Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 18 Aralık 2017  Gösterim: 18.856  Cevap: 5

Enerjinin Korunumu Yasası

_KleopatrA_
24 Mart 2010 17:40       Mesaj #1
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Enerjinin korunumu yasası
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
Enerjinin korunumu fizikte, yalıtılmış bir sistemdeki enerjinin toplam miktarının sabit kalmasıdır. Buna göre enerji kaybolamaz ancak şeklini değiştirebilir. Örneğin, lambanın yanmasıyla elektrik enerjisi kinetik enerji olarak farklı bir forma bürünür. Termodinamiğin birinci yasası termodinamik sistemler için enerji korunumundan bahseder.
Kısaca korunum yasası enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ve tamamen yok edilemeyeceğini ancak başka şekillere dönüşebileceğini söyler.


darknessmami
16 Nisan 2010 04:36       Mesaj #2
darknessmami - avatarı
Ziyaretçi
"e=mc2" madde yok edilemez enerjiye dönüşebilir enerji yok edilemez kütleye dönüşebilir... ancak bu dönüşümler arasında atomik bazda yok olmalar mevcuttur.yada kuvvet emilimi diyelim.
Sponsorlu Bağlantılar
19 Şubat 2012 20:43       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Enerjinin Konumu

Bir sistemdeki enerji; kinetik ve potansiyel gibi çok farklı türler halinde bulunabilir. Bu enerji türleri kendi aralarında dönüşüme uğrayabilir. Örneğin elektrik enerjisi ütüde ısıya, ampulde ışığa, çamaşır makinesinde ise hareket enerjisine dönüşür.
Enerji kaybolmadan bir türden başka bir tür enerjiye dönüşür. Toplam enerji daima sabittir. Toplam enerji sabit ise, bir tür enerji azalırken başka bir tür enerji aynı oranda artar.
  • Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemlerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir. Sürtünme olmadığı için ısıya dönüşen enerji olmaz. Mekanik enerji toplam enerjiye eşittir.
Etop = Ek + Ep = sabit

Kinetik enerjideki artış, potansiyel enerjideki azalışa ya da, kinetik enerjideki azalış, potansiyel enerjideki artışa eşittir.
  • Sürtünmenin olduğu sistemlerde mekanik enerji (Ek + Ep) sabit değildir. Zamanla mekanik enerji azalır. Azalma miktarı kadar enerji, sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşür. Toplam enerji ise sabittir.
Etop = Ek + Ep + Eısı = sabit
8 Mart 2017 11:14       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Enerjinin Korunumu!


"Evrenin en derin yasalarından biri olan enerjinin korunumu yasası her zaman geçerliliğini korur. Şimdiye kadar bilinen bütün fenomenleri yöneten bir yasadır. Bu yasanın kati biçimde bilinen hiçbir istisnası yoktur. Enerjinin korunumu olarak adlandırılan bir yasa. Enerji olarak isimlendirdiğimiz şeyin belirli bir miktarı olduğunu ve doğanın çeşitli değişimlerinde herhangi bir değişime uğramadığını söyler. Bu, çok soyut bir fikirdir çünkü bir matematik kanunu aksine, elimizde, bir şeyler olunca değişmeyen sayısal bir miktar olduğunu söyler. Herhangi bir mekanizmanın veya somut bir şeyin açıklaması değildir bu, sadece hesapladığımız bazı değerler vardır ve gözlemimizi bitirdiğimizde doğa muzipliğini yapar ve değeri tekrar hesaplar: Değer aynıdır!" Richard Feynman (Nobel Fizik Ödülü Kazanmış Ünlü Fizikçi)

Yukarıdaki satırlarda, enerjinin korunumu kanunu kavramı yakın tarihin en ünlü fizikçilerden birisi olan Richard Feynman tarafından çok güzel bir biçimde ortaya konmuştur. Gerçekten enerji kavramını açıklamak oldukça basit bir şeydir. Enerji evrenin bütünleyici, yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Evrende enerji dışında herhangi bir oluşum yoktur. Hayatımızın her kademesinde açıkça bulunur. Süpersonik jetlerde veya sadece hareket eden bir bisiklette bile bulunan enerji, her davranışımızda görülür.

Enerjinin Korunumu Kanunu Nedir?


Enerjinin çok sayıda kimyasal işlemi açıklamak için kabul görmesine neden olan Lord Kelvin, Rudolf Clausius ve Walther Nernst gibi efsanelerin tasarladıkları termodinamik kanunlar, 19. yy'da enerjiyle ilişkili çok sayıda teorinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca enerji, Rudolf Clausius entropi kanununu formülize ettiğinde matematiksel olarak kesinleşmişti de. Basit bir enerji korunumu kanunu tanımlaması, enerjinin ne yoktan oluşturulabileceğini ne de yok edilebileceğini fakat bir formdan başka forma dönüşebileceğini söylemek olur. Bu, enerji korunumunun okullarda gördüğümüz belki de en basit tanımıdır.

İleri seviye fizikte enerji korunumu kanunlarını anlamak önemlidir çünkü diğer çok sayıda temel kanun tümüyle enerji korunumu kanunu tarafından yönetilir. En dikkate değer olanı modern teorik fiziğin temellerini oluşturan Noether Teoremi'dir. İleri fizik ışığında enerji korunumu kanununu tartışmak bu makalenin çapında mümkün değildir fakat korunum kanununun temel esası hep aynıdır. Sadece bir formdan başka forma dönüşen bir enerji vardır fakat asla yok olmaz. Mesela kütle çekim potansiyel enerjisi izole bir sistemde her zaman korunur.

Kaynak: Fizikmakaleleri
17 Aralık 2017 22:31       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Enerjinin Korunumu Prensibi

!
Enerji kendi kendine var olmaz, var olan enerji de kendi kendine yok olmaz. Fakat bir tür enerjiden başka bir enerjiye dönüşebilir. Örneğin barajlarda toplanan su önce potansiyel enerji kazanır, sonra kinetik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine oradan da mekanik, ısı ve ışık enerjisine dönüşebilir.

Toplam enerji bu bağlamda her daim sabittir. Toplam enerjinin sabit olması demek, bir tür enerji azalırken başka bir tür enerji ya da enerjilerin aynı miktarda artması demektir.
  • Sürtünmelerin ihmal edildigi mekanik sistemlerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir ve mekanik enerji korunur.
    Etoplam = E(kinetik) +E(potansiyel) = Sabit
Sürtünme olmadığı zaman, enerji sadece kinetik ve potansiyel enerji arasında gözlenir.
  • Sürtünmeli sistemlerde mekanik enerji (Ek + Ep) sabit değildir. Toplam enerjinin bir bölümü sürtünmeden dolayı ısıya dönüşür. Isıya dönüşen enerji sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşittir.
    Etoplam = Ek+Ep+ısı
Sürtünmeli ortamda sabit bir hızla düşmekte olan cismin kinetik enerjisi değişmez iken yere göre potansiyel enerjisi azalıyordur. Azalan ilgili enerji ise ısı enerjisine dönüşmektedir.
18 Aralık 2017 19:02       Mesaj #6
buse_buğra - avatarı
Onaysız
Enerjinin korunumu yasası kapalı bir sistemde toplam enerji miktarının sabit kalacağını söyler. Kapalı sistem çevresinden yalıtılmış, çevresiyle etkileşmeyen, yani dış kuvvetlerin, özellikle de sürtünmenin olmadığı bir sistemdir. Kapalı sistemde çeşitli süreçler sonucunda enerji bir biçimden başka bir biçime dönüşebilir, ama sistemin toplam enerji miktarı hep aynı kalır. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir ya da kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşebilir. Ancak iç enerji için durum farklıdır. Mekanik enerji iç enerjiye dönüşebilir, ama tersi olamaz, yani iç enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesi mümkün değildir. Her halükarda sistemin toplam enerjisi değişmez, enerjinin korunumu sağlanır.

enerjinin korunumu yasası örnekler

Enerji dönüşümleri örnekleri

Enerji yoktan var edilemez ve üretilemez; ayrıca yok edilemez ve tüketilemez. Günlük dilde enerji üretmek, fizik dilinde enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştürüp kullanılır hale getirmek demektir. Günlük dilde enerji tüketmek, fizik dilinde enerjinin artık iş yapmak için kullanılamayacak bir biçime dönüşmesi demektir. Aşağıdaki enerji dönüşümü örnekleri bu durumu açıklıyor:
Fotovoltaik paneller güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
Bitkiler güneş enerjisini fotosentezle kimyasal enerjiye dönüştürür.
Besinlerdeki kimyasal enerji canlılarda kinetik enerjiye dönüştürülür. Bir atın koşabilmesinin nedeni yediği yemdeki kimyasal enerjinin dönüştürülmesidir.
Benzindeki kimyasal enerji arabanın motorunda yakılır ve kinetik enerjiye dönüşür.
Bir hız treni yokuşun tepesinden aşağı doğru inerken hızlanır. Potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
KOLAY GELSİN İNŞALLAH YARDIMCI OLMUŞUMDUR Msn GrinMsn Grin
Hızlı Cevap
Mesaj:paneli aç