Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması)

Gösterim: 93549 | Cevap: 4
 • ünsüz değişimi
 • unsuz degisimi
8
 • 5 Gönderen Blue Blood
 • 1 Gönderen asla_asla_deme
 • 1 Gönderen TUZCUAY
 • 1 Gönderen bloom22
Blue Blood
21 Ocak 2009 19:35   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması)

Ünsüz Değişmesi (Yumuşama)

İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Buna “ünsüz değişimi” denir. Bu özellik, ancak sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. Bunlar
p, ç, t, k
sert sessizleridir.
Örneğin; “ağaç” sözcüğüne -i hal ekini getirsek, sözcüğün sonundaki “ç” sert sessizi yumuşayarak “c” olur; yani “ağacı” şeklinde yazılır.

Örnek:
 • dolap - a > dolaba,
 • çekiç - e > çekice,
 • kanat - ı > kanadı,
 • yemek - e > yemeğe
Yukarıdaki örneklerde sert sessizlerin yumuşadığı görülüyor. Ancak bu kural her sözcükte geçerli değil.
Örneğin;
“Davranışları, doğruluğunun kanıtıdır.”
cümlesinde altı çizili sözdeki “t” sert ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı halde yumuşamamıştır.
Hangi sözcükte bu yumuşamanın olacağı hangisinde olmayacağı, belli bir kurala bağlanamaz. Hatta tek heceli sözcüklerin çoğunda olmazken, bazılarında olabilir. Bunu sözcüğün günlük kullanımlarını dikkate alarak anlayabilirsiniz.
Örnek:
 • tek - i > teki,
 • çok - u > çoğu
görüldüğü gibi birincide değişim olmadığı halde ikincide olmuştur.

Dilimize Arapçadan geçen ve son hecesindeki ünlünün uzun okunduğu kelimelerde ünsüz değişimi yapılmaz.
Örnek:

“Sınavda hukuku seçecekmiş.”
cümlesindeki altı çizili söz buna örnektir.

Bazı sözcüklerde ise ses iki ünlü arasında kalmamasına rağmen yumuşar.
Örnek:
 • kalp - i > kalbi,
 • art - ı > ardı,
 • renk - i > rengi,
 • harç - ı > harcı
Görüldüğü gibi iki ünlü arasında kalmadığı halde “p, ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşamıştır. Bazı sözcüklerde ise bu seslerin yumuşamadığı görülür.
Örneğin;
“Sonunda işler sarpa sardı.”
cümlesinde altı çizili sözcükte yumuşama olmamıştır.
Örneğin;
“Zonguldak’a yerleştiklerini duydum.”
cümlesinde altı çizili sözdeki “k” sert sessizi yumuşamamış ancak biz onu okurken “Zonguldağa” diye okumalıyız.

kompetankedi, sanar, RuffRyders ve 2 kişi bu mesajı beğendi.
12 Eylül 2009 14:16   |   Mesaj #2   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
UnderWorld

33.731
4.914 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 12-10-2005

Ünsüz Uyumu ve Ünsüz Düşmesi

Dilimizde tonsuz (sert) ünsüzle biten kelimelere gelen ekler tonsuz (sert) ünsüzle başlar: aç-tı, aş-çı, bak-tım, bas-kı, çiçek-ten, düş-kün, geç-tim, ipek-çi, seç-kin, seç-ti, süt-çü.

Ünsüz Türemesi (y, v)

İki ünlünün yan yana bulunduğu bazı alıntı kelimelerde ünlüler arasında y, v sesleri türemiştir: fiyat (< fiat), zayıf (< zaif); konservatuvar, labora­tuvar, pisuvar, repertuvar, tretuvar, tuval, tuvalet.

Ünsüz Düşmesi

Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer (ünsüz tekleşir): hak (< hakk), his (< hiss), ret (< redd), zan (< zann), zem (< zemm). Bu tür kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde düşen ünsüz ortaya çıkar: hak, hakka; his, hissimiz; ret, reddi; zan, zannımca; zem, zemmi.

n > m Değişmesi

Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m'ye dönüşür: saklambaç (< saklanbaç), dolambaç (< dolanbaç), ambar (< an­bar), amber (< anber), cambaz (< canbaz), çember (< çenber), kümbet (< gunbed), memba (< menba), mümbit (< munbit), tambur (< tanbur).
TDK
zeynepbılge bu mesajı beğendi.
TUZCUAY
13 Kasım 2009 18:45   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması)

(Ünsüz Yumuşaması)

Süreksiz sessizle biten bir kelime, sesliyle başlayan bir ek aldığında sondaki sert sessizler yumuşar.

(p-ç-t-k) sertleri = (b-c-d-g-ğ)’ye yumuşar.

Ör:

ç – c değişimi

kazanç-a= kazanca
sevinç-i= sevinci
tıkaç-ın= tıkacın
sayaç-ı= sayacı

t – d değişimi

yurt-um= yurdum
kanat-ı= kanadı
metot-u= metodu
kağıt-ın= kağıdın

p – b değişimi

sahip-i= sahibi
akrep-in= akrebin
kalp-e= kalbe
çorap-ım= çorabım

k- g(ğ) değişimi

fiyonk-u= fiyongu
çelenk-i= çelengi
sokak-a= sokağa
konuk-un= konuğun

Uyarı: Tek heceli kelimelerin bazıları yumuşar bazıları yumuşamaz.

t=sütü
ip= ipi
sap= sapı
ek= eki

Dert –derdim
çok= çoğu
cep= cebi
k= göğü

Uyarı: Özel isimlerde yumuşama olmaz.

Ahmet’e (Ahmed’e= olmaz)
Zeynep’in (Zeyneb’in= olmaz)
Zonguldak’a (Zonguldağ’a= olmaz)

Uyarı: Yabancı kelimelerde yumuşama olmayabilir.

Saatim,
milletimiz,
hukukumuz,
hürriyetin,
devlete…
zeynepbılge bu mesajı beğendi.
Misafir
13 Ekim 2011 16:16   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması)

Ünsüz yumuşaması, Türkçedeki süreksiz sert ünsüzlerle (ç, k, p, t) biten sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, sözcüklerin sonundaki ç, k, p, t ünsüzleri yumuşayarak b, c, d, g, (ğ) ünsüzlerine dönüşmesiyle gerçekleşen ses olayıdır.

ağaç-ı > ağacı
kap-ı > kabı
kitap-ı kitabı
yurt-u > yurdu
Tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması görülmez:

kart > kartı
koç > koçum
Ancak bazı istisnalar mevcuttur:

blok > bloğu
kurt > kurdu
Yabancı dilden Türkçeye geçen sözcüklerde yumuşama olmaz.

bisiklet > bisikleti
kart > kartı
Özel isimlerde bu kural, yazı dilinde uygulanmaz.

Tokat'ı
Zonguldak'ı
Son düzenleyen nötrino; 17 Kasım 2015 09:42 Sebep: Gereksiz ayrıntı / Mesaj düzeni!
6 Mart 2012 11:34   |   Mesaj #5   |   
bloom22 - avatarı
MsXLabs Üyesi
İstanbul
180
204 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 07-12-2011

Cvp: Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması)

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI
Sözcük sonlarında yer alan süreksiz sert ünsüzlerden (ç, k, p, t) sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşayarak "b, c, d, g " seslerine dönüşmesi olayına "ün süz yumuşaması" denir. Ünsüz yumuşaması "ünsüz değişimi" olarak da adlandırılabilir.

Ekmek+i>Ekmeği

Sokak+a> Sokağa

Yurt+u > Yurdu

Kitap+ın>Kitabın

Yamaç+ı>Yamacı

Ağaç+a> Ağaca
Bu Kurala Uymayan Sözcükler
a)Tek heceli sözcüklerden birçoğu:
İlk-i >İlki Kat-a>Kata Saç-ı>Saçı
b) Türkçeye yabancı dillerden gelen sözcükler:
millet + i -> milleti hukuk + u - hukuku
devlet + in —> devletin
c) Özel isimlerdeki ünsüz yumuşaması yazıda gösterilmez :
izmit + e -> izmit'e
Gölcük + ü -» Gölcük'ü Ahmet + i -4 Ahmet'i
d) Sözcük sonlarındaki yapım ve çatı eki "-t" ünlülerle karşılaşınca yumuşamaz.
Konut-u, taşıt-a, Korkut-un ..

ÖRNEK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisinde, sert sessiz harflerden biri yumuşamıştır?
a)Yüzücünün kulaçları gittikçe yavaşlıyordu.
b)Bugün işten çıkıp doğru evine gitti.
c)Bu güzel sonuca ulaşacağını tahmin etmiyordu.
d)Yazlık elbiselerini dolaptan çıkarıp giydi.

ÇÖZÜM

A, B ve D seçeneklerindeki sert ünsüzle biten sözcüklere "c, d" ünsüzleri ile başlayan ekler getirildiği için ünsüz benzeşmesi vardır. C seçeneğinde "sonuç" sözcüğünün sonunda bulunan "ç" sesi kendinden sonra gelen ünlünün etkisiyle yumuşayarak "c" ye dönüşmüştür.
Yanıt: C
zeynepbılge bu mesajı beğendi.
Son düzenleyen nötrino; 17 Kasım 2015 09:40 Sebep: Mesaj düzeni!
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Ünsüz Değişmesi (Ünsüz Yumuşaması) benzer konular

Etiketler:
 • ünsüz değişimi
 • unsuz degisimi
Ünsüz yumuşaması nedir, örnek verir misiniz?
Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi nedir, örnekleri nelerdir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 93
Son Mesaj: 15 Kasım 2015 12:37
Verilen cümledeki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
Ünsüz yumuşaması nedir, bir sözcükte ünsüz yumuşaması olduğu nasıl anlaşılır? 'Saatini yeni aldığından herkese göstermek için can atıyordu.' cümlesindeki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 29 Eylül 2014 11:54
Ulama, ünsüz yumuşaması ve nicel anlamlı sözcük nedir?
Ulama, ünsüz yumuşaması, nicel ve nitel anlam nedir, ulama kuralları, özellikleri, örnekleri nelerdir? Ulama, ünsüz yumuşaması, nicel anlamlı sözcük nedir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 13 Mayıs 2014 13:32
Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi)
Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) f, s, t, k,ç, ş, h, p harfleri ile biten bir kelimeye c, d, g harfleri ile başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak harfler sertleşir. Buna göre; c-ç, d-t, g-k olur. Yani, Türkçe’de sert ünsüzlerden sonra yumuşak ünsüzler gelmez. Sonunda sert...
Forum: Türk Dili ve Edebiyatı Cevap: 4
Son Mesaj: 12 Aralık 2013 10:38
Ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesine örnek verir misiniz?
Ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesine 50 tane örnek verir misiniz? ltfen ihtiyacım var da acilll
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 20 Ekim 2013 19:59
 
Sayfa 0.265 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu