Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 10.685|Cevap: 1|Güncelleme: 18 Şubat 2008

Metalik Bağı

Blue Blood
1 Aralık 2006 20:18   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Metalik bağ esas olarak metaller arasındaki, bir ya da daha çok atomu bir arada tutan bir kimyasal bağ türüdür. Metal atomlarının latisindeki serbest elektronların yer değiştirmiş olarak paylaşılması esasına dayanır. Dolayısıyla metalik bağlar ergimiş tuzlarla karşılaştırılabilir. Diğer görece kuvvetli bağlardan -İyonik bağ, Kovalent bağ- biridir.

Metal atomları valans bandında -dış yörüngelerinde- periyotlarına veya enerji seviyelerine oranla yüksek sayıda elektron içerirler. Bunlar atomdan ayrılarak bir pozitif iyonun dev latisinin etrafını saran bir elektron zarfı, gazı oluştururlar. Negatif elektron gazı ile pozitif çekirdekler arasında oluşan elektrostatik çekme kuvvetleri metal atomlarının bir arada kalmalarını sağlar. Burada, kovalent ve iyonik bağlardaki gibi merkezi bir bağ söz konusu değildir. Metalik bağ, düzgün pozitif iyon yığını ile bu yığını kuşatan elektron gazı arasında ortaya çıkar.
Sponsorlu Bağlantılar

Metaller genellikle yüksek kaynama ve ergime noktalarına sahiptirler ve bu da atomlar arasında güçlü bir bağ olduğuna işaret eder.

Metalik bağ polar değildir ve bağlanma etkileşimi içerisindeki atomlar arasında ya hiç (saf elementel metaller) elektronegatiflik farkı yoktur, ya da çok az (alaşımlar) elektronegatiflik farkı vardır. Bu etkileşim içindeki elektronlar metalin kristal yapısı boyunca yer değiştirirler. Metalik bağ, metalin dayanımı, dövülebilirliği, süneklik, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği ve parlaklığı gibi pek çok özelliğinin nedenidir.

Metalik bağ, metal atomları veya iyonlar ile yer değiştirmiş elektronlar arasındaki elektrostatik çekimdir. Bu nedenle, atomların veya tabakaların birbiri üzerinde kayması ile dövülebilirlik ve süneklik gibi karakteristik özellikler ortaya çıkar. Metal atomlarının en az bir valans elektronu vardır ve bu elektronu ne bir komşu atomla paylaşır ne de iyon oluşturmak üzere verirler. Bunun yerine, metal atomlarının dış enerji seviyeleri üst üste biner ve bu anlamda kovalent bağa benzerlik gösterirler.

Diğer Konular:
LaDymm
18 Şubat 2008 15:04   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
metal bağı, bir metalin atomlarını bir arada tutan kuvvet. Metallerdeki atomlar yakın birleşmiş bir biçimde düzenlenmiştir ve metallerin çoğunda atomların her birinin en dış elektron kabuğu çok sayıda komşu atomun üstüne biner. Bunun sonucunda değerlik (valans) elektronları sürekli olarak bir atomdan öbürüne hareket eder ve belirli bir atom çiftinin üzerinde bulunmaz. Yani metallerdeki değerlik elektronları, ortakla- şım (kovalans) bağlı maddelerdekilerin tersine yerleşik değildir ve tüm kristalin içinde oldukça serbest biçimde gezinir. Elektronları uzaklaşan atomlar artı yüklü iyonlar haline geçer ve bu iyonlar ile değerlik elektronları arasındaki etkileşim metal kristalini bir arada tutan çekimi ya da bağlanma kuvvetini oluşturur.
Metallere özgü özelliklerin çoğu değerlik elektronlarının yerleşik olmamasına ya da serbest olarak hareket etmelerine bağlanır. Örneğin metallerin elektrik iletkenliklerinin yüksek olmasının nedeni elektronların bu davranışıdır. Isıl bir etki olmadan metale bir elektrik alanı uygulandığında değerlik elektronları ortaklaşım bağlı kristallerde olduğu gibi atomlardan uzaklaşabilir. Metal iyonları arasındaki bağ kuvvetinin yönü olmamasının yanı sıra hareketli değerlik elektronlarının bulunması da çoğu metale dövülgenlik ve süneklik özelliği kazandırır. Bir metale biçim verildiğinde ya da metal çekildiğinde malzeme kırılmaz, çünkü kristal yapısındaki düzlemlerde bulunan iyonlar birbirlerine göre oldukça kolay yer değiştirebilir. Ayrıca yerleşik olmayan değerlik elektronları, yüklü iyonlar arasında bir tampon görevi görür ve bu iyonların bir araya gelmesini ve kristalin kırılmasına yol açacak güçlü itme kuvvetlerinin oluşmasını önler.
ana brit
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 27 Eylül 2016 01:05

Daha fazla sonuç:
metalik bağ

Hızlı Cevap
Mesaj:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç