Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Ağustos 2016  Gösterim: 1.397  Cevap: 1

Yoğuşma Nedir?

27 Haziran 2015 01:14       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM

YOĞUŞMA

Ad:  yoğuşma.jpg
Gösterim: 436
Boyut:  60.2 KB

a. Org. kim. Genellikle daha küçük bir başka molekülü (örneğin su) ortamdan uzaklaştırarak daha iri bir molekül oluşturmak üzere iki molekülün birbirine bağlanmasını sağlayan tepkime (Bk, ansikl. böl.)

Sponsorlu Bağlantılar
—Metalürj. Yoğuşma kolonu, iç içe geçirilmiş çömlek parçalarından elde edilen boru. (Yoğuşma kolonu cıva metalürjisinde zincifrenin kavrulması sonunda oluşan buharların yoğuşturulmasında kullanılır.)

—Polim. Çokeşli yoğuşma, çokeşli bir yoğuşkunun elde edilmesini sağlayan bireşim işlemi. (Eşanl. KOPOLİKONDANSASYON.)

—Termodin. Bir buharın yoğuşmuş bir hale, yani katı ya da sıvı hale geçmesi, ll Isıl bir makinenin çevriminde gazın soğuk kaynağa (kondansör) ısı vererek sıvılaştığı evre. ll Yoğuşma çekirdeği, atmosferde asıltı durumunda bulunan, çevresinde su buharının yoğuşmaya başladığı sıvı ya da katı haldeki küçük parçacık. (Çapı 10"6 ile 10-7 m arasında değişir.) [Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Isıbil. Buhar, silindirden ya da türbinin son kademesinden çıktıktan sonra buharlaşma gizli ısısını bırakarak sıvı hale dönüştüğü bir kondansörden geçiyorsa, buhar makinelerine (pistonlu makineler, türbinler) "yoğuşturma” makinesi denir. Buharlaşma gizli ısısı, soğuk bir akışkana, genellikle de suya verilir. Yoğuşma ne kadar düşük sıcaklıkta meydana gelirse makinenin verimi de o kadar iyidir; çünkü verilen ısıdan kaynaklanan tayip azalır. Bu sıcaklık makinenin çıkışındaki buhar basıncını belirtir. Serbest egzoslu makineler (bu tip makinelerin çevrimi, buharı 100 °C’ta ve atmosfer basıncında yoğuşturan bir yoğuşturma makinesinin çevrimine eşdeğerdir) ve karşıbasınç’lı makineler, yoğuşturma makinelerinin karşıtıdır. Karşıbasınçlı makinelerin çevriminde de bir yoğuşma evresi vardır, ancak verilen ısıyı ısıtmada kullanabilmek için oldukça yüksek bir yoğuşma sıcaklığı (dolayısıyla yoğuşma basıncı) seçilir; böylece kondansör kayıpları önlenir.

Yoğuşma, tapalı bir hacmin (hazne, makine silindiri vb) içindeki, bir odanın havasındaki ya da dış havadaki, soğuk bir cismin ya da çeperin yüzeyinde yoğuşan nemli gazlardaki (havagazı, yanma ürünleri) buhardan kaynaklanabilir. Duruma göre yoğuşma çeşitli sakıncalar doğurur: metal yüzeylerin korozyonu, pas, camların buğulanması, duvar ve boyaların bozulması, küflenme vb. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için yüzeylerin sıcaklığı daima havanın ya da sözkonusu nemli gazların çiy noktası sınırının üzerinde tutulmalıdır.

—Termodin. Buhar sıkıştırılarak ya da soğutularak ve bu sırada ısı açığa çıkararak yoğuşur. Yoğuşma, çevredeki gazlardan daha soğuk olan bir yüzey üzerinde meydana gelebilir: buhar basıncı, yüzey sıcaklığındaki doymuş buhar basıncından büyükse yoğuşma olur. Yoğuşma yalnız, çapları yeterince büyük olan tatışkı maddelerinin çevresinde başlayabileceğinden (yoğuşma çekirdekleri), yüzeyden uzakta bulunan bölgelerde aşırıdoyma oluşabilir. Buğu, çiy, kırağı, sis ve bulutlar atmosferdeki su buharının yoğuşmasından ileri gelir.

Yüzey gerilmesi nedeniyle, bir su damlasının kararlı olabilmesi için damlanın çapı ne tadar küçükse buhar basıncı da o kadar büyük olmalıdır. Doymuş buhar basıncından çok yüksek olan buhar basıncında bile, çapları başlangıçta yeterince büyük değilse damlalar oluşamaz; damlaların uygun çaptaki tatışkı maddelerinin çevresinde oluşmasının nedeni budur. Bu olay bir uçak geçişi sırasında her zaman gözlemlenir. Çok yükseklerde, atmosferdeki su buharı basıncı, doymuş buhar basıncından büyüktür. ReaMörlerden çıtan tozların oluşturduğu çekirdekler üzerinde yoğuşan su buharı açık havada görülen beyaz izleri oluşturur.


Son düzenleyen Safi; 22 Ağustos 2016 21:17


11 Şubat 2016 21:11       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Yoğuşma nedir?


Yoğuşma yada yoğunlaşma Atmosferdeki su buharının gaz halindeyken sıvı ya da katı hale dönüşmesine youşma denmektedir. Yoğuşma olayı sonucunda gaz ısı kaybeder ve çevresine ısı verir. Yoğuşma olayı başladığında yoğuşan gaz halindeki madde çevresine ısı verdiği için ortamın sıcaklığını arttırır. Yoğuşma sonucunda gaz halindeki maddenin yapısındaki potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür ve sıcaklık artar.

Sponsorlu Bağlantılar
Yoğuşmaya örnek
Sabahları gördüğümüz çiğ yoğuşmanın bir örneğidir.

Yoğuşma nasıl oluşmaktadır?
Yoğuşma olayı gaz halindeki bir maddenin kaynama sıcaklığından düşük sıcaklıktaki bir ortamla karşılaşması veya soğuk bir hava akımıyla karşılaşması sonucu görülür. Soğuk hava ile temas eden su buharı molekülleri enerjilerini soğuk havaya vererek bir araya gelir ve su damlasını oluştururlar. Böylece yoğuşma gerçekleşir ve bulutlardaki su buharı yağmur olarak yere iner.
Not: Yoğuşma sistemi kombi sistemlerindede aktif olarak kullanılmaktadır.

Yoğuşma çeşitleri nelerdir?
  • Havanın alttan soğumasına bağlı yoğunlaşma: Bu tip yoğunlaşma ile sis oluşur. Yatay ya da yataya yakın hareket eden ılık ve nemli bir hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir zemin üzerinden geçişi sırasında içindeki su buharının su zerrecikleri şeklinde yoğunlaşmasına sis denir.
  • Yükselen havanın soğumasına bağlı yoğunlaşma: Bu tip yoğunlaşma ile bulut oluşur. Bir hava kütlesinin dikey yönlü hareketi sırasında, yerden yükseldikçe içindeki su buharının su zerrecikleri şeklinde yoğunlaşmasına bulut denir. Bulutların güneş ışınlarını engelleyici etkisi ile yeryüzünün aşırı ısınıp soğuması önlenir.


Son düzenleyen Safi; 22 Ağustos 2016 21:12


Daha fazla sonuç:
Yoğuşma Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç