Arama

Türkiye'de Gazete ve Gazetecilik

Güncelleme: 2 Mayıs 2014 Gösterim: 17.434 Cevap: 7
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
12 Haziran 2011       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Türkiye'de Gazete Ve Gazetecilik

Sponsorlu Bağlantılar
Türkçe ilk gazete 1828'de Kahire'de yayımlanmaya başlayan Vekâyii Mısriye'dir. Bugünkü Türkiye sınırları içinde çıkmış ilk Türkçe gazete ise 1831'de yayımlanan Takvimi VekâyVûn. Takvimi Vekâyi, II. Mahmud'un isteği üzerine çıkarılmıştı ve devletin resmi sözcülüğünü yapıyordu. Kısa bir süre sonra, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki azınlıkların dillerinde, örneğin Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice, Bulgarca, Fransızca olarak da basıldı. 1840'ta yayımlanmaya başlayan Ceridei Havadis de yarı resmi bir gazeteydi.

Özel girişimce çıkarılan ilk gazete Tercümanı AhvaVâır. 1860'ta Şinasi ve Agâh Efendi yönetiminde yayımlandı. Tercümanı AhvaV'ın yayına başlamasından iki yıl sonra, Osmanlı yönetiminde yenileşmeyi savunan Yeni Osmanlılar hareketinin önderlerinden Şinasi Tasviri Efkâr gazetesini çıkardı. Gazetenin yayımını daha sonraları Namık Kemal ve Recaizade Ekrem sürdürdü. 1867'de Ali Süavi, yönetimi sert bir biçimde eleştiren Muhbir gazetesini yayımladı. Ali Suavi'nin yönetimin baskısı sonucu Avrupa'ya gitmesinden sonra Muhbir gazetesi Londra'da yayımlanmaya başladı ve yurtdışında Türkçe yayımlanan ilk gazete oldu. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yabancı dilde çok sayıda gazete basılıyordu. Ayrıca yalnız çocuklar için 1869'da Mümeyyiz adlı bir gazete yayımlanmaya başlamıştı.

II. Abdülhamid'in baskıcı yönetimi döneminde (18761908) basına uygulanan sıkı sansür yüzünden gazetelerin sayısında azalma oldu. II. Meşrutiyet'le (1908) birlikte gazetecilik büyük ölçüde canlandı. 190809 yıllarında ülkede yayımlanan günlük gazetelerin sayısı 200'ü aştı. Ama İttihat ve Terakki'nin yönetime el koyduğu 1913'ten sonra uyguladığı baskılar yüzünden gazete sayısı yeniden hızla düştü. Kurtuluş Savaşı öncesi ve savaş döneminde İstanbul'da çıkan gazeteler ikiye ayrıldı. Peyamı Sabah, Alemdar, İstanbul gazeteleri padişahı desteklerken, Akşam, Vakit, Yeni gün, İleri ise Ankara hükümetinin yanında yer aldı. Mustafa Kemal bu dönemde ilk olarak Sivas'ta İradei Milliye gazetesinin çıkarılmasına ön ayak oldu. Bu gazete daha sonra yayımını Ankara'da Hâkimiyeti Milliye adıyla sürdürdü.

Cumhuriyet döneminde yeni çıkanların yanı sıra, eski gazetelerin birçoğu da varlığını sürdürdü. 1924'te Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesi günümüzde de yayımlanıyor ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süreden beri yayımlanan gazetesi olma özelliğini taşıyor. 1935'te ülkede 38'i günlük olmak üzere 116 gazete basılıyordu. Cumhuriyet döneminde çocuklar için ilk kez 1938'de Çocuk Gazetesi çıkarıldı. Ama bu gazete uzun Ömürlü olmadı ve beşinci sayıdan sonra kapandı.

1946'da çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte basında da bir canlanma görüldü. Ne var ki, Demokrat Parti dönemi (195060) basın için yeni kısıtlamaların getirildiği, gazetecilere sert cezaların uygulandığı yıllar oldu. 1960 sonrasında gazeteler gelişen demokratik yaşamın vazgeçilmez bir Öğesi olma yolunda önemli adımlar attı. Ama basın özgürlüğü askeri müdahaleler dönemlerinde çeşitli kısıntılara uğradı.

1970'lerde gazetecilik alanında önemli teknik gelişmeler görüldü. Ülke çapında yayımlanan birçok gazete renkli ofset basıma geçti. Renkli, resimli magazin ekleri veren gazeteler yaygınlaştı. Özellikle 1980 sonrasında "boyalı basın" da denen bulvar gazetelerinin tirajında büyük artışlar görüldü. Gene bu yıllarda Türk basınında tekelleşmeye doğru bir gidiş başladı. Bugün günlük basının yüzde 85'i üç büyük sermaye grubunun elinde bulunmaktadır. Türkiye'de günlük basının tirajı yaklaşık 3 milyondur.

1989'da Türkiye'de yayımlanan günlük gazetelerden tirajı 100 bini aşanlar şunlardır: Hürriyet, Sabah, Günaydın, Bugün, Milliyet, Tan, Türkiye, Cumhuriyet, Gazete ve Tercüman. Ayrıca İzmir'de yayımlanan Yeni Asır da 40 binin üzerindeki tirajıyla ülkenin en büyük yerel gazetesidir.

İlk Türk gazetelerinin yayımlandığı 19. yüzyılda gazetecilik daha çok yazarların, edebiyatçıların, devlet adamlarının sürdürdüğü bir işti. Gazeteciler bu mesleği bir eğitimden geçerek değil, ustaçırak ilişkisi içinde öğrenirlerdi. Bu durum Cumhuriyet döneminde de ilk gazetecilik okulunun açıldığı 1948'e ka
dar sürdü.

1948'de lise düzeyinde açılan ilk özel gazetecilik okulunu 1950'de İstanbul Üniversitesi'nde kurulan Gazetecilik Enstitüsü izledi. Daha sonra, 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı BasınYayın Yüksekokulu kuruldu. Bunlardan başka İzmir, İstanbul ve Ankara'da özel gazetecilik yüksekokulları da açıldı. Ne var ki, 1971'de özel yüksekokulların devletleştirilmesiyle bu okullar eğitim alanından çekildiler. Bugün İstanbul, Ankara, Ege ve Marmara üniversitelerine bağlı basın ve yayın yüksekokullarında gazetecilik eğitimi yapılmaktadır.


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
12 Haziran 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
İstanbul'da yayımlanan gazete (1917-1959).

Sponsorlu Bağlantılar
Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından çıkarılmaya başladı. Mütareke döneminde birkaç kez kapatılınca değişik adlarla yayınını sürdürdü. 1934'te Kurun adını aldıysa da yeniden Vakit adıyla çıkmaya devam etti. Türkiye'de çok renkli baskıyı ilk gerçekleştiren gazete oldu. Kuruluşundan itibaren Ahmed Rasim, Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Cahit Yalçın, Halide Edip Adıvar, Refik Ahmet Sevengil gibi ünlü adların da yazılarına yer verdi.

MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
4 Ağustos 2011       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Ulus Gazetesi

Ankara'da yayımlanan günlük gazete (1934-1971).

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı Hakimiyet-i Milliye'nin devamı olarak yayımlanmaya başladı. Başyazarı Falih Rıfkı Atay, dış politika yazarı Ahmet Şükrü Esmer'di. Nurullah Ataç, Burhan Belge, Yaşar Nabi Nayır başlıca yazarlarıydı. 1953'te kapanan gazete, iki yıl sonra yeniden çıktı. Bu dönemdeki önde gelen yazarları Nihat Erim, Bülent Ecevit, Hüseyin Cahit Yalçın ve Çetin Altan'dı. 1960'tan sonra yeni bir kadroyla çıkan Ulus, 1971'de Vedat Dalokay ve YaşarAysev tarafından satın alınarak Barış adıyla yayımını sürdürdü.


MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi


"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
6 Şubat 2012       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
İstanbul'da yayımlanan günlük siyasî gazete (1908-1947).

Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kâzım Kadri tarafından yayımlanmaya başladı. Bir süre sonra Tevfik Fikret ve Hüseyin Kâzım Kadri gazeteden ayrıldı; Tanin'in yayımını İttihat ve Terakki Fırkası'ndan mebus seçilen Hüseyin Cahit'in yanı sıra Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz, Fazıl Ahmet Aykaç gibi genç kadro tarafından sürdürüldü. 31 Mart Olayı sırasında yağmalanan gazete, iktidara yönelik sert eleştirilerinden dolayı birkaç kez kapatıldı.

1914'te gazetenin imtiyaz sahipliği İttihat ve Terakki'ye devredildi (1914). 1922'de Hüseyin Cahit tarafından yeniden çıkarılan Tanin, yayımını aralıklı olarak 1947'ye kadar sürdürdü.


MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi


"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
24 Temmuz 2012       Mesaj #5
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Sabah Gazetesi
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi &Vikipedi, özgür ansiklopedi

İstanbul'da yayımlanan günlük gazete. Dinç Bilgin'in sahibi olduğu Sabah Yayıncılık AŞ adına ilk sayısı 22 Nisan 1985'te çıktı. Genel yayın yönetmenliğini önce Rahmi Turan, sonra Zafer Mutlu üstlendi. Magazin haberciliğine ve fotoğraf kullanımına ağırlık veren gazete, kısa sürede yüksek tirajlı üç gazeteden biri oldu. Özellikle 1990'larda promosyona ağırlık vererek tirajını zaman zaman 1 milyonun üzerine çıkardı.


200px Sabah logosuSabah, Türkiye'de 22 Nisan 1985'te yayımlanmaya başlanan günlük gazete. Sloganı "Türkiye'nin en iyi gazetesi"dir. Gazete, 1997 yılının Ocak ayından itibaren internet üzerinden de yayımlanmaya başlamıştır. 2010 yılnda 44 sayfa, 50 Kr. Seri ilanlı, çok ekli, 5 sayfa spor, 5 sayfa ekonomi-borsa ve sarı sayfalarıyla Printcity'de basılıp Turkuvaz Dağıtım ile dağıtılır.

Tarihi

Dinç Bilgin'in kurduğu ve sahibi olduğu Sabah Yayıncılık A.Ş. bünyesinde İstanbul'da hazırlanıp tüm Türkiye'de yayımlanmaya başlandı. İlk genel yayın yönetmeni Rahmi Turan'dır. Daha sonra Zafer Mutlu yönetiminde çıkan Sabah, ileriki yıllarda Ergun Babahan, Ufuk Güldemir ve Tayfun Devecioğlu tarafından da yönetilmiştir.
2000 yılında gazeteye Ciner grubu ortak olarak girmiş ve zaman zaman kesintili geçen bu ortaklık bir sürecinin sonunda da 3 Mayıs 2005 tarihinde Ciner'in de ortak olduğu Merkez Grubu tarafından satın alınmıştır. 2 Ocak 2006 itibariyle genel yayın yönetmenliğine Fatih Altaylı'nın getirildi.
2 Nisan 2007 itibariyle Sabah gazetesine de, tüm Ciner grubu kuruluşlarına olduğu gibi TMSF tarafından el konuldu. Sabah-ATV ortak ihalesi 7 Kasım 2007'de yapıldı. İhalede açılış bedeli de 1.1 milyar dolar olarak belirlendi. 22 Nisan 2008'de Çalık Holding'e satışı onaylandı.
Gazetenin, TMSF tarafından 2007 yılında el konulmasının ardından iki kamu bankasından kredi verilerek Ahmet Çalık'a satılmasından sonra, 31 Aralık 2008'de Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, gazetenin imtiyaz sahibi Ahmet Çalık'a istifasını sunmuştur. 18 Şubat 2009'da Genel Yayın Yönetmenliği'ne Erdal Şafak getirilmiştir.
TMSF'nin el koymasından önce 09.04.2007 - 15.04.2007 tarihleri arasında gazete satış raporunda 506.957 bin satan sabah, günümüzde 30.08.2010 - 05.09.2010 tarihleri arasındaki satışı 331.913 bin'e gerilemiştir.

Avrupa Baskısı

Sabah, Almanya'ya çalışmak için giden Türk işçilerinin gazete ve haber gereksinimini karşılamak amacıyla, 1980'li yılından başlayarak uçakla Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlandı. Talebin artması üzerine 1990'ların başında gazetenin Almanya'da da basılmasına karar verildi Son yillarda Avrupa baskısının satışları azalmıştır.
Günümüzde, Almanya'nın Frankfurt şehri yakınlarındaki tesislerinde Sabah'ın dışında, Yeni Asır, Takvim, Fotomaç ve diğer grup gazeteleri de basılmaktadır.

Sen sadece aynasin...
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
15 Ekim 2012       Mesaj #6
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
TERCÜMANI AHVAL
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

İstanbul'da yayımlanan gazete (1860-1866). Agâh Efendi tarafından, ilk özel Türkçe gazete olarak yayımlanmaya başladı (22 Ekim 1860). Önceleri yalnızca pazar günleri, sonra haftada üç gün çıktı. 11 Mart 1866'da yaşamına son verdi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
15 Ekim 2012       Mesaj #7
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
TERCÜMANI HAKİKAT
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

İstanbul'da yayımlanan gazete (1878-1922). Ahmed Midhat Efendi tarafından 27 haziran 1878'de yayımlanmaya başladı. Batı gazetelerinden çevirilere, roman tefrikalarına, edebiyat ve tarih yazılarına yer verdi. Ahmed Midhat'ın ölümünden (1912) sonra başyazılarını Ağaoğlu Ahmed'in yazdığı tercümanı Hakikat, İttihat ve Terakki döneminde iktidara sert eleştiriler yöneltti.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
2 Mayıs 2014       Mesaj #8
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Milliyet Gazetesi

Türkiye'de yayımlanan günlük siyasî gazete. Ali Naci Karacan tarafından 3 Mayıs 1950'de yayımlanmaya başladı. Gazetenin ilk yıllardaki başlıca yazarları Refik Halid Karay, Bedii Faik, Tarık Buğra, Peyami Safa, Refi Cevat Ulunay'dı. Ali Naci Karacan'ın ölümünden (1955) sonra Milliyet'in yönetimini oğlu Ercüment Karacan üstlendi. 1972'de ofset tekniğiyle basılmaya başlanan Milliyet, Türkiye'nin en yüksek tirajlı üç gazetesinden biri hâline geldi. 1979'da, Aydın Doğan Milliyet Gazetecilik AŞ'nin hisselerini devraldı. Bu arada Çetin Altan, Burhan Felek, Örsan Öymen, İlhami Soysal, Mümtaz Soysal, Ali Gevgilili, Refik Erduran, Haldun Taner, Hasan Pulur, İsmail Cem gibi yazarlar ve Bedri Koraman, Turhan Selçuk, Haslet Soyöz gibi çizerler de Milliyet'te yer aldılar. Uzun yıllar gazeteyi yöneten Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden (1979) sonra gazetenin yayın yönetimini, sırasıyla Turhan Aytul, Tarhan Erdem, Çetin Emeç, Doğan Heper, Derya Sazak ve Yalçın Doğan üstlendiler. Memo Larousse, Büyük Larousse gibi kültürel yayınları promosyon olarak veren Milliyet'in tirajı bu dönemlerde 1 milyonu aştı.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
theMira

Benzer Konular

6 Şubat 2012 / şeyda Meslekler
9 Ocak 2013 / karayel İletişim Bilimleri
20 Aralık 2010 / Ziyaretçi Taslak Konular
9 Haziran 2007 / P.u.S.u Meslekler