Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 26 Ekim 2016  Gösterim: 32.889  Cevap: 2

Nasıl Yahudi olunur?

Misafir
22 Eylül 2009 22:49       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Nasıl Yahudi olabilirim?
EN İYİ CEVABI ThinkerBeLL verdi
Sonradan Yahudi olunmaz, çünkü Yahudi olmanın temeli Yahudi olarak doğmaktan geçer. Ancak sonradan Musevilik dini seçilebilir, yani Musevi dinine geçilebilir.
Yahudi yaşam tarzı içinse şu konuyu incelemenizi önerebilirim: Musevi Kültürü ve Yaşam Tarzı
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 26 Ekim 2016 00:18


ThinkerBeLL tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
2 Mayıs 2011 10:56       Mesaj #3
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

ama daha farklı dinler de var sanıyorum Yehova, Alevilik çok paramparça bir din, çok karışık gelıyor, anlayamadım onu.

Alevilik ve Yehova bir din değildir!

Hz. Ali'nin ( r.a. ) şehid edilmesinden sonra ashabın yolunda giden Ehl-i Sünnetin karşısında olan beş ayrı ana bid'at mezhebi ortaya çıkmıştır ki bunlar diğer bid'at mezheplerine kaynaklık etmişlerdir. Bu beş ana bid'at mezhebi Havaric, Kaderiyye, Cebriyye (Cehmiyye), Şia (Keysaniyye, Zeydiyye, İmamiyye) ve Mürcie'dir.

Alevilik, Bid'at mezheplerinden birisi olan Şia (Şii) mezhebini benimseyen ve Hz. Ali'yi (r.a.) sever gibi görünüp, onun taraftarı olduklarını iddia eden toplulukların oluşturdukları bir yoldur!

Bid'at, Dinde olmayan bir şeyin sonradan ortaya atılıp bunun dinin emriymiş gibi gösterilmesi ve bununla Allah'a ibadetin kastedilmesidir. Bid'at mezheplerinin belirgin özelliklerinden birisi ise kendi heva ve heveslerine tabi olmalarıdır!


Yehova, Yehova da din değildir Musevilerin dualarında geçen ve İlah yerine kullandıkları bir terimdir. Museviler, Yehova adını verdikleri İlahın sadece kendilerinin İlahı olduğuna ve diğer insanların kendilerine hizmet etmek için Yehova tarafından yaratıldıklarına inanırlar!


Alıntı

Seçeceğim dinin gerçek bır din olduğunu nasıl anlayabilirim, ya geçersiz bir din ise? Ben Ateistim en mantıklı yaklaşımı Müslümanlıkta buluyorum ama hala Ateistim. Hıristiyanlığı da arastırdım, dediğim gibi mantıklı din olarak Müslümanlığı buldum. Çok kitap okuyan biriyim Tevrat'ı da okudum, sizin yaklaşımınız nedir bu konu hakkında?

Diğer dinler belli bir zaman için belli kavimlere gönderilmiş dinlerdir ve bu dinlere ait kutsal kitaplar daha sonraları değiştirilmiş ve asılları bozulmuştur. Ama İslamiyet evrensel bir dindir. Bütün insanlığa gönderilmiş ve hükümleri de kıyamete kadar geçerli olacak tek dindir. İslam dini en son gelen ve geçerli olan tek dindir. Hz Muhammed ( s.a.v ), bütün insanlığa gönderilmiş bütün peygamberlerin de peygamberi olan son peygamberdir. Kur’an-ı Kerim de aynı şekilde bütün insanlığa gönderilmiş, orijinal olan ve aslı kıyamete kadar korunacak olan tek İlahi kitaptır. İslamiyetin Allah katında tek ve gerçek din olduğu bir çok ayet ile bildirilmiştir!

İslam Dininin Tek HAK Din Olduğu Gerçeğinin Bildirildiği Ayetler

(Hak din yalnız İslam’dır.) [Al-i İmran 19]

(Muhammed, Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur.) [Ahzab 40]

(De ki, ey insanlar, ben, Allah’ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm.) [Araf 158]

(Biz seni bütün âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]

(Allah, Resulünü, hidayet ve hak din, İslamiyetle gönderdi. İslam dinini, diğer dinler üzerine üstün kıldı. [Muhammed Aleyhisselamın hak] Peygamber olduğuna şahid olarak Allah yeter.) [Fetih 28]
(Ey Resulüm, elbette sen, doğru bir yola [İslamiyet’e] çağırıyorsun.) [Şura 52]

(Allah, iman edenleri, doğru bir yola [İslamiyet’e] iletir.) [Hac 54]

(Kim İslam’dan başka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 85]

İslamiyetin evrensel ve kıyamete kadar sürecek olan tek ve gerçek bir din olduğu Hadislerde de bildirilmiştir!

2 Hadis-i Şerif Meali

(Her Peygamber yalnız kendi kavmine geldi, ben ise bütün insanlara gönderildim.) [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai]

(Benden önce hiçbir Peygambere verilmeyen beş şey bana verildi. Bunlardan birisi, her Peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün dünyadaki insanlara gönderildim.) [Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi]

  • Hadis-i Şerif, Hz. Muhammed'in (s.a.v) bizzat kendisinin bildirmiş olduğu ve Kur'an'ı açıklayıcı sözleridir!
  • Ayetler, Allah ( C.C.) tarafından Kur’an-ı Kerim'de açık, net ve kesin bir şekilde bildirilen ve asla değiştirilemez olan İlahi hükümlerdir!
Son düzenleyen nötrino; 6 Eylül 2015 20:06


Daha fazla sonuç:
yahudi olmak istiyorum

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç