Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 10.602|Cevap: 1|Güncelleme: 18 Şubat 2008

Metalik Bağı

Blue Blood
1 Aralık 2006 20:18   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Metalik bağ esas olarak metaller arasındaki, bir ya da daha çok atomu bir arada tutan bir kimyasal bağ türüdür. Metal atomlarının latisindeki serbest elektronların yer değiştirmiş olarak paylaşılması esasına dayanır. Dolayısıyla metalik bağlar ergimiş tuzlarla karşılaştırılabilir. Diğer görece kuvvetli bağlardan -İyonik bağ, Kovalent bağ- biridir.

Metal atomları valans bandında -dış yörüngelerinde- periyotlarına veya enerji seviyelerine oranla yüksek sayıda elektron içerirler. Bunlar atomdan ayrılarak bir pozitif iyonun dev latisinin etrafını saran bir elektron zarfı, gazı oluştururlar. Negatif elektron gazı ile pozitif çekirdekler arasında oluşan elektrostatik çekme kuvvetleri metal atomlarının bir arada kalmalarını sağlar. Burada, kovalent ve iyonik bağlardaki gibi merkezi bir bağ söz konusu değildir. Metalik bağ, düzgün pozitif iyon yığını ile bu yığını kuşatan elektron gazı arasında ortaya çıkar.
Sponsorlu Bağlantılar

Metaller genellikle yüksek kaynama ve ergime noktalarına sahiptirler ve bu da atomlar arasında güçlü bir bağ olduğuna işaret eder.

Metalik bağ polar değildir ve bağlanma etkileşimi içerisindeki atomlar arasında ya hiç (saf elementel metaller) elektronegatiflik farkı yoktur, ya da çok az (alaşımlar) elektronegatiflik farkı vardır. Bu etkileşim içindeki elektronlar metalin kristal yapısı boyunca yer değiştirirler. Metalik bağ, metalin dayanımı, dövülebilirliği, süneklik, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği ve parlaklığı gibi pek çok özelliğinin nedenidir.

Metalik bağ, metal atomları veya iyonlar ile yer değiştirmiş elektronlar arasındaki elektrostatik çekimdir. Bu nedenle, atomların veya tabakaların birbiri üzerinde kayması ile dövülebilirlik ve süneklik gibi karakteristik özellikler ortaya çıkar. Metal atomlarının en az bir valans elektronu vardır ve bu elektronu ne bir komşu atomla paylaşır ne de iyon oluşturmak üzere verirler. Bunun yerine, metal atomlarının dış enerji seviyeleri üst üste biner ve bu anlamda kovalent bağa benzerlik gösterirler.

Diğer Konular:
LaDymm
18 Şubat 2008 15:04   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Metallerin dış kabuğunda bulunan valans elektronları çekirdeğe zayıf bağlarla bağlıdır. bu elektronların çekirdeğe güçlü bağlarla bağlanması için kabukta 8 elektron bulunması gerekir. bu zayıf bağla bağlı elektronlar ayrılarak elektron bulutu oluştururlar. elektronlarını dışarı vermiş ve artı yüklenmiş iyonlar arasında kuvvetli bir elektrostatik çekim oluşur ve atomlar birbirine kuvvetli bir bağ ile bağlanır. işte bu oluşan kuvvetli bağa metalik bağ denir. metaller arasında oluşur.

metalik bağ oluşturan malzemelerin başlıca özellikleri; elektrik ve ısıyı iyi iletmeleri, plastik şekil değiştirmesine elverişli olmaları, katı halde kristal yapıya sahip olmaları, ışığı yansıtlamalarıdır.

Daha fazla sonuç:
metalik bağ

Hızlı Cevap
Mesaj:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç