Arama

Orman yangınları nasıl önlenir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Gösterim: 77.389 Cevap: 6
nazkiss - avatarı
nazkiss
Ziyaretçi
8 Nisan 2009       Mesaj #1
nazkiss - avatarı
Ziyaretçi
Orman yangınları nasıl önlenir? Orman yangınlarının nedenleri nelerdir?

EN İYİ CEVABI Mira verdi
Orman Yangınlarını Önlemek İçin Alınacak Tedbirler
MsXLabs.org
Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye'de orman yangınları artarak devam etmekte. Bu konuda ülkemizde hiç bir eğitim kurumu bulunmamakta ve çıkan yangınların %30'luk gibi büyük bir bölümü bilinçsiz olarak çıkmaktadır. Ormanların korunması için söndürme çalışmalarından çok, yangın çıkarılmaması konusu dikkatle ele alınmalıdır. Orman yangınlarını önlemek için alınacak tedbirlerin maddeler halinde sıralayacak olursak;
 • Ormanda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri yanık olarak atılmamalıdır.
 • Ormanlara yangın gözetleme kuleleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın mevsimi boyunca yangın riski yüksek olan ormanlarda motorize yangın ekipleri bulundurulmalıdır.
 • Yangın riskinin yükseldiği kurak mevsimlerde gerek duyulursa ormana giriş ve çıkışlar yasaklanmalıdır.
 • Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır.
 • Orman yangınlarında görev yapacak persönele yangınla mücadele konusunda gerekli eğitim verilmelidir.
 • Özellikle yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka,eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmelidir.
 • Bir yangın durumunda 177 yangın ihbar hattına haber verilmelidir.

SEDEPH - avatarı
SEDEPH
Ziyaretçi
8 Nisan 2009       Mesaj #2
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Orman yangını nedir? Orman yangını nasıl çıkar? Orman yangınlarını nasıl önleriz?

Tanım
Orman yangını
, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır. Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır. Ormanların yanması ekolojik olarak bir çok zarara sebep olur. İklim değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır.
Sponsorlu Bağlantılar


Önlemler
Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. (Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker. Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine yangının oluşmasına neden olacaktır.)
 • Mangal küllerini söndürmeden dökmemeliyiz. Çünkü çimenler tutuşabilir.
 • Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur.
 • Bir yangın gördüğümüz zaman 110 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz; eğer bu bir orman yangınıysa, o zaman 177 alo orman yangını ihbar hattına bildirmeliyiz.
 • Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir.
 • Ormanda ateş yakmamalıyız, yakmak zorundaysak çimensiz bir alanda ateşin etrafına taş koyarak yakmalıyız.

Nedenleri
İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları

 • Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.
 • Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması.
 • Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak.
 • Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak.
 • Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
 • Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması.
 • Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
 • Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması ateş yakılması
Kasıtlı çıkarılan orman yangınları
 • Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek.
 • Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar.
 • Yabani hayvanları uzaklaştırmak.
 • İş ve çıkar elde etmek.*****
DETAYLI BİLGİ:

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE GEREKLİ BİLGİLER


1- ORMAN YANGINI TARİFİ VE ÖZELLİKLERİ

Orman Yangını: Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan canlı ve cansız blimum varlıkları yakarak yok eden ateştir. Yanma olayı ISI, OKSİJEN VE YANICI maddelerinden oluşan üç faktörün bir arada olmasıyla meydana gelir. Yangının sönmesi için de bu üç faktörden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yanma olayi için ısının 260-400 C'den. Oksijenin %15'den fazla olması ve yeteri miktarda yanıcı maddenin bulunnması şarttır.

2- YANGIN TÜRLERİ
Ülkemizde iki çesit orman yangını vardır. Bunlar örtü ve tepe yangınlandır. Üçüncü bir orman yangını türü olan toprak yangını ise Ülkemiz için önemli değildir.
2.1- Örtü Yangını: Orman toprağını örten ölü ve diri örtüyü yakan yangındır. (Ot, çayır, funda, fide, fidan, yaprak, yosun. humus, kuru dal, kütük, devrik kesim artıklan v.s.)
Meşcere asli ağaçlarına çoğunlukla zarar vermez ancak toprağı örten yanıcı maddelerin yoğun olması halinde zarar verebilir.Bunun içinde yanan sahanın yangın sonrası takip ve kontrol edilmesinde fayda vardır.
2.2- Tepe Yangını: Agaç ve ağacçıkların tepelerini de yakarak ilerleyen yangındır. Bu yangın türünde istisnalar hariç ormanın ortüsü. ağaçlarının gövdeleri ve tepeleri çeşitli şiddetle yandığından ağaçlar genellikle kuruyarak meşcere canlılığını kaybeder. En tehlikeli yangın türüdür

3- YANGININ ÇIKIŞ NEDENLERİ
Eldeki istatistik bilgilerine göre: Yangının çıkmasına neden olan ateşin, ana faktörlerinin yıldırım ve insanların çeşitli faaliyetleri olduğunu göstermektedir. İnsanın çeşitli faaliyetleri arasında; tarla çalışmaları (anız yakma, bag-bahçe temizliği), çöplerin ateşe verilmesi, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi v.s. sayılabilir.
Nedeni Bilinen Yangınlar: Yıldırım, kasıt, ihmal ve dikkatsizlik olarak üç guruba ayrılır. Ayrıca nedeni tesbit edilemeyen yangınlar vardır ki bunlar oldukça fazladır. Böylece yangın çıkış nedenlerini;
1- Yıldırım
2- Kasıt,
3- İhmal ve dikkatsizlik,
4- Nedeni bilinmeyen olmak üzere 4 grupta toplamak mümkündür.

4- YANGINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1- Yanıcı Madde
2- Hava Halleri (İklim - Klima)
3- Topografik Yapı (Arazi Yapısı)
4.1 Yanıcı Madde: Ölü örtü, alt tabakada bulunan ot. çayır bitkileri, çeşitli çalılar, enkaz, kesim artıkları, agaç ve ağacçık v.s. dir.Yanıcı maddelerin inceliği-kalınlığı, miktarı, cinsi, devamlılığı ve rutubeti gibi özellikler yanma olayını etkiler.
4.2 Hava Halleri: Yağış, nisbi nem. sıcaklık ve rüzgar hızı yangını etkiler. Nisbi nemin saat 10.00' da % 40 ve daha düşük olması, nemin 1-2 saat gibi kısa zaman diliminde % 20' den fazla düşüş göstermesi hallerinde mutlaka yangın çıkmaktadır. Aynca rüzgar hızının 20 Km/saat ve üzerinde oluşu, kurak geçen yaz günleri yangını korukler. Bunun için yangın organizasyonu içindeki ilgililer Meteoroloji' den sıcaklık, nisbi hava nemi ve rüzgar hızını ihtiva eden hava raporunu her gün saat başı almalıdırlar.
4.3 Topografik Yapı: Bakı, yükseklik, arazi meyili, arazi şekli (roliyef), dar dere, kutu derelerdir. Doğrudan deniz rüzgarlarına açık alanlar, ada, yarımada durumunda olan sahalarda yangın surat kazanır, bakı durumuda: yangın tehlikesi yönünden güney, batı, doğu ve kuzey yamaçlar olmak üzere öncelik sıralaması yapılır.


ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE KORUYUCU TEDBIRLER

Yangının çıkmasına engel olmak veya çıkacak yangınların sayılarının azaltılması için önceden alınan ve devamlılık gerektiren tedbirler.

1- HALKIN EĞİTİMİ
1.1 Okul, camii, köy ve kışlalarda orman yangınları ile ilgili Orman İşletme şefleri,Orman İşletme Müdürleri ve uzmanlarımızca eğitim verilmeli.
1.2 Broşürler dağıtılarak, gazete ve dergilerde yazılar yayınlanmalı.
1.3 Radyo ve TV programları düzenlenerek, bu konuda mümkün oldugu taktirde orman radyo ve televizyon istasyonu kurulmalı.
1.4 Orman ve orman yangını konusunda yarışmalar düzenlenmeli (Şiir, resim, fotograf, kompozisyon, senaryov.s.)
1.5 Orman içinden veya kenarından geçen Karayolu, Köy yolu ve orman yolu kenarlarına, piknik alanlarına yangın ikaz levhaları, veciz sözler ihtiva eden tabolalar konulmalı.
1.6 İlçe ve beldelerde özellikle ilçenin pazarı olan günlerde anız yakılmaması için hapörlör ile halka duyuru yapılmalı.
1.7 Kritik günlerde orman içi ve konan köylere caydırıcı, ikaz edici el afişleri dagıtılmalı.
1.8 Karayolları ve trafik ekiplerince; orman içi vc kenarı yollarda, yanan sigara atılmaması için uyarıcı anons yapılmalı .
1.9 Çıkan yangını haber vermek üzere Orman teşkilatının telefon numaraları Kaymakamlık, Karakol ve Muhtarlıklara bildirilmeli.
1.10 Toplumda mevki ve söz sahibi sevilen kişilere orman yangını konusunda radyo ve televizyonda programlar düzenlenmeli, basına orman yangını konusunda yazı yazmaları saglanmalı.

2- HALK ORMAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEMEK
2.1) Orman içi ve kenarında bulunan vatandaşlar, mevcut işlerden öncelikle istifade ettirilmeli.
2.2) Orman içi ve kenarında bulunan vatandaşlaın ihtiyaçları (yapacak, yakacak) zamanında karşılanmalı.
2.3) Vatandaşlara, her konuda adil davranılmalı.
2.4) Vatandaşa projeye dayalı kredi imkanı saglanmalı.
2.5) Valandaş karşı talebi olumsuzda olsa nezaket kuralları içinde davranılmalı

3- KAMU KURULUŞLARI İLE YAPILACAK YARDIMLAŞMA ve İŞBİRLİĞİ İLİŞKİN HUSUSLAR
Her yıl mart ayı sonuna kadar Orman Yanginlarının önlenmesi ve Söndürülmesinde görevlilerin Görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince illerde Vali,içelerde kaymakam başkanlığında kurulan Orman Yangınları ile Mucadele Komisyonu toplanır.Bu toplantıda alınan kararlar ilgili Kuruluşlara tebliğ edilmeli.

4- YASAL TEDBİRLER: Mevcut yasalar titizlikle uygulanmalıBEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
RoyaLWolt - avatarı
RoyaLWolt
Ziyaretçi
10 Mayıs 2012       Mesaj #3
RoyaLWolt - avatarı
Ziyaretçi
Orman Yangınlarının Nedenleri
1) Yüksek Gerilim Hatları
2) Anız Yakmak
3) Kırık Cam Parçaları
4) Atılan Sönmemiş İzmaritler
5) Piknikçiler
6) Yıldırım Düşmesi
ve en önemlisi
7) Kasten Yangın Çıkaranlar.

Orman Yangınları Nasıl Önlenir?
1) Vatandaşların biliçlendirilmesi ve ormanlarına sahip çıkması.
2) Yanan orman alanlarının kesinlikle yapılaşmaya açılmaması.
3) Orman yakanlara uygulanan cezaların arttırılması.
4) Yangın söndürme uçakları veya helikopterlerinin yeterli sayıya getirilmesi
5) Yangın söndürme ekiplerinin hem kalite, hem de techizat bakımından güçlendirilmesi.
6) Yangına müdahale açısından, orman alt yapısının geliştirilmesi.
7) Orman köylerini destekleyerek, o köylerdeki vatandaşların, ormanlardan gelir elde eder hale getirilmesi.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
9 Ekim 2012       Mesaj #4
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Orman Yangınlarını Önlemek İçin Alınacak Tedbirler
MsXLabs.org

Türkiye'de orman yangınları artarak devam etmekte. Bu konuda ülkemizde hiç bir eğitim kurumu bulunmamakta ve çıkan yangınların %30'luk gibi büyük bir bölümü bilinçsiz olarak çıkmaktadır. Ormanların korunması için söndürme çalışmalarından çok, yangın çıkarılmaması konusu dikkatle ele alınmalıdır. Orman yangınlarını önlemek için alınacak tedbirlerin maddeler halinde sıralayacak olursak;
 • Ormanda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri yanık olarak atılmamalıdır.
 • Ormanlara yangın gözetleme kuleleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın mevsimi boyunca yangın riski yüksek olan ormanlarda motorize yangın ekipleri bulundurulmalıdır.
 • Yangın riskinin yükseldiği kurak mevsimlerde gerek duyulursa ormana giriş ve çıkışlar yasaklanmalıdır.
 • Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır.
 • Orman yangınlarında görev yapacak persönele yangınla mücadele konusunda gerekli eğitim verilmelidir.
 • Özellikle yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka,eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmelidir.
 • Bir yangın durumunda 177 yangın ihbar hattına haber verilmelidir.
theMira
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Ocak 2015       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ORMANLARDA ATEŞ YAKMAYARAK ATEŞ YAKARSAKDA ATEŞİ SÖNDÜRDÜĞÜMÜZE EMİN OLMALIYIZ .
CAM VE CAM KIRIKLARI ATMAYARAK
mehmetciftci - avatarı
mehmetciftci
Kayıtlı Üye
31 Temmuz 2021       Mesaj #6
mehmetciftci - avatarı
Kayıtlı Üye
Yeni otel yaptırılma ruhsatı verilmemelidir. Çünkü bazen otel yaptırmak için orman yangını çıkarılmakta ve yangın sona erince o araziyi devletten satın alma teklifine yönelilmektedir. Eğer yeni otel ruhsatı verilmeyeceği bildirilirse o suçlu o araziyi ateşe vermez diye düşünüyorum ayrıca, diğer sebepleri de var tabiki. Sigara izmariti, mangal artığı gibi şeyler de ormanlarda kaçınılmalıdır
Heulwen - avatarı
Heulwen
VIP VIP Üye
9 Ağustos 2021       Mesaj #7
Heulwen - avatarı
VIP VIP Üye
Ormanlara cam şişe vb... bırakmayalım. Bu tür materyaller güneş ışığının kuvvetini arttırıp yangınlara sebep olabilir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

25 Nisan 2013 / samiye Cevaplanmış
5 Temmuz 2017 / Ziyaretçi Tıp Bilimleri
21 Eylül 2018 / asla_asla_deme Coğrafya
16 Ağustos 2013 / Misafir Soru-Cevap
20 Kasım 2010 / krm9 Soru-Cevap