Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 4 Kasım 2016  Gösterim: 81.203  Cevap: 3

İlk Türkler kimlerdir ve bayrakları nedir?

Ziyaretçi
10 Kasım 2008 17:43       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
İlk Türkler kimlerdir ve bayrakları nelerdir ?
EN İYİ CEVABI Baturalp verdi

Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hun İmparatorluğu)

Alıntıdaki Ek 56921

  • Kuruluş tarihi: MÖ 220
  • Yıkılış tarihi: MÖ 46
  • Kurucusu: Teoman
  • Başkent: Ötüken
  • En Parlak Dönemi: Mete Han
  • Dil: Hun Türkçesi
  • Din: Tengricilik

Önemli Devlet Adamları


  • MÖ 220 - MÖ 209 Teoman (İlk tanhu)
  • MÖ 209 - MÖ 174 Mete (En önemli tanhu)
  • MÖ 31 - MÖ 46 Ho-Han-Ye (Son tanhu)

Asya Hun Devleti


Sponsorlu Bağlantılar
Tarih bilgilerimize göre Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti'dir . Hunlar'ın bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Hunlar Ötüken'i merkez yaptılar , özellikle Çinlilerle mücadele etmişlerdir . Türklerin saldırıları karşısında Çin'liler günümüze kadar kalan ünlü Çin Seddi‘ni yapmışlardır .Çin Seddi‘nin 2200 km uzunluğunda olması bize Türk saldırılarının çok fazla olduğunu ve Çinlileri çok rahatsız ettiğini göstermektedir.

Teoman’dan sonra yerine büyük oğlu Mete geçti (MÖ 209). Mete Han güçlü bir ordu kurup, Asya‘daki bütün Türk boylarını Hun yönetimi altında topladı ve Çinlilerle savaştı. Mete Han’ın ölümünden sonra Hunlar bir süre daha Asya’daki güçlerini korudular. Türk beyleri ile evlenen Çin Prensleri beyleri birbirine düşürdüler. Çinliler Türkleri savaş yoluyla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bu nedenle “Böl ve Yönet “ uygulamasıyla Hun Devleti’ni yıkmayı başardılar. Parçalanan Hun Devleti önce Kuzey ve Güney Hunlar olarak MS 48 yılında ikiye ayrıldı. Çinliler bundan sonra önce Kuzey Hun Devleti’nin daha sonra da Güney Hun Devleti’nin varlığına son verdiler (MS 3. yüzyıl).

DEVAMI >>>> Büyük Türk Devletleri - Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu


Son düzenleyen Baturalp; 4 Kasım 2016 12:09


12 Ocak 2013 12:33       Mesaj #2
_EKSELANS_ - avatarı
Üye

İLK TÜRK KİMDİR...Ben Türk olarak kendimi biliyorum , benim daha öncem babam, babamın daha öncesi dedem , dedem de kendi babasını der uzar giderdi bu bayrak yarışı.

Yani sizlerin vereceğiniz tüm isimlerin mutlaka babası olacaktır ! Kimse uzaydan gelmedi. İlk Türk eğer ufo'lu değil ise, Sonuçta her ırkın orjin babası ADEM a.s. dır. Adem a.s. dan başlayan insanlık tarihi çoğalmış ve babaları aynı şahıs olmasına rağmen bulundukları bölgeler veya isimleriyle adlandırılarak farklı ırk isimleriyle anılır olmuşlardır. Oysa her farklı ırkın babası aynı kişi idi.
Bu konuya misal verecek olursam ;

Hz. İbrahimin oğlu hz. İshak, İshak oğlu Ya'kub'un a.s. 12 oğlundan en büyük oğlu "Judo veya Yahuda"dır.
Hz. Ya'kub'un 12 oğlu ve soyuna benu İsrail (İsrailoğulları) denildiği gibi, Yahuda'nın ismine izafeten Yahudi denirdi. Yahudi ülkesinin sakinlerine de Yahudi denilmiştir.

Konuştukları dil olan İbranice ise ;


İbrânî: Konuştukları dil olan İbranice ise, "İbrî" veya "Hibrî" kelimelerinden gelmektedir. Bu kelimeler, M.Ö. 15 - 14. yüzyıllarda Filistin'de görülen göçebe bir kabîlenin adıdır.

Şimdi hz. Muhammed s.a.v. gelirsek ;


O da Yukarıda adını zikrettiğimiz Hz. İbrahimin oğlu olan İshak a.s. gibi, İbrahim a.s. diğer oğlu olan İsmail a.s. soyundan gelmektedir.
Yani Yahudiler (Museviler) Hz. İshak a.s. dan , müslümanlar ise Hz. İsmail a.s. dan gelmektedirler. İkisinin de genetik babası HZ. İBRAHİM a.s.dır .

Yahudiler ve Hıristiyanlar, Hanif olan Hz. İbrahim a.s. paygamberliğini duyduklarından, onun neslinden gelmekle övünmeye çalışmışlar fakat Rabbim bunu şirk koştukları için REDDETMİŞTİR.

Yahudiler Yakub a.s. soyundan gelmelerine rağmen dedesi İbrahim a.s. a kendilerini yamayarak övünme içerisinde bulunmuşlar ve Allah c.c. tarafından yalanlanmışlardır :

- Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
- İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
- İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandı; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi. Al-i İmran 65-67

Allah c.c., İbrahim a.s.ın tevhid (hanif) dini üzerine olması, ehl-i kitab için ise "sizler gibi (yahudi ve hırıstiyanlar)müşrik değildi" diyerek oğlunun soyundan gelmelerine rağmen, sonradan gelen dini tahrif ederek müşrik olduklarını, Tevrat ve İncil'inde İbrahim'in tevhid dininden sonra geldiğini, sizler gibi müşrik olmadığından sizinle bir bağının olmadığını bildirmiştir.

Bu durum aynı, Nuh a.s. ın suda boğulan müşrik oğlunun kurtulması için Allaha yalvarıp, "o benim ehlimdendir" demesine Rabbimiz ise " müşrik olmasından dolayı soyundan sayılmadığını bildirmiştir. Bu durum Kuranı kerimde şöyle anlatılır :

Rabbim Hud suresinde şöyle buyurmuş :


44- Allah tarafından denildi ki: "Ey yeryüzü suyunu yut! Ey gökyüzü sen de suyunu kes! Ve sular çekildi. Emir yerine gelmiş oldu. Gemi de Cudi dağı üzerine oturdu. O zalim kavme böylece dünyadan uzak olun denildi.
45- Nuh Rabbine niyaz edip dedi ki: "Ey Rabbim! Oğlum benim ehlimdendi senin vaadin de elbette haktır ve gerçektir. Ve sen hakimler hakimisin."
46- Allah: "Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin (âilen)'den değildir. Çünkü o salih olmayan bir amelin sahibidir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben, seni, cahillerden olmaktan sakındırırım."
47- Nuh: "Ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen ben hüsrana uğrayanlardan olurum.

Ayette de gördüğümüz gibi , hayatta olan öz evladının boğulup ölmemesi , kurtulması için o benim ailemden deyip Allahtan yardım isteyen bir peygambere, Allah c.c. Din bağı olmayınca kan bağının bir önemi kalmıyor ve onu ehlinden olmadığını bildiriyor !
Rabbim onun kendi ırkından , babayla oğulun din farkından dolayı aile bile saymamaktadır.
İslam bu din farkından dolayı babayla oğulu birbirine mirascı-varis bile yapmaz!

ALINMASI GEREKEN DERSLER :


1-Her ırk farklı farklı da olsa, o ırkın son kişisi Adem a.s.dır.
2-Kişi ırkını sevebilir. Bu sevgisi ırkının İslama bağlılığından kaynaklanır.
3-Irkı değerli kılan kabul edip yaşadığı (inancı) dindir.
4-İnancı şeriatten kaynaklanmıyorsa babayla oğul bile aynı soydan sayılmaz.
5-Sahih inanca sahip olmayan dedeler (atalar) ile övünülmez.
6-Hiç bir akıl sahibi kişi ırkını seçmemiştir. Dünyaya gelirken kendisine hangi ırktan doğacağı sorulmamıştır. Kendi elimizde olmayan bir şeyle övünmemiz abesle iştigaldir. Allah katında aklımızı kullanarak kendi irademizle iman edip yaşadığımız inancımızın değeri vardır ve ona göre değerlendirileceğiz..
Son düzenleyen Baturalp; 4 Kasım 2016 12:16
Misafir
20 Eylül 2016 12:23       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İlk Türk devleti ON-UYUL ilk İmparatorluk Bir-Oy Bil'ir
İlk Türkler ÖN_TÜRKLERDİR boşuna Batının bize yazmış olduğu ve yukarıda yazılan Türk tarihi başlangıç değil Hunların devamıdır. İlk HUn devletinin adı ON_UYUL'dur, pamirin kuzeyinde orta Asya'nın doğusunda M.Ö 5000'de kurulmuştur.
ON-UYUL, BİR-OY Bi , At-oy Bil Türük Bil ilk Türk imparatorluklarıdır.
Halûk Tarcan
Baturalp tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç