Arama

Zooloji (Genel Bilgi)

Güncelleme: 12 Mart 2018 Gösterim: 9.292 Cevap: 3
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
19 Ekim 2006       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Zooloji Nedir?

Ad: Zooloji Nedir.jpg
Gösterim: 358
Boyut: 25.1 KB

Hayvanbilim olarak da bilinir, biyolojinin hayvanlarla ilgilenen ve bütün hayvansal yaşam biçimlerinin yapısını, özelliklerini, biyokimyasal süreçlerini, canlı cansız çevreyle olan ilişkilerini inceleyen dalı. Zoolojinin ulaştığı geniş ilgi alanı kapsamı giderek daralan bölümlere ayrılmasını zorunlu kılmıştır. Bunların başlıcaları sitoloji ya da hücrebilim, embriyoloji, morfoloji, fizyoloji, patoloji, paleontoloji ya da fosilbilim, genetik ya da kalıtbilim, takso- nomi, etoloji, ekoloji ve zoocoğrafyadır. Ama öte yandan tüm yaşamın ortak temellere dayandığının görülmeye başlaması, ekosistemi oluşturan bileşenler arasında kaçınılmaz etkileşimin ortaya çıkarılması, yapısal ve işlevsel özelleşmelerin genel biyolojik kurallar çerçevesinde açıklanabilmesi, günümüz zooloji çalışmalarını derinden etkilemiştir. Bu gelişmeler hem geleneksel zooloji bölümlerinin sınırlarını aşan yaklaşımlara yol açmakta hem de zoolojinin yalnız öbür yaşam bilimleriyle değil tüm bilimlerle arasında güçlü köprüler kurmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar

Zoolojinin bölümlerine bakış açısı da tarih boyunca önemli değişikliklere uğramıştır. Örneğin hayvanların yapısal özellikleri ve biçimleriyle yalnız tanımlama düzeyinde ilgilenen morfoloji 19. yüzyıldan başlayarak evrim sürecinin anlaşılmasında büyük önem kazanmıştır. İkili adlandırma sistemiyle taksonomide devrim yaratan Carolus Linnaeus sınıflandırmasını idealize edilmiş morfolojik yapılar üstüne kurarken, 20. yüzyılda uzmanlar aynı ortak atayı paylaşan canlıların bir araya getirilmesini hedefleyerek doğal sınıflandırmayı yansıtacak taksonomi çalışmalarına yönelmişlerdir. Hayvanların vücut işlevleriyle ilgilenen fizyolojinin çıkarımları ise eskiden beri tıp ve hayvancılık uygulamalarıyla iç içedir. İnsan fizyolojisi üstüne bilgilerin önemli bölümü hayvan fizyolojisinin araştırılması sırasında elde edilmiştir. Günümüzde hücre fizyolojisi konusunda yoğun araştırmalar yapılmakta, moleküllerin bireşimlenmesi, parçalanması ve bu işlemlerin düzenlenmesini de içeren hücre metabolizması ile hücre zarlarından maddelerin geçiş mekanizmalarının aydınlatılmasına çalışılmaktadır. Fizyolojik sistemlerin en karmaşığı olan sinir sistemine ilişkin araştırmalar da yoğunluk kazanmıştır. Bu araştırmaların çoğu hayvan davranışlarıyla bağlantılı olarak yürütülmektedir.

Tarih. Hayvanların sistematik olarak incelenmesi Antik Çağda başlar. Aristoteles, döneminin doğayı katı kurallara bağlayan yaklaşımını yansıtan canlılara ilişkin kapsamlı tanımlamalarıyla sonraki çalışmalara Öpcülük etmiştir. Roma döneminde Plinius öncüllerinden daha özgün bir yapıt ortaya koymamakla birlikte derin etkiler bırakan 37 ciltlik Naturalis historia (Doğa Tarihi) adlı ansiklopedisinin 7-9. ciltlerini zoolojiye ayırmıştır.

Zooloji • yüzyıllar boyunca Aristotelesçi geleneği sürdürdükten sonra doğa bilimciler gözleme dayalı bulgularından yola çıkarak eski yazılı kaynakları eleştirmeye başladılar. 15. yüzyılda baskı makinesinin kullanılması bilginin yaygın ve yanlışsız biçimde aktarıla- bilmesini sağladı. 18. yüzyılda C. Linnaeus geliştirdiği adlandırma sistemiyle, Georges- Louis Leclerc Buffon kapsamlı çalışmalarıyla zoolojiye damgasını vurdu. Bunları 19. yüzyılın başlarında Georges Cuvier’nin karşılaştırmalı anatomiye olan katkıları izledi.

Birçok hayvanın sindirim, boşaltım, solunum gibi fizyolojik işlevleri kolayca gözlenmekle birlikte, bu sistemlerin ayrıntılı çözümlemeleri yapılamıyordu. 17. yüzyılda “hücre” sözcüğünün ilk kez kullanılmasını 18. yüzyıl boyunca hücrelerin mikroskop altında incelenmesi izledi ve 19. yüzyılın ilk yansında hücre, Matthias Schleiden ve Theo- dor Schwann adlı bilim adamları tarafından canlıların ortak yapısal birimi olarak belirlendi. Hücre kavramı embriyoloji gibi birçok zoolojik çalışma alanını derinden etkilerken 19. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen mikroskoplar ve boyama teknikleri hücre yapısının daha iyi anlaşılmasını sağladı.

Bu dönemde Charles Darwin türlerdeki biyolojik değişikliklerin doğal seçme sürecinde oluştuğunu öne süren kuramıyla insanın doğaya bakışını köklü bir biçimde değiştirdi. Evrim kuramı canlıların çevreye daha iyi uyum sağlayabilmek için sürekli değişime uğradığını öne sürerek tüm türlerin özellikle yaratıldığı görüşünü dışladı ve Linnaeusçu tür kavramını yıktı. Darwin evrim sürecinin işleyişini anlamak için kalıtım ilkelerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyordu. Gregor Mendel aynı dönemde kalıtım yasalarını ortaya çıkarmasına karşın Darwin ancak 1900’de önemi kavranan bu çalışmalardan yaşamı boyunca habersiz kaldı.

Genetik 20. yüzyılda gelişerek biyolojinin çeşitli alanlarındaki çalışmalara temel oluşturdu. Ekolojik araştırmalar insanın tüm canlı ve cansız maddeler arasında süre gelen karmaşık karşılıklı ilişki ve etkileşim ağından bağımsız olmadığını, insanın varlığını sürdürebilmek için bu ilişkileri anlayıp değerlendirmesinin zorunlu olduğunu gösterdi. Günümüzde zooloji ayrı bir bilimsel araştırma konusu olarak önemini yitirmekte ve zoolojinin geleneksel sınırlan ortadan kalkarken hayvanlara yönelik araştırmalar büyük ölçüde genel biyolojik sorunların çözümüne katkıda bulunmaktadır.

MsXLabs.org & Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 12 Mart 2018 04:38
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
TiglonBoYs - avatarı
TiglonBoYs
Ziyaretçi
29 Haziran 2008       Mesaj #2
TiglonBoYs - avatarı
Ziyaretçi

Zooloji


Ad: Zooloji-2.jpg
Gösterim: 206
Boyut: 69.1 KB
Sponsorlu Bağlantılar
Zoo hayvanlar topluluğu, logos bilim anlamında kullanılan bir kelime olduğundan, Zooloji; biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir dalıdır, demek yanlış olmaz. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar, zoolojinin inceleme alanına girmektedir. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasığı vardır. İlk olarak Mısır, İran ve Yunan kültürlerinde hayvanları incelemelere ait fikirler, yazılı belgeler görülmektedir. Geçmişte hayvanların basit tanımı ve işlevi, embriyonik gelişimi, beslenmeleri, sağlığı, davranışları, kalıtım ve evrimleriyle; çevreleri ve diğer canlılarla olan etkileşim ve iletişimlerini, incelemeye başlamış olup, daha sonraları altdallara ayrılacak kadar gelişmiştir. Günümüzde her bilimadamı bu bilimin altdallarından biriyle ilgilenmekte, ve ilgilendiği dala göre adlandırılmaktadır. Zooloji, tıptan, toplum sağlığından, ziraatten ve toplum bilimlerinden, uzay bilimlerine kadar tüm alanları ilgilendirmekte, bu alanlarda yapılacak herhangi bir araştırma biyoloji, ve dolayısıyla zooloji kapsamına girmektedir. Tüm düşünceler, tüm araştırmalar kökünü doğadan almakta olduğu gerçeği, zoolojinin neden bu kadar önemli bir bilim dalı olduğunu anlatmaktadır.

Zooloji DallarıAkaroloji
Yunanca akari (akarlar) ve -oloji ("çalışma"); Acari şubesine ait, akarlar, keneler gibi hayvanları inceleyen bir zooloji alt dalı.

Araknoloji
örümcekleri, yalancıakrepleri ve akrepleri inceleyen bir zooloji alt dalı. Özellikle Arachnida şubesine ait hayvanları toplayan, inceleyen zoologlara araknokolog (araknid) denir. Bazen küçük örümceğimsileri (örn. akarları) inceleyenler de araknokolog denilse de, daha çok akarolist olarak tanımlanırlar.

Entomoloji

Hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan Insecta, 700 bini aşkın bilinen türün yanı sıra, en az o kadar tanımlanmamış böcek türünü kapsar. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem taşır.

Biyolojinin öbür alanları gibi entomoloji de bir çok alt dala (sistematik entomoloji, ekoloji, etoloji, fizyoloji v.b) ayrılmıştır. Bu alt dalların çoğunda hem uygulamalı, hemde salt araştırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Uygulamalı entomoloji çalışmları böcekleri zararları ve yararları açısından incelerken, kuramsal araştırmaların amacı tüm böceklere ilişkin temel bilgileri toplamaktadır. Uygulamalı entomoloji bahçecilik, meyvecilik ve ormancılıkla yakından ilişkilidir.

Bugün çağdaş entomoloji çalışmalarının odak noktası hala taksonominin tanımlama evresindedir ve Lepidoptera (pulkanatlılar) takımından kelebekler ve güveler gibi en iyi incelenmiş gruplarda bile sürekli yeni türler tanımlanmaktadır. Larva erişkin biçimleri birbirinden çok farklı olan tümbaşkalaşmalı böceklerin erişkinleri dışında, böceklerin yaşam evrelerini tanımlamak genellikle son derece güçtür.

Etoloji
Hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalı.


Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir işbirliği içinde yürütülen, laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar. Etolojinin amacı belirli bir hayvan grubunu değil davranışları incelemektir ve çoğu kez tek bir davranış kalıbının, örneğin saldırganlığın değişik hayvanlarda nasıl ortaya çıktığını araştırır. Nöroetoloji olarak ayrılmış bir dalı daha bulunur. Özellikle etoloji üzerine çalışan zoologlara etolojist denir.

Herpetoloji
(Yunanca herpeton = sürünmek, ve logos = çalışma) sürüngenleri ve amfibileri inceleyen zooloji alt dalı. Bazı biyologlar herp`i bütün sürüngenleri ve amfibileri tanımlamak için kullanırlar.


Herpetoloji, değişkensıcaklı dörtbacaklıları, morfolojilerini, fizyolojilerini, evrimleşmelerini vs. araştırır.

İhtiyoloji
Zoolojinin balıklarla ilgilenen alt dalıdır. Kemiklibalıklar (Osteichthyes), köpekbalığı gibi kıkırdaklıbalıklar (Chondrichthyes) ve çenesizbalıklar (Agnatha) ilgi alanıdır.


Tüm diğer omurgalı türlerinin sayısı kadar balık türü bulunduğu ve balıklar çok uzun süredir evrimleştiği için, balık sınıflandırması ve biliminde halen bilinmeyenle karşı karşıya kalınmaktadır. Balık biyolojisi ve davranışları halen tam olarak çözülmüş değildir.

Mirmekoloji
Entomolojinin özellikle karıncaları inceleyen dalı.
Karıncaların, yaşam ortamlarını, davranışlarını ve insanda hep merak uyandırmış sosyal yaşantılarını araştırır.

Setoloji
Yunanca; cetus ("balina") ve -oloji ("çalışma"), balinalar, yunuslar ve domuzbalıklarının sekiz cinsini inceleyen deniz biyolojisi alt dalı.


Setolojistler, ya da setoloji alanında çalışanlar, Cetacea takımının evrimini, dağılımını, morfolojisini, davranışlarını, toplumsal dinamiğini ve diğer konularını araştırıp, anlamaya çalışırlar.

Son düzenleyen _Yağmur_; 15 Kasım 2016 13:51 Sebep: sayfa düzeni ve moderatör eki
Candy_Girl - avatarı
Candy_Girl
Ziyaretçi
28 Aralık 2011       Mesaj #3
Candy_Girl - avatarı
Ziyaretçi

ZOOLOJİ (Zoology)


Hayvanbilim (Zoo=Hayvan,Logy=Bilim) olarakta bilinen zooloji,tüm hayvanların yaşam tarzlarını ve davranışlarını, beslenmelerini, üremelerini,
yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceler. Zooloji biyolojinin hayvanlar üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Görüldüğü üzere zoolojinin çalışma sahası çok geniştir ve bu sebeple birçok altbilimdalına ayrılmıştır.

Zoolojinin Alt dalları sunlardır:
 • Anthropology
 • Anthrozoology
 • Arthropodology
 • Entomology
 • Myrmecology
 • Melittology
 • Apiology
 • Arachnology
 • Cetology
 • Malacology
 • Conchology
 • Ethology
 • Helminthology
 • Herpetology
 • Ichthyology
 • Mammalogy
 • Nematology,
 • Neuroethology
 • Ornithology
 • Paleozoology
 • Planktology
 • Primatology
Zooloji biliminin ortaya çıkışı tarih öncesi devirlerde mağara duvarlarında hayvan ve insan resimleri çizerek farkında olmadan hayvanları sınıflandırarak,sistematik biliminin temellerini atan ilk insanlara kadar uzanır.

Modern zooloji ilk olarak Alman ve Ingiliz üniversitelerinde ortaya çıkmıştır.Ve ilk önemli figürlerinden biride ingiltere’den Thomas Henry Thomas Henry Huxley (biyolog)

Huxley’dir.Hayvanların morfolojisi üzerine odaklanmış fikirleri vardir.19. yüzyilin ikinci yarısında tanınmış karşılaştırmalı anatomistlerde Huxley’in bu görüşlerini dikkate almıştır.Hunter’da benzer çalışmalar yapmıştır.Zaman içerisinde Huxley’in karşılastirmali anatomisi üzerine kademeli olarak


Asağıdaki farklı bilimsel disiplinlerde katılmıştır:
1-) Zoography(Zoografi)Hayvan habitatlarini açiklar.(Habitat:Canlilarin yasayip,üreyip yasamlarini devam ettirdikleri alan.)
2-) Karsilastirmali Anatomi Hayvanlari yapisal bazda inceler.
3-) Moleküler Biyoloji ve Genetik
4-) Hayvan Fizyolojisi
5-) Davranissal Ekoloji
6-) Etholoji(Ethology)
7-) Evrimsel Biyoloji
8-] Paleontoloji
9-) Mammoloji,herpetoloji,ornitoloji,benzeri çesitli taksonomik branslardaki türlerin tanimlanmasi ve siniflandirilmasi.
10-) Sistematik.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 15 Kasım 2016 13:48
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
15 Kasım 2016       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

ZOOLOJİ

Ad: Zooloji.jpg
Gösterim: 519
Boyut: 47.5 KB

Hayvanların yapıları, davranışları, yaşayışları, sınıflandırılmaları ve yeryüzündeki yayılışlarını inceleyen biyoloji kolu, hayvanlar bilimi. Tarihi çok eskidir. İnsanlar, yeryüzünde görülmeye başlamalarıyla birlikte hayvanları da tanıdılar ve onlar hakkında bilgiler edinmeye giriştiler. İnsanların örtünmek, beslenmek ve gücünden yararlanmak için hayvanlara olan gereksinimi ilk çağlardan günümüze dek sürdü. Hayvanların evcilleştirilmesi çalışmaları, onlar hakkında ilk bilgileri de sağladı. Gerçek anlamda zooloji bilimiyse Eski Yunan'da doğdu (İ.Ö. 6. yüzyıl). İlk zooloji bilginleri Anaximandros, Ksenophanes ve Aristoteles'tir. Rönesans, öbür bilimlerle birlikte zoolojide de birtakım gelişmeler yarattı (örneğin, sanatçı Leonardo da Vinci'nin anatomi çalışmaları). Rönesans'tan sonra zooloji alanındaki çalışmalar hızlandı. Mikroskobun bulunuşu bu bilim dalında önemli gelişmelere yol açtı.

Günümüzde zooloji şu bölümlere ayrılmaktadır:
 • hayvanları dış görünüşüne göre tanımlayan "tanımlamalı zooloji";
 • sınıflandıran "sistematik zooloji";
 • organlarını inceleyen "anatomi";
 • dokularını inceleyen "histoloji";
 • yumurtadan başlayarak gelişimini inceleyen "embriyoloji";
 • organlarının çalışmasını inceleyen "hayvan fizyolojisi";
 • üremeyi inceleyen "hayvan biyolojisi";
 • kalıtsal karakterlerin soydan geçişini inceleyen "genetik";
 • hayvan fosillerini inceleyen "hayvan paleontolojisi";
 • hayvanların yeryüzündeki dağılımını inceleyen "hayvan coğrafyası";
 • aralarındaki ilişkileri inceleyen "hayvan sosyolojisi";
 • davranışlarını inceleyen "hayvan psikolojisi".
Bir başka ayırıma göre ise zooloji şu bölümlere ayrılır: mammoloji (memeliler), ornitoloji (kuşlar), herpetoloji (sürüngenler), ihtiyoloji (balıklar), entomoloji (böcekler) vb.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

26 Şubat 2017 / Misafir Coğrafya
4 Nisan 2013 / Misafir Sosyoloji
8 Mart 2018 / Misafir Biyoloji
4 Nisan 2013 / BrookLyn Zooloji
15 Kasım 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış