Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Ekim 2015  Gösterim: 90.414  Cevap: 11

Sabit fonksiyon nedir çözümlü örnekler verir misiniz?

Misafir
14 Mart 2011 10:46       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sabit fonksiyon, birim fonksiyon nedir, sabit fonksiyon örnekleri nelerdir?

2x-a / x+3 sabit fonksiyon olduğuna göre a kaçtır?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Yukarıda cevap verilmiş, 2x-a / x+3 => Bu tür bir fonksiyonun sabit olabilmesi için pay ve payda sabit bir orana eşitlenmelidir. Bu işlem sonucunda a=-6 bulunur!

Alıntı

Sabit fonksiyonlara örnek verir misiniz?

Alıntı

Birim ve sabit fonksiyon işlemini anlamadım, yardımcı olur musunuz?

Sabit Fonksiyon
Sponsorlu Bağlantılar

Fonksiyonlarda tanım ve değer kümeleri bulunmaktadır. Sabit fonksiyonlarda, tanım kümesindeki elemanlar, değer(görüntü) kümesindeki yalnız bir eleman ile eşleşiyorsa bu fonksiyon sabit fonksiyon olarak adlandırılıyordur. Kısaca sabit fonksiyon işlemlerinde tanım kümesindeki x değeri değişince değer kümesindeki değer hep aynı yani x'in görüntüsü aynı kalmalıdır!

Örnek => f( x )=(n-1)x+4 fonksiyonu sabit fonksiyon ise n ve f( x ) değeri nedir?

Bu fonksiyonun sabit fonksiyon olması için x'in katsayısı olan (n-1) terimi sıfıra eşit olmalıdır. Bu işlem sonucunda n=1 bulunur. Aynı zamanda sabit fonsiyonlarda x yerine[Tanım Kümesi=f( x )] hangi değer verilirse verilsin görüntüsü hep aynı olacaktır. Soruda f( x ) nedir dendiği için f( x )=4 (Görüntü kümesindeki sabit değer) olacaktır ve değişmeyecektir. Eğer f( 5 ) ya da f ( 6 )...vs gibi. Daha farklı değerler sorulsaydı cevap yine 4 olmuş olacaktı!


Birim Fonksiyon

Birim fonksiyonlarda, tanım kümesinin her elemanı değer(görüntü) kümesinde de yine kendisine eşit oluyorsa bu fonksiyon birim(etkisiz) fonksiyon olarak adlandırılıyordur.Birim fonksiyon I şeklinde gösterilir!

Örnek => Aynı elemanlardan oluşan A ve B gibi iki kümenin elemanlarından A kümesindeki 1 değerinin B kümesindeki görüntüsü yine 1 değerine eşit oluyor ise bu fonksiyon birim fonksiyondur. Bu işlem analitik düzlemde gösterilirse 1. açıortay (y=x) doğrusu elde edilir. Bu doğru birim fonksiyonun anlaşılması açısından en iyi örnektir f( x )=x=>f (1)=1,f(2)=2,f(3)=3...vs gibi!
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 09:47 Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!


Misafir
10 Nisan 2011 19:45       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sabit fonksiyonlara örnek verir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 09:47 Sebep: Soru düzeni!
misafir
23 Haziran 2011 11:24       Mesaj #3
misafir - avatarı
Ziyaretçi
Birim ve sabit fonksiyon işlemini anlamadım, yardımcı olur musunuz?
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 09:48 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
23 Haziran 2011 21:32       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
f(x)=2x-a/x+3 sabit diye soruluyorsa soru

Şu formülden yapılır.
f(x)=ax+c/bx+d fonksiyonu sabit ise a/b=c/d formülünden...

2/1=-a/3 olur içler dışlardan a=-6
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 09:49 Sebep: Cevap düzeni!
nötrino tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
9 Kasım 2011 19:45       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sabit fonksiyonda x'in her değeri için sonuç aynı olur. Yani x'e 1 değerini verirseniz 2-a/4, x'e 2 değerini verirseniz 4-a/5 ... 2-a/4 = 4-a/5 buradan içler dışlar çarpımı ile formülsüz de çözebilirsiniz soruyu.
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 10:16 Sebep: Cevap düzeni!
Misafir
1 Ocak 2012 20:37       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sabit fonksiyon nedir?
f(x)=ax³-3x+5x³-bx+7 sabit fonksiyon olduğuna göre a.b+f(a.b) işleminin çözümü nedir?
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 10:19 Sebep: Soru düzeni!
27 Nisan 2012 17:41       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Sabit fonksiyon nedir?

Yukarıda sabit fonksiyonun tanımı ve örneği var!

Alıntı

f(x)=ax³-3x+5x³-bx+7 sabit fonksiyon olduğuna göre a.b+f(a.b) işleminin çözümü nedir?

f(x)=ax³-3x+5x³-bx+7=>Öncelikle benzer x terimli katsayılar ortak çarpan parantezine alınıp yok edilir (Sabit fonksiyon olduğu için x'li terimler olmamalı)!

x³(a+5)-x(3+b)+7=>a+5=0=>a=-5 ve 3+b=0=>b=-3 olur!

a.b=(-5).(-3)=15 ve f(a.b)=f(15)

f(15)=7 ve a.b+f(a.b)=15+7=22 bulunur!
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 10:20
Misafir
14 Aralık 2012 10:38       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sabit fonksiyonda x her zaman 0 olur.
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 10:11 Sebep: Cevap düzeni!
14 Aralık 2012 10:46       Mesaj #10
_EKSELANS_ - avatarı
Üye

A ve B gibi boş olmayan iki küme için tanımlanan bir bağıntı f olsun. f bağıntısı A nın her elemanı B nin yalnız bir elemanına eşliyor ve A da eşlenmeyen eleman kalmıyorsa A dan B ye tanımlanan bu f bağıntısına A dan B ye fonksiyon denir.

f => A,B

x=>A y=>B ve A dan B ye fonksiyonu x’i y’ye eşliyorsa

f =A, B
x f(x)=y şeklinde gösterilir.

A = Tanım kümesi
B= Değer kümesi

x’e değişken y’ye (y=f(x)) x’in f fonksiyonuna göre görüntüsü ya da f fonksiyonunun x için aldığı değer denir.
A tanım kümesinin tüm elemanlarının f fonksiyonuna göre görüntülerinin kümesine A nın görüntü kümesi denir. Ve f( A ) ile gösterilir. f( A ) =>B’ dir.

ÖRNEK: A={-3-1023}
F=A R fonksiyonu
F{(-35)(-12)(03)(25)(3-4)} olarak veriliyor.
F(-3)+f(0)+f(3) toplamı nedir?

A)0 B)2 C)3 D)4 E)5

ÇÖZÜM:

f(-3)= 5 f(-3)+f(0)+f(3)=5+3-4=4 olur.
f(0)= 3 olduğundan
f(3)=-4 bulunur.

BİRE BİR FONKSİYON
TANIM:
A dan B ye bir f fonksiyonu tanımlanmış olsun A kümesinin birbirinden farklı her x1 ve x2 elemanları için; f(x1)=>f (x2) ise f fonksiyonuna birebir fonksiyon denir. Yani A tanım kümesinin farklı elemanlarının görüntüleri daima farklı ise f fonksiyonu birebir fonksiyondur. Kısacası

x1, x2 =>A için x1, x2 => f(x1) => f(x2) ya da f(x)1 = f(x2) => x1 = x2 oluyorsa f fonksiyonu birebir fonksiyondur.
Son düzenleyen nötrino; 20 Ekim 2015 10:07 Sebep: Mesaj düzeni!Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç