 e E2 olmak üzere x = x, + x2 yi gerçekler. x e x2 yi eşlik ettiren uygulama, E2 üzerinde E, e koşut izdüşümdür.) ll Bir E vektör uzayının bir x elemanının, E nin bir E, attvektör uzayı üzerinde, E, in bütünleri ve E nin attvektör uzayı olan E2 ye koşut izdüşümü, x2 e E2 olmak üzere, E, in, x = x, + x2 eşitliğini sağlayan ve tek olan x, elemanı. (x in E2 üzerinde E, e koşut izdüşümü x2 dir.)

—Geom. E2 afin düzleminden ya da bunun parçalarının birinden bir doğru üzerine tanımlanmış uygulama; burada E2 nin nokta altkümelerinin, yani izdüşürenfer denen doğruların ya da doğru parçalarının izdüşümleri aynıdır. ll Bir E„ (n >3) afin düzleminden ya da bunun parçalarının birinden izdüşüm yüzeyi denilen ve çoğunlukla açılabilir türden alınan bir yüzey üzerine tanımlanmış uygulama; burada E„ nin nokta altkümelerinin, yani izdüşürenler denen düzlemlerin ya da düzlem parçalarının izdüşümleri aynıdır. (Düzlemler yerine sonlu boyutlu uzay aşırı düzlemleri göz önüne alınarak genelleştirme yoluna gidilebilir.) ll Bir şeklin yukarıdaki uygulamalardan biriyle elde edilen görünlin koordinatlanmış eğrilerinin görüntüleri, düzlemsel görüntünün koordinatlanmış eğrileridir; yani: U=U(u), V=V(v). U ve V parametreleri gerek (X,Y) descartes koordinatları olabilir ve izdüşüm silindirsel' dir, gerekse (R.-y) kutupsal koordinatlar olabilir ve izdüşüm konik’tir;

—bozulmaların türü: model yüzey uygulanabilir olmadığından, tüm gösterimler biçim değiştirmelere ya da bozulmalara yol açar. Geleneksel olarak uyuşumlu, eşdeğer ve afilaktik izdüşümler kullanılır. Belirlenmiş bir hedef göz önüne alındığında bu tekniklerde temel sorun, biçim değişikliklerini en aza indiren gösterimler tanımlamaktır. Eşdeğer izdüşüm sistemleri özellikle küçük ölçekli haritalar (atlaslar) çizmekte kullanılır. Büyük ölçekli haritalarda genellikle uyuşumlu izdüşüm sistemleri kullanılır ve jeodezik çizgilerin eğri biçimindeki dönüşmüşlerinin, haritaya düzlemsel trigonometri formülleri uygulanabilecek biçimde, denk düşen eğrilerle çakışması sağlanır.

Bir sınır durum vardır: düzlem üstünde geometrik perspektifler olan perspektif izdüşümler (kürenin gnomonik, stereoskobik, ortografik izdüşümleri, çokyüzlü izdüşüm).

Kullanılan pek çok uyuşumlu izdüşüm sistemi arasında en eskisi Yer'i küre biçiminde ele alan ve uyuşumlu doğrudan silindirsel bir gösterim durumu olan Mercator izdüşüm sistemidir. Bunun yanı sıra Lambert izdüşüm sistemi kullanılır. Diğer uyuşumlu izdüşüm sistemleri arasında Gauss ve UTM izdüşüm sistemleri de sayılabilir.

Türkiyede, savunma ve kalkınma amacıyla harita üretme görevini üstlenen M.S.B. Harita genel komutanlığı 1931’e kadar haritaları, Bonne izdüşüm sistemiyle, 1931'de dilim genişliği 3 grad olan Gauss-Kruger izdüşüm sistemiyle yapmış, 1938’den sonra ve özellikle ikinci Dünya savaşı sırasında 3 gradlık dilimin yetersiz kaldığı görülerek 3 derecelik dilim esasına geçilmiştir. Nihayet 1946'da 6 derece dilim genişliği olan UTM (Universal Transverse Mercator), diğer adıyla Gauss-Kruger izdüşüm sistemi kabul edilmiştir; bugün haritalar (1/25 000,1/50 000,1/100 bin, 1/250 000, 1/500 000, 1/1 000 000) bu sistemle üretilmektedir.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 16 Aralık 2017 00:20

16 Aralık 2016 05:07       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
izdüşüm
  • Belirli bir uzam bilgisel (geometrik) yolla, uzayın bir noktasına ya da maktaların bir kümesine, bir doğrunun ya da bir yüzeyin bir noktasını ya ida noktaların bir kümesini karşılık getirme işlemi.
  • Kristal cisimlerinin, kristal fiziksel özelliklerini (yüzeyler, kenarlar, kuşak bağıntıları, optik özelliklerle biçim ilişkileri), bir düzlem üzerine yansıtma.
fizik:
1. Bir ışık kaynağından çıkan ışınları görüntüleme işi.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Bu yolla oluşturulan görüntü.
16 Aralık 2016 05:09       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
izdüşüm
60245d1481853239 izdusum nedir izdusumu

PROJEKSİYON olarak da bilinir, haritacılıkta, eğri (kavisli) bir yüzeyin (örn. Yer yüzeyinin) özelliklerinin belli bir sisteme dayalı olarak düz bir yüzeyin üzerine aktarılması.

İzdüşüm geometride, daha genel bir biçimde, bir şeklin noktaları ile bir yüzeyin (ya da bir çizginin) noktaları arasında kurulan eşleme olarak tanımlanır.

Düzlemsel izdüşümde, bir düzlem üzerindeki bir dizi nokta, bir odak noktası (merkez) seçilerek ve bu merkezden çıkıp düzlem üzerindeki noktalardan geçen doğruların ikinci bir düzlemi kestiği noktalar bulunarak, bu düzlem üzerine izdüşürülür. Bu gönderim türü merkezî izdüşüm olarak adlandırılır. İzdüşümde birbirine karşılık gelen şekiller arasında perspektif olduğu söylenir ve ikinci düzlemdeki şekil (görüntü), birincinin izdüşümü olarak adlandırılır. Bir merkezden çıkan ışınlar yerine paralel ışınlar kullanılarak oluşturulan izdüşüme paralel izdüşüm adı verilir. Paralel izdüşüm, ışınların görüntü düzlemine dik olması durumunda dikgen (ortogonal) izdüşüm olarak adlandırılır. Dikgen izdüşümde, iki düzlem birbirine paralel ise, özgün şekil ile izdüşümü birbirine özdeştir, aksi durumda böyle bir özdeşlik söz konusu değildir.

DEVAMI İzdüşüm Nedir?
16 Aralık 2016 05:11       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
izdüşüm ingilizcesi
  • projection
Hızlı Cevap
Mesaj:paneli aç