Arama

Hidrojen Bağı

Güncelleme: 16 Haziran 2018 Gösterim: 19.009 Cevap: 4
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Kasım 2008       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Hidrojen bağı.

Ad:  hidrojen bağı1.jpg
Gösterim: 1452
Boyut:  52.8 KB

Bu bağ, bir molekülün pozitif kutbunu oluşturan hidrojenle, bir başka molekülün negatif kutbunu oluşturan atom arasındaki elektrostatik çekimden ileri gelir. Bu bağ göreli olarak daha uzun (3A), sıradan ortak değerlikli bağlarla karşılaştırıldığında daha az kuvvetlidir. Buna karşın bilinen moleküllerarası Van der Waals çekim kuvvetlerinden daha güçlüdür.
Sponsorlu Bağlantılar

Hidrojen bağı, buz ve sudaki H20 molekülleri ile sıvı amonyaktaki NH3 moleküllerinin birleşmesini gösterir; kaynama noktalarının, ısıl büyüklüklerin, dielektrik değişmezinin aşırı ölçüde yüksek olması, hidrojen bağlarından kaynaklanır. Organik kimyada çok sık karşılaşılan hidrojen bağı (alkol molekülleri), biyokimyada da önemli bir rol oynar (proteinlerin yapısı).


Son düzenleyen Safi; 14 Mart 2017 00:40
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Kasım 2008       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  hidrojen bağı3.jpg
Gösterim: 1996
Boyut:  27.8 KB
Hidrojen Bağı

Hidrojen bağı, kimyada zıt kutuplu bazı kimyasal gruplar arasında olan, çekim etkileşiminin özel bir türüdür.
Sponsorlu Bağlantılar
Hidrojen bağları, bir hidrojen [H] atomunun oksijen [O] ve azot [N] gibi bir elektronegatif atoma kovalent bağlanması halinde, elektronların oksijen ve azot atomuna hidrojenden daha yakın bulunmaları nedeniyle elektropozitif hale gelen hidrojenin baska bir elektronegatif atom tarafından çekilmesi sonucu meydana gelir.

Van der waals kuvvetinden güçlü olmasına karşın, tipik hidrojen bağı iyonik bağ ve kovalent bağdan daha güçsüzdür. Proteinler ve nükleik asitler gibi makromoleküller içinde, aynı molekülün iki parçası arasında var olabilir.

Hidrojen bağı ismi, bağın bir hidrojen atomunu kapsamasından gelir. Genelde bağ, hidrojenin flor, oksijen ve nitrojen gibi elektronegatifliği yüksek atomlarla yapmış olduğu kuvvetli bir etkileşim türüdür. Eğer hidrojen bağı atomu iki atom arasında ortak kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır. Hidrojen bağları genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan bağlardır. Dipol dipol etkileşmesinin kimyadaki en bariz örneğini teşkil eder.
Son düzenleyen Safi; 22 Kasım 2016 04:09
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Kasım 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Hidrojen Bağı
43825d1453680908 kimyasal baglar ve hibritlesme baglar17

Hidrojenin elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerde, molekülleri bir arada tutan kuvvete hidrojen bağı denir. H atomunun kovalent olarak bağlandığı yüksek elektronegatiflikteki atom, bağ elektronlarını kendine doğru çeker ve bir hidrojen bağı oluşturur.
Biokimyasal sistemlerin yapıları kısmen hidrojen bağı etkileşmelerinin sonucu olarak belirlenir.

DEVAMI Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Kasım 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Hidrojen Bağı
Ad:  hidrojen bağı2.jpg
Gösterim: 3116
Boyut:  36.1 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
16 Haziran 2018       Mesaj #5
Avatarı yok
Yasaklı

Hidrojen Bağı (Hydrogen Bonding)!


Hidrojen bağı, özellikle buzda olmak üzere birkaç kristalde önemlidir. Elektron ile bir hidrojen atomu genellikle bir elektronegatif atom ile tek bir kovalent bağ oluşturur. Hidrojen bağında atom bir protona iyonlaştırılır. Proton iki anyon arasında oturur ve onları birleştirir.

Hidrojen bağı sadece en yüksek elektronegatif iyonlarla oluşur: Azot, Oksijen ve Flor. Suda hidrojen, oksijen iyonlarının çiftlerini bağlar. Su, birçok farklı kristal yapısında bulunur, ancak bunların hepsi, hidrojen atomlarının oksijen çiftleri arasında oturması özelliğine sahiptir. Bir başka hidrojenle bağlanmış katı, hidrojen atomunun (proton) flor çiftlerini bağladığı hidrojen florürdür (HF).
Ad:  7525-004-030F6292.jpg
Gösterim: 380
Boyut:  8.1 KB
Peptit Bağlarında Hidrojen Bağı!
Atomların iki peptit bağlantısında bağlandıkları hidrojen bağları ile bağlanması. Bağlantılar, kendi başına ikiye katlanan aynı polipeptid zincirinin bir parçası olabilir veya farklı zincirlere ait olabilir.

Hidrojen bağı, elektronlar için yüksek bir afiniteye sahip olan bir çift başka atom arasında yer alan bir hidrojen atomunu içeren etkileşim. olarak tanımlanabilir. Böyle bir bağ, bir iyonik bağ veya kovalent bağdan daha zayıf, ancak van der Waals kuvvetlerinden daha güçlüdür. Hidrojen bağları, farklı moleküllerdeki veya aynı molekülün parçalarındaki atomlar arasında bulunabilir. Çiftin bir atomu (donör), genellikle bir flor, nitrojen veya oksijen atomu, elektronları eşit olmayan şekilde paylaşan bir hidrojen atomuna (−FH, −NH veya −OH) kovalent olarak bağlanır; yüksek elektron afinitesi Hidrojenin hafif bir yüke maruz kalmasına neden olur.

Paritenin diğer atomu da, tipik olarak F, N veya O, hafif bir negatif yük veren, birleşik olmayan elektron çiftine sahiptir. Esas olarak elektrostatik çekim yoluyla, verici atom, hidrojenini alıcı atomla etkin bir şekilde paylaşır ve bir bağ oluşturur. Geniş hidrojen bağı nedeniyle su (H2O), büyüklüğünde bir molekül için beklenebilecek çok daha yüksek sıcaklıklarda sıvıdır.

Su aynı zamanda iyonik bileşikler ve diğer birçokları için iyi bir çözücüdür çünkü çözünen ile hidrojen bağlarını kolayca oluşturur. Bir doğrusal protein molekülündeki amino asitler arasındaki hidrojen bağı, fonksiyonel konfigürasyona katlanma biçimini belirler. Azotlu bazlar arasında hidrojen bağları nükleotid iki şerit üzerinde DNA (Guanin ile çiftler Sitozin, Adenin ile Timin) iletilmesi için çok önemlidir (Çifte sarmal yol genetik bilgi).

Kaynak: AnaBritannica
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

2 Ekim 2017 / Misafir Cevaplanmış
28 Mayıs 2018 / Misafir Kimya
1 Ekim 2017 / sorucucocuk Cevaplanmış
12 Haziran 2016 / Misafir Cevaplanmış
17 Şubat 2016 / Misafir Cevaplanmış