Arama

Ali Ulvi Elöve

Güncelleme: 2 Ağustos 2016 Gösterim: 8.545 Cevap: 3
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
5 Ağustos 2011       Mesaj #1
ener - avatarı
Ziyaretçi

Ali Ulvi Elöve

Ad: Ali Ulvi Elöve1.jpg
Gösterim: 806
Boyut: 21.3 KB

(d. 1881, Selanik - ö. 15 Ağustos 1975, İstanbul)
Sponsorlu Bağlantılar
özellikle “Dağ başını duman almış” marşının söz yazan olarak tanınan şair ve dilci.

İlk ve orta öğrenimini Selanik’te bitirdikten sonra, orada öğretmenliğe başladı. 1908’den sonra İstanbul, Adana, Bursa öğretmen okullarında Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. 1939’da başladığı Gazi Terbiye Enstitüsü’ndeki görevini 1945’e değin sürdürerek emekli oldu.

Elöve’nin Selanik’te çıkan Çocuk Bahçesi adlı dergide yayımladığı şiirleri (1905) Türk çocuk edebiyatının ilk örnekleri sayılır. Elöve bu alandaki çalışmalarını Çocuklarımıza Neşideler (1912; Çocuklarımıza Şiirler, 1959) adlı kitabında topladı. Jean Deny’nin Grammaire de la langue Turque-Dialecte Osmanli{ 1921) adlı yapıtını Türk Dili Grameri (1941) adıyla Türkçeye çevirdi, Abdurrahman Fevzi Efendi’nin Mikyasü'l-Lisan ve Kıstasü'l-Beyan adlı yapıtını açıklamalı olarak yayımladı (1952).

Ayrıca Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme (1944, İbrahim İşçil ile birlikte), Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü (1948, M. A. Ağakay ve A. Dilâçar ile birlikte), Dilbilim Terimleri Sözlüğü (1949, M. A. Ağakay ve A. Dilâçar ile birlikte) gibi çeşitli terim sözlüklerinin hazırlanmasına katkıda bulundu.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 2 Ağustos 2016 01:09
Biyografi Konusu: Ali Ulvi Elöve nereli hayatı kimdir.
kelepçe - avatarı
kelepçe
Ziyaretçi
7 Ocak 2012       Mesaj #2
kelepçe - avatarı
Ziyaretçi
Ad: Ali Ulvi Elöve4.jpg
Gösterim: 962
Boyut: 32.3 KB

ELÖVE (Ali Ulvi)


türk şair, dilci
Sponsorlu Bağlantılar
(Selanik 1881 - İstanbul 1975)

Öğrenimini Selanik'te yaptı. Burada öğretmenliğe başladı. 1908'den sonra İstanbul, Adana, Bursa Öğretmen okullarında türkçe ve edebiyat okuttu 1939-1945 yıllarında Gazi eğitim enstitüsü'nde görev yaparak emekliye ayrıldı. Selanik'te Çocuk bahçesi dergisinde Türkiye'de çocuk edebiyatının ilk ürünlerinden sayılan şiirlerini yayımlamaya başladı (1905).

Bu yoldaki çalışmalarını Çocuklarımıza neşideler (1912) [Çocuklarımıza şiirler, yeni harflerle, 1959] adlı kitabında topladı. “Dağbaşını duman almış" marşının söz yazarı oydu. Türk dil kurumu'nda görev alarak Jean Derıy'nin "Grammaire de la langue Turgue" adlı yapıtını açıklamalar ve düzeltmelerle türkçeye çevirdi (Türk dili grameri, 1941).

Türk dili üzerine bilimsel çalışmalarının yanı sıra Dr. Şefik İbrahim işçil ile birlikte Türkçe hekimlik terimleri üzerine bir deneme (1944) adlı sözlüğü düzenledi. Kütahyalı Abdurrahman Hoca'nın Mikyas ûl-lisan ve Kıstas ül-beyan adlı yapıtının açıklamalı çevirisini yayımladı (1952).

Kaynak: Büyük Larousse


Son düzenleyen Safi; 2 Ağustos 2016 01:09
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
31 Temmuz 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: Ali Ulvi Elöve2.jpg
Gösterim: 757
Boyut: 18.0 KB

Ali Ulvi Elöve


(1881-15 Ağustos 1975)
Şair, dilci.

Selanik'te doğdu. Bir süre Selanik İdadîsinde okudu; Selanik Darulmuallimîn-i İdadîsini bitirdi. Tesalya Golos Telgrafhanesinde posta kâtipliği, Serez Ecnebî Muharebe Telgraf memurluğu, Fevziye Mektebinde öğretmenlik yaptı (1898-1905). Özel dersler verdi. Bu şehirde Kâzım Nami Duru ile Çocuk Bahçesi dergisini çıkardı (1905). 1908'den sonra İstanbul, Adana ve Bursa'da edebiyat öğretmenliğine devam etti. 1939' dan itibaren Gazi Eğitim Enstitüsünde ders vermeye başladı. 1945'te emekliye ayrıldı. M. Neşat, Ali Necat imzalarını da kullanmıştır.

Bir süre Türk Dil Kurumunda Terim Kolu uzmanı olarak çalışan Elöve, Türk dili araştırmaları ile tanınır. Ayrıca çocuk şiirleri yazmıştır. 'Dağ Başını Duman Almış' sözleriyle başlayan 'Gençlik Marşı' onundur.

Şiirleri:
 • Çocuklarımıza Neşîdeler (1912),
 • Çocuklarımıza Şiir (1959).
Derlemeleri-araştırmaları:
 • Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme (Dr. I. İşçil ile, 1944),
 • Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü (M. A. Ağakay ve A. Dilaçar ile, 1948),
 • Dilbilim Terimleri Sözlüğü (Mehmet Ali Ağakay ve Agop Dilaçar ile, 1949),
Çevirileri:
 • Küçüklere Çamur İşleri Nasıl Yaptırmalı (Garsen'den),
 • Türk Dili Grameri (Jean Deny'den, 1941),
 • Mikyasü'l-Lisan ve Kıstasü'l-Beyan (Konuşmanın ve dilin ölçüleri, Kütahyalı Abdurrahman Hoca'nın eserinin açıklamalı tercümesi, 1952).
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 2 Ağustos 2016 01:10
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
31 Temmuz 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Ali Ulvi Elöve

Ad: Ali Ulvi Elöve3.jpg
Gösterim: 718
Boyut: 28.5 KB

Doğum: 1881 Selanik
Ölüm : 1975 İstanbul
Türk şair ve çevirmen.

Ali Ulvi Elöve, Mustafa Fevzi ve Ayşe Süreyya'nın oğludur. 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Selanik'te Feyzi Sıbyan (Daha sonra İstanbul'da kurulan Feyziye Mektebi yani Işık Lisesi) adlı hususi bir rüştiyede yapmış ve bu okuldan 1895 yılında diploma almıştır. Bir yıl Selanik Mülki İdadisi'nin beşinci sınıfına devam etmiş, iki yıl Manastır ve Selanik Firerler Mektebi'nde okumuştur. Sonra Selanik Darülmuallimin-i İptidaisi'nde imtihana girerek ilkokul öğretmenliği ehliyetnamesi almıştır.

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'ndaki görevi esnasında müzik öğretmeni Violonist Zeki Bey ve beden eğitimi öğretmeni Flütçü Adnan Bey'le birlikte birçok Avrupa kökenli bestelere güfteler yazmaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında okul, Moda'daki St. Joseph'in binasına taşınır ve eğitime oradan devam edilir. İşte bu yıllarda bir gün Selim Sırrı Tarcan, Ali Ulvi Elöve'yi ziyaret ederek, beğenilen bir İsveç marşı için Türkçe 4+4 veya 8 heceli bir güfte ister. Bundan sonrasını yani Dağ Başını Duman Almış'ın (Gençlik ve Spor Marşı) doğuşunu kendisi şöyle anlatmaktadır:

“Birinci umumi harbin aleyhimize döndüğü, gençliğin ve herkesin ye'se düştüğü zamanlardı. Memleketi saran endişeler, her şeye rağmen ümitlerle dolu olan ruhumu eziyor, zihnimi her an didikliyordu. Bu elemli havayı biraz dağıtıp gençlere azim ve ümit, metanet ve kalb kuvveti verir ümidiyle kalemim o yılda bu konuyu seçmişti”. Marş ilk defa Moda'daki İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda (St. Joseph Binasında) söylenmiş, 1916 yılında “Kadıköy İttihat Spor Çayırı'nda” İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nun öğrencilerinin Selim Sırrı Tarcan nezaretindeki beden eğitimi gösterilerinde söylenmiş, daha sonra da marş, ağazdan kulağa hızla yayılmıştır. Mustafa Kemal'in ilk olarak 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkmasıyla birlikte bu marşı söylemeye başladığı bilinmektedir.

Diğer eserleri arasında, Çocuklarımıza Neşideler, Dilbilim Terimleri Sözlüğü (Mehmet Ali Ağakay ve Agop Dilaçar'la beraber), Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü (Mehmet Ali Ağakay ve Agop Dilaçar'la beraber), Küçüklere Çamur İşleri Nasıl Yaptırmalı? (Garsen'den tercüme), Mikyas-ül Lisan Kıstas-ül Beyan (Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendinin bu addaki eserinin, günümüz Türkçesi'ne çevrilmiş şeklidir), Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme (Dr. Şefik İbrahim İşçil'le beraber) bulunmaktadır.

GENÇLİK MARŞI


Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin

Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu dağlar taşlar
Bu ağaçlar güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin

Dağlar taşlar güzel kuşlar,
Ya bu insanlar insanlar
Güneş ufuktan bir gün doğar,
Yürüyelim arkadaşlar

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 2 Ağustos 2016 01:10
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

14 Kasım 2006 / BARIŞ Tiyatro tr
24 Kasım 2006 / Mystic@L Edebiyat tr
11 Temmuz 2015 / ThinkerBeLL X-Sözlük
11 Ağustos 2011 / Jumong Tiyatro tr
21 Nisan 2011 / Jumong Tiyatro tr