Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 8 Mart 2017  Gösterim: 17.990  Cevap: 3

Enerjinin Korunumu Yasası

_KleopatrA_
24 Mart 2010 16:40       Mesaj #1
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Enerjinin korunumu yasası
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
Enerjinin korunumu fizikte, yalıtılmış bir sistemdeki enerjinin toplam miktarının sabit kalmasıdır. Buna göre enerji kaybolamaz ancak şeklini değiştirebilir. Örneğin, lambanın yanmasıyla elektrik enerjisi kinetik enerji olarak farklı bir forma bürünür. Termodinamiğin birinci yasası termodinamik sistemler için enerji korunumundan bahseder.
Kısaca korunum yasası enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ve tamamen yok edilemeyeceğini ancak başka şekillere dönüşebileceğini söyler.darknessmami
16 Nisan 2010 03:36       Mesaj #2
darknessmami - avatarı
Ziyaretçi
"e=mc2" madde yok edilemez enerjiye dönüşebilir enerji yok edilemez kütleye dönüşebilir... ancak bu dönüşümler arasında atomik bazda yok olmalar mevcuttur.yada kuvvet emilimi diyelim.
19 Şubat 2012 19:43       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Enerjinin Konumu

Bir sistemdeki enerji; kinetik ve potansiyel gibi çok farklı türler halinde bulunabilir. Bu enerji türleri kendi aralarında dönüşüme uğrayabilir. Örneğin elektrik enerjisi ütüde ısıya, ampulde ışığa, çamaşır makinesinde ise hareket enerjisine dönüşür.
Enerji kaybolmadan bir türden başka bir tür enerjiye dönüşür. Toplam enerji daima sabittir. Toplam enerji sabit ise, bir tür enerji azalırken başka bir tür enerji aynı oranda artar.
  • Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemlerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir. Sürtünme olmadığı için ısıya dönüşen enerji olmaz. Mekanik enerji toplam enerjiye eşittir.
Etop = Ek + Ep = sabit

Kinetik enerjideki artış, potansiyel enerjideki azalışa ya da, kinetik enerjideki azalış, potansiyel enerjideki artışa eşittir.
  • Sürtünmenin olduğu sistemlerde mekanik enerji (Ek + Ep) sabit değildir. Zamanla mekanik enerji azalır. Azalma miktarı kadar enerji, sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşür. Toplam enerji ise sabittir.
Etop = Ek + Ep + Eısı = sabit
8 Mart 2017 10:14       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI

Enerjinin Korunumu!


"Evrenin en derin yasalarından biri olan enerjinin korunumu yasası her zaman geçerliliğini korur. Şimdiye kadar bilinen bütün fenomenleri yöneten bir yasadır. Bu yasanın kati biçimde bilinen hiçbir istisnası yoktur. Enerjinin korunumu olarak adlandırılan bir yasa. Enerji olarak isimlendirdiğimiz şeyin belirli bir miktarı olduğunu ve doğanın çeşitli değişimlerinde herhangi bir değişime uğramadığını söyler. Bu, çok soyut bir fikirdir çünkü bir matematik kanunu aksine, elimizde, bir şeyler olunca değişmeyen sayısal bir miktar olduğunu söyler. Herhangi bir mekanizmanın veya somut bir şeyin açıklaması değildir bu, sadece hesapladığımız bazı değerler vardır ve gözlemimizi bitirdiğimizde doğa muzipliğini yapar ve değeri tekrar hesaplar: Değer aynıdır!" Richard Feynman (Nobel Fizik Ödülü Kazanmış Ünlü Fizikçi)

Yukarıdaki satırlarda, enerjinin korunumu kanunu kavramı yakın tarihin en ünlü fizikçilerden birisi olan Richard Feynman tarafından çok güzel bir biçimde ortaya konmuştur. Gerçekten enerji kavramını açıklamak oldukça basit bir şeydir. Enerji evrenin bütünleyici, yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Evrende enerji dışında herhangi bir oluşum yoktur. Hayatımızın her kademesinde açıkça bulunur. Süpersonik jetlerde veya sadece hareket eden bir bisiklette bile bulunan enerji, her davranışımızda görülür.

Enerjinin Korunumu Kanunu Nedir?


Enerjinin çok sayıda kimyasal işlemi açıklamak için kabul görmesine neden olan Lord Kelvin, Rudolf Clausius ve Walther Nernst gibi efsanelerin tasarladıkları termodinamik kanunlar, 19. yy'da enerjiyle ilişkili çok sayıda teorinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca enerji, Rudolf Clausius entropi kanununu formülize ettiğinde matematiksel olarak kesinleşmişti de. Basit bir enerji korunumu kanunu tanımlaması, enerjinin ne yoktan oluşturulabileceğini ne de yok edilebileceğini fakat bir formdan başka forma dönüşebileceğini söylemek olur. Bu, enerji korunumunun okullarda gördüğümüz belki de en basit tanımıdır.

İleri seviye fizikte enerji korunumu kanunlarını anlamak önemlidir çünkü diğer çok sayıda temel kanun tümüyle enerji korunumu kanunu tarafından yönetilir. En dikkate değer olanı modern teorik fiziğin temellerini oluşturan Noether Teoremi'dir. İleri fizik ışığında enerji korunumu kanununu tartışmak bu makalenin çapında mümkün değildir fakat korunum kanununun temel esası hep aynıdır. Sadece bir formdan başka forma dönüşen bir enerji vardır fakat asla yok olmaz. Mesela kütle çekim potansiyel enerjisi izole bir sistemde her zaman korunur.

Kaynak: Fizikmakaleleri


Daha fazla sonuç:
Enerjinin Korunumu Yasası

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç