Arama

Önemli İcatlar - Dizel Motor

Güncelleme: 19 Şubat 2017 Gösterim: 11.691 Cevap: 5
KisukE UraharA - avatarı
KisukE UraharA
VIP !..............!
2 Mayıs 2008       Mesaj #1
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!

dizel motoru

Ad:  dizel.jpg
Gösterim: 1379
Boyut:  59.5 KB

silindirlere püskürtülen yakıtın (mazot ya da ağır yağ), pistonlarla sıkıştırılarak sıcaklığı yükseltilen havayla yakılması esası uyarınca çalışan içten yanmalı (patlamalı) motor türü.
Sponsorlu Bağlantılar

Kimyasal enerjinin bu yolla mekanik enerjiye dönüştürülmesi, benzin motorlarına oranla daha yüksek sıkıştırma oranları gerektirdiğinden, dizel motorları daha büyük, daha ağır ve daha pahalıdır; bu nedenle de çoğunlukla ağır iş makinelerinde, büyük çekicilerde, lokomotiflerde ve gemilerde kullanılır. Bununla birlikte mazot benzine göre daha ucuz olduğundan, dizel motorlu otomobiller de yaygınlaşmaktadır.

Dizel motorunun öteki içten yanmalı motor türlerinden temel farkı yakıtı yakma biçimidir. Örneğin benzin motorlarında, hava ve yakıtın birleştirilmesiyle elde edilen yanıcı karışım bir oranda sıkıştırıldıktan sonra, bujilerden sağlanan elektrik kıvılcımıyla ateşlenir. Oysa dizel motorlarında ateşleme aygıtları kullanılmaz, bu nedenle de bu tür motorlar çoğunlukla, sıkıştırarak yakmalı olarak tanımlanır. İlk kez 1824’te Fransız fizikçi Sadi Carnot, ilk hacminin 14’te birine kadar sıkıştırılmış havanın, yakıtı ateşleyebileceği düşüncesini ortaya atmıştır.

Modern otomobil motorlarının çalışma ilkesini 1862’de Fransız mucit Alphonse Beau de Rochas geliştirdi. Bu ilkeye dayalı ilk motoru ise 1876’da Alman mühendis Nikolaus Otto yaptı. Otto’nun dört zamanlı motorunda, yakıt ve hava karışımı silindirde yakılmadan önce sıkıştırılıyordu. Rudolf Diesel adında bir başka Alman mühendis, bu motorun geliştirilmesine yönelik deneylere girişti. Bu çalışmaları dizel motorunu geliştirmesiyle sonuçlanacaktı.

Yıllar süren araştırmaları sonucunda karşılaştığı sorunları çözmeyi başaran Diesel, 1892’de “İçten Yanmalı Motorların Çalışma Süreçleri” başlıklı ilk patentini aldı. Ertesi yıl, geliştirdiği çalışma çevrimi üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra ikinci bir atent elde etti. Aslında bu patentler, elirli bir motor tasarımı değil, silindirdeki gazların izlemesi gereken termodinamik çevrim üzerineydi. Diesel’in patentinde tanımlanan çevrimin o dönemdeki motorların kuramsal ya da ideal çevriminden temel farkı, yakıt ve hava karışımının yanma hızına ilişkindi. Diesel, yakıtın, genişleme zamanının ilk evresinde, herhangi bir basınç artışına yol açmayacak bir hızda, yavaşça yakılması gerektiğini düşünüyordu. Yakıt, bujiden sağlanan kıvılcımla yakıldığında, patlamalı ve çok hızlı bir yanma süreci oluşuyordu. Bunun önüne geçmek için, silindire hava ve yakıt karışımı yerine yalnızca hava emilebilir, ardından pistonla sıkıştırılarak bu havanın sıcaklığı, yakıtın yanma sıcaklığının üstüne çıkartılabilirdi.

Bundan sonra da, pistonun aşağı doğru hareketi sırasında silindire denetimli bir biçimde yakıt püskürtülebilirdi. Havanın her santimetre karesine 35 kg’lik basınç uygulanarak sıkıştırılması durumunda, yakıtın ateşlenebilmesi için gerekli olan 540°C’lik sıcaklık elde edilebilirdi. DiesePin geliştirdiği dört zamanlı çevrimin birinci (emme) zamanında, piston silindirin tepe noktasından aşağı inerken silindirin içine hava emilir. Çevrimin ikinci (sıkıştırma) zamanında ise, silindirin içindeki hava, pistonun yukarıya doğru hareketiyle sıkışır ve ısınır. Pistonun sıkıştırma gücü doruk noktasına ulaştığında silindire yakıt püskürtülür ve bu yakıt sıkışmış havanın yüksek sıcaklığının etkisiyle yanar. Yakıt silindire, içerdeki en yüksek basınç, havanın sıkıştırılmasıyla ulaşılan basıncı aşmayacak bir hızda püskürtülür. Çevrimin bu üçüncü (genişleme) zamanında, silindirde oluşan basıncın etkisiyle piston aşağıya doğru hareket eder ve bu hareketi, yakıt püskürtme işlemi ve yanma süreci tamamlandıktan sonra da sürer. Dördüncü (egzoz) zamanda ise, yanma artığı gazlar pistonun yukarı hareketiyle silindirden dışarı atılır.

Diesel, bu türden bir motorda her türlü yakıtın kullanılabileceğini düşünüyordu; bu nedenle de en ucuz yakıt türü olan kömür tozuyla çalışan bir motor yapmayı denedi. Ama bu girişimi başarısızlığa uğradı ve 1897’de mazotla çalışan 25 BG’lik, tek silindirli motorunu geliştirdi. Dizel motorunun yakıt ekonomisi bakımından öteki motorlara göre çok daha üstün olduğu kısa sürede ortaya çıktı, ama kullanımı o kadar hızlı yaygınlaşmadı. 1913’te ölümüne değin Diesel, kendi lisansı altında üretilen tüm motorların, 1893’te aldığı patentinde tanımladığı sabit basınçlı yanma ilkesine dayalı olmasında ısrar etti. Bu kısıtlama nedeniyle uzun süre dizel motorunun devir hızı artırılamadı, tasarımına yönelik geliştirmeler yapılamadı. İlk dizel motorları, verimliliklerine oranla son derece hantal ve ağırdı, bu nedenle de sabit güç kaynağı olarak kullanılmanın dışında, herhangi bir alanda uygulanamıyordu.
Ad:  dizel_motor_animasyonu.gif
Gösterim: 1675
Boyut:  368.7 KB

Dizel motorları ilk olarak 1910’da gemilerde kullanılmaya başladı; I. Dünya Savaşı sırasında da denizaltılarm başlıca güç kaynağı durumuna geldi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, dizel motorunun sivil taşıtlara uygulanmasına yönelik çalışmalara girişildi. Bu arada, daha düşük sıkıştırma basıncıyla çalışan ve bu nedenie de yakıtın yakılmasında kızdırıcı kafalardan yararlanılan, iki zamanlı yanm dizel motorları geliştirildi. 1922’de Almanya’da, ilk olarak otomobillerde kullanılmak üzere, küçük ve hafif dizel motorlarının yapımına başlandı. Böylece boyutları küçültülen ve güçleri artırılan dizel motorları, birçok yeni uygulama alanında kullanıma sokuldu. Yüksek devirli dizel motorlarının çalışma ilkesi, Diesel’in belirlediği ağır yanmalı çevrime dayanmaz. Bu motorlarda yakıt silindire, sıkıştırma zamanının sonlarına doğru püskürtülür ve piston ölü nokta konumunun yakınlarındayken hızla yakılır. Günümüzde kullanılan yüksek devirli dizel motorlarında, ilk dizel motorlarının yalnızca sıkıştırarak yakma ve yakıt püskürtme işlemleri korunmuştur.

Dizel motorları uzun yıllar kamyonlarda, tarım traktörlerinde ve sanayideki enerji üretim birimlerinde kullanıldıktan sonra, 1934’te lokomotiflere uygulanmaya başladı. Dizel motoru, düşük oktanlı yakıtlardan yararlanması ve saatte BG başına yakıt tüketiminin görece düşük olması nedeniyle, 1940’ların ortalarından başlayarak, bütün dünyada, sanayide kullanılan enerji üretim birimlerinin başlıca donanımı durumuna geldi. Bu motorlardaki yakıt püskürtme sistemi ve yanma işleminin özelliği, görece ham yakıtlardan yararlanılmasını olanaklı kılar. Silindirdeki sıkıştırma oranı arttıkça, gerekli yakıt miktan azalır. Ayrıca bu motorlarda, yakıt ve hava karışımının patlatılması esasına göre çalışan benzin motorlarında olduğunun tersine, yakıt yüklemesinin azaltılması için hava girişinin de kısıtlanması gerekmez, bu nedenle de kısmi yakıt püskürtmesiyle aynı verimlilik elde edilir ve ek yakıt tasarrufu sağlanır.


Son düzenleyen Safi; 19 Şubat 2017 00:25
Gerçekçi ol imkansızı iste...
pilkır - avatarı
pilkır
Ziyaretçi
26 Aralık 2010       Mesaj #2
pilkır - avatarı
Ziyaretçi
Dizel Motoru
Ağır petrol yakıtı (mazot, motorin) kullanan içten yanmalı motor.
Sponsorlu Bağlantılar

Benzinli motorlardan çok daha ucuza güç sağlar. Benzin motorundan en büyük farkı, yanmanın kıvılcımsız başlamasıdır. Ateşleme için buji kullanılmaz. Bunun yerine, silindire emilen hava, pistonla 12:1 ila 22:1 oranında sıkıştırılarak 300°C'nin üzerinde bir sıcaklık kazanır. Sıkıştırma sonunda silindire enjektörle püskürtülen yakıt, kıvılcımsız yanar. Silindir içinde yüksek basınç elde etme zorunluluğu yüzünden, dizel motorları, ağır ve yapımları masraflıdır. Bu nedenle daha çok ağır hizmet araçlarında, lokomotiflerde, elektrik üreten jeneratörlerde, gemi ve denizaltılarda kullanılırlar. Ağır işler için daha çok iki zamanlı olanları kullanılır. Son zamanlarda petrol fiyatlarının artması, dizel motorlu otomobillerin yaygınlaştırılmasına yol açmıştır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 18 Şubat 2017 22:19
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Şubat 2017       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
DİZEL MOTORU
İçten yanmalı motorların en yaygın tiplerinden biri benzin motoru, öbürü dizel motorudur (İÇTEN YANMALI MOTOR).

Benzin motorunda olduğu gibi dizel motorunda da silindirler ve bu silindirlerin içinde inip çıkarak krank milini döndüren pistonlar bulunur. Çalışma ilkesi temelde aynı olan bu iki motor arasındaki en önemli fark, benzin motorlarında bulunan karbüratörün ve elektrikli ateşleme sisteminin dizel motorlarında bulunmamasıdır (KARBORATÖR).

Bisiklet lastiklerine pompayla hava basarken pompanın alt bölümünün hafifçe ısındığı belki dikkatinizi çekmiştir. Bunun nedeni pompanın alt ucunda sıkışan havanın ısınma-sıdır. Bu özellik yalnız havaya özgü değildir; basınç altında sıkıştırılan bütün gazlar ısınır ve doğal olarak sıkıştırma oranı arttıkça sıcaklık da iyice yükselir. Gazların bu özelliğinden yararlanan dizel motorunda da silindirin içinde yukarı doğru çıkan piston havayı öyle sıkıştırır ki, sonunda havanın sıcaklığı yakıtı tutuşturabilecek düzeye ulaşır. Aynı anda güçlü bir pompa bir memenin incecik deliklerinden silindirin içine buhar halinde yakıt püskürtür. Bu yakıt silindirin içindeki sıcak havayla karşılaştığı anda tutuşarak yanar ve açığa çıkan sıcak gazlar pistonu daha da büyük bir basınçla aşağıya doğru iter.

Benzin motoru gibi dizel motoru da "dört zamanlı" ya da "iki zamanlı" olarak çalışır; yani her piston krank milini bir kez döndüre-bilmek için gerekli çevrimi dört ya da iki zamanda tamamlar. Yalnız benzin motorlarında hava ile yakıtı belirli oranlarda karıştıran bir karbüratör vardır ve silindirlere gönderilen hava-yakıt karışımı bujilerin ürettiği elektrik kıvılcımıyla ateşlenir. Oysa dizel motorlarının silindirlerine yalnızca hava emilir ve sıkıştırma zamanında püskürtülen yakıt doğrudan doğruya havanın sıcaklığıyla tutuşur. Bu nedenle dizel motorlarında, özgül ağırlığı benzininkinden çok daha yüksek, buna karşılık tutuşma noktası daha düşük olan mazot ya da dizel yakıtı gibi ağır yağlar kullanılır.
Ad:  dizel.JPG
Gösterim: 599
Boyut:  64.6 KB
Dizel motoru Alman mühendis Rudolf Diesel'in buluşudur. 1892'de bu buluşunun patentini alan DieseFin asıl düşüncesi kömür tozundan petrol türevlerine kadar her çeşit yakıtla çalışabilen bir motor yapmaktı. Bu amacına ulaşamadı ama aynı güçteki başka motorlardan daha az yakıt tüketen dizel motoru gene de çok tutuldu. Başlangıçta çok hantal ve ağır olduğu için ancak sabit güç kaynağı olarak kullanılan dizel motorları bugün özellikle gemi, kamyon, otobüs, traktör ve demiryolu lokomotifleri gibi ağır taşıtlardan otomobillere kadar birçok ulaşım aracında, ayrıca bazı elektrik santrallarında üreteçleri çalıştırmak için kullanılır.
Bazı gemi ve lokomotiflerde de dizel-elektrik motorları vardır. Bunlarda dizel motoru elektrik üreteçlerini, bu üreteçlerin ürettiği elektrik akımı da geminin pervanesine ya da lokomotifin tekerleklerine bağlı olan elektrik motorlarını çalıştırır.

kaynak: Temel Britannica
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Şubat 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
DİZEL
Ad:  motordizel.gif
Gösterim: 926
Boyut:  174.2 KB

a. (bulucusu R. Diesel’in adından). Yakıtın (mazot ya da ağır yağ) özateşlemesini sağlayan, sıkıştırma oranı yüksek içten yanmalı motor. (DİESEL MOTORU da denir.)
  • Diesel indisi, bir yakıtın Diesel motorunda tutuşmaya elverişliliğini belirten sayı. (Diesel indisi özgül ağırlık ve anilin noktası ile hesaplanır ve tutuşma niteliğini geliştirmek için kullanılan katkı maddelerinden etkilenmez.)
—Oto Yanm Diesel, bir Diesel motorundan daha düşük sıkıştırma oranıyla çalışan ve bu yüzden elektrikle ateşlemeyi gerektiren mazotlu motor

♦ sıf. Diesel motorla donatılmış bir otomobil, bir kamyon için kullanılır.

—ANSİKL. Bir Diesel, iki ya da dört zamanlı çevrimle çalışır ve bu bakımdan benzin motorlarına benzer Bununla birlikte karbüratör ve gerçek anlamda bir ateşleme sistemi taşımaması ile benzin motorlarından ayrılır. Silindir, bir yakıt hava karışımı emme yerine yalnız temiz hava emer ve sıkıştınr. Sıkıştırma zamanı sonunda, yakıt çok yüksek bir basınçla doğrudan doğruya yanma odasına püskürtülerek havayla karışır. Genellikle 15/1 ile 20/1 arasında değişen oranlardaki sıkıştırma sonucu sıcaklığı yükselen hava, gaz karışımının kendiliğinden tutuşmasını sağlar. Piston yalnız temiz havayı sıkıştırdığından yakıt püskürtülmeden yanma olmaz. Yakıt, her silindire, devinimini krank milinden alan bir ya da birçok küçük pompayla dağıtılır. Pompaların debisi, dolayısıyla gücü gaz pedalıyla ayarlanır. Yakıt her silindire bir enjektörle püskürtülür.

Enjektör yakıtı havayla iyice karışabilecek nitelikte bir tür ince sis haline getirir Bir Diesel motorunda yanma odası çeşitli biçimlerde yerleştirilebilir Doğrudan püskürtmeli motorlar benzin motorlarına benzer ve silindir kapağı üstünde yer alan supaplarla dağıtım yapar; enjektör ateşleme bujisine benzer bir konumda yerleştirilmiştir. Ön yanma odalı motorlarda, silindir kapağı içinde "ön yanma odası" denilen bir boşluk yer alır; bu boşluk piston tarafında bulunan yanma odasıyla bağlantılıdır; enjektör bu boşlukta bulunur ve gaz içinde güçlü bir burgaç oluşturarak olabildiğince eksiksiz bir yanma sağlar. Yakıtın kolayca tutuşmasını sağlamak için bu boşluk soğutma devresi dışında bırakılarak sıcak tutulur. Soğumuş motor, silindir kapağında bulunan bir "ön ısıtıcı" buji ile çalıştırılır. Bataryanın akımı bir kontakla bujinin filaman biçimindeki elektroduna iletilir. Kızıl dereceye getirilen bu filaman, ateşleme kendi kendine oluşuncaya değin ilk tutuşmayı sağlar. Denenmiş bir tekniğe göre, Diesel motorları genellikle egzos gazlarının çalıştırdığı türbokompresörlerle aşırı doldurulur. Yüksek devirli Diesel motorlarında mazot, gemilerdeki düşük devirli motorlarda ise Diesel deniz yakıtı kullanılır.

DİESEL-ELEKTRİK


sıf. (fr. diesel -Ğlectrique). Bir elektrik üretecini ya da bir alternatörü çalıştıran bir Diesel motorundan gücünü alan bir lokomotif için kullanılır (Alternatöre bir doğrultucu eşlik eder; böylece elde edilen doğru akım elektrikli lokomotifte olduğu gibi cer motorlarını besler.)

DİESEL-HİDROLİK


sıf (fr. diesel-hydraulique). Bir Diesel motorunun sağladığı gücü hidrolik ya da hidromekanik transmisyonla tekerleklere ileten lokomotif için kullanılır.

Kaynak: Büyük Larousse
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Şubat 2017       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Dizel motor
Dizel Motoru, içten yanmalı bir motor tipidir. Daha özel bir tanımla, dizel motor oksijen içeren bir gazın (genellikle bu atmosferik havadır) sıkıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşması ve silindir içine püskürtülen yakıtın bu sayede alev alması ve patlaması prensibi ile çalışan bir motordur. Bu yüzden benzinli motorlardan farklı olarak ateşleme için bujiye ve yakıt oksijen karışımını oluşturmak için karbüratöre ihtiyaç yoktur.
1892'de Alman Mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuş ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patenti alınmış bu süreç dizel çevrimi olarak bilinir. Diesel, motoru kömür tozu dahil çeşitli yakıtların kullanımına yönelik olarak tasarlamıştır. Motorun sunumunu 1900’deki Dünya Fuarı'nda, yakıt olarak yer fıstığı yağı (Biodizel) kullanarak yapmıştır.

Çalışma prensipleri
Gaz sıkıştırıldığında, sıcaklığı yükselir, dizel motoru bu özelliği kullanarak yakıtı ateşler. Hava, dizel motorunun silindiri içine çekilir ve bir piston tarafından, kıvılcım ateşlemeli (benzinli) motorlardakinden çok daha yüksek (25 katı bulabilir) bir oranda sıkıştırılır. Hava sıcaklığı 700-900°C'a ulaşır. Piston hareketinin en tepe noktasında, dizel yakıt yüksek basınçla atomizer memeden geçerek yanma odasının içine püskürtülür, burada sıcak ve yüksek basınçlı hava ile karışır. Bu karışım hızla tutuşur ve yanar. Hızlı sıcaklık artışı ile yanma odası içindeki gaz genleşir, artan basınç, pistonu aşağı doğru hareket ettirir. Biyel (piston) kolu, krank mili çıkışına dönme gücü olarak iletilir.

Motorun süpürmesinde, egzoz gazını silindirin dışına atma ve taze hava çekme işlemi, kapakçıklar (valf) veya giriş ve çıkış kanalları aracılığıyla yapılır. Dizel motorun kapasitesinin tam olarak kullanılabimesi için içeriye alınan havayı sıkıştırabilecek turboşarjer kullanılması gerekir; turboşarjer ile havanın sıkıştırılmasından sonra bir artsoğutucu/arasoğutucu ile içeri alınan havanın soğutulması ayrıca verimi arttırılır.

DEVAMI Motor Nedir? Motor Teknolojisi
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
19 Şubat 2017       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Dizel ile Benzinli Motor arasındaki Fark Nedir ?SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

5 Mart 2017 / Misafir Mühendislik Bilimleri
1 Aralık 2020 / Misafir Cevaplanmış
19 Şubat 2017 / asla_asla_deme Mühendislik Bilimleri
19 Şubat 2017 / _Yağmur_ Mühendislik Bilimleri