Arama

Martı (Larus)

Güncelleme: 20 Şubat 2018 Gösterim: 7.549 Cevap: 5
CrasHofCinneT - avatarı
CrasHofCinneT
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
30 Ekim 2008       Mesaj #1
CrasHofCinneT - avatarı
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
MARTI. Martılar en bol bulunan ve günümüz koşullarına en iyi uyarlanmış deniz kuşlarıdır İnsanlar uzak yerlere doğru yelken açtığında onları izleyip coğrafi dağılımlarını olabildiğin­ce genişletmişlerdir. Temel olarak deniz ba­lıklarını ve yengeç gibi kıyı hayvanlarını yiyen bu kuşlar, günümüzde artık insanların attığı artıklar ve yiyeceklerle de beslenmektedirler. Üstelik deniz kıyılarıyla sınırlı yaşama alış­kanlıklarını bırakarak yuvalarını damlara, su depolarına ve çöplüklere yapmaya başlamış­lardır.

Sponsorlu Bağlantılar
Yaklaşık 45 tür altında toplanan martılar (Larinae altfamilyası) sumrularla birlikte La-ridae familyasını oluşturur. Tüyleri büyük ölçüde beyaz, genellikle gri ve siyah lekelidir. Hemen hemen tümünün turuncu, pembe ya da sarımsı perdeli ayakları vardır. Sağlam yapılı, kısa ve geniş kuyrukludurlar. Kanatları uzun ve sivri uçludur. Türlerin çoğu kuzey ülkelerinin kıyılarında bulunur. Martılar top­lu yaşayan kuşlardır. Sürüler halinde dolaşır ve koloniler halinde ürerler. Bulabildikleri her çeşit maddeden yaptıkları düzensiz yuva­lara dişiler çevreye uygun renklerle bezeli 2-3 yumurta bırakır. Yavruların koyu renk be­nekli ya da kırçıllı tüyleri bir iki yıl içinde yavaş yavaş beyazlaşarak erişkinlere özgü görünüşünü kazanır. Martılar çok gürültücü­dürler. Martı çığlıkları deniz kıyılarının en tanıdık sesleri arasındadır.

Ama artık iç böl­gelerde de martı çığlıkları duyulmaktadır. Martılar göl ve deniz kıyılarında yakınlarına gelen öbür kuşları çığlıklarıyla korkutup ka­çırmaya çalışırlar. Bir martı kolonisinin yuva­larında topluca çıkardıkları tiz ve acı çığlıklar dayanılmaz ölçüde güçlüdür.

Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica

Ölmediğine sevindim, hala acı çekebiliyorsun...
CrasHofCinneT - avatarı
CrasHofCinneT
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
30 Ekim 2008       Mesaj #2
CrasHofCinneT - avatarı
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
Martı Türleri
Uzunluğu 75 santimetreye ulaşan büyük kara sırtlı martı (Larus marinus) en iri martı türüdür. Sivri ucu aşağı doğru kıvrılan sarı, güçlü gagası yengeçleri, balıkları, fare ve sıçan gibi küçük memelileri, plastik çöp tor­balarını kolayca parçalayabilir. Ayrıca yelko-vankuşları ve denizpapağanları gibi küçük kuşları ve kuzuları da kaptığı bilinmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar
Küçük martı (Larus minutus) gerçekten martıların en küçük türüdür. Uzunluğu ender olarak 30 santimetreyi aşan bu türün başı siyah, kanatlarının üstü açık gri, altı daha koyudur. Türkiye'de yazın az sayıda ürer.

Karabaş martının (Larus ridibundus) yazın koyu kahverengi olan başı, kışın beyazlaşır. Türkiye'de bütün kıyı bölgelerinde ve iç kesimlerdeki göllerde ürer.
Bayağı martı (Larus argentatus) Avrupa kıyılarının yanı sıra Türkiye'de de en yaygın martı türüdür. Ayrıca Güney Amerika ve avustralya dışında tüm kıtaların kıyılarında bulunur. Bayağı martının uzunluğu 60 santi­metredir. Bazen midye gibi kabuklu hayvan­ları gagasına sıkıştırıp kabuklarını kırmak için yükseklerden kayalara bırakan bu martılar hemen her şeyi yer.

Bayağı martıya çok benzeyen Califoia martısı (Larus californicus) büyük ölçüde ABD'nin Büyük Okyanus kıyılarında yaşar. Avustralya'nın güneyinde ve Tasmanya'da üreyen Pasifik martısı (Larus pacificus) bazı öbür martılar gibi, çeşitli deniz kuşlarının yuvasından ayrılmasını fırsat bilip yumurtaları ve yavruları yağmalar. Okyanus martısı (Ris-sa tridactyla) gürültücü koloniler halinde, Atlas Okyanusu'nun her iki kıyısındaki sarp kayalıklara yuvalanır. Martılar için alışılma­dık ölçüde düzenli yuvaları ot ve yosun gibi bitkisel maddelerden oluşur. Ayaklarının si­yah olması da bu türün dikkat çeken özellikle­ri arasındadır.

Birçok martının gagasında kırmızı bir be­nek ya da ağız çevresinde parlak kırmızı bir çizgi vardır. Hayvan davranış uzmanları bu beneklerin yavrular için bir işaret olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Yavru beneği görünce, onu gagalar; erişkin kuş da kursağından yarı sindirilmiş balığı çıkartarak yavrusuna yedirir. Deneyler, yavruların her beneği gagaladı­ğını, ama en çok kırmızıya yöneldiklerini göstermiştir. Yavru için gaganın, başın ya da gövdenin biçimi önemli değildir. Yavrular, ucuna doğru kırmızı bir çıkıntı bulunan kur­şunkalemi bile beslenmek umuduyla gagalar.


Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica

Son düzenleyen NeutralizeR; 25 Şubat 2018 12:34
Ölmediğine sevindim, hala acı çekebiliyorsun...
CrasHofCinneT - avatarı
CrasHofCinneT
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
30 Ekim 2008       Mesaj #3
CrasHofCinneT - avatarı
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
Yırtıcımartılar
Martılara akraba bir familyayı (Stercorarii-dae) oluşturan yırtıcımartılar, yiyeceğini sık sık öbür kuşlardan kaparak elde eden, koyu renkli, martıyı andıran kuşlardır. Bu grubun en iri türü olan büyük yırtıcımartı (Catharacta sk.ua) yaklaşık 60 cm uzunluğunda, siyahım­sı kahverengi tüylü, kalın gövdeli, güçlü yapılı ve kısa kuyrukludur. Kıvrık tırnaklarla do­nanmış parmakları ayaklarına pençe görünü­şü verir. Hem Kuzey Kutup Bölgesi'nde, hem de Antarktika'da üreyen tek kuş türüdür. Uzun süre hızla ve yorulmadan uçabilir. Yalnız yaşadığı gibi yalnız avlanmayı yeğler.

Peşine düştükleri martıları yakaladıkları ba­lıkları bırakmaya zorladıklarından korsan martılar olarak da tanınırlar.

Büyük dalıcımartılar üreme mevsimi bo­yunca kendi yiyeceklerini bulurlar. Kuzey ve Güney kutupları yakınlarında üreyen toplu­luklar birbirinden ayrıdır. Ama üreme mevsi­mi dışında yeryüzünün her yerine dağılırlar. Yumurtalarını ve yavrularını yabancılara kar­şı etkin bir biçimde koruyan bu kuşlar bölge­lerine giren canlılara ayrım gözetmeksizin saldırırlar. Öbür yırtıcımartıların davranış­ları da benzer özellikler gösterir. Yazın Ku­zey Kutbu'na yakın tundralarda ve adalarda ürer, kışın Şili, Güney Afrika ve Avustral­ya'ya kadar göç ederler. Ayrıca martılara akraba olmamasına karşın bir grup deniz kuşu dalıcımartı adıyla tanınmaktadır (bak. dalıcı-martı).

Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica
Ölmediğine sevindim, hala acı çekebiliyorsun...
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
7 Ekim 2013       Mesaj #4
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Martı
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Yağmurkuşlarının martıgiller familyasından, genellikle denizlerde yaşayan su kuşları cinsi (Larus). Dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Kanatları sivri ve uzun, kuyrukları çoğunluk çatallı, tüyleri soluk gri ya da beyaz olur. Besinleri çok çeşitli olup böceklerden hayvan pislikleri ve hayvan leşlerine kadar değişir. Toplu hâlde yaşarlar. Etleri yenmez.

Başlıca Türleri
 • cüce martı (L. minutus)
 • gümüşi martı (L. argentatus)
 • küçük martı (L. canus)
 • kara martı (L. fuscus)
 • karabaşlı martı (L. melanocephala)
 • güler martı (L. ridibundus) vb.dir.
theMira
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
19 Şubat 2018       Mesaj #5
Avatarı yok
Yasaklı

Martıgiller!


Ad: Black-headed_Gull_landing_2.jpg
Gösterim: 207
Boyut: 150.6 KB
Martı, Martıgiller (Laridae) familyasının Gerçek Martılar (Larinae) alt familyasına bağlı olup, Larus cinsiyle anılan bir kuştur. Martıların elliye yakın türü vardır. Bunlardan 10-12 türü Türkiye kıyılarında yaşar. Martıgillerin en önemli karakteristiklerini yansıtan türlerden biri Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan Güler Martı (Larus ridibundus) adlı kuştur.

Güler Martı (L. ridibundus)!

 • Tıknaz ve sağlam yapılı bir vücuda sahiptir. Boyu 37 ile 42 cm arasında değişir. Büyükçe olan başı kısacık bir boyun üzerine oturmuştur.
 • Vücut üzerinde kalın bir tabaka oluşturan tüy örtüsünün rengi mevsime göre değişir. İlkbaharda başı ve boğazının büyük bir bölümü koyu kahverengine dönüşür. Sırt tüyleri gridir. Kuyruğun uçları ise siyah renktedir. Vücudun öteki bölümleri bütünüyle beyazdır. Sonbaharda ve kışın hayvanın başı da beyaz olur, sadece gözlerinin etrafında ufak gri benekler görülür.
 • Uzun ve basık olan gaganın kenarları bıçak gibi keskindir. Gaganın üst bölümü alt bölümünden biraz daha uzun ve aşağıya doğru hafifçe kıvrıktır. Gaga kırmızı renktedir.
 • Oldukça uzun olan kırmızı renkli ayaklarında dörder parmak vardır. Bunlardan ūçü öne biri de arkaya doğrudur. Öne doğru olanlar daha uzun ve perdelidir.
 • Kanatlar uçlara doğru sivrilir. Kanat açıklığı 0,85-1 m'yi bulur. Ön kenarları kusursuz bir beyazlıktadır.

Kaynak: AnaBritannica
Son düzenleyen NeutralizeR; 25 Şubat 2018 12:33
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
20 Şubat 2018       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı

Diğer Martı Türleri!

 • Gümüşsel Martı (Larus argentatus):

  Martı türleri içinde en iri yapılılardan biridir. Boyu 60 cm'yi bulur. Gümüşsel martılar; Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi kıyılarında, Atlas Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyılarında yaşarlar.
 • Büyük Kara-Başlı Martı (Larus marinus):

  Martıların en büyüğüdür. Boyu 70 cm'yi geçer. Tıknaz ve sağlam yapılıdır. Yırtıcı kuşlarınkine benzer çok kuvvetli bir gagası vardır. Kuzey Avrupa kıyılarında, özellikle İzlanda ve Kuzey Amerika kıyılarında yaşarlar.
 • Kara-Başlı Martı (Larus melanocephalus):

  Bu martının baş tüyleri İlkbaharda siyah renge bürünür. Bu martılara yaz aylarında Akdeniz'in her yanında rastlanabilir. Özellikle Akdeniz'in doğu kıyılarında toplanırlar. Kışın İspanya ve Kızıldeniz kıyılarına doğru göç ederler.
 • Cüce Martı (Larus minutus):

  Martılar içinde en küçük yapılı olanıdır. Boyu 29 cm'yi geçmez. İlkbaharda başındaki tüyler siyah renk alır. Yazın Avrupa ve Asya'nın kuzey bölgelerine doğru gider. Kış yaklaşınca Akdeniz kıyılarına inerek buralarda yaşar.
 • 3 Parmaklı Martı (Rissa tridactyla):

  Bu türün 4. parmağı bütün öteki martılarda olduğu gibi tırnaksızdır. Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarının en kuzey bölgelerinde yaşar. Kış gelince güney bölgelerine doğru göç eder.

Kaynak: Büyük Larousse
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

25 Haziran 2016 / _EKSELANS_ Zooloji
13 Mayıs 2013 / _EKSELANS_ Zooloji
Etiketler: Martı (Larus)