Arama

Elementler - Gümüş

Güncelleme: 29 Aralık 2016 Gösterim: 11.222 Cevap: 5
kompetankedi - avatarı
kompetankedi
VIP Bir Dünyalı
11 Nisan 2007       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
VIP Bir Dünyalı
Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag olan, beyaz, parlak, kıymetli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 g dır. Ergime noktası 961,9°C, kaynama noktası 1950°C ve özgül ağırlığı da 10,5 gr/cm3 tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir. Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir.

Sponsorlu Bağlantılar

Tarih


Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen, dünyanın her yanına yayılması sebebiyle daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tabii halde gümüş az olup, çok derinlerde bulunuyordu. Gümüşün M.Ö. 3100 yıllarında Mısırlılar ve M.Ö. 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Yunan tarihinde Atina’daki gümüş madenlerine rastlanır. M.Ö. 800 yıllarına doğru gümüş, Nil nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir. Endüstri ilerledikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Bugün gümüş büyük bir nisbette bakır, kurşun ve çinko üretimindeki yan ürünlerden elde edilir.

Bulunuşu

Çok eskiden gümüş, dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. Doğal gümüş; saf veya daha çok altın, bakır, civa ve diğer metallerle alaşımlar halinde bulunuyordu. Norveç’te, Güney Peru’da, Colorado’da kazılarda işlenmiş büyük külçeler bulunmuştur. İspanya’da 1860’ta sekiz tonluk bir külçe çıkartılmıştır. Gümüş, daha çok yer kabuğuna dağılmış bileşikler halinde bulunur. En çok rastlanan gümüş filizleri; argentit (Ag2S) ve gümüş klorür (AgCl) olmaktadır. Arsenik veya antimonla karışmış sülfür filizleri de vardır.

Üretimi

Gümüş, tarihte çeşitli yöntemlerle cevherlerinden ayrılmıştır. En eski metodlardan biri, kurşunla karıştırma yöntemidir. Bu yöntemde gümüş cevherleri veya saf olmayan gümüş ürünleri kurşun veya kurşun filizleriyle basit bir fırında eritilir ve gümüş-kurşun karışımı elde edilir. Buradan da kolay bir şekilde saf gümüş kazanılır.

Diğer bir yöntem de, amalgama metodudur. Çamur haline getirilen gümüş cevherleri, tuz ve civayla muamele edilerek, elementel gümüş elde edilir. Bundan başka, siyanat yöntemi gibi başka gümüş elde etme yöntemleri de geliştirilmiştir.

Özellikleri

Gümüş, ışığı çok iyi yansıtan, dövülebilen, sünek bir metaldir. Bir gram gümüşten 2 km uzunluğunda ince tel çekilebilir. Elektrik sistemde küp ve altıgen olarak kristallenir. Koordinasyon sayısı altı olduğu hallerde, yaklaşık atom çapı 1,444 ansgtröm değerini alır.

Atmosferde oksitlenmeye karşı büyük bir mukavemet gösterir. Bakırdan daha zor, altından ise daha kolay oksitlenir. Standart elektrot potansiyeli 0,7978 V dur. Asitlere ve birkaç organik maddeye karşı dayanıklıdır. Fakat nitrik asit ve derişik sıcak sülfürik asitte kolayca eritilir. Ayrıca kükürt ve birçok kükürt bileşikleriyle hemen birleşir. Gümüş eşya üzerindeki kararmanın sebebi, havadaki hidrojen sülfür ve yumurta gibi bazı yiyeceklerde bulunan kükürttür.

Periyodik tabloda ağır metaller grubu içinde yer alan gümüşün, çoğu özellikleri bakırın özelliklerine benzemekle beraber bakır, çoğu bileşiklerinde iki değerlikli olması ile gümüşten farklıdır.

Alaşımları

Saf gümüş kolay paslanmaz. Elektrik ve ısıyı çok iyi iletir. Fakat, çok yumuşak olup, mekanik kuvvete karşı direnci azdır. Ayrıca atmosferde parlaklığını kaybederek donuklaşır. Bu sebepten daha sert diğer metallerle alaşımları halinde kullanılır.

Gümüşün kadmiyum ve çinko ile yaptığı alaşımlar, parlaklığını çok daha yavaş kaybeder. Buna antimon ve kalay ilave edilirse, bu parlaklık ve dayanıklılık daha da artar. Gümüşün diğer metallerle yapmış olduğu daha birçok alaşımları vardır. Bunlar endüstride saf gümüşten çok daha fazla kullanılır,çok pahalı olması bunun en büyük nedenlerindendir.

Bileşikleri

ümüş, bileşiklerinde ekseriyetle bir (+1) değerlidir. Bilinen pekçok bileşiğinden önemlileri şunlardır.

Gümüş oksit (Ag2O): Gümüş nitrat çözeltisi, sodyum veya potasyum hidroksit ile muamele edilirse, kahverengi bir çökelti meydana gelir. Dayanıklı değildir ve 300°C'nin üzerine ısıtılırsa, tamamen gümüşe dönüşür.

Gümüş sülfür (Ag2S): Doğada argentit minerali halinde bulunur. Gümüş tuzunun çözeltisi üzerinden hidrojen sülfür geçirmekle elde edilen kararlı bir bileşiktir.

Gümüş nitrat (AgNO3): En önemli gümüş tuzudur. Renksiz ağır kristaller teşkil eder. Tıpta dağlamak maksadıyla kullanılır. Siğil tedavisinde çok iyidir. Ayrıca deriyi ve organik maddeleri karartmada tercih edilir. Deriyi kararttığından "cehennem taşı" ismini almıştır. Suda ve alkolde kolayca çözündüğünden, birçok gümüş bileşiklerinin elde edilmesinde ilkel madde olarak kullanılır. En çok kullanıldığı yerler; başta fotoğrafçılık olmak üzere, mürekkepler, saç boyası yapımı ve gümüş kaplamacılığıdır.

Gümüş siyanür (AgCN): Gümüş tuzuna sodyum veya potasyum siyanürün ilave edilmesiyle meydana gelen zehirli beyaz bir tuzdur. Alkali siyanürlerle kompleks siyanürler teşkil eder. Bu tuzlar da kaplamacılıkta önemlidir.

Gümüş halojenürler: Gümüş klorür (AgCl), gümüş bromür (AgBr), gümüş iyodür (AgI); gümüş nitrat çözeltisine halojen tuzları ilavesiyle elde edilirler. Hepsi de ışığa karşı hassas olup, fotoğrafçılık endüstrisinde önemli yerleri vardır.

Kullanıldığı yerler

Gümüş elektriği çok iyi geçirdiğinden ve kolayca tel haline geldiğinden, elektrik teli olarak kullanılmaktaydı. Fakat nadir bulunması ve kıymeti dolayısıyla, artık bu amaçla kullanılmamaktadır. Bugün daha ziyade süs eşyası üretiminde, ayna yapımında, fotoğrafçılıkta, bazı ilaçlar ve alaşımların hazırlanmasında kullanılır. Bazı gümüş paralar, %90 gümüş, %10 bakır alaşımından yapılmıştır. Gümüş eşyada somgümüş (%92,5 gümüş + %07,5 bakır) kullanılır.

Saf gümüş, aynı zamanda asetik asit, boyalar ve fotoğraf maddeleri elde etmede de kullanılır. Keza toz halinde gümüş, cam ve ahşabı elektrik iletkeni yapmak için yeni seramik tipi kaplama işlerinde kullanılmaktadır.

Gümüş zeolitler, acil durumlarda, deniz suyundan içilebilir su elde etmek için kullanılabilmektedir.

Gümüş kaplama

Gümüş kaplanacak parçalar, anodu gümüş olan elektrolitik banyoda katoda bağlanırlar. Banyodaki elektrolit, sodyum arjantisiyanür, NaAg(CN)2 veya benzeri bir kompleks gümüş tuzudur. Bu tür elektrolitler diğerlerine, mesela gümüş nitrata (AgNO3) göre kaplanacak yüzeyin daha düzgün kaplanmasını sağlarlar. Ayrıca üst üste birkaç kat kaplama yapılacaksa, her bir kat temizlenip, parlatıldıktan sonra diğer kat kaplanır.

Gümüş eşya nasıl temizlenir?

Gümüş eşya yüzeyinde kararma meydana getiren gümüş sülfür (Ag2S), çoğu kez bir aşındırıcı toz kullanılarak temizlenir. Bu yöntemle yüzeyden gümüş aşınması, gümüş ve gümüş alaşımı eşya için pek zararlı görülmemekle birlikte, özellikle gümüş kaplamalar için uygun değildir. Temizleme, kimyasal yoldan basitleştirilerek:

3Ag2S + 2Al → Al2S3 + 6Ag

şeklinde ifade edilebilen bir seri tepkimeden istifade edilerek gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için şöyle hareket edilir: Suyun bir litresine bir yemek kaşığı çamaşır sodası ve bir kaşık sofra tuzu katılarak, emaye bir kap içinde hazırlanmış çözelti, kaynar sıcaklığa getirilir. Kabın dibine alüminyum bir tabak konulur. Bunun üzerine her tarafının çözelti içinde kalmasına dikkat edilerek gümüş eşya yerleştirilir. Üç dakika kaynatılır. Sonra gümüşler sıcak suda durulanır. Gümüşler temiz ve parlak hale gelir. Burada elektro-kimyasal bir reaksiyon meydana gelmekte, soda-tuz çözeltisi elektrolit görevi yapmaktadır.

Gümüş standardı

Altın standardı gibi, temel para biriminin gümüşle tanımlandığı bir para sistemidir. Bu standarda göre, diğer paralar, istendiğinde, hiçbir kısıtlamaya gidilmeden gümüşe çevrilebilir. Keza gümüş sikke basımı, gümüşün serbestçe ithal ve ihraç edilebilmesi mümkündür. Ancak dünyada gümüş standardı uygulayan hiçbir ülke kalmamıştır.


*
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen kompetankedi; 22 Nisan 2008 21:00
LaDymm - avatarı
LaDymm
Ziyaretçi
16 Şubat 2008       Mesaj #2
LaDymm - avatarı
Ziyaretçi
Kimyasal bir eleman. Sembolü Ag, atom numarası 47, atom ağırlığı 107,9 dur. Güzel beyaz renkte, parlak 960.5 derecede eriyen, 1955 derecede kaynayan ve 0,000025 mm. kalınlığında ince varak haline getirilebilen bir metaldir. Isı ve elektriği en fazla ileten metallerden biridir. Tabiatta bazen serbest, bazen da kükürt, arsenik, antimuan ve klorla birleşik halde bulunur. En çok bulunan bileşiğinden kuru ve yaş (siyanür metodu) olmak üzere iki yolla elde edilir. Kuru metodda. gümüş sülfür filizlerinden gümüş klorür elde edilir. Bundan da bakır parçaları aracı ile gümüş elde edilir. Siyanür metodunda gümüş natrium siyanür eriği ile temas ettirilir, çinko aracılığı ile gümüş çöktürülür.
Her iki metot da da gümüş saf değildir. Bunun için elektrik akımından faydalanılır.
Sponsorlu Bağlantılar
Gümüş havadan etkilenmediğinden paraların ,madalya ve ziynet eşyalarının yapımında kullanılır. Bunlardan başka fotoğrafçılıkta sofra takımlarının ve çeşitli kaplama eşyanın yapılmasında kullanılır.
nicely - avatarı
nicely
VIP VIP Üye
9 Mayıs 2011       Mesaj #3
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
Gümüş nedir ve nerede çıkarılır?

Gümüş, simgesi Ag olan, beyaz, parlak, kıymetli bir metalik elementtir. Atom numarası Z=47, atom ağırlığı M=107,868 g dır.
Değerli ve asal metallerden biri olan gümüş, havadan etkilenmez ve toprakta doğal olarak, katıksız halde bulunur. Bu özelliğiyle gümüş, bakır ve altınla birlikte bilinen en eski metallerden biridir.
Gümüş Madeni’ nin Fiziksel Özellikleri :
Parlak ve beyaz bir metal olan gümüşün, ergime noktası 961,9°C, kaynama noktası 1950°C ve özgül ağırlığı ise 10,5 gr/cm3 tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir. Sembolü Ag (Latince’ de argentum kelimesinden gelmektedir)dir. Bakır ve altınla birlikte, elementleri sınıflandırma çizelgesinin IB kümesinde yer alır. Son derece dövülgen ve telleşebilir bir yapıda olan gümüş, ısıyı ve elektriği çok iyi iletir; bu nedenle elektriktede kullanılır. Gümüş, bakır ve altınla birlikte alaşım, özelliklede sülfür ve klorür olarak bulunur. Genellikle altın, kurşun ve çinkonun mineralleriyle bir arada görülür. Merkez yüzlü kübik sistemlere bağlıdır, sertliği azdır.
Gümüş Madeni’ nin Metalürjisi :
En çok kullanılan yöntem, siyanürleme’ dir. Doğal gümüş filizi, ince toz haline getirilir ve hava oksijeni varlığında sodyum oluşturmak için sodyum siyanürle (NaCN) işlemden geçirilir. Ayrıca gümüş, nikel ve özellikle kurşun metalürjilerinin aşağıdaki yöntemlere göre elde edilen bir yan ürünüdür.
Gümüş Elde Etme Yöntemleri :
1. Çinkolama yöntemi : Ergimiş gümüşlü kurşuna çinko katılır; çünkü, sıvı çinko, sıvı kurşunda çözünmez; gümüş, çinkoda üç bin kez daha çok çözünür. Böylelikle gümüş, oluşan gümüş-çinko alaşımının damıtılmasıyla elde edilir.
2. Pattinson yöntemi : Gümüşlü ergimiş kurşun, sıvı ve katı haller arası bir sıcaklıkta korunur; oluşan saf kurşun billurları alınır. Kalan sıvı yalnızca gümüş içerir.
3. Kal yöntemi : Pattinson yöntemi ile elde edilmiş alaşımın kurşununu uzaklaştırmaya yönelik bu işlem, erimiş alaşımdaki kurşunu yükseltgemeye dsayanır. Gümüş, yükseltgenmez ve kolayca ayrılır, eleoktroliz yoluyla arıtılır. Hazırlanması için daha çok, civayla amalgam (malgama) yönteminden yararlanılır. Buna karşılık cıva, her zaman , gümüş eşyaları bozan bir amalgam oluşturur.
Gümüşün kimyasal özellikleri :
Gümüşün kovalans bileşikleri oluşturma eğilimi vardır. Temel yükseltgenme derecesi +1 olmakla birlikte, gümüşü geçiş elementlerine yaklaştıran +2 ve +3 değerleride bulunur. Halojenlerle, gümüşflüorür (AgF) dışında, suda hiç çözünmeyen tuzlar elde edilir. Yapısı elmasınkine benzeyen gümüş iyodür (AgI) 146 °C üstünde, özel bir yapı bozukluğu gösterir. Ag+ iyonları, I- iyonlarının sert ağı içinde serbestçe yer değiştirebilirler.
Gümüş bromür fotoğrafçılıkta kullanılır : bu madde, görünen ışığın, mor ötesi ışınların, X, y, vb. ışınların foto kimyasal etkisi altında bozulur ve kararır. Developman sırasında Ag+ iyonları, organik bir indirgen (pirogallol, hidrokinon, genol, vb.) yardımıyla metalik gümüşe indirgenir. Laktat ve sitrat gibi organik gümüş tuzları da fotoğrafçılıkta kullanılan maddelerdir. Oksijenin, sıvı gümüşteki çözünürlüğü çok büyüktür ve sıcaklık artışıyla azalır.
Gümüş oksit (Ag2O) ancak, 15 atm altında ve 300°C ‘taki böülnmüş gümüşün ısıtılmasıyla elde edilebilir. Bu da, gümüşün havada bozulmayışını açıklar. AgO, aGno3′ ın eleoktrolizi sırasında anotta oluşan yada sıcakta, potasyum permanganat yardımıyla gümüş oksitin yükseltgenmesiyle elde edilen, Ag2O3′ ten kalkılarak hazırlanır.
Gümüş Neden Kararır?
Siyah gümüş (Ag2S), önemli bir gümüş mineralidir. Ama havadaki kükürtlü hidrojen (H2S) etkisi altında ya da gümüş bir eşyanın, kükürt bakımından zengin bir maddeyle (yumurta sarısı, kükürtlü kauçuk) teması sırasında oluşur. Bu durumda gümüşün “karardığı” söylenir.
Gümüş nitrat, son derece çözünen bir maddedir ve çözünürlüğü 20°C’ tan 100°C’ a geçince dört katı artar. Dağlayıcı olarak kullanılan, güçlü bir yükseltgendir. Gümüş üç yükseltgenme derecesinde kompleks iyonlar oluşturur. Sözgelimi, amonyakla amin elde edilir.
Gümüş’ ün kullanım alanları Nelerdir?
Koloidal gümüş tedavide kullanılmaktadır. Kolargol adı verilen çözelti, damıtılmış su içindeki gümüş eloktrotlar arasında bir elektrik arkının oluşturulması sonucu, son derece saf olarak elde edilir. Aynaların gümüşlenmesi için, glikoz, formaldehit yada seignetten tuzu (çift potasyum-sodyum tartarat) aracılığıyla, gümüş bileşiklerinin (amonyaklı gümüş nitrat) indirgenmesi sonucu metalik gümüş çöktürülür. İnce bir tabaka elde etmek için, iyanoplasti’ den yararlanılmaktadır.Koruma yada süsleme amacı için, gümüş, eloktroliz yoluyla da çöktürülür. Kullanılan elektrolit, çoğunlukla, gümüş ve potasyum çift siyanürünün sulu çözeltisidir. Anot saf gümüştendir, katoduysa, Ag+ iyonlarının indirgenerek, üstünde çökelti oluşturacağı gümüşlenecek eşyadır. Uzun süre, akım şiddeti birimi olan amperi ve elektrik miktarı birimi olan coulomb’ u tanımlamak için, elektrolit olarak suda çözünmüş gümüş nitrattan ve gümüş elektrotlarında yararlanılmıştır.
Gümüş İşçiliği, Gümüş sanatı :
Gümüş sanayide kullanıldığı kadar eşya yapımında para olarakda geçerli dir madendir.
El işlemelerinde kullanılan gümüş tel dokumacılıktada kullanılır.
Gümüş işçiliği, Türkler’ in eski el sanatlarından biridir. Kurtlar, tablalar, kılıç ve kama kabzaları, kemerler, gümüşlü nalınlar, bilezikler, yüzükler yanında, süs eşyaları, gümüşlü aynalar vb. bugün de yapılmaktadır ve büyük ilgi görmektedir.

gümüş Kütahya ve çevresinden çıkarılır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Valeria - avatarı
Valeria
VIP Çilekli
19 Temmuz 2012       Mesaj #4
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Elementler - Gümüş
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Periyodik cetvelin I B grubunda yer alan, beyaz renkli, soy metal element. Serbest hâlde az bulunur. En çok rastlanan filizi arjantittir (Ag2S). Kurşun ve bakır mineralleri içinde de gümüş sülfüre rastlanır. Filizlerinden malgama ya da siyanür yöntemiyle elde edilir. Birinci yöntemde cıva ile karıştırılan filizdeki gümüşün malgama yaparak filizden ayrılması ve malgamanın damıtılması ile, ikinci yöntemde ise gümüşün CN iyonlarıyla sağlam kompleks yapma eğiliminden yararlanılır ve sodyum-gümüş siyanür [NaAg(CN)2] kompleksi oluşturularak, çinko aracılığıyla gümüş indirgenip açığa çıkarılır. Bunun yanı sıra bakır, kurşun ve çinko üretiminde de yan ürün olarak gümüş elde edilir. Başlıca üretici ülkeler Kanada, Meksika, Peru ve ABD'dir. Altından daha serttir. Kolay işlenen bir metaldir. Tel ya da levha hâline getirilebilir. Çoğu kez alaşımları hâlinde kullanılır. Soy metaller içinde en aktif olanıdır. Ergimiş gümüş, hacminin 20 katı kadar oksijeni çözebilir. Gümüş halojenürler ışığa duyarlı olup fotoğraf filmlerinde kullanılırlar. Üzerlerine ışık tutulduğunda bozunan bu halojenürler küçük siyah gümüş parçacıklarına dönüşürler. Negatif görüntü böyle oluşur. Nikel-bakır-çinko alaşımı üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan ilk metal gümüştür. Bu alaşıma almangümüşü ya da nikel gümüşü denir. Gümüş, ısıyı ve elektriği en iyi ileten metal olduğundan özel devrelerde kontakt olarak kullanılır. Pahalı oluşu nedeniyle çoğu kez yerine başka metaller seçilir. Gümüş süs eşyası, kaşık-çatal, vazo vb. değerli eşya yapımında, metalleri kaplamada yaygın olarak kullanılır. Gümüş eşya, sert olması için %10-12 bakırla karıştırılır. Gümüş kaplama yapılırken, gümüşün yavaş ve düzgün ayrılmasını sağlamak için sodyum-gümüş siyanür, elektrolit olarak kullanılır. Kaplanacak eşya katot olarak seçilir. Anot ise saf gümüştür. Metalik gümüş, aynı zamanda tıp ve laboratuvar aygıtlarında, aynaların sırlanmasında ve diş dolgularında kullanılır. Eskiden metal para yapımında kullanılan gümüş, yerini günümüzde bakır ve nikele bırakmıştır. Koloidal gümüş ise proteinle bir arada olunca yararlı bir antiseptiktir. Cehennemtaşı adıyla da bilinen gümüş nitrat suda çözünen bir tuzdur. Siğil tedavisinde, dağlama yoluyla kanamayı durdurmada kullanılır. Yeni doğmuş bebekleri göz hastalıklarından korumak için, gözkapaklarına seyreltik gümüş nitrat çözeltisi sürülür. Gümüş nitrat çözeltisine sud kostik ilavesiyle elde edilen gümüş oksit (Ag2O), hafif akümülatörlerde kullanılır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Tykhe - avatarı
Tykhe
VIP Tinky Winky
2 Ağustos 2012       Mesaj #5
Tykhe - avatarı
VIP Tinky Winky

Gümüş(Silver)

images?qtbnANd9GcStW3AplfAAFTasX7iFtC6Q5mbVTh60TO94OT3Y2ryHlcacu7GtYFZzZK 2

Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çok eski dönemlerden beri bilinmesine karşın süs eşyası olarak altın ve bakırdan sonra kullanıldı. Tarihi buluntular gümüşü ilk kez Mısırlıların İÖ 3100′ de, Çinlilerin ve Perslerin İÖ 2500′ lerde kullandıklarını ortaya koymaktadır. Gene İÖ 1000 yılda Mısır’da para olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Parlak beyaz renkte altından daha sert, kolay işlenebilen tel ve levha haline getirilebilen sünek bir metaldir. Örneğin 1 gr gümüşten, 2000 m tel çekilebilir. Doğada iki kararlı izotopu vardır. Ag-107 (% 51,8) ve Ag-109 (% 48,2). Ayrıca yarılanma süresi 4,5 saniye (Ag-114) ve 40 gün arasında değişen (Ag-105), 14 kadar radyoaktif izotopu da vardır. Elektrik sistemde küp ve altıgen olarak kristallenir. Altından kolay, bakırdan zor oksitlenir. Oksijenden ve sudan etkilenmeyen oksitlenmesinin nedeni ozon ve havadaki kükürttür. Asitlere ve bazı organik maddelere karşı aşınmazsa da nitrik asit ve derişik sülfirik asitte erir.

Sembolü: Ag
Atom Numarası: 47
Atom Ağırlığı: 107.8
Elemet serisi: Geçiş metali
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Beyazımsı

Gümüşün Elde Edilmesi:
Yerkabuğu kütlesinin milyonda bir oranını oluşturur. Doğada serbest olarak bulunur. Az oranda ancak doğal gümüş yataklarında saf, ya da altın, bakır, cıva ve öteki metallerle (çinko, nikel, kurşun) alaşımlar halinde bulunur. Tarihin ilk çağlarından beri bilinmekte ve işlenmektedir. Meksika, Arjantin, ABD, Kanada, Japonya günümüzde en büyük gümüş üreticileridir.
Türkiye’de Murgul ve Ergani bakır yataklarından yan ürün olarak elde edilir. Saf gümüş yatakları (Atina ve Nevada’da Comstok damarları) tükendiği için gümüş çeşitli madenlerden ayrıştırılarak ya da bileşikler yoluyla elde edilir. En çok rastlanan Ag2S (argentit) ve AgCl’dir (gümüş klorür). Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılır. Bakırın elektrolizinde de açığa çıkar.

Bileşikleri:
Gümüşün en çok bilinen bileşikleri şunlardır: Gümüş oksit Ag20, gümüş sülfür Ag2S, gümüş siyanür AgCN ve gümüş nitrat AgN03 tür. Gümüş nitrat tıpta dağlama, siğil tedavisi için kullanılır. Deriyi kararttığı için bu bileşiğe cehennem taşı da denir. Ayrıca gümüş klorür (AgCl), gümüş bromür (AgBr), gümüş iyodür (Agl) gibi halojenürleri de vardır.

Kullanım Alanları:
Gümüş elektriği iyi ilettiğinden ve kolayca tel haline getirildiğinden elektrik alanında kullanılır. Süs eşyası yapımında altından sonra en çok başvurulan metaldir. Bileşikleri yaygın olarak fotoğrafçılıkta (% 30′u) kullanılır. Tıpta diş yapımı kemik kırıklarında bağlama teli olarak, kemik boşluklarını doldurmada, yanık tedavisinde kullanılır. Ancak zehirli bileşikleri zehirli olduğundan vücutta birikim yapabilir. Gümüş fulminat güçlü bir patlayıcıdır. Cam yapıştırıcısı olarak da kullanılır. Belli oranda bakırla karışımından oluşan metal kaşık, çatal bıçak, tabak yapımında kullanılır. Ayrıca iyi bir miktop öldürücü olduğu için Romalılardan beri uzun süre saklanması gerekli su ve besinleri korumada kap kaplaması olarak kullanıldı. Günümüzde uzay teknolojisinde ve su saflaştırma sistemlerinde, elektronik aletlerde ve ilaç endüstrisinde giderek kullanım alanı artmaktadır.

Gümüş Zehirlenmesi (Arjirizm)
Zehirlenme ağız ya da cilt yoluyla olabilir. Hastalığın oluşması için, içinde gümüş bileşiği olan maddelerle uzun süre ilişki gereklidir. Bunun sonucu mukoza zarları ve iç organlarda renk değişmesi oluşur. En çok fotoğrafçılıkla uğraşanlarda, kuyumcularda ve gümüş bileşikli ilaçlar kullananlarda görülür. Belirtileri arasında mide ve karın bölgesinde sancılar, nefes darlığı ve taşikardi vardır. Tedavisi oldukça güçtür.

Kaynak
Vefa sadece boza değildir.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
29 Aralık 2016       Mesaj #6
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Gümüş

(atom numarası 47; atom ağırlığı 107,88; simgesi Ag) beyazımsı gri renkli bir metaldir.

Ad:  Gümüş sembolü.jpg
Gösterim: 481
Boyut:  21.3 KB
Bu özelliği ve parlaklığı nedeniyle, gümüşe, latince beyaz ve parlak anlamına gelen «argentum Yükseltgenmediği için gümüş, bir bileşik olarak değil, doğal haliyle, yani metal biçiminde bulunabilir. Bu yüzden, insanoğlunun bulduğu ve kullandığı ilk metallerden biridir. İ.Ö. 4000 yıllarından kalma mezarlarda, gümüş eşyalar bulunmuştur.

Filiz ve ayrıştırma:


Günümüzde doğada serbest halde bulunan gümüş, ticari bakımdan yeterli sayılacak miktarda değildir. Arjantit mineralini (gümüş sülfür, Ag2S) içeren filizlerin hâlâ işletilmesine karşılık, gümüşün büyük bir bölümü BAKIR, NİKEL ve KURŞUN'un elde edilmesi ve arıtılması sırasında, bir yan ürün olarak elde edilir.

Gümüşü filizlerinden elde etme yöntemlerinde ilk önemli adım, XVI. yüzyılın başlarında, İspanyollar tarafından Meksika gümüş madenlerinin açılmasından hemen sonra atıldı. Amalgamlama yöntemi (bazen «avlu yöntemi Gümüşü ayırmada Von Patera işleminin yerini alan siyanürleme yöntemiyse, ALTIN için kullanılan yönteme benzer. Gümüş filizi, sodyum siyanürün derişik bir çözeltisiyle hava ortamında çözülür. Çözelti süzülür ve metal, çinko tozu katılarak yeniden çö-keltilir:

Ag2S +4NaCN + 202--------> 2NaAg(ÇN)t + Na,S04
arjantit--sodyum siyanür--oksijen (havadan) --sodyum gümüş siyanür--sodyum sülfat

2NaAg(CN)2 +,Zn-------***8212;> Na2Zn(CN)4 + 2Ag

sodyum gümüş siyanür--çinko tozu--sodyum çinko siyanür--gümüş

Elektroliz yöntemleriyle arıtılan (Bk. ELEKTROLİZ) bakır ve nikel gibi baz metallerin çoğu, bir miktar gümüş de içerir. Gümüş genellikle elektrolitte çözünmez; altın, platin ve öteki değerli metallerle birlikte, anot çamurunun bileşenleri arasında yer alır. Çamur toplanır ve baz metallerin (artıklar) elden geldiğince büyük bir bölümünün ortadan kaldırılması için, kavurma, ıslatma ve eritme süreçlerin den geçirilir. Bu karışım daha sonra anot biçiminde dökülür ve elektroliz yoluyla gümüşün, karbondan ya da arı gümüşten yapılan katotlarda birikmesi sağlanır. Elde edilen gümüş, 999 ayardan daha arıdır (% 99,9 arılıkta). Öteki değerli metaller, anot çamuru olarak toplanır.

Kurşun filizi, bir başka önemli gümüş kaynağıdır.

Gümüş Nerelerden Çıkarılır?

Ad:  Gümüş nerelerde çıkarılır.jpg
Gösterim: 630
Boyut:  51.9 KB
Gümüş madeni bakımından oldukça zengin bir değere sahip olan ülkemizin birçok noktasında çıkarılmaktadır. Bunlar arasında; Amasya, Balıkesir, Antalya, Bursa ve Giresun yer almaktadır. Ülkemizde çıkarılan önemli madenler arasında sayılan gümüş, aynı zamanda Niğde, İzmir ve Elazığ illerinde de bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin sadece bir bölgesine ait olmayan ve Türkiye geneline yayılmış olarak bulunabilen bir element olduğunu söylemek mümkündür.

Gümüşün Özellikleri Nelerdir?


Gümüş doğada serbest ve tek başına bulunabildiği gibi birçok bileşen ile birlikte de bulunabilmektedir. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C’dir. En bilinen gümüş bileşenlerinden biri olan gümüş oksit, aşırı ısıya maruz bırakıldığında tamamen gümüşe dönüşebilen bir bileşendir. Gümüş sülfür ise kararlı bir gümüş bileşenidir ve hidrojen sülfürü gümüş tuzu içerisinde geçirme yöntemi ile elde edilmektedir. (Bakınız: Sülfür Nedir?) Gümüş nitrat ise, gümüş tuzları arsında en önemli bileşenlerden biridir. Gümüş nitrat bileşiminin önemli olmasındaki en önemli nedenlerden biri, tıp alanında kullanılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Deri üzerine uygulandığında deri yüzeyinin rengini koyulaştırma özelliğinden dolayı cehennem taşı olarak da nitelendirilmektedir. Siğil tedavisinde siğillerin kalıcı olarak yok edilmesi için gümüş nitrat bileşeninden faydalanılmaktadır.

Gümüş madenini bulunduğu yerden çıkarmak ve kullanım alanına uygun teknik ile elde etmek için bazı özel yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan çinkolama yöntemi, erimiş durumda olan kurşun ve gümüş karışımı içine karıştırılan çinko ile gümüş madeni damıtılıp elde edilmektedir. Pattinson yönteminde ise, kurşun içeriğinde yer alan gümüşün elde edilmesine yönelik bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde belirli bir sıcaklıkta tutulan erimiş haldeki kurşunlu gümüş içerisinden kurşun taneleri alındığında gümüş elementi elde edilmiş olmaktadır.

Gümüşün Kullanım Alanları

Ad:  Gümüş Elementi.jpg
Gösterim: 899
Boyut:  51.4 KB

60 gram saf gümüş elde etmek için, 1200 metre toprak altında 1 ton gümüş cevheri kazıp çıkarmak gerekmektedir. Buna rağmen bütün bu yapılan iş sonunda çekilen emeğe değer. Zira gümüş bizim için zorunludur. Güneş ışığını, elektrik akımına dönüştürürken, göğüs kanserini saptarken, jet motorları çalışırken, bilgisayarlar hesap yaparken, otomobil motorları işletilirken hep ona ihtiyacımız vardır. Onun sayesinde kafatasındaki ponksiyon deliklerini kapatırız.

Gümüş elementi; sanattan bilime, bilimden endüstriye kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Gümüşün kullanım alanları üç ana kategoriye ayrılmıştır; sanayii, yatırım, süs-mücevherat. Bu üç önemli sektör, gümüş taleplerinin %95'ini oluşturmaktadır. 2010 yılında sanayi uygulamalarında 13.817 ton, kuyumculuk sektöründe 4734 tondan fazla, metal paralar ve madalyalarda ise 2871 ton miktarında kullanılmıştır.

Mücevheratta Gümüş Kullanımı
Saf gümüş kararmaya karşı çok dirençlidir, fakat kuyumculukta kullanmak için çok da yumuşaktır. Bundan dolayı gümüş işleyicileri sertleştirici olarak bakır gibi metallerle alaşım haline getirirler. Örneğin; som gümüş %92,5 gümüş ve %7,5 bakırdan meydana gelir. Bu popüler alaşım, küpeler, bilezikler, yüzük ve kolyeler için idealdir. Geçmişten bugüne kadar gelen, kuyumculukta kullanılan çeşitli teknikler vardır. Bunların en önemlileri; Trabzon hasır örme, telkâri ve Osmanlılarda gözde işlemecilik olan kazazlık sanatı vb.

Ev Dekorasyonu
Gümüş sofra takımları, Gümüş çay kahve takımları, gümüş tepsiler, ev eşyaları, ev dekorasyonu ve gümüş işleme gibi alanlarda yerini almıştır. Gümüş sofra takımlarında som gümüş (925 ayar) 14. yüz yıldan beri standart olarak kullanılmaktadır.

İzolasyon ve Enerji Tasarrufu
Gümüş, ısı ve elektrik yalıtımında kullanılan iki büyük değişken olan kimyasal bileşiklerin üretilmesinde anahtar role sahiptir. Plastik sanayii için temel maddelerden olan etilen oksit ve formaldehit bileşiklerini üretmek için, 1 yılda 700 tondan fazla gümüş kullanılıyor. Etilen oksit; bilgisayar düğmelerinde, fırın ve sobalardaki elektrik kontrol düğmelerinde, ev eşyalarındaki diğer yerlerdeki izolasyonu için gerekli olan maddenin üretilmesinde temel olan bir bileşiktir. Bu kimyasal madde, aynı zamanda bütün kıyafetlerde ve kumaşlarda kullanılan polyester gibi esnek plastik malzemelerin üretiminde de kullanılmaktadır. Etilen oksit üretiminin yaklaşık %25'i, otomobil ve diğer taşıtlarda soğutucu antifriz olarak değerlendirilmektedir. Etanolden üretilen formaldehit ise, plywood ve laminat parkelerin montajında kullanılan yapıştırıcılar gibi katı plastikten malzemelerde kullanılmaktadır. Formaldehit aynı zamanda kağıt üretiminde, elektronik malzemelerde son kaplama olarak, tekstilde, otomotiv endüstrisinde, elektrik izolasyon malzemelerinde, oyuncaklar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Fotoğrafçılık
Gümüş, fotoğrafçılıkta önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık 5000 renkli fotoğrafta 1 ons gümüş kullanılmaktadır. Fotoğraf film ve camlarının üzeri AgNO3'den elde edilen AgBr'ün sıcak jelatinli emülsiyonu ince homojen bir tabaka hâlinde kaplanır. Soğuduğunda gümüş bromür – jelatin çözeltisi donar, böylece fotoğraf filmi hazırlanmış olur.

Madeni Para Basımı
19. yüzyıl sonlarına kadar, birçok ulusun para birimi gümüş standardındaydı. Günümüzde sadece Meksika, az miktarda da olsa kurlarında gümüş kullanan tek ülkedir. Ama birçok ülke de gümüşü özel üretimler için kullanmaktadır. Gümüş madalyon ve kupalar gibi. Kanada Kraliyet Darphanesi, 5 dolar değerinde 9999 saflıkta gümüş madalyonu, yine Avustralya ise 999 saflıkta 5 dolar değerinde Kookaburra adında gümüş madalyon üretmektedir. İlave olarak Birleşik Devletler de, Morgan gümüş doları adında 1878-1921 yılları arasında piyasaya sürülen koleksiyonluk gümüş para üretilmiştir.

TEKNOLOJİDE GÜMÜŞ


Güneş Enerjisi
Fosil yakıtlara karşın uygulanabilir bir alternatif olarak Güneş enerjisi gün geçtikçe daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Çok bilinmemesine rağmen gümüş, Güneş ışınlarını yakalayıp, enerjiye çeviren fotovoltaik hücrelerde kullanılan temel bir maddedir. Fotovoltaik hücrelerdeki kristalize silikonların %90'ında gümüşten elde edilen macun kullanır. 2015 yılı itibariyle 100 milyon onstan fazla gümüşün bu sektörde kullanılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca jeneratörleri çalıştırmak için kullanılan güneş enerjisini depolayan, "tuz içerikli kolektörlerin" üzerinde de kullanılmaktadır.

Su Arıtımı
Gümüşün temel kullanım alanlarından biri de su arıtma sistemleridir. Gümüş kullanılan filtrelerde, bakteri ve alglerin üremesi önlenir. İçme suyunda zararlı mikroorganizmalar, klor, thm, kurşun, partiküller ve koku problemleri ortadan kaldırılmış olur. Yapılan araştırmalara göre, gümüşün katalizör etkisi ile birlikte oksijen, güçlü bir dezenfektan oluşturur. Zararlı yan etkileri olan klorun kullanılmasına gerek kalmaz. Gümüş iyonları, hastanelerde su arıtma sistemlerine, şebeke suyu sistemlerine ve havuzlara ilave edilmeye başlanıyor. Filtre işlemi için en çok tercih edilen madde olan klorun artık yavaş yavaş yerini almaya başlamıştır. Gümüş aynı zamanda, boru ve bağlantıların, su haznelerinin içerisinde meydana gelen Lejyoner hastalığını tamamen ortadan kaldırır.

Pencere ve Camlar
Gümüşün şeffaf olarak pencerelere kaplanması, Güneş ışınlarının dışarıda tutulup, içerideki ısının korunmasını sağlamaktadır. Birleşik Devletler'de her yıl evlerde 250 milyon ft2(23.225.760 m2) gümüş kaplı cam kullanılmaktadır. Popüler olan bir çeşidi, Güneş ışınlarının %95'ini yansıtır ve enerji kullanımı, soğutma masrafları büyük ölçüde azalmış olur. Pencereleri güçlendirmek için kullanılan gümüş kaplı polyester levhalar, ısı alışverişini azaltan bilinen diğer bir uygulamadır.

TIPTA GÜMÜŞ KULLANIMI


Anti Bakteriyel Olarak Gümüş
Basit bir şekilde; gümüş elementi bakterinin, yaşayabilmesi için kimyasal bağlar oluşturan hücresel aktivitelerini engellemektedir. Bu bağlar, hücrenin fiziksel yapısındadır. Bundan dolayı bakteri, gümüş ile karşılaştığında kelimenin tam anlamıyla parçalanıyor. Gümüş içerikli yara bantları özellikle ilgi görüyor. Gümüş içeren yara bantları, bakteri çoğalmasını önler, iyileşme süresini azaltır. Bundan dolayı yanık ve yaralanma vakalarında bilhassa tercih edilmektedir.

Gümüşün, yeni hücrelerin çoğalmasını desteklediği ve böylece yaraların iyileşmesini hızlandırdığı aslında kanıtlanmış durumdadır. Antimikrobiyal özellik gösteren diğer metallere karşın gümüş, insanlar üzerinde zararlı bir etkiye sahip değildir. Gümüşün bir diğer önemli kullanım alanı; hastaneler ve sağlık kurumlarında zararlı mikroorganizmaları öldürücü ilaçlardır. "Süperböcek" denilen MRSA bakterisi, neredeyse bütün kimyasal antibiyotiklere karşı (gümüş hariç) dirençlidir. Bundan dolayı birçok hastane gümüş içeren malzemeler kullanmaktadırlar.

Saf gümüş metalinin antibakteriyel etkisi vardır, fakat elektrik akımı ile kombine edildiği zaman bu etki yaklaşık yüz defa artar. Doku uyumluluğu ve düşük toksisitesi gösterilmiş olan gümüş anot, antimikrobik olarak ortopedistler tarafından derin kemik lezyonlarında kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bir doktora çalışmasında; bu literatür çalışmaları baz alınarak dişlerin enfekte kök kanallarını gümüş anot ile dezenfekte etmek ve bu sırada enfekte kök kanalları içerisinden elde edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıklarını değerlendirerek, akut diş apselerinde ilk tercih edilebilecek antibiyotikleri tespit etmek işi başarılmıştır. Gümüş anot deyimi, bir elektrik kaynağının pozitif kutupuna bağlanmış saf bir gümüş metalini (elektrotu) ifade eder. Uygulandığı dokuda antibakteriyel, antiviral, antifungal etki gösterdiği bilinmektedir. Antimikrobik etkinin kaynağı metalin yüzeyinden ortama difüzyon yolu ile yayılan gümüş iyonlarıdır.

Gümüş anot ile elde edilen antimikrobik etkinin en şaşırtıcı özelliklerinden bir tanesi, elektrik akımı kesilse bile uygulandığı ortamdaki antimikrobik etkinin devam etmesidir. Böyle bir özellik başka bir metalde tespit edilememiştir.

Gümüş katot ise gümüş anodun tersine osteojeniktir(kemik oluşturan). Bu özelliği gösterildikten sonra ortopedistler kronik osteomyelit vakalarında gümüş anot dışında gümüş katot da kullanmışlardır. Gümüşün elektrot potansiyeli diğer metallere göre daha düşüktür. Bakır, çinko, titanyum ve çelik elektrotlar 1,4 Volttan sonra polarlanırken, gümüş elektrotlar 0,2 V ile polarlanabilmektedir. Bu özelliği sebebiyle gümüş elektrotlar daha az riskli olarak biyolojik uygulama alanı bulmaktadır. Üstelik Ag-AgCl elektrotlar fevkalade stabildir ve "referans elektrot" olarak kabul gören 3 elektrot sisteminden birisini oluştururlar. Gümüş anodun antibakteriyal etkisi geniş spektrumludur. Gümüş ayrıca (metalik gümüş, gümüş nitrat veya gümüş oksit şekillerinde) polimerlere, filtrelere, tekstil ve diğer yüzeylere uygulanarak, yavaş şekilde gümüşün serbestleşmesiyle, uzun süreli antimikrobik etkinlik sağlanabilmektedir. Bu şekilde Gümüş emdirilmiş pansuman malzemeleri, cerrahi örtüler, damar içi alet ve kataterler bakteriyelkolonizasyon ve enfeksiyonların önlenmesinde kullanılmaktadır.

Gümüş ve X-Ray Cihazları
Dijital teknoloji gelişmeden evvel, gümüş ile bileşik yapan halojen içeren X ışınları standart olarak kullanılmaktaydı. Bugünlerde iki teknolojinin de kullanılmalarına rağmen, gümüş halâ ileri derecedeki doğruluk oranı ve maliyet düşüklüğü nedeniyle popüler bir seçim olmaktadır. Çektirdiğimiz röntgen filmlerin gümüşle kaplı olduğunu biliyor muydunuz?

NANOTEKNOLOJİDE GÜMÜŞ


Nano boyuttaki gümüş parçacıkları pigmentlerde, fotoğrafçılıkta, yara tedavisinde, iletken, iletken olmayan bileşimler, katalizörler ve biyosit alanlarında kullanılmaktadır. Çamaşır makinaları, buzdolapları, klimalar, hava arındırıcıları ve elektrik süpürgelerinde yaklaşık 650 tür bakteriye karşı sterilizasyon sağlamak için gümüş nano-parçacıklar kullanılmaktadır. Nanoteknolojide gümüşün kullanımı büyüyen bir ilgi alanı haline geliyor. Fikir basittir: Gümüş, kumaşlara, beyaz eşyaya, halı ve hava temizleyicilerine eklendiğinde, bir sterilizatör gibi davranır.

UZAY VE HAVACILIK


NASA'nın Magellan uzay gemisinde Güneş'ten gelen radyasyonlardan korumak için, gümüş kaplı seramik levhalar kullanılmıştır. Hava kuvvetleri nakliye uçaklarında ve Apaçi helikopterlerinde, temel madde olarak gümüş alüminyum alaşımından elde edilen dünyanın en güçlü alaşımı kullanılmaktadır.

SANAYİDE GÜMÜŞ KULLANIMI


Pillerde Gümüş Kullanımı
Son yıllarda gümüş oksit piller, lityum pillerin yerini almaya başladı. Pahalı olmalarına rağmen, gümüş pillerinin güç/ağırlık oranı yüksek olduğundan, rakiplerine karşı üstünlük sağlamaktadır. Bundan dolayı, piyasadaki şarj edilebilir ve normal pillerin uçları gümüş alaşımdan üretilmektedir. Gümüş oksit pilin en yaygın olarak düğme şeklinde kameralarda, oyuncaklarda, işitme cihazlarında, saat ve hesap makinalarında kullanılmaktadır. Gümüş, pilde ağırlıkça %35 oranındadır. Bir başka yeni popüler olan ise, gümüş-çinko pildir. Bunlarda öne çıkan özellik; su bazlı olmaları ve lityum veya yanıcı sıvı içermemeleridir.

Elektronikte Gümüş
Sadece hafif bir dokunuş gerektiren ve televizyonlar, telefonlar, mikrodalga fırınlar, oyuncaklar, bilgisayar klavyelerinde tuş olarak kullanılan gümüş membranlı anahtarlar bulunmaktadır. Bu anahtarlar birçok kez açma/kapama durumuna karşı dayanıklıdır. Gümüş aynı zamanda klasik elektrik anahtarlarında da kullanılmaktadır. Cep telefonlarından, bilgisayarlara kadar birçok üründe bulunan baskılı devre kartlarında elektrik yolları oluşturmak için gümüş bazlı mürekkep ve filmler kullanılmaktadır. RFID etiketleri ve antenlerinde de gümüş kullanılmaktadır. CD, DVD ve plazma görüntü panelleri de gümüş kullanılarak üretilmektedir.

Gümüş Katalizörler
Bir kimyasal reaksiyonu hızlandıran ve reaksiyona dahil olmadan çıkan maddeye katalizör adı verilir. Her yıl 150 milyon onstan fazla gümüş, etilen oksit ve formaldehit üretmek için kullanılmaktadır. Katalizör olarak kullanılan gümüşün yaklaşık olarak %90'ı etilen oksit ve formaldehit üretimi esnasında kullanılmaktadır.

Lehim ve Kaynakta Gümüş Kullanımı
Kaynaklama işlemi, sıcaklık 600 derecenin üzerine çıktığı zaman, maddelerin birbirine kaynaşmasıyla meydana gelir. Lehim işleminde ise sıcaklık 600 derecenin altındadır. Lehimleme ve kaynak işlemi esnasında gümüş kullanmak pürüzsüz, sızdırmaz ve korozyona dayanıklı birleşim noktaları oluşturmaya imkan verir. Gümüş lehim ve kaynaklar, yüksek çekme kuvveti, şekil verilebilme ve ısı iletkenliğini bir araya getirir. Gümüş-kalay lehimleri evlerde bakır boruları tutturmak ve anti bakteriyel olması için kullanılır. Büyük musluk üreticileri de bu avantajlarından ötürü gümüş bazlı malzemeler kullanmaktadırlar.

Otomotiv Endüstrisi
Yıllık olarak otomobillerde 36 milyon ons gümüş kullanılmaktadır. Günümüzdeki arabalarda her bir elektriksel olay gümüş kaplı bağlantılar tarafından gerçekleştiriliyor. Motoru başlatmak, pencereleri açma gibi basit fonksiyonlar gümüş anahtar vasıtasıyla aktive ediliyor. Otomobillerin arka camındaki ısıtıcı şeritlerde iletken olarak gümüş-seramik teller kullanılmaktadır. Bu sayede oluşturulan ısı, cama bu teller vasıtasıyla iletilerek don ve buzun temizlenmesi sağlanıyor. Araçtaki antifrizde de gümüş aracılığı ile elde edilmiş bir bileşik olan etilen oksit kullanılmaktadır.

Gümüş ve Ayna Yapımı
Gümüş aynaların yapımında cam üzerinde ince bir gümüş tabakası oluşturulur. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi çok kuvvetli olmayan bir indirgenle (glikoz veya formaldehit) ısıtılırsa metalik gümüşe indirgenir. Amonyaklı gümüş nitrat ve indirgenden oluşan karışım cam üzerine dökülüp ısıtılırsa metalik gümüş ayrılıp cam üzerinde ince bir tabaka oluşturur. Daha sonra yıkanan cam kurutulursa ayna meydana gelir.

Gümüş Zehirlenmesi (Arjirizm)
Zehirlenme ağız ya da cilt yoluyla olabilir. Hastalığın oluşması için, içinde gümüş bileşiği olan maddelerle uzun süre ilişki gereklidir. Bunun sonucu mukoza zarları, iç organlarda ve ciltte renk değişmesi oluşur. En çok fotoğrafçılıkla uğraşanlarda, kuyumcularda ve gümüş bileşikli ilaçlar kullananlarda görülür.

MsXLabs.org
-derlemedir.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

3 Ağustos 2008 / TiglonBoYs Spor tr
9 Haziran 2009 / Daisy-BT Rüya Tabirleri
19 Kasım 2014 / _EKSELANS_ Spor tr
19 Temmuz 2012 / Valeria Arşive Kaldırılan Konular
9 Haziran 2009 / Kral_Aslan Rüya Tabirleri