Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Temmuz 2016  Gösterim: 17.367  Cevap: 4

Artemis

16 Haziran 2008 17:58       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye
Bakire Artemis
5000000004917118aa6863kz0
Artemis yırtıcı hayvanların tanrıçasıdır. Ormanlarda, dağlarda dolaşır,
Sponsorlu Bağlantılar
Ay’ı simgeler. Kuşların yavrularını koruduğu için “gençliğin
koruyucusu” olarak nitelendirilmiştir. Zaman zaman kinci ve acımasız
bir tanrıça olarak gösterilmiştir. Elinde bir yay tutar, gebe kadınları
oklarıyla öldürür, böylece bakireliğini korumuş olur.canan ö
5 Ağustos 2009 04:09       Mesaj #2
canan ö - avatarı
Ziyaretçi
Roma'daki adı Diana, Zeus ile Leto’nun kızı. Phoebe olarak da bilinir. Apollon’un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık ve ay tanrıçası. Ares'in dostu ve en büyük Yunan tanrıçalarından biridir.

Kardeşinden bir gün önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiştir. Annesinin çektiği acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir. Delos adasında doğmuştur. Apollon güneşi,artemis ise ayı temsil eder; Apollon’a "Phoebos" (=parlak,ışıklı) denildiği gibi, Artemis’e de "Phoebe" denilirdi. Ikisi de yayla silahlanmıştır, oklar atarlar: oklar güneş ve ay ışınlarının sembolüdür. Artemis, güzel ,endamlı, ciddi yüzlü, tanrısal bir bakiredir. Saf ışık tanrıçası olarak afifliği sembolleştirir; kültünün kanunu olarak afifliğe, -erkek, kadın- duacıları riayet zorundaydı. Ona tapınan ve onun gibi dünya iptilasından uzak, dağlar, ormanlar arasında yaşayan Hippolyt, afiflik yüzünden helak olduğu zaman Artemis ona yüksek şerefler müjdeleyerek teselli vermiştir. Sonraları artemis adına türlü kültlere sapılmıştır. Bunlardan biri, Efes’de Artemis’e, bütün tabiatı dölleştiren ve göğsü sayısız memelerle örtülü bir tanrıça gibi düşünülerek tapınılmasından doğan kült idi. Rivayete göre nemflerden oluşan hizmetçileriyle ormanda avlandığı bir gün karşısına çıkan iri cüssesli ama çok yakışıklı bir avcı olan Orion'a aşık olmuştur ve onunla evlenmek istemiştir. Kardeşini kıskanan Apollon, bir gün Orion denizde yüzerken kıyıdan uzaklaşıp, kafasının bir nokta gibi göründüğü anda Artemis'i çağırıp o noktaya kadar ok atıp atamayacağını sormuş, Artemis oku fırlatmış ve bilmeden sevdiği adamı öldürmüştür. Bu olaydan sonra ışığını kaybeden Artemis babası Zeus'tan Orion'u bir takımyıldızı olarak gökyüzüne çıkarmasını istemiş, Zeus da kızının bu isteğini yerine getirmiştir. Artemis yunan ev ve orman tanrıçasıdır. Bunun yanında Artemis bakireliğini bir erkeğe verip gebe kalan kadınları okuyla öldürdürmüştür. Yunan ve Latin mitolojisinde bakireliğin sembolü olmasına rağmen, Anadoluda Efes'te, Artemis doğurkanlığın ve bereketin sembolü olan bir ana tanrıçayı simgeler. Artemis ve avcıları bakirelik yemini etmiştir Artemis de bütün avcıları 13-15 yaşlar arasında ölümsüz olarak sabitlemiştir. Satirler Artemis ve avcıların hayranıdırlar. Çünkü artemis hayvanları ve doğayı çok sevmektedir. Fakat hiçbir erkek veya satir asla Artemis ve avcılarına yaklaşamamaktadır. Artemis kendine yaklaşan erkekleri ya bir çeşit geyiğe yada tavşana çevirerek onları cezalandırmıştır.

Daisy-BT
16 Mayıs 2011 17:15       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Artemis

Yunan mitolojisinde av tanrıçası. Apollon'un ikiz kız kardeşi, Zeus ve Leto'nun kızıdır.

Genellikle ok, yay ve bir meşale taşır. Artemis'e atfedilen özellikler oldukça çelişiktir. Doğadaki tüm hayvanların başkanı ve gözcüsü olmasına karşın, av tanrıçası olarak bilinirdi. Bekâretin katı bir savunucusu ve koruyucusu olmasına karşın ise, doğum yapan kadınlara yardım ettiğine inanılırdı. Kaynaklarda, akarsularda ve göllerde, suların tanrıçası olarak Artemis'e tapınılırdı. Hasat zamanları, ona hayvan ve ürün adanırdı. Denizciler, iyi bir hava ve olaysız bir yolculuk için Artemis'in koruyuculuğuna sığınırlardı. Roma mitolojisindeki tanrıça Diana, erken çağlardan beri Artemis ile bir tutulmuştur.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
30 Ocak 2012 23:23       Mesaj #4
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Artemis
Artemis, Yunan mitolojisine göre Leto ile Zeus kızı, Apollon'un kız kardeşidir.Doğum yerinin Efes olduğu kabul edilir. Adı, Apollon'un adı gibi Yunanca değildir. Dokunulmamış, bozulmamış anlamına gelen 'artemes' sıfatından türetilmiş olması mümkündür.Artemis ok, yay ve arabayla yakından ilgilidir. Onun için "hedefi vuran", "gümüş yaylı" sıfatları da kullanılmıştır. Yayını sadece avlanmak için değil kardeşi Apollon gibi insanları cezalandırmak ve öldürmek, için de kullanır. Örneğin bir kerede 14 çocuk doğurduğunu söyleyerektanrıçaya nisbet yapan Manisalı Niobe'nin çocuklarını oklarıyla öldürmüştür. Çocuk doğururken ölen kadınlardan da Artemis sorumludur. Tanrıçanın zalimliği ile bir başka hikayede avcı Aktaion'la ilgilidir;Kentavros Kheiron'un yetiştirmesi Aktaion öyle yaman bir avcıdır ki, Thebai bölgesinde onun üstüne kimse yoktur. Gurura kapıldığı için Artemis'ten daha üstün bir avcı olduğunu söylemiştir. Bundan başka bir de tanrıçayı derede çıplak yıkanırken gözetlemiştir. Bu küstahlığa dayanamayan Artemis'te Aktaion'u geyiğe dönüştürmüş ve elli köpeğini de üstüne salmıştır. Parçaladıkları geyiğin kendi efendileri olduğunu anlamayan hayvanlar uluyarak Aktaion'u aramaya koyulmuşlar, sonunda Kheiron da onları avutmak için Aktaion'un heykelini yapmıştır.
Bazı efsanelerde Artemis doğa güçlerini ve özellikle hayvanları elinde tutan Potnia Theron olarak gösterilir. Bazı destanlarda avcılık ve bakire nitelikleri de yer almaktadır. Artemis, Efes Artemis'inde olduğu gibi kişiliğinde dişiliğinin 3 aşamasını; yani kızlık, kadınlık ve analık aşamalarını birleştirir. Yunan mitolojisinde Apollon güneşle, Artemis'de ayla bağlantılıdır. Bu nedenle Artemis, Phoibe ve Selene (latince Luna) adlarını da almıştır. Artemis Olympos tanrılarıyla ilişkisi olmayan ve hiç bir efsaneye karışmayan Efes Artemis'inin pek çok özelliğini yansıttığı için Anadolulu olarak kabul edilmiştir.Bazı şairler tarafından gökte Selene, yeryüzünde Artemis ve yeraltında karanlığa büründüğü zaman bu güçlere egemen kılan Hekate ile bir tutulur.

Efes Artemisi; Efes, İlkçağın en önemli merkezlerinden biridir. Ününü çok üstün bir uygarlık seviyesine sahip olmasının yanı sıra iki dinin merkezi olmasından da kaynaklanır. Daha sonra Artemis'e dönüşecek olan Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele'nin dini ve daha sonra ki Hz.İsa dini.Hıristiyanlığın ilk yıllarında kurulan yedi kiliseden ilki Efes'te kurulmuştur. Efes'te kazılarda ortaya çıkartılan üç Artemis heykeli çok memeli Artemis motifinin kaynağının Efes olduğunu gösterir. Efes'in çok memeli Artemis heykelleri tanrıçanın doğaya hakimiyetini ve her türlü uygarlığın koruyucusu olduğunu simgeler. Heykellerden birininin başında 3 katlı kule biçimli tapınak vardır. Bu şehirlerin koruyucusu olduğunun sembolüdür. Ensesi dolunay biçiminde bir diskle çevrilidir, bu onun bakireliğinin işaretidir (bozulmamış ay). Alnındaki hilal ise ay tanrıçası olduğunun işaretidir. Diskin iki yanında beşer grifon, yani kartal başlı aslan vardır. Boynuna burç işaretlerinin yer aldığı kalın bir gerdanlık takmıştır.Gerdanlığın altında 4 sıra halinde, sayısı 17 ile 40 arasında değişen memeleri vardır (Polymastos yani çok memeli). Bunlar tanrıçanın bolluk ve bereket simgeleridir. Altı kat halindeki eteği, dörtgen biçimli plakalara bölünmüştür. Her dörtgenin içinde aslanlar, boğalar, keçiler,grifonlar, sfenksler ve arılar kabartma olarak gösterilmiştir. Bunlar Artemis'in doğa üstündeki egemenliğinin simgeleri olmalıdır. Efes Artemis heykelinin değişmez kutsal simgelerinden biri de üç sayısıdır. Bu sayı ile Artemis'in üçlü karekteri dile gelmektedir; bakire, kadın ve anne.

MÖ 5.yy.da yapılmış olan Efes Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biriydi. İlkçağ'da Efes'te Artemis kültü son derece güçlüydü bu sebeple Efes, Anadolu'da Hıristiyanlığa karşı en büyük direnci gösteren kent olmuştur.Ancak Hıristiyanlık çok köklü bir şekilde yerleşmiştir. Efesliler Hıristiyanlığı Meryem sayesinde benimsemişlerdi. Tanrıça Artemis'in pekçok özelliği Meryem'e aktarılmıştır.Bu açıdan bakılınca Efes'te, Kybele, Artemis ve Meryem Ana kültleri hiçbir kesintiye uğramamıştır.

22 Temmuz 2016 23:45       Mesaj #5
Finn and Jake - avatarı
VIP Antika adam

ARTEMİS

. Yun. mit. Büyük yunan tanrıçalarından biri. Zeus ve Leto’nun kızı, Apollon’un kız kardeşi. Lekesizliği ve el- değmemişliği simgeleyen Artemis, bir yay taşır ve kendisine kötülük yapmak isteyenleri acımadan öldürür. Namusuna göz diken Aktaion’u geyiğe dönüştürerek köpeklerine parçalattı. Bu klasik yunan tanrıçası, doğrudan doğruya, eski Girit mitolojisindeki, kuşların ve yırtıcı hayvanların koruduğu "vahşi hayvanların efendi- si"nden (Potnia theron) türemiştir. Özde avcı olan Artemis’in etekleri yürüyüşünü engellemesin diye yukarıya kıvrıktı. Yay ve sadak taşır, bir dişi geyik ve köpeklerle birlikte dolaşırdı. Tavrida'da, başında bir hilal bulunan bir yıldız tanrıçası biçimindeydi, Efes'te ise, başında bir modius taşıyan, vücudunun alt bölümü örtülü, çok sayıda memesi olan doğulu bir ana-tan- rıça olarak betimlendi. Artemis'e Yunan dünyasının her bölgesinde, gerek Ege adalarında (VII. yy.’ın başından sonra De- los’ta), gerek Asya'da ya da Batı'da (Marsilya, Siracusa) tapınılırdı.
Artemis Ephesia heykeli, Efes'teki, Prytaneion'da bulunmuş (1955), ak mermerden tanrıça heykeli; Güzel Artemis olarak da bilinir. Efes müzesi’nde sergilenen yapıt, Hadrianus dönemi kopyasıdır (İ.S. 117-138). Artemis'in, Anadolu' nun ana tanrıçası ve Phrygialılar'ın Kybe- le'si ile paylaştığı, tüm doğaya ve canlılara egemen olma özellikleri yansıtılmıştır. Bu yüzden Batı’daki Artemis heykellerinden farklıdır. Ayakta ve giyinik olarak betimlenen tanrıçanın başında grifon ve sfenkslerle süslü üç katlı kule, alnında hilal vardır. Boynu dolunay biçiminde bir diskle çevrilidir. Göğsü kaplayan üç sıra yumurta biçimi kabartmalar bereketi,doğurganlığı simgeler. Eteklerine, dörtgen plakalar içinde kutsal hayvanları aslan, keçi, boğa, grifon, sfenks ve Efes kentinin simgesi arılar işlenmiştir. Antik yazarlar, kazılarda bulunamayan ilk Artemis heykelinin tahtadan yapıldığını söylerler.

Kaynak: MsXLabs.org & Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Artemis

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç