Arama

Japonca/Türkçe Dersi

Güncelleme: 25 Aralık 2012 Gösterim: 65.081 Cevap: 58
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
26 Nisan 2007       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
DERS 1

Sponsorlu Bağlantılar
Mae sensei Karu no koto arigatoo kono tame ni^^.

ŞAHIS ZAMİRLERİ

Watashi - ben
Anata - sen
Kare - o
Kanajyo - o
Watashitachi - biz
Anatagata - siz
Karera – onlar
Memo(not):’o’ anlamında erkekler için kare ,kadınlar için kanojyo kullanılır.

Örnekler:
Anata wa nihonjin desu ka? – siz Japon musunuz?
Kare wa sensei desu. – o(erkek) öğretmendir.
Watashitachi wa amerikajin desu. – biz Amerikalıyız.


CÜMLENİN ÖĞELERİ

Japonca cümlelerde cümlenin öznesinden hemen sonra wa edatı kullanılır.bu edatın görevi cümlede özneyi belirlemektir.

Anata wa doko e ikimasu ka? – siz nereye gidiyorsunuz?
Watashi wa depaato e ikimasu. – mağazaya gidiyorum.


Ancak çoğu zaman Japonca cümlelerde özne belirtilmez.öznenin kim olduğu sözün gelişinden kolayca anlaşılır.

Doko e ikimasu ka? – nereye gidiyorsunuz?
Depaato e ikimasu. - mağazaya gidiyorum.


DESU EYLEMİ

‘olmak’ anlamına gelen desu eylemi ,olumlu cümlelerin sonunda yer alır. “des” diye okunur.bu eylemin dilimize çevrilişi cümlenin türüne göre –dır,-dir,-ım,-sın,-ız,vb. şeklinde olur,

özne+wa+ad/sıfat+desu

watashi wa gakusei desu. – ben öğrenciyim.

Dewa arimasen ve ja arimasen ,desu eyleminin olumsuz biçimidir.ja arimasen günlük konuşma dilinde daha çok kullanılır.

Özne+wa+ad/sıfat+dewa arimasen.(ja arimasen)

Watashi wa gakusei dawa arimasen.
Watashi wa gakusei ja arimasen.
Ben öğrenci değilim.

Anata wa gakusei desu ka? – siz öğrenci misiniz?/sen öğrenci misin?

Cümlenin sonunda kullanılan ka adeti,mi,mı anlamına gelir.

Desu eyleminin geçmiş zamanı deshita’dır.aşağıdaki cümlelerde bu tür cümlelerin geçmiş zamanının olumlu,olumsuz ve soru biçimlerini inceleyiniz.
ALIŞTIRMALAR.

Watashi wa gakusei deshita.


Watashi wa gakusei dewa arimasen deshita.


Anata wa gakusei deshita ka.

İŞARET ZAMİR VE SIFATLARI

İşaret zamirleri

Kore - bu
Sore – şu,o
Are - o
Dore – ne,hangisi

İşaret sıfatları

Kono - bu
Sono – şu,o
Ano - o
Dono – ne,hangisi


Koko - burası
Soko – şurası,orası
Asoko - orası
Doko - neresi,nereye

Memo: kore,kono konuşmacıya yakın;sore,sono dinleyiciye yakın;are,ano konuşmacı ve dinleyiciye uzak olan şeyler için kullanılır.

Kore wa hon desu. – bu kitaptır.
Kono hon wa takai desu. – bu kitap pahalıdır.
Sore wa atarashii jidoosha desu. - o yeni arabadır.
Sono jidoosha wa yasui desu. – o araba ucuzdur.

Japoncada işaret sıfatları isimlerin önünde kullanılır,tek olarak kullanılmaz.


SIFATLAR


Japoncada sıfatlar i sıfatları ve na sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır. İ sıfatları sonu i ile biten sıfatlardır. Na sıfatları ise sadece sadece ismin önünde kullanılır.

1-“i” sıfatları

atarashii - yeni
furui - eski
yasui - ucuz
muzukashii – zor

kono hoteru wa atarashii desu. – bu otel yenidir.

Kore wa oishii ringo desu. – bu lezzetli bir elmadır.

İ sıfatlarının olumsuz biçimi ,sıfat köküne ku nai biçiminin eklenmesiyle yapılır.

Kono hoteru wa atarashiku nai desu. – bu otel yeni değildir.

Kore wa oishiku hai desu. – bu lezzetli değildir.


2-“na” sıfatları

shinsetsu – kibar,nazik
shizuka – sakin,sessiz
kirei - güzel
yuumei – ünlü

kore wa yuumei ongaku desu. – bu ünlü bir şarkıdır.

Furidoommu faiguterusu ongaku wa yuumei desu. - freedom fighters şarkısı ünlüdür.


İYELİK DURUMU


Japoncada eylemler 3’e ayrılır.

Birinci grup eylemler

Sözlük biçimi - sözlük biçimi+masu - olumsuz biçimi
Kaku -kakimasu -kakimasen
Oyogu -oyogimasu -oyogimasen
Hanasu -hanashimasu -hanashimasen
Yomu -yomimasu -yomimasen
Tobu -tobimasu -tobimasen
Matsu -machimasu -machimasen
Ka(w)u -kaimasu -kaimasen
Furu -furimasu -furimasen

geçmiş biçimi - olumsuz geçmiş - te biçimi
kakimashita -kakimasen deshita - -kaite imasu
oyogimashita -oyogimasen deshita- -oyoide imasu
hanashimashita -hanashimasen deshita - -hanashite imasu
tobimashita -tobimasen deshita - tonde imasu
machimashita -machimasen deshita -matte imasu
kaimashita -kaimasen deshita -kaite imasu
furimashita -furimasen deshita -futte imasu


ikinci grup eylemler

sözlük biçimi - sözlük biçimi+masu - olumsuz biçimi
taberu -tabemasu -tabemasen
miru -mimasu -mimamsen

geçmiş biçim - olumsuz geçmiş - te biçimi
tabemashita -tabemasen deshita -tabete imasu
mimashita -mimasen deshita -mitte imasu


düzensiz eylemler

sözlük biçimi - sözlük biçimi+masu - olumsuz biçim
suru- - shimasu - shimasen
kuru - kimasu - kimasen

geçmiş biçimi - olumsuz geçmiş - te biçimi
shimashita - shimasen deshita - shite imasu
kimashita - kimasen deshita - kite imasu


kökler birinci grup eylemlerde sessiz ,ikinci grup eylemlerde ise sesli bir harfle biter.buna göre sözlük ve masu biçimleri farklılık gösterir.

memo:eğer türkçe yada ingilizce altyazılı japonca programlar izlerseniz kelimelerin telaffuzununda nasıl yapıldığını öğrenirsiniz. bunun için yakında bu konuya videolar ve filmler eklicem,iyi çalışmalar.
Son düzenleyen Blue Blood; 3 Ekim 2007 23:34
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Mayıs 2007       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
2.DERS
1-Geniş (Gelecek) Zaman
Sponsorlu Bağlantılar

Japoncada geniş ve gelecek zamanı aynı yapıyla karşılanır. Eylemlerin sözlük biçimlerine -masu ekinin getirilmesiyle yapılır. Geniş zamanda kurulan bir cümlenin geniş zamanı yoksa gelecek zamanı mı yansıttığı sözün gelişinden anlaşılır.soru biçimi cümlenin sonuna ka edatının gelmesiyle oluşur.

Gitmek=iku=ikimasu
Dinlemek=kiku =kikimasu
Çalışmak= hataruku=hatarakimasu

Watashi wa koko de hararakimasu. (olumlu)

Watashi wa koko de hatarakemasen (olumsuz)

Anata wa koko de hatarakimasu ka? (soru)

2-geçmiş zaman

Eylemlerin sonuna geçmiş zaman eki olan mashita (olumsuzda masen deshita) sözcüğünün getirilmesi ile yapılır.

Watashi wa koko de hatarakimashita.(olumlu geçmiş zaman)

Watashi wa koko de hatarakimasen deshita. (olumsuz geçmiş zaman)

Anata wa koko de hatarakimashita ka? (geçmiş zamanda soru)

3-şimdiki zaman

Genellikle sözün söylendiği yapılan, süregelen işleri anlatırken kullanılır. Eyleme te masu yapısının eklenmesiyle oluşturulur.

Yazmak=kaku=kaite imasu
Yemek=taberu=tabete imasu
Gelmek =kuru= kite imasu

Kare wa tegami o kaite imasu ( mektup yazıyor)

Kare wa tegami o kaite imasen ( mekyup yazmıyor)

Kare wa tegami o kaite imasu ka? (mektup yazıyor mu?)

ZARFLAR

Sıfatlar bazı ekler alarak eylemleri niteleyen zarflar haline gelir. İ sıfatları ku ekini , na sıfatları ni ekini alır.

Ookii= büyük

Ookiku= büyükçe, büyük bir şekilde

Shizuka= sessiz, sakin
Shizuka ni= sakince, sessizce

Ookiku kaite kudasai. (büyükçe yazın lütfen)

Shizuka ni suwatta kudasai. ( sessizce oturun lütfen)

EDATLAR

1-e, ni= -e, -a

Genelde ikimasu, kimasu, kaerimasu gibi yön bildiren eylemlerde kullanılır.

Kyootou e ikimasu.
Kyootou ni ikimasu.
Kyoto’ya gideceğim.

Ashita koko ni kimasu
Ashita koko e kimasu
Yarın buraya geleceğim

2- ni= -de, -da

Bir işin, hareketin zamanını gösterir.

Watashi wa roku-ji ni okimasu. (ben sabah altıda kalkarım)

Kare wa nichiyoobi ni hatarakimasen .(Pazar günü çalışmaz)

Bu eadt aynı zamanda dolaylı nesne olarak ta kullanılır.

Watashi wa aishe ni hon o agemasu.(kitabı Ayşe’ye vericeğim)

3- …kara …. Made = -den …-e kadar

Asa kara ban made hatarakimasu. (sabahtan akşama kadar çalışırım)

Getsuyoobi kara mokuyoobi made yasumimasu.( pazartesiden perşembeye kadar dinleneceğim)

4- de= -de, -da; ile, -le, -la

a-bir işin yapıldığı yer belirtilirken

watashitachi wa ie de gohan o tabemasu(biz evde yemek yiyeceğiz)

b- yolculuğun neyle yapıldığını belirtir.
Soko e densha de ikimasu(oraya trenle gideceğim)
c-bir işin ne ile yapıldığını belirtir,kullanılan yöntemi belirtir

nihongo de kakimasu (Japonca yazarım)

hashi de gohan o tabemasu (çubukla yemek yerim)

5- to=ile, birlikte, eşliğinde

Tomodachi to hanashimasu. (arkadaşımla konuşacağım)

Kanojyo wa sensei to ishho ni ikimashita. (o kız öğretmenle birlikte gitti)

6-o

Eylemin nesnesinden sonra kullanılır

Tegami o kakimasu. (mektup yazacağım)

Kare wa doitsugo o benkyoushimasu ( almanca çalışır)

BAĞLAÇLAR

1-to= ve

Yalnız isim ve zamirleri bağlamak için kullanılır.

Kore to sore bu ve şu

Kamera to terebi kamera ve televizyon

Watashi wa kutsu to waishatsu o kaimashita. Ayakkabı ve gömlek aldım

2-soshite = ve

Cümleleri birbirine bağlar

Bangohan o tabemashita soshite shinbun o yomimashita.

Akşam yemeği yedim ve gazete okudum.

3-demo, shikashi= ama, fakat

Demo konuşma dilinde, shikashi yazışmalar da kullanılır.

Watashi wa kinoo byooki deshita demo kyoo wa genki desu.
Dün hastaydım ama bu gün iyiyim.

4-ka= vaye, ya da

Kyoo ka asu gakko ni ikimasu. Bugün ya da yarın okula gelirim.
EMİR VE RİCALAR

Emirler te biçimi ile yapılır.

Kono hon o yonde! Bu kitabı oku!

Soko ni itte! Oraya git!

Ricalar isimden veya eylemin te biçiminden sonra kudasai sözcüğünün getirilmesiyle yapılır.

Mizu o kudasai.(su lütfen)

Matte kudasai, chotto matte kudasai(bekleyin lütfen, biraz bekleyin lütfen)

KONUŞMA DİLİ

Günlük yaşamda arkadaşlst arasında kullanılan teklifsiz konuşmalarda kullanılan yapı, daha doğrusu eylemlerin biçimi farklıdır.

Birinci grup eylemler
Günlük konuşma dili

Kibar biçim * sözlük * olumsuz * geçmiş * olumsuz geçmiş
Kakimasu * kaku * kakanai * kaita * kakanakatta
Oyogimasu * oyogu * oyoganai * oyoida * oyoganakatta
Yomimasu * yomu * yomanai * yonda * yomanakatta

İkinci grup eylemler
Günlük konuşma dili

Kibar biçimi * sözlük * olumsuz * geçmiş * olumsuz geçmiş
Tabemasu * taberu * tabenai * tabeta * tabenakatta
Mimasu * miru * minai *mita * minakatta


Düzensiz eylemler

Kibar biçimi * sözlük * olumsuz * geçmiş * olumsuz geçmiş
Shimasu * suru * shita * shita *shinakatta
Kimasu * kuru * kita *kita * konakatta

Memo:haha=anne , ashita=yarın , kinoo= dün

Ashita haha wa kimasu.

Ashita haha wa kimasen.

Kinoo haha wa kimashita.

Kinoo haha wa kimasen deshita.
Günlük konuşma dilinde

Ashita haha wa kuru.

Ashita haha wa konai.

Kinoo haha wa kita.

Kinoo haha wa konakatta.


Alıntı
ölüvecanlı adlı kullanıcıdan alıntı

iyide yazma sını nasıl yapıcaz harfler gerçektende hep biribirine benzioMsn Grin Msn Grin

haklısın onuda harflere çalışarak öğreniceksiniz.
Son düzenleyen Blue Blood; 11 Mayıs 2007 16:23 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Angel_Lolita - avatarı
Angel_Lolita
Ziyaretçi
16 Temmuz 2007       Mesaj #3
Angel_Lolita - avatarı
Ziyaretçi
3-DERS

HAİ TO İİE-EVET ve HAYIR

Sore wa kyoukashou desu ka?-şu bir ders kitabı mıdır?
Hai,(kore wa) kyoukashou desu.-evet bu bir ders kitabıdır.
İie,(kore wa) kyoukashou dewa arimasen.-hayır,bu bir ders kitabı değildir.

Kore wa zasshi dewa arimasen ne.-bu bir dergi değildir değil mi?
Hai,zasshi dewa arimasen.-evet,dergi değildir.
İie,zasshi desu.-hayır,dergidir.

GA,WA,MO –EDATLAR

Kore wa jishou desu.-bu bir sözlüktür.
Kore wa jishou desu.sore mo jishou desu.-bu bir sözlüktür.şu da bir sözlüktür.

Kore ga jishou desu ka?-bu sözlük müdür?
Jishou wa dore desu ka?-sözlük hangisidir?
Kore ga jishou desu.-bu sözlüktür.
Jishou wa kore desu.-sözlük budur.

Kore wa jishou desu ka.-bu bir sözlük müdür?
(sore wa) jishou dewa arimasen.-(o bir) sözlük değildir.
Kyoukashou desu ka?-ders kitabı mıdır?
Kyoukashou de mo arimasen.-ders kitabı da değildir.
Kore wa nani(nan)desu ka?-bu nedir.
(sore wa) zasshi desu.-(o bir) dergidir.

İSİM TAMLAMASI

Watashi no kuruma.-benim arabam.
Anata no jitensha.-senin bisikletin.
Sensei no megane.- öğretmenin gözlüğü.
Michiko-san no imouto san.-michiko hanımın kız kardeşi.
Moutsuaruto no opera.-mozart’ın operası.
Toruko no ege-kachihou.- Türkiye’nin Ege denizi bölgesi.
Nihon no fuji-san.-Japonya’nın Fuji dağı.
Toukyou no nippon-bashi.-Tokyo’nun Nipponbaşi(semti).
Nihongo no sensei.-Japonca öğretmeni.
Toruko no shinbun.-Türkçe gazete.
İsha no ishikawa-san.doktor İshikawa bey.

Anata no tegami.-senin mektbun.
Otoko no hito.-erkek(büyük kişi)
Onna no ko.-kız çocuk.
Seinen no shachou.-genç patron.
Toruko no Ege-kai-chihou no Manisa machi no mesiru majyunu.- Türkiye’nin Ege denizi bölgesinin Manisa şehrinin Mesir Macunu.

naoko'nun verdiği serinin devamını bulamadığım için size o serinin filmini vericem.
Son düzenleyen Angel_Lolita; 16 Temmuz 2007 12:21 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Dizemen - avatarı
Dizemen
Ziyaretçi
9 Ağustos 2007       Mesaj #4
Dizemen - avatarı
Ziyaretçi
Özellikle Fiiller Sıfatlar vs vs vs bunları bekliyorum aiko ilgin için teşekkürler sayende baya geliştiriyorum yaklaşık 250-300 kelime öğrenebilmişim ama bunların daha yazımı var
orası biraz sıkıcı olabilir... ama olsun öğrenecem ben bu dili hem ingilizceden daha kolay hata aylı dil ailesinden gelmemiz nedeniyle daha kolay öğrenilebiliyor
yanlız özneden sonraki wa eki bana ingilizcedeki -am , -is , -are hatırlatıyor Msn Happy
Angel_Lolita - avatarı
Angel_Lolita
Ziyaretçi
9 Ağustos 2007       Mesaj #5
Angel_Lolita - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Dizemen adlı kullanıcıdan alıntı

yanlız özneden sonraki wa eki bana ingilizcedeki -am , -is , -are hatırlatıyor Msn Happy

ewt wa eki -am,-is,-are gibi kullanılıyor.ama yazarken ha harfiyle yazılıyor hepsini açıklicam.
Angel_Lolita - avatarı
Angel_Lolita
Ziyaretçi
23 Ağustos 2007       Mesaj #6
Angel_Lolita - avatarı
Ziyaretçi
NOT: bu dersler için sitemizdede bulabileceğiniz JWPce / Japonca-İngilizce / İngilizce-Japonca Sözlük / Kelime İşlemci yüklemeniz önerilmektedir.
Ses Yapısı
Japoncada ünlü ses(yarı ünlü),ünsüz ses ve bu seslerin dışında özel ses olarak(hatsuon, sokuon, chôinon)adlandırabileceğimiz ses birimleri olmak üzere üç ayrı ses birimi vardır. Bu üç çeşit ses birimitek başına ya da iki ayrı çeşit bir araya gelerek “haku” adı verilen birimi oluştururlar.
Japoncanın sesletimi hece sistemine dayalıdır. Japonca, açık hecelerden oluşan bir dildir. Hece, V,CV olmak üzere iki biçimde oluşur. Bunun dışında, tek başına hece olarak algılanan ”n” sesi vardır. ”n” kapalı hece özelliğine sahiptir.”Haku” Japoncaya özgü bir kavrmdır ve hemen hemen her bir “haku” aynı uzunlukta sesletilme özelliğine sahiptir.
Ni+ho+n= 3 haku
Ni+p+po+n= 4 haku
Japonca sesletim sistemini oluşturan yaklaşık 100 ses birimi vardır. Diğer dillerle karşılaştırıldığında bu sayı çok azdır. Dolayısıyla, bu Japoncanın önemli özelliklerinden birisidir.
Japoncada yazılışları aynı olan sözcüklerin anlamının belirlenmesinde vurgu önemli bir rol oynar.
Hashi - yemek çubuğu
Hashi – köprü
Yanlış vurgu yapıldığında sözcük anlamı değişiceği için bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Japoncada vurgu, anlam ayırt edici özelliğe sahiptir.
Sözcükler
Japoncanın söz varlığında yer alan sözcükler “wago”,”kango”,”gairaigo”,”konshugo” olmak üzere dörde ayrılır. “Wago”, Japonca kökenli sözcüklere verilen addır.”Kango”, 5-6yy.’dan 15-16yy.’a kadar yazı (kanji) ilebirlikte giren sözcüklerdir. Bu sözcükler günümüz Japonca varlığının %60’ını oluşturur. 16-17 yy.’dan itibaren Portekizce, Flemenkçe , Almanca, Fransızca, İngilizce gibi Avrupa dillerindenjaponcaya giren sözcüklere “gairaigo” denir.
Günümüzde de bu tür alıntı sözcükler ağırlıklı olarak İngilizceden Japoncaya girmeye devam etmektedir.” Bôrupen (ball point pen) “ gibi Japonların İngilizceden esinlenerek anadillerinde kullandıkları sözcükler de alıntı sözcükler kapsamında ele alınmaktadır.
“Konshugo” ise “wago+kango”,”wago+gairaigo” gibi iki sözcük türünün birleşimi ile ortaya çıkan sözcüklerdir.
Wago =旅 tabi(gezi), 海辺 umibe(sahil)
Kango= 旅行 ryokou(gezi), 海岸 kaigan(sahil)
Gairaigo=トラベルtoraberu(gezi), ビーチ biichi
Konshugo=スキー旅行 Sukii ryokou(kayak gezisi, パタラ海岸 Patara kaigan(Patara sahili)

Japoncada Haku kavramı
Jponcanın ses yapısını incelediğimizde,(1)ünlü,(2)ünsüz+ünlü,(3) özel ses birimi olmak üzere üç yapıdan söz edebiliriz. (2)’deki yapı, ‘yarı ünlü+ünlü’ ve ‘(ünsüz+yarı ünlü) + ünlü’ yapılarınıda içerir.(3)’deki özel ses birimi,’ nazal /n/’,’ikiz ünsüz’ ve ‘uzun ünlü ‘olmak üzere üç öğeyi kapsar. Bu ses yapısına göre Japonca ‘ Niihongo’ sözcüğü Ni-ho-n-go(CV-CV-özel ses birimi - CV ) biçiminde dört ses biriminden oluşan bir sözcüktür ve her bir hece hemen hemen aynı uzunlukta söylenir.Bu yapıya Japoncada HAKU denir. Her bir Haku bir sesbirim değerindedir.
Torukojin(= Türk)
To-ru-ko-ji-n à ( 5 HAKU) à CV-CV-CV-CV-özel sesbirim
Zasshi(=dergi)
Zas- shi(2 hece) à CVC-CV
Za-s-shi(3 HAKU) à CV-özel sesbirim- CV
Okaasan(okâsan=anne)
O-kâ-san(3 hece) à V-CV-CVC
O-ka-a-sa-n(5 HAKU) à V-CV-özel sesbirim - CV-özel sesbirim
‘HAKU’ yu Oluşturan Sesbirimler
1)Ünlü
Japoncada 5 temel sesbirim vardır.
1)a | 2) i | 3)u | 4) e | 5) o
2)Ünsüz+Ünlü
‘Ünsüz+Ünlü ‘ biçimini oluşturan 95 haku birimi vardır. Daha önce belirtildiği gibi her haku bir sesbirim değerindedir. Örneğin,/ka/ Türkçede k+a olamak üzere 2 sesbirimden oluşurken, Japoncada bir ses birimdir.
3)Özel Sesbirim
a) Nazal Her zaman tek başına bir Haku oluşturur.
İsshôkenmei à i- s -sho – o – ke – n-me-i
Yukardaki örnekte, Japonca hece sisteminde yer alan özel ses birimler altı çizili ve koyu fontla belirtilmiştir

Not:kaynak kitap olarak Ayşe Nur TEKMEN ve Akiko TAKANO 'nun birlikte yazdığı JAPONCA DÜLBİLGİSİ kitabı kullanılmıştır.kitabı almak isteyenler bu bilgilerle kitaba ulaşabilirler.
Angel_Lolita - avatarı
Angel_Lolita
Ziyaretçi
24 Ağustos 2007       Mesaj #7
Angel_Lolita - avatarı
Ziyaretçi
bu arada merak eden olursa isshôkenmei= çok zor demek
yusufbugra7676 - avatarı
yusufbugra7676
Ziyaretçi
22 Eylül 2007       Mesaj #8
yusufbugra7676 - avatarı
Ziyaretçi
ben bişey öğrenmek istiyorum
benim adım yusuf buğra şimdi yusufu yazacağımda 2 adımı buğra nasıl yazılıcakMsn Happy
bu-?-ra
ga-gi-gu-ge-go bunlardan hangisi olacak
birde ra la diye okunuyor?
bu durumda bu-?-la mı diyeceğizMsn Happy
KettoKero - avatarı
KettoKero
Ziyaretçi
24 Eylül 2007       Mesaj #9
KettoKero - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
yusufbugra7676 adlı kullanıcıdan alıntı

ben bişey öğrenmek istiyorum
benim adım yusuf buğra şimdi yusufu yazacağımda 2 adımı buğra nasıl yazılıcakMsn Happy
bu-?-ra
ga-gi-gu-ge-go bunlardan hangisi olacak
birde ra la diye okunuyor?
bu durumda bu-?-la mı diyeceğizMsn Happy

1-japoncada la harfi yoktur.
2- bu-u-ra [2 'u' kullanirsiniz.u lari uzatarak soylersiniz]
3- yanlis yere yazmissin
Yoanna - avatarı
Yoanna
Ziyaretçi
5 Ekim 2007       Mesaj #10
Yoanna - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
qwer adlı kullanıcıdan alıntı

paylasım için cok teşekkür ederim Aiko.

birde amari zarfını anlayamadım . (pek ...değil) anlamına gelmiyormu? cümlede diğer zarflardan ( örneğin taitei den) farklı şekilde mi kullanılıyor? örnek vererek bu konuda yardım edersen sevinirim. teşekkürler

amari pek değil anlamına gelir ve tai,tei den farklıdır. tai,tei =istemek çekimidir.
mesela:
atarashii no aiga o mitai.= yeni filmi görmek istiyorum.

amari:-
-kiku ?
- amarin dayo.anta wa iku.un.

-geliyor musun?
-pek sanmıyorum.sen git tamam mı?

şeklinde

Benzer Konular

30 Kasım 2014 / NeutralizeR Edebiyat
15 Ocak 2016 / NeutralizeR Edebiyat
13 Şubat 2010 / Ziyaretçi Soru-Cevap
19 Haziran 2012 / icouldiwill Soru-Cevap
Etiketler: japonca dersleri