Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 1 Aralık 2016  Gösterim: 35.083  Cevap: 4

Nazar Boncuğu Nedir?

26 Kasım 2007 12:05       Mesaj #1
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam

Nazar boncuğu

Ad:  nazar.jpg
Gösterim: 1530
Boyut:  32.3 KB

nazarlık olarak ta bilir, nazar değmesini önleyen bir simge olarak kullanılan göz resmi, göz biçiminde boncuk ya da bu amaçla hazırlanmış her türlü tılsımlı nesne. En yaygın olarak İÖ 6. yüzyıldan başlayarak siyah figür tekniğiyle yapılmış, kyliks (göz kupaları) adı verilen Eski Yunan içki kâselerinin üstünde yer alır. Bu kâselerin üstünde yer alan abartılı büyüklükteki gözlerin, tehlikeli ruhların şarapla birlikte ağızdan içeri girmesini engellediklerine inanılıyordu.

Sponsorlu Bağlantılar
Nazar inancının çok yaygın olduğu Türkiye’de nazarlık olarak genellikle “göz boncuğu” da denen mavi bir boncuk kullanılır. Daha gelişmiş nazarlıklar, altından ya da gümüşten yapılmış “maşallah” yazılı olanlardır. Bunlar tek başına kullanılabileceği gibi mavi boncukla birlikte de kullanılabilir. Türkiye’de kullanılan başlıca nazarlık çeşitleri şunlardır:
  • Omza takılan nazarlıklar: Boncuktan işlenmiş kertenkele, çörekotu, hurma çekirdeği, göz boncuğu, yedi delikli boncuk, kurt boncuğu, şap, darı tanesi, delikli para, şeytan minaresi, kurban gözü.
  • Boyna asılan nazarlıklar: Sarı kehribar, sanlık taşı, dardağan ağacı, küçük mavi boncuk.
  • Eve takılan nazarlıklar: kartal iskeleti, okunmuş yumurta, süpürge çöpü, üzerlik otu tohumundan süslü bir biçimde örülmüş duvar nazarlığı, geyik boynuzu, at ve eşek nah, at kafası, kendiliğinden delikli taş.
  • Beşiğe takılan nazarlıklar: Salyangoz, balık, kertenkele, kendiliğinden delikli taş, kurt aşığı, kaplumbağa yavrusu.
Pehlivanlann ve yiğitlerin pazularma bağlanarak onları nazardan koruyan pazubendler ve kazayağı nazarlıklar vücudun çeşitli yerlerine asılırlar. Nazardan korunmak için ayrıca kırk bir tane çörek otuna nazar duası okunur ve kişinin bir yerine bağlanır.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 1 Aralık 2016 03:16


Misafir
11 Haziran 2008 17:07       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Nazar Boncuğu
Mavi camdan yapılan nazar boncuğu bütün Türkiye'de bilinmektedir. Nazar Arapça da göz anlamına gelmektedir. Türkçe'de de aynı anlamı ile kullanılmaktadır. Burada nazar boncuğunun kötü gözlere karşı koruduğu ve onun takılması durumda bu gözlerden koruyacağı inancı hakimdir.

Kötü bakışla ilgili batıl inanç
Kötü gözlere karşı bire bir olduğu düşünülen bu mavi camdan yapılan bocuk dünya da bir çok ülke tarafından bilinmektedir. Bu boncuk Hititler zamanında yada Mısır krallığı zamanında kötü gözlere karşı kullanılmıştır. Mısır krallarından Tutankamon Kahire?nin İngiliz müzesinde sergiye açılmış bulunmaktadır. Bu yapı üzerinde birçok nazara karşı koruduğuna inanılan taş koyulmuştur. Fakat bu taşlar o yıllarda görevlerini yerine getirememiştir.
Son düzenleyen Safi; 1 Aralık 2016 03:08
28 Aralık 2015 23:17       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
NAZARLIK
Nazar Boncuğu olarak ta bilinir. Büyücülük ve astroloji kurallarına uygun olarak hazırlanan ve kişilerin, koruyucu ve uğur getirici olduğuna inaparak genellikle üstlerinde taşıdıkları nesne.

—ANSİKL. Anadolu’da nazarlık olarak çok değişik nesneler kullanılır. Bunların en yaygını, mavi boncuk ve altın maşallahtır. Mavi boncuğun üzerinde kimi zaman göz biçimli bir motif de bulunur. En yaygın nazarlık türlerinden biri de "Fatma ana eli” ya da "Meryem ana eli” adı verilen, beş parmağı açık el biçimli metal nazarlıktır. Beş parmağı açılmış el resminin nazara karşı etkili bir koruyucu olduğu, Anadolu'da olduğu kadar dünya folklorunda da yaygın bir inanıştır. Anadolu’nun bazı yörelerinde evin duvarları üzerinde görülen aşı boyasıyla yapılmış el resmi, bu inanıştan kaynaklanmaktadır. Aynı tür resimlere Tarihöncesi’nden kalma yapı kalıntılarında da rastlanmaktadır. Bu el motifi, kötülük gelmesi olası kişi ile nazara uğrayacak kişi arasında bir engel oluşturmanın ya da kötülük gelebilecek kişiye karşı bir tür tehdidin anlatımı olarak yorumlanmaktadır.
Nazarlık hayvanlara da takılır.

Hayvanlara takılan nazarlık, genellikle nazar boncuğundan bir kolye ya da atın gemine iliştirilen bir göz boncuğu biçimindedir. Nazara gelmesinden korkulan bitkilere, özellikle meyve ağaçlarına ve tarlanın uygun yerlerine, nazarlık olarak kurumuş hayvan kafatası asılır. Saksı çiçeklerini nazardan korumak için saksıya dikilen bir çubuğun üzerine yumurta kabuğu geçirme yaygın uygulamalardandır. Yapılara da nazarlık olarak çocuk pabucu, at nalı, kuru çalı, sarmısak, mavi boncuk vb. asılır. Bazı evlerin saçak altına yerleştirilen "Maşallah”, "Yahafız" levhaları da bir tür nazarlık niteliğindedir.

Başta nazar boncuğu ve altın maşallah olmak üzere, nal, akik, gümüş bir sapa geçirilmiş kurt dişi, kaplumbağa kabuğu, yedi gözlü boncuk, çeşitli deniz kabukları, çakıllı mercan, bir kese içine konmuş çörek otu, hurma çekirdeği ve hurma çekirdeğinden yapılmış küçük nalınlar, üzerlik tohumu, sarmısak, çitlembik ağacı kabuğu vb. Anadolu'da bugün de kullanılan nazarlık türleridir. Kimi zaman bunlardan birkaçı bir arada taşınır.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 1 Aralık 2016 03:09
1 Aralık 2016 03:10       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Nazar boncuğu
İnsanı kötü gözlerden koruduğuna inanılan mavi renk ağırlıklı olmak üzere renkli boncuk.

Nazar boncuğu inancı İslamiyet öncesi Türk geleneklerinden kalmadır.
Genelde nazar boncukları göz şeklinde olur. Göze aynı zamanda boncuk da denmektedir. Bu bağlamda bakıldığında kişinin dünyaya açılan penceresi gözdür ve göz her türlü, iyi ve kötü, düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edilir. Bu yüzden bakışlardan, kötü gözlerden korunmak amacıyla emici özelliği olduğuna inanılan mavi renkli taşlar eskiden beri kullanıla gelmiştir. Ve son halni günümüzdeki çeşit çeşit nazar boncukları olarak almıştır. Şu an, gerek inanç gerek gelenek, gerekse de süs eşyası olarak pek çok kişi nazar boncuğunu günlük yaşantısında çok sık kullandığı yerlerde bulundurmaktadır.
1 Aralık 2016 09:31       Mesaj #5
perlina - avatarı
MOD Selket
Nazar değmesi inancı gözlerle ve bakmakla ilişkilendirilmiş tarih boyunca. Kökeni Sümerler’e, Babiller’e ve Eski Mısır’a uzanan nazar değmesi inanışına göre, insanın taşıdığı olumsuz düşünceler, fikrin dışarıya açılmış biçimi olan gözlerden dışarı çıkar. Bu da, bakışlarla olur. Buna, vurucu güç adı verilir.

Vurucu gücü önlemek ve ondan korunmanın yolu ise, “göze gözle karşı gelmek” olmuş.Biz Türklerde de nazar inancı oldukça yaygındır. Bizdeki nazar inancının başlangıcı Orta Asya’ya Şamanizm dönemine uzanır. Geçmişte kötü bakışın, negatif enerjinin insanlara felaket getireceği düşünülmüş ve halen günümüzde de nazara inanan insanlar mevcuttur. Türkler, kötü bakışın önüne geçmek için pek çok nesne kullanmışlardır. At nalı, yumurta kabuğu, sarımsak, kuru diken, bez bebek, akik taşı, çocuk ayakkabısı, kaplumbağa kabuğu, kurt dişi, mercan, çörekotu, deniz kabukları, çakıl taşı, hurma çekirdeği ve son olarak irili ufaklı mavi nazar boncukları.

Ülkemizdeki nazar değmesine karşı en sık kullanılan nesne nazar boncuğudur.
Son düzenleyen perlina; 10 Temmuz 2017 23:48


Daha fazla sonuç:
Nazar Boncuğu Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç