Arama

Ölçü Nedir?

Güncelleme: 11 Kasım 2018 Gösterim: 126.240 Cevap: 5
KisukE UraharA - avatarı
KisukE UraharA
VIP !..............!
27 Kasım 2007       Mesaj #1
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!

ÖLÇÜ

Ad: ölçu.JPG
Gösterim: 452
Boyut: 14.7 KB

1. Ölçmek eylemi, işlemi: Ölçü birimleri
Sponsorlu Bağlantılar
2. Bir ölçmede karşılaştırma terimi olarak kullanılan, temel birim olarak ele alınan nicelik, ölçü birimi: Metrekare bir alan ölçüsü birimidir.
3. Bir şeyin ölçülmesinden elde edilen sonuç: Bel ölçüsü.
4. Uzunluk ölçmeye yarayan araç.
5. Bir şeyi değerlendirme aracı, bir şeye biçilen değer: insan her şeyin ölçüsüdür.
6. Eylemde, davranışta, değerlendirmede, yargılamada vb. ılımlılık: Ölçü diye bir şey bilmiyor. Hiçbir şeyde ölçüyü kaçırmaz.
7. Ölçüt, kıstas: Kadın erkek ilişkisinde ölçüler zamanla değişiyor.
8.
 • Ölçü atmak, istenilen boyutlarda uygun bir nesneyi bulmak ya da yapmak için o nesnenin tüm boyutlarını ölçmek; bir terzi söz konusu olduğunda, elbise dikeceği kişinin vücut ölçülerini saptamak.
 • Ölçü üzerine, ısmarlama. (Ayakkabıcıya, terziye, marangoza vb.) ölçü vermek, bu kimselere yaptırılacak şeyle ilgili olarak o şeyin ölçülerini bildirmek.
 • Ölçüye vurmak, ölçmek! Ölçüyü kaçırmak, doğru olanı aşmak, haklarının sınırlarının ötesine geçmek: Akşam yemeğinde ölçüyü kaçırdım, bütün gece uyuyamadım.
 • Ölçüde, ölçüsünde, oranında, kadar: Size elimden geldiği ölçüde, olanaklarım ölçüsünde, olabildiği ölçüde yardımcı olacağım.
 • Belli bir ölçüde, belli ölçüde, belli bir oranda: Olup bitenden belli bir ölçüde o da sorumludur.
 • Büyük ölçüde, oldukça, bir noktaya kadar: Söyledikleri büyük ölçüde doğru.
—Dilbil. Ölçü belirteci — NİCELİK BELİFTTECİ.

—Dişç. cerr. Ölçü alma, protez yapımında kullanılacak bir kalıp elde etmek üzere içine alçı dökmek için bir çenenin tümünün ya da bir kısmının kalıbını çıkarma.

—Ed. - VEZİN.

—Fels. Hegel'de varlık öğretisinin nitelik ve nicelikten sonra üçüncü mantıksal bölümü. (Bk. ansikl. böl.)

—Geom. Bir açı kesmesinin ölçüsü, "iyi seçilmiş" bir vektörel yarıdoğru İkilisi açısının ölçüsüyle tanımlı gerçek sayı. || Bir açının ölçüsü, bir vektörel yarıdoğru İkilisi açısının, belirli bir eş-yapı uygulamasıyla görüntüsü olan ger çek sayı. || Biri,A, B) çift noktasının cebirsel ölçüsü, xA ile xB sırayla A ile B nin apsisleri olduğuna ve (AB) doğrusu bir işaretle donatıldığına göre, AB ile gösterilen, xB-xA ya eşit gerçek sayı. (AB, kimi kez "AB çizgi" diye okunur.)

—inş. Dış ölçü, duvar kalınlıklarını da hesaba katan plan boyutu. || iç ölçü, duvar kalınlıkları dışta bırakılarak duvardan duvara alınan ölçü.

—Müc. Çaplarını denetlemek için, altın tellerinin içinden geçirildiği halka.

—Müz. Ritmin, orantılı değerlere bölünmesi. (Bu bölümler zaman birimleri olur.) llXVIII. yy.’dan başlayarak, eşit değerde ikili ya da üçlü zamanlar oluşturmak üzere 2 ya da 3 birimin düzenli olarak bir araya gelmesi. (Ölçü, birbirine eşit 1, 2, 3. 4 ... zamanı kapsar.) (Klasik ve modern müzikte, içeriği ne olursa olsun, iki ölçü çizgisi arasında kalan süre.

—Ölçbil. Bir büyüklüğün birim olarak alınan aynı cinsten bir başka büyüklüğe sayısal oranı. || Ölçü birimi, bir ölçme işlemi fişin temel birim ya da karşılaştırma birimi işlevi gören nicelik: Metre kare bir yüzey ölçüsü birimidir. (BİRİM.)

—Petr. san. Ölçü tablosu, bir depolama tankının, bir tankerin taşıdığı sıvı düzeyine göre sığasını veren tablo.
Kaynak: Büyük Larousse

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2018 15:52
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Gerçekçi ol imkansızı iste...
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
19 Haziran 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
ÖLÇÜ
—Ruhbil. Ölçü kuramı, test yöntemini temellendiren ve öznenin aldığı notun gerçek not ve yanılgı olarak iki bölüme ayrılabileceğini ortaya koyan kuram. Eskiden bu notlara değişmez bir gerçeklik tanınırdı. Şimdiyse bu notlar konusunda yapılan tanımlamalar genellikle uzlaşımsal tanımlamalar olarak görülmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar

—Su işler. Ölçü kutusu, su yollarının yapım ve bakım işleriyle görevli kimselerin, verilen su miktarını ölçmede kullandığı, üzerinde birçok delik bulunan kutu.

—Tek. res. Bir teknik resmin ya da mimari bir çizimin üzerine yazılan ve canlandırılan cismin bir boyutunu veren rakam. || Nominal ölçü, bir parçanın, kendisine verilecek üretim toleranslarının belirlenmesinden önceki kuramsal ölçüsü.

—ferz. Sanayi ölçüsü, seri halinde giysi üretim tekniği. (Belirli bir müşteriye göre bazı küçük düzeltmelerin yapılabilmesi de hesaba katılmıştır.)

—Zootekn.
 • Ölçü bastonu, çiftlik hayvanlarının çeşitli vücut ölçülerini almak için kullanılan baston biçiminde ve ölçekli ölçme aracı.
 • Ölçü pergeli, aynı amaçla kullanılan ölçülü pergel (ölçü bastonu ile ölçülmesi güç ve nispeten küçük ölçüler için kullanılır).
 • Ölçü şeridi, aynı amaçla kullanılan mezür.
♦ ölçüler çoğl. a. Bir kimsenin boyunu ve yapısını belirleyen ve belli bir amaç için saptanan boyutların dizisi: Bu elbise sizin ölçülerinize uygun değil.

—ANSİKL. Fels. Ölçü (alm. Mass), durumu gereği, nitelenmiş nicelik'tir. Bu niteliğiyle, varlığın kendine dönüşünü, kendi gerçeğini ortaya koyar Bununla birlikte "ölçü, henüz varlığın kendine mutlak dönüşü olmaktan çok, varlık alanı içinde kendine dönüşüdür” (Wİssenschaft der Logik [Mantık bilimi], "Varlık", 3). Buna göre ölçü, özün hareketine yer bırakmak zorundadır; varlık, kendini varoluş, somut gerçeklik ve kavram olarak gösterecek, ancak özün hareketiyle tümüyle kendine dönebilecektir.

—Huk. Ölçü ve tartı. 26 mart 1931 tarih ve 1782 sayılı Ölçüler kanunu'na göre Türkiye’de kullanılacak ölçüler için metre sistemi kabul edilmiştir. Bu yasada kullanılan ölçü sözcüğü tartıyı da ifade eder. Uzunluk; ağırlık; hacim ölçü aletleri; areometreler; hububat muayene aletleri; su, akaryakıt, elektrik ve havagazı sayaçları ile taksimetrelerin ayarlanarak damgalanmış olmaları gerekir (md. 2).

—ANSİKL. Kimi kez "bilimsel ölçübilim” de denen bu bilim dalı, bir ölçüm sonucuna yalnızca bu sonuçtan beklenebilecek anlamı vermeye olanak sağlayan tüm bilgileri kapsar. Ölçülecek cismin ayırtedici özellikleri, kullanılan aygıt ve yöntem, çevrenin etkisi, birimin gösterimi, birimin en yüksek duyarlılık düzeyinde gerçekleştirilmesi (ölçüm zincirleri) ve birimlerin tutarlı, evrensel ve sürekli bir sistem içinde tanımlanması gibi işlemleri konu alır.

Ölçübilim, özellikle elverişli yöntemlerle giderebilmek ya da uygun düzeltmeler uygulayarak bunları hesaba katmak için hata kaynaklarını çözümlemeye özen gösterir. Her özel durum içinde aslında bilinmeyen, ancak istatistiksel düzeyde verilebilecek artık hataları inceler. Bu, son belirsizliğin belli sınırları içinde kalma olasılığını kestirmeye olanak verir.

Yasal ölçübilim'in amacı ise ticari işlemlerde ve mevzuata tabi alanlarda ölçülerin geçerliliğini sağlamak için yasaları ve yönetmelikleri bu bilimsel temeller üzerine oturtmaktır. Yasal ölçübilim özellikle birimleri, aygıtların denetim koşullarını ve bu alanlarda kabul edilen toleransları tespit eder.

Ölçübilim tüm teknik alanlarda, özellikle de sanayide önemli bir rol oynar; makine parçalarının montajına ve birbirinin yerini tutmasına, üretim yöntemlerini ve sürekli çalışan karmaşık sistemleri denetlemeye, hammaddelerin ve elde edilen ürünlerin kalitelerinin kontrolüne olanak verir. Ölçübilim gereksinimlerinin iyi bir biçimde değerlendirilmesi, istenilen duyarlılık derecesi ile artan ölçüm giderlerini ve kabul edilebilir toleranslara uyulmasından ya da bu toleransların yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanan ıskarta mal, iş durmaları ya da kaza giderlerini optimize etmeyi sağlar.
Kaynak: Büyük Larousse

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2018 15:56
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Aralık 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ölçü
isim
1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi:
"Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam:
"Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut:
"Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar:
"Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu:
"Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • ölçü almak
 • ölçüyü kaçırmak
Birleşik Sözler
 • ölçü bilimi
 • bir ölçüde
 • aruz ölçüsü
 • hece ölçüsü
 • uzunluk ölçüsü
Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2018 15:54
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığını, sahip ise; sahip oluş derecesini gözleyip, gözlem sonuçlarını daha çok da sayısal sembollerle ifade etmeye ölçme denir.
Ölçme konusu olan belli bir özelliktir. Varlıkların birden çok özelliği vardır. Örneğin bir kitabın; boyutu, sayfa sayısı, kağıt kalitesi, içeriği, türü.. birer özelliktir. Ölçme kitabın tümüyle değil, tek bir özelliği ile örneğin sayfa sayısı ile ilgilidir.
Aynı tür varlıklardan-ismi aynı olan varlıkların tüm özellikleri aynı olsaydı; ölçme ihtiyacı olmayacaktı. Yediğimiz elmaların tadı, rengi, ağırlığı, fiyatı... aynı olsaydı manav elmayı tartmadan standart fiyatıyla pazarlardı. Oysa pazarda tadı, rengi, ağırlığı, fiyatı farklı elmalar var. Bizim aradığımız özellik hangisinde vardır diye gözlem-ölçme yaparız. Sonuç olarak ölçmenin yapılış gerekçesini aynı varlıkların farklı derecelerde özelliklere sahip olmasıyla açıklayabiliriz.

DEVAMI Eski ve Yeni Ölçü Birimleri ve Ölçme Aletleri
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ölçü
Herhangi bir büyüklüğü ya da niceliği ölçmek için, tarih boyunca çok değişik ölçü sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin bundan 60 yıl önce ülkemizde kumaşlar arşın ile ölçülür, ekmek okka ile, buğday kile ile tartılırdı. Bugün bu birimler tümüyle unutul­du; çünkü yıllardır dunvanın birçok ülkesinde olduğu gibi metre sistemini (metrik sistemi) kullanıyoruz. Ama değişik bir ölçü sistemi kullanan İngiliz ve Amerikalıların bir uzaklı­ğı mil ile, bir sıvıyı galon ile ölçmeleri de bu kez metre sistemini kullanan ülkelerle anlaş­ma güçlüğü yaratıyor.

Gerçekten de aynı büyüklüğün her ülkede değişik bir birimle ölçülmesi günlük yaşamda, uluslararası tica­rette, özellikle bilim dünyasında büyük karı­şıklıklara yol açar. Bu karışıklığa son vermek için, 1960ta Birleşmiş Milletler örgütünün öncülüğüyle uluslararası bir ölçü sistemi oluş­turuldu. Fransızca adı Systeme Internationale d'Unites (Uluslararası Birimler Sistemi) olan ve tüm dünyada SI kısaltmasıyla bilinen bu sistem bugün bilim dünyasında büyük ölçüde benimsenmiştir. Ama günlük kullanımda metre sistemi ile İngiliz ve Amerikan sistem­leri hâlâ egemenliğini sürdürüyor. Bu madde­de, bugün bütün dünyada kullanılmakta olan bu üç büyük sistemin en önemli birimlerim gösteren bir dizi liste verilmiştir. Eski toplumlarca kullanılan bazı ölçü sistemlerinin doğu­şunu ve gelişmesini ya da bir zamanlar Türki­ye'de kullanılmış olan eski ölçü birimlerinin metre sistemindeki eşdeğerlerini ise Ölçme maddesinde bulabilirsiniz.
Kaynak: MsXLabs.org &Temel Britannica
Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2018 15:57
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Kasım 2018       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ölçü ingilizcesi

1. measurement, measure, measuring.
2. unit of measurement.
3. measurement; size: masanın ölçüleri the table´s measurements.
4. measure; proper degree; suitable limit, bounds.
5. mus. (a) measure.
6. poet. meter.
–sünü almak /ın/ to measure.
– belirteci gram. adverb of degree; adverb of frequency.
–yü kaçırmak to go too far, exceed the proper limit, overdo things.
– þeridi tape measure, measuring tape.
–sünü vermek /ın, a/ to give (someone) the measurements of.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

19 Mart 2011 / HFVDN Soru-Cevap
6 Nisan 2017 / _Yağmur_ Edebiyat
11 Ağustos 2013 / Misafir Cevaplanmış