Arama

Ölümsüzlük Nedir?

Güncelleme: 11 Aralık 2015 Gösterim: 562 Cevap: 0
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Aralık 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÖLÜMSÜZLÜK a.
1. Ölümsüz bir varlığın doğaüstü niteliği; ölmezlik: Tanrı'nın ölümsüzlüğü. (Bk. ansikl. böl. ikonogr.)
Sponsorlu Bağlantılar
2. İnsan belleğinde sonsuza dek yaşayacağı düşünülen şeyin niteliği; ebedilik: Bir yazarın, eserlerinin ölümsüzlüğü.

—Biyol. Normal ya da zorunlu olarak yaşlanmakla ölmeyen mikroskobik bazı canlı yapıların özelliği. (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Biyol. Canlı varlıkların doğada kendiliğinden türediğini savunan kuramların tümüyle reddedildiği ve bir canlının başka bir canlıdan doğduğuna (Omne vi- vum ex vivo) herkesçe inanıldığı günden beri ölümsüzlük inancı, ya da hiç değilse canlının kalıtımsal sürekliliği mantıksal bir zorunluk olmuştur. Daha doğrusu, August VVeismann, germedin (tohum) doğal ölümsüzlüğüne karşı bedenin (soma) ölümlülüğünü belirtti: karşı cinsiyette bir gametle birleşen bir gamet “ölmez”, yeni bir bireyin yarısını oluşturur; o birey de, art arda yeni kuşaklar meydana geldiği sürece, “ölümsüz" başka gametler üretir. Buna karşılık, hiçbir hücre eşiyle rastlaşmamış bir gamet kadar hızlı ölmez, ikinci bir ölümsüzlük örneği, ikiye bölünen bakteri ve amiplerden köksaplı, stolonlu, vb. üstün yapılı bitkilere kadar, eşeysiz üreyen varlıklarda görülür. Üçüncü örnek tümüyle deneyseldir: düzenli olarak yeni besi ortamına aktarıldığı için yaşlanmayan bitki (Gautheret) ve hayvan (Harisson, Carrel) doku kültürlerinde görülür.
Bütün bu durumlarda sözkonusu olan ya yalıtılmış hücreler ya da çok az farklılaşmış dokulardır: burada ölüm farklılaşmanın bedeli gibi gözükmektedir.
Öte yandan ölümsüzlük ile ölmezlik kavramını biribirine karıştırmamak gerekir: "ölümsüz" hücreler tahrip edici dış etmenlere karşı öteki hücrelerden daha dayanıklı değildir ve ancak elverişli ortamda bulunurlarsa yaşamlarını sürdürebilirler.

—ikonogr. Antikçağ mezar heykelciliğinde, ölümsüzlükle ilgili birçok simge,e rastlanır: Eski Mısır'da kulplu haç ("hayat anahtarı" da denir), Romalılarda papatya, çam kozalağı ve büyük bir olasılıkla küçük balta biçimindeki ascia adı verilen figür. Klasik ikonografideyse ölümsüzlük, birçok mezar anıtında, elinde bir solmaz- çiçek demeti tutan bir genç kız olarak temsil edildi.

—isi. İslam inancına göre, başlangıcı ve sonu olmayan, dolayısıyla ölümsüzlük niteliği taşıyan tek varlık. Tanrıdır. Kuran’a göre "Her şey yok olucudur; bir tek Tan- rı'nın varlığı sonsuzdur” (XXVIII, 88). Bu nedenle dünyada hiçbir varlık ölümsüzlükten pay alamamıştır, alamaz. Kıyamet ile birlikte dünya ve dünyadaki her şey toptan yok olacaktır. Ancak, daha sonra Tanrı tüm insanları yeniden dirilterek her insanı bu dünyadaki inanç ve eylemlerine göre ödüllendirecek ya da cezalandıracaktır. Ehl-i sünnet dışındaki bazı mezhepler ahrette insanların, durumlarına göre cezalandırıldıktan ya da ödüllendirildikten, böylelikle tanrısal adalet yerini bulduktan sonra cennet ve cehennemin de içindekilerle birlikte yok olacağını ve yalnızca Tanrı’nın sonsuz kalacağını öne sürerlerse de bu görüş tüm ehl-i sünnet bilginleri ve öteki mezheplerin de çoğunluğunca reddedilir, cennet ve cehennemle burada bulunanların sonsuza dek kalacakları düşünülür.

Kaynak: Büyük Larousse

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

2 Kasım 2014 / ejder lordu42 Soru-Cevap
7 Ocak 2015 / yenijenerasyon Akademik