Arama

Fen Bilimleri

Güncelleme: 17 Mayıs 2014 Gösterim: 9.143 Cevap: 0
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
17 Mayıs 2014       Mesaj #1
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Fen Bilimleri
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

Fen bilimleri, insanların maddesel çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği teknolojik bilgileri kapsayan akademik disiplinler grubuna denir. Gözlem ve deneye dayanan çalışmalarla elde edilen sistematik bilgilerdir.
Fen bilimleri, evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel yasalarla (kanunlarla) açıklamaya çalışır. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bu kanunlar, fen bilimlerinin diğer bilimlere olan üstünlüğünü gösterir.
Fen bilimleri, sosyal bilimlere göre daha objektiftir. Örneğin; her ülke kendi milli değerleri doğrultusunda Tarih bilimini yorumlarken; Fizik biliminde Ohm Kanunu, elektrik laboratuvarında bir deneyle ispat edilebilir.
Disiplinlerarası dalların çoğalmasıyla fen bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki sınırlar karmaşık bir hal almıştır; nöropsikoloji dalı buna örnek teşkil edebilir.

Fen Bilimlerinin Sınıflandırılması

Fen bilimleri başlığı altında genellikle aşağıda listelenen bilim dalları incelenir. Bununla birlikte bu bilim dalların bir kısmı diğer akademik disiplin gruplarının da altında yer alabilir.

Doğa Bilimleri

 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji'nin konuları:
Botanik, Moleküler biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik, Zooloji, Ekoloji v.s.
 • Astronomi
 • Yerküre bilimleri'nin konuları:
Fiziki coğrafya, Jeoloji, Atmosfer bilimleri, Klimatoloji&Meteoroloji, Jeofizik, Jeodezi, Hidroloji & Hidrografi, Oşinografi, Toprak bilimi, Glasiyoloji, Jeomorfoloji, Pedoloji, Limnoloji, Biyocoğrafya, Mineraloji, Çevre bilimi, Hidrojeoloji, Palinoloji, Paleoklimatoloji v.s.

Fen Bilimlerinde Teknik ve Uygulamalı Alanlar


1) Mühendislik Bilimleri ve Mimarlık
 • Bilgisayar bilimleri & Bilgisayar mühendisliği & Bilişim
  • Donanım bilimi
  • Yazılım bilimi
 • Mekatronik mühendisliği
 • Tarım bilimleri & Ziraat mühendisliği
  • Bitkisel üretim
  • Hayvansal üretim
 • Metalurji ve malzeme mühendisliği
 • Havacılık ve uzay mühendisliği
 • Biyomedikal mühendisliği
 • Kimya mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği
 • Elektrik ve elektronik mühendisliği
 • Genetik mühendisliği
 • Endüstri mühendisliği
 • Makina mühendisliği
 • Peyzaj mimarlığı
 • Askeri mühendislik
 • Maden mühendisliği
 • Nükleer enerji mühendisliği
 • Yöneylem araştırması
 • Robotik
 • Yazılım mühendisliği
 • Gıda mühendisliği
 • İşletme mühendisliği v.s.
2) Sağlık Bilimleri
 • Tıp
 • Veteriner hekimliği
 • Diş Hekimliği
 • Eczacılık
 • Epidemiyoloji v.s.
3) Matematik
 • Matematiğin temel kuramları:
Matematiksel mantık, Kümeler kuramı, Kategori kuramı v.s.
 • Uygulamalı matematik'in konuları:
Matematiksel iktisat, İstatistik, Olasılık, Finansal matematik, Ayrık matematik, Matematiksel fizik v.s.
 • Cebir
 • Geometri
 • Analiz (matematik)
 • Topoloji v.s.
Fen Bilimlerinde Disiplinlerarası Alanlar
 • Biyolojik psikoloji
 • Biyofizik
 • Biyolojik antropoloji
 • Biyokimya v.s.

theMira

Benzer Konular

3 Haziran 2008 / Misafir Psikoloji ve Psikiyatri
5 Aralık 2006 / Misafir Din/İlahiyat
1 Ocak 2016 / Misafir Cevaplanmış