Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 19 Ocak 2015  Gösterim: 106.834  Cevap: 1

Divan edebiyatı ile tanzimat edebiyatı arasındaki farklar nelerdir?

Misafir
17 Aralık 2009 18:01       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Divan edebiyatı ile tanzimat edebiyatı arasındaki farklar nelerdir?
EN İYİ CEVABI Mira verdi
Divan ile Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

- Benzerlikler -
Sponsorlu Bağlantılar
  • Nazım şekilleri benzer: Kaside, gazel, terkib-i bend, müseddes vb.
  • Ölçü benzer: Aruz ölçüsüyle şiirler yazılır.
  • Kafiyeleniş benzer: Uyak düzeni aynıdır.
  • Dil benzer: Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların kullanılması.
- Farklılıklar -

1. İçerik Özellikleri Açısından
  • Divan Şiirinde Tema: Aşk, tabiat, tasavvuf, ahlak, övgü (devlet ve din büyüklerine)
  • Tanzimat Şiirinde Tema: Halkı aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konular işlenmiştir. Hürriyet, eşitlik, adalet, kanun, yönetimden ve dönemden şikayet vb.
2. Yapı Özellikleri Açısından
  • Divan Şiirinde: Genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur. Kafiyeleniş nazım biçimi belirler. Göz için kafiye benimsenir. Nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır. Şiir, nazım biçimine göre adlandırılır.
  • Tanzimat Şiirinde: Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmasına rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır. Beyit sayılarının değiştirilmesi bölümlerin bulunmaması, bazen mahlasların kullanılmaması, bazı şairlerin aruz ölçüsünü yanında heceyi kullanmaları, ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi gibi… Zengin kafiye benimsenmiş, divan şiirinin aksine ''Kafiye kulak içindir.'' (Aynı ses veren değişik harfler kafiye sayılır.) anlayışı Recaizade Mahmud Ekrem Tarafından ileri sürülmüş zamanla taraftar kazanmıştır.
3. Dil Özellikleri Açısından
  • Divan Şiirinde: Arapça ve Farsça tamlamalara söz sanatlarına yer verilmesinden dolayı ağır bir dil vardır.
  • Tanzimat Şiirinde: Halkın anlayacağı bir dilde yazma anlayışına rağmen Arapça – Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığı görülür. Dildeki en büyük farklılık yeni kavramlara yer verilmesidir.
BAKINIZ
Divan Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı

Son düzenleyen Mira; 19 Ocak 2015 18:27 Sebep: İç başlık


Mira tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç