Arama

Önemli İcatlar - Benzinli Motor

Güncelleme: 19 Şubat 2017 Gösterim: 5.179 Cevap: 4
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
1 Şubat 2011       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

benzin motoru

Ad:  Benzinli Motor.jpg
Gösterim: 1445
Boyut:  78.4 KB

benzin buharı ve hava karışımının yakılması esası uyarınca çalışan içten yanmalı (patlamalı) motor türü.
Sponsorlu Bağlantılar

Karışımın ateşlenmesinde, elektrik kıvılcımı üreten bujilerden yararlanılır. Benzin motoru, içten yanmalı motorların en yaygın kullanılan türüdür. Otomobillerin büyük çoğunluğu, motosikletler, küçük boy kamyonlar ve traktörler benzin motoruyla çalışır. Sığası 35 bin beygirgücüne ulaşan bazı büyük sistemler uçak motorlarında kullanılırken, küçük ve hafif modelleri, çim biçme ve kar savurma makineleri gibi araçlara hareket gücü sağlar.

Çalışma ilkeleri.


Benzin motorları, boyut, üretilen birim güç miktarına düşen ağırlık ve elemanların düzenlenmesi yönünden önemli farklılıklar göstermekle birlikte, temelde birbirine benzer. En temel benzin motoru türü, alternatif piston hareketli motordur. Bunlar, çalışma çevriminin pistonun iki ya da dört zamanlı hareketiyle tamamlanmasına bağlı olarak iki alt gruba ayrılır.

Özellikle otomobillerde kullanılan dört zamanlı motorlarda, piston önce emme zamanında silindir içinde aşağıya doğru iner ve bu sırada emme supabı açılır. Böylece benzin buharı ve havadan oluşan karışım, pistonun aşağı doğru inmesi sonucu silindirin içinde oluşan hava boşluğunun etkisiyle içeri emilir. Sıkıştırma zamanında piston yeniden yukarı çıkarken emme ve egzoz supapları kapanır. Piston içerdeki karışımı sıkıştırarak silindirin tepe noktasına yaklaşırken, bujiden çıkan bir elektrik kıvılcımı karışımı ateşler. Patlamalı bir biçimde yanan karışımın genleşmesiyle silindirde oluşan gaz basıncı pistonu aşağıya doğru iter. Genişleme (patlama) zamanı adı verilen bu süreçte supaplar gene kapalı konumdadır. Çevrimi tamamlayan egzoz zamanında yukarı doğru çıkan piston, içerdeki yanma artığı gazları bu sırada açılan egzoz supabından dışarı atar. Bundan sonra çevrim aynen yinelenir. Her çevrim, pistonun bu dört zamanlı hareketi ile (emme, sıkıştırma, genişleme ve egzoz) krank milinin iki kez dönmesiyle tamamlanır.

iki zamanlı motorlarda ise, dört zamanlılara özgü emme ve egzoz işlemleri ayn zamanlar halinde değildir. Bu işlemler sıkıştırma ve genişleme zamanları sırasında gerçekleştirilir. Bu motorlarda çevrim, pistonun silindirin içinde bir inmesi, bir çıkması ve krank milinin bir kez dönmesiyle tamamlanır. Bu nedenle, motorun hacmi, ağırlığı ve beygirgücü başına maliyeti azalır. İki zamanlı motorlar daha çok, çeşitli türden motosikletlerde ve çim biçme makineleri, motorlu tırmıklar gibi küçük makinelerde kullanılır.
Ad:  iki zamanlı motor.gif
Gösterim: 553
Boyut:  530.0 KB

Benzin motorlarının ikinci önemli türü döner pistonlu motorlardır. Günümüze değin geliştirilen çeşitli döner pistonlu motor türleri arasında kullanıma en uygun olanı, Alman araştırmacı Felix Wankel’in tasarımladığı motordur. Wankel motoru, alışılmış alternatif piston hareketli motorlardan yapısal olarak farklıdır. Bu motorda, silindirlerin içinde aşağı yukarı hareket eden pistonlar yerine, eşkenar üçgen biçiminde bir rotor (döner piston) vardır. Rotor, kapalı bir bölmenin içinde döner ve rotorun üç kenar ucu da karterin kavisli iç yüzeyini sıyırarak hareket eder. Kenarları kavisli olan rotor, kendi kenarları ile karterin duvarları arasında yarımay biçiminde üç oda oluşturur. Her odanın hacmi motorun hareketine bağlı olarak değişir. En geniş hacim, odayı oluşturan rotor kenarının asal çapa paralel duruma geldiği sırada elde edilir. Rotorun kenar yüzlerinde bulunan cepler, hem yanma odasının biçimini, hem de motorun sıkıştırma oranını belirler. Rotor kendi merkez ekseni çevresinde dönerken, karterin geometrik merkezinin çevresinde de dairesel bir yörünge izler. Krank miline bağlı sabit bir piri yon dişlisi, rotorun içindeki bölmenin dişlilerine geçerek, rotor için gerekli olan yörüngesel hareketi sağlar.

Krank milinin üzerine yerleştirilen ve rotorun iç bölümüne oturan bir eksantrik de, rotora destek görevi gördüğü gibi, onu krank miline bağlar. Böylece, karter odalarındaki yakıt ve hava karışımı yandıkça, rotorun kenar yüzlerine uygulanan gaz basıncıyla oluşan burulma momenti krank miline aktarılır. Dişli çapları arasındaki 1/3’lük bir oran, krank milinin, rotorun eksantrik çevresinde dönüşünden üç kat daha hızlı dönmesini sağlar. Rotorun her çeyrek dönüşü, bir genişleme ya da sıkıştırma zamanını tamamlar, böylece rotorun bir tam dönüşünde emme, sıkıştırma, genişleme ve egzoz süreçleri tamamlanmış olur.

Wankel motoru alternatif piston hareketli motorlardan daha hafif ve dengelidir. Ayrıca daha basit bir mekanizmaya dayandığından yapım maliyeti de düşüktür. Sessiz ve titreşimsiz çalışması ve özellikle alternatif hareket durumunda ortaya çıkan eylemsizlik kuvvetlerinin bulunmaması nedeniyle çalışma hızının daha yüksek olması da öteki üstünlükleridir. Wankel motorları, bazı otomotiv ürünlerinde ve deniz araçlarında kullanılmaktadır. Ayrıca, elektrik üretim sistemlerinde de uygulama alanı bulmuştur.

Benzin motorunun gelişimi.


Yanma sonucu ortaya çıkan basıncı kullanan ilk motorlardan biri, 1833’te İngiltere’de W. L. Wright tarafından yapıldı. 1860’ta Fransız J. J. E. Lenoir, aydınlatma gazıyla çalışan bir motoru piyasaya sürdü, iki yıl sonra da Alphonse Beau de Rochas adında başka bir Fransız, dört zamanlı çevrim ilkesini geliştirdi. 1876’da Alman makine mühendisi Nikolaus Otto, Beau de Rochas’ m ilkesinden hareketle, modern otomobil motorunun ilk örneğini yaptı. 1878’de ise Sir Dougald Clerk iki zamanlı çevrimi geliştirdi. 1891’de Joseph Day, bu ilkeyi basitleştirerek daha verimli bir temele oturttu. Döner pistonlu benzin motoru 20. yüzyıla değin geliştirilmedi. Wankel’in tasarımladığı döner pistonlu motor türleri 1950’lerin ortalarında bir Alman firması tarafından yapılarak denenmeye başladı. Daha sonraları kullanımı yaygınlaştı.

kaynak: Ana Britannica
BAKINIZ
Motor Nedir? Motor Teknolojisi
Önemli İcatlar - Otomobil
Benzin

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 19 Şubat 2017 01:20
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
19 Şubat 2017       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Benzin Motorları

Ad:  motor.gif
Gösterim: 354
Boyut:  1.02 MB
Otomobillerde ve bazı uçaklarda kullanılan benzin motorlarının dört ya da daha çok sayıda silindiri vardır. Bütün silindirlerin pis­tonları tek bir krank milini döndürecek biçim­de düzenlenmiştir. Pedal çeviren bir bisiklet­çinin dizleri gibi aşağı yukarı hareket eden pistonların krank miliyle bağlantıları, gene bisiklet pedallarında olduğu gibi birbirini destekleyecek biçimde düzenlenmiştir. Moto­run çalışmasını açıklayabilmek için bir silindi­rin çalışmasını incelemek yeterlidir. Pistonun krank miliyle bağlantısı çizimde açık olarak görülmektedir. Silindire hava giriş çıkışını denetleyen iki çelik supap da çizimde, silindi­rin üst bölümünde, çjiviye benzer kesitleriyle gösterilmiştir. Bu yaylı supapların gerektiği anda çalışması krank miline bağlı bir düze­nekle sağlanır. Pistonun silindir içinde bir uçtan ötekine gidişine "zaman" adı verilir. Dört zamanlı motorda silindirin bir uçtan ötekine dört kez gidişi motorun bir çevrimini oluşturur.

Sponsorlu Bağlantılar
Böyle bjr motorda yalnızca bir "zaman"da iş yapılır Dört zamanlı bir motor­da her "zaman"da (neler olduğunu sırasıyla görelim:
1. Emme Zamanı: Piston aşağı doğru hare­ket ederken emme 1 supapı açılarak silindire hava emilir. Hava silindire gelmeden önce, karbüratörden ya da yakıt püskürtme aygıtın­dan geçer ve burada ince bir benzin serpintisi havayla karışır . Böylece silindire emilen haya gerçekte hava ve yakıt karışımıdır. Piston silindirin dibine ulaştığı zaman emme supapı kapanır ve silindire dolmuş olan karışım içerde hapsolur.
2. Sıkıştırma Zamanı: Piston yukarı doğru hareket ederek silindirin tepesine geri döner. Bu sırada supaplar kapalı olduğu için silindir­deki karışım sıkışır.
3. Patlama ya da Genleşme Zamanı: Silindiıj Gerin üst bölümüne yerleştirilmiş olan buji, piston silindir içindeki hareketinin üst nokta­sına ulaştığı sırada bir elektrik kıvılcımı çıka­racak biçimde ayarlanmıştır. Bu elektrik kı­vılcımı silindir içinde sıkışmış olan benzin ve hava karışımını ateşler. Hızla yanan karışım genleşir ve pistonu aşağı iter. Yanma sonu­cunda silindir çok ısındığı için içten yanmalı motorlarda silindiri soğutacak bir sistem de bulunur.
4. Egzoz Zamanı: Patlama zamanının so­nunda egzoz supapı açılır. Böylece, piston yeniden yukarı doğru hareket ederken yanmış gazları iterek egzoz supapından dışarı atar. Bu supap egzoz zamanının sonunda kapanır. Böylece motorun bir tam çevrimi tamamlan­mış olur. Pistonun aşağı doğru hareketiyle yeni bir çevrimin emme zamanı başlar.
Ad:  pistonmotor.JPG
Gösterim: 514
Boyut:  98.8 KB

Özellikle hafif motosikletlerde kullanılan bazı küçük benzin motorları "iki zamanlı"dır. İki zamandan yalnızca birinde iş yapılan iki zamanlı motorda emme ve egzoz supapları yerine, silindirin gövdesi üzerinde bulunan ve pistonun hareketine bağlı olarak açılıp kapa­nan yakıt ve egzoz delikleri vardır. Piston, yukarı doğru hareket ederken bir yandan silindire daha önce dolmuş olan karışımı silindirin üst bölümünde sıkıştırır, bir yandan da silindirin alt bölümünde oluşturduğu em­me etkisiyle karbüratörden taze hava ve benzin karışımı gelmesini sağlar. Gelen karı­şım silindirin alt bölümüne ve silindiri çevre­leyen kartere dolar. Dört zamanlı motorlarda olduğu gibi, piston yukarı doğru hareketinin sonuna gelince bujiden çıkan kıvılcım silindir­deki karışımı ateşler. Yanan karışım genleşir ve pistonu aşağı doğru iter. Piston aşağı doğru inerken egzoz deliğinin hizasının altına inin­ce, yanmış gazlar açık kalan delikten hızla dışarı çıkar. Piston biraz daha aşağı inince yakıt deliğinin de önü açılır. Pistonun aşağı doğru hareketi sonucunda silindirin alt bölü­münde ve karterde sıkışmış olan taze karışım bu delikten silindirin üst bölümüne dolar. Piston yeniden yükselmeye başlayınca her iki deliği de örter ve silindirin üst bölümündeki karışımı sıkıştırır; böylece yeni bir çevrim başlar. Görüldüğü gibi iki zamanlı motorda iş, piston aşağı inerken yapılmaktadır. Süpa-pa gerek olmadığı için iki zamanlı motorlar dört zamanlılardan daha basittir. İki zamanlı bir motor, aynı silindir hacmindeki dört za­manlı bir motordan neredeyse iki kat daha güçlüdür; ama aynı miktardaki işi daha çok benzin kullanarak yaptığı için daha az verim­lidir.

Almanya'da NSU-Wankel şirketinin geliş­tirdiği döner pistonlu motor öbür içten yan­malı motorlardan farklıdır. Bu motorda, ka­palı bir bölmede dönen üç köşeli bir rotor pistonunun yerini almıştır. Emme, sıkıştırma, patlama ve egzoz zamanları rotorun bir tam dönüşünde tamamlanır. Bu motor hiç sarsın­tısız çalışır; çünkü yalnızca rotoru ve hareketi aktaran transmisyon mili hareketlidir.

Benzin motorlarındaki bujilere yüksek ge­rilimli elektrik ya aküye bağlı bir indükleme bobininden ya da motora bağlı küçük bir şarj dinamosundan gelir (DİNAMO) (Bakınız: Dinamo Nedir? Dinamo Hakkında). İndükleme bobini, TRANSFORMATÖR (Bakınız: Transformatör (Trafo)) maddesin­de anlatılan elektromagnetik indükleme il­kesine göre, akünün alçak gerilimini kıvıl­cım oluşturmaya yetecek bir düzeye yüksel­tir.

Yakıt deposu yüksekteyse benzin karbüratöre bir boruyla gelir; birçok otomobilde olduğu gibi depo karbüratörden alçaktaysa, yakıt karbüratöre pompayla basılır. Benzin karbüratörde çok küçük delikli bir memeden geçirilerek ince bir serpinti halinde, silindirle­re emilen havaya karıştırılır. Karbüratör çıkı­şında, gaz kelebeği adı verilen bir supap vardır. Gaz pedalıyla denetlenen bu supap silindire giden gaz karışımını azaltıp çoğalta­rak motor hızını ayarlar. Karbüratör yerine yakıt püskürtme sistemi kullanıldığında, gaz pedalı üzerindeki basınç bir elektronik algıla­yıcı aracılığıyla, her emme zamanındaki yakıt püskürtme süresini denetleyen bir mikroişlemciye iletilir. Bu süre saniyenin binde biri olan milisaniye ile ölçülür.

Motorlar havayla ya da suyla soğutulur. Küçük benzin motorlarının çoğunda havayla soğutma yöntemi kullanılmaktadır. Bu mo­torlarda silindirlerin dış yüzeyi soğutma kanatçıklarıyla çevrilidir. Soğutma kanatçıklı bir silindirin dış yüzeyi düz bir silindirinkinden çok daha büyüktür ve bu nedenle ısının havaya aktarılabilmesine çok daha elverişli­dir. Daha büyük motorlar su soğutmalıdır;bunların silindirleri, içi su dolu bir ceketle çevrilidir. Ceket borularla bir radyatöre bağlı­dır. Soğutma suyu radyatörde, büyük bir soğutma yüzeyi oluşturacak biçimde tasarlan­mış borulardan geçer. Bir vantilatörle üflene­rek bu boruların arasından geçirilen hava suyu soğutur.
Ad:  motor1.gif
Gösterim: 1632
Boyut:  351.4 KB

Bütün içten yanmalı motorlar yağlanmayı gerektirir. Hareketli parçalar arasındaki sür­tünme yağlamayla azaltılmazsa bu parçalar çok ısınarak birbirine kaynaşabilir. Yağ çalı­şan parçalara pompayla basılır. Yağ dağıtım sistemi küçük çaplı borulardan oluşur; ayrıca kimi parçaların üzerinde yağın geçmesi için delikler açılmıştır. Yağlamada kullanılan yağ parçaların arasından sızarak motor karterinin dibinde bulunan yağ karterinde toplanır ve yeniden yağlama sistemine pompalanmadan önce ayrı bir radyatörden geçirilerek soğutulabilir. Bazı küçük iki zamanlı benzin motor­larında benzinin her litresine yaklaşık 62 mililitre yağ karıştırılır. Böylece yağ benzinle birlikte karbüratörden geçerek çok küçük damlacıklar halinde silindire girer; ama silin­dirde benzin gibi (yanmaz, motoru yağlama işlevi görür.

kaynak: Temel Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 19 Şubat 2017 02:14
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
19 Şubat 2017       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Yakıt Çeşitlerine Göre


Benzinli motor
Benzinli motor, bir tür içten yanmalı motordur.Benzinli motorlarda kullanılan yakıt benzin olup, yakıt dizel motordan farklı olarak karbüratör adı verilen bir düzenek sayesinde,sıvı olarak değil buharlaşıp hava ile karışarak silindire girer.

Benzinin oksijen (hava) ile oluşturduğu karışım sonucunda yanma gerçekleşir.Yakıt hava karışımının silindirin içinde bir kıvılcım ile yanması sonucu bir patlama meydana gelir. Burada yine dizel motordan farklı yanmayı sağlamak için kıvılcım yani buji kullanılır. Patlamanın ortaya çıkardığı basınç, piston tarafından hareket enerjisine dönüştürülür.

Benzinli motorun çalışma prensibini oluşturan çevrim dört zamanlı çevrim ya da Otto Çevrimi olarak da anılır. Bu çevrim 1876 yılında Alman mühendis Nikolaus Otto tarafından bulunmuştur.Çevrim dört aşamadan oluşur.

DEVAMI Motor Nedir? Motor Teknolojisi
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
19 Şubat 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Benzinli motorların çalışma prensibiSİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
19 Şubat 2017       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Dizel ile Benzinli Motor arasındaki Fark Nedir ?BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

5 Mart 2017 / Misafir Mühendislik Bilimleri
19 Şubat 2017 / KisukE UraharA Mühendislik Bilimleri
19 Şubat 2017 / asla_asla_deme Mühendislik Bilimleri
9 Ocak 2013 / _Yağmur_ Taslak Konular