Arama

Sabit Nedir?

Güncelleme: 29 Mart 2016 Gösterim: 1.006 Cevap: 4
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
12 Eylül 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SABİT, -tl sıf. (ar. sabit)
1. Yerini değiştirmeyen, sürekli aynı yerde durduğu izlenimi veren şey için kullanılır; durağan: Sabit nokta. Sabit yıldızlar.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Değişmeyen, hep aynı kalan, belirli bir şey için kullanılır: Sabit bir geliri olmak. Sabit bir işi yok.
3. Gerçekliği saptanmış, tanıtlanmış olan bir şey için kullanılır: Cinayeti onun işlediği sabittir.
4. Bir şeyde, düşüncesinde azminde vb. sabit, onda kararlı: O fikrinde, azminde sabitti. Bugün de bu düşüncemde sabitim.
5. Sabit bakışlarla, gözlerini bir noktaya dikerek. || Sabit kalem -KOPYA- KALEMİ. || Sabit olmak, bir şeyden söz ederken, gerçeklik kazanmak, doğruluğu kanıtlanmış olmak: Hırsızlığı sabit olmuş bir kimseye güvenilir mi? Bu iddia ilmen sabit olmuştur.

—Dy. Sabit nokta, demiryolu taşıtlarında, şasiye bağlı bir mekanizmanın bağlantı ekseni.

—Fiz. ve Kim. DEĞİŞMEZ'in eşanlamlısı.

—Gökbil. Sabit yıldızlar, takımyıldızlar arasında yer değiştiren gezegenlerin (gezici gökcisimleri) tersine, gökküresi üzerinde, birbirlerine göre değişmez konumlarını koruyormuş gibi görünen yıldızlara eskiden verilen ad. || Sabit yıldızlar küresi, bu yıldızların oluşturduğu gökküresi.

—İkt. Sabit para, paranın erozyonu, değer kaybı göz önünde tutularak hesaplanan para

—Mak. san. Sabit kanat, bir türbinde, devindiril akışkanı hareketli bir çarkın "hareketli" denen kanatlarına doğru yönlendiren sabit kanatlardan her biri.

—Muhs. Sabit değerler, bir işletmenin aktifinde yer alan, çalışma araçları olarak sürekli bir biçimde kullanılmak amacı taşıyan öğeler. (Bk. ansikl. böl.)

—Psik. Sabit fikir — FİKİR

—Uluslarar. ıkt. Sabit kambiyo sistemi, paralar arasındaki pariteleri kesin olarak saptayan ve Uluslararası para fonu (IMF) tarafından ya da bölgesel anlaşmalar çerçevesi içinde (örneğin Avrupa iktisadi topluluğu çerçevesi içindeki Avrupa para sistemi gibi) belirlenen bazı pek küçük dalgalanma marjları dışında, devalüasyon ya da reevalüasyon yoluyla ancak istisnai bazı parite değişikliklerine izin veren sistem. (Bu sistem, 1944-1976 arasında resmen yürürlükte tutuldu.)

—Verg. huk. Sabit vergi, gelir ve servet düzeyine bakılmaksızın, yükümlülüklerden eşit miktarlarda alınan vergi. (Bk. ansikl. böl)

♦ a. Ceb. DEölŞMEZ’in eşanlamlısı.

—Fiz. Temel sabit, TEMEL DEĞİŞMEZ in eşanlamlısı

—ANSİKL. Muhs. Sabit değerler kavramının kapsamına maddi sabit değerler (arsalar, binalar, teknik donanım, sanayi malzeme ve araçları, taşıma ve büro araçları vb.); maddi olmayan sabit değerler (kuruluş giderleri, ihtira beratları, markalar, ticari fonlar vb.); mali sabit değerler (katılımlar, uzun vadeli alacaklar, vb.) ve ayrıcalıklı işletmeler için ayrıcalık konusu ile ilgili sabit değerler (sözkonusu işletmenin bilançosunda aktifin özel bir bölümünde gösterilirler) girer. Sabit değerler işletmenin malvarlığına girdikleri tarih temel alınarak alım ya da üretim bedelleri üzerinden muhasebelendirilirler. Eğer amorti edilebilir sabit değerler sözkonusu ise, amortisman planına bakılarak bunların bilançoya geçirilen net muhasebe değerleri belirlenebilir. Bu net muhasebe değeri, envanter değeri yerini tutar.

—Verg. huk. Sabit vergiler azalan oranlı ve adil olmayan vergilerdir; eşit olarak alındıkları için, yükümlülerin gelir ve servet düzeyleri yükseldikçe alınan vergi oranı düşmektedir. Baş vergisi ve yol vergisi bu bakımdan birer maktu vergi sayılır. Günümüzde pek az uygulanmakta olan bu vergiler, eskiden olağanüstü dönemlerde ve çoğunlukla bir kere için alınırdı. Bu verginin bir türü de, savaşlarda yenik düşen ülkelerin kazanan devlete ödedikleri vergidir. Bu vergi, bir kerelik olabileceği gibi sürekli de olabilmektedir

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 28 Mart 2016 22:45
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
29 Mart 2016       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
sabit
sıfat (sa:bit) Arapça
Sponsorlu Bağlantılar

1 . Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan.
2 . Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.
3 . mecaz Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sabit olmak

Birleşik Sözler
sabit fikir
sabitkadem
sabit kalem
sabit kur
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
29 Mart 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
sabit

1. değişmeyen, kımıldamayan.
2. kanıtlanmış, anlaşılmış.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
29 Mart 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Sabit
  • Duran, yerinde durup hareket etmeyen.
  • Doğruluğu isbat edilmiş olan.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
29 Mart 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
sabit ingilizcesi

1. fixed, stationary; stable; invariable, constant.
2. fast (color, dye), (color) that won´t fade or rub off; indelible (ink, stain, pencil).
3. fixed (stare).
4. proven, established.
– balon mil. captive balloon.
– fikir fixed idea, idée fixe.
– fiyat fixed price.
– gelir fixed income.
– yýldýz fixed star
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

5 Mayıs 2013 / Misafir Cevaplanmış
2 Kasım 2011 / Ziyaretçi Cevaplanmış
28 Mart 2016 / Misafir Cevaplanmış
10 Ocak 2013 / Ziyaretçi Soru-Cevap
Etiketler: Sabit Nedir?