Arama

Nano Teknoloji Nedir? Nerelerde Kullanılır? - Sayfa 2

Güncelleme: 11 Saat Önce Gösterim: 373.410 Cevap: 22
estudiantes - avatarı
estudiantes
Ziyaretçi
11 Mart 2009       Mesaj #11
estudiantes - avatarı
Ziyaretçi
Nanoteknoloji
Maddenin atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme ve aygıt geliştirmekle ilgilidir. 1 nm, metrenin milyarda biridir.
Sponsorlu Bağlantılar
Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim dallarından araştırmacılar, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır.
Nanoteknolojinin etkileri üzerinde çok tartışma olmuştur. Nanoteknolojinin tıp, elektronik ve enerji üretimi gibi alanlarda uygulanma potansiyeli vardır. Bunun yanında, her yeni teknolojide olduğu gibi, nanomalzemelerin de sağlık ve çevre üzerindeki etkileri merak edilmektedir.


Tarihçe

180px C60a
Buckminsterfullerene C60, buckyball olarak da bilinir. 60 tane karbon atomunun bir futbol topu şeklinde biraraya gelmesinden oluşur.
Nanoteknoloji kelimesini ilk defa kullanan Tokyo Bilim Üniversitesi'nden Norio Taniguchi olmuştur. 1974'de yayınlanan bir makalede Taniguchi'nin tanımı şöyledir: "'Nano-teknoloji' genel olarak malzemelerin atom atom ya da molekül molekül işlenmesi, ayrılması, birleştirilmesi ve bozulmasıdır." Nanoteknoloji kelimesinin ortaya çıkmasından önce, fikir olarak dile getirlmiştir. Bunlardan en erkeni Richard Feynman'ın "Aşağıda Daha Çok Yer Var" adlı konuşmasıdır. Feynman bu konuşmasında atomları ve molekülleri kontrol etmeyi becerebileceğimizden, bunu yapabilmek için de yeni aletlere ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştir. Atomik seviyede yer çekimi kuvvetinin öneminin azalacağına, Van der Waals gibi zayıf kuvvetlerin öneminin artacağını da belirtmiştir. Feynman'ın yanında bir başka fikir adamı ise Eric Drexler'dır. 1986'da yayınladığı "Yaratma Motorları: Nanoteknolojin Yaklaşan Devri" ve "Nanosistemler: Moleküler Mekanizmalar, Üretim ve Hesaplama" kitaplarında istediğimiz maddeyi atom atom dizerek oluşturan nanorobotların varolabileceğini ispat etmeye ve bu teknolojinin etkilerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Ayrıca "Yaratma Motorları: Nanoteknolojin Yaklaşan Devri" yayınlanan ilk nanoteknoloji kitabıdır. Nanoteknolojinin gelişmesini sağlayan buluş ise Tarama Tünelleme Mikroskobu'nun keşfedilmesidir. Bu mikroskop sayesinde iletken bir yüzeydeki atomların yerleri değiştirilebiliyordu. Bu gelişmeyi 1986'da fullerinelerin ve karbon nanotüplerin keşfi izledi. 2000'de ABD'nin nanoteknolojiye yatırım yapması sonucu tüm Dünya'nın birçok ülkesinde nanoteknoloji araştırmaları başlamış oldu.

Nanoboyutun farkı

Nanoteknolojiyi bu kadar ilginç kılan unsur, malzemelern nanoboyutta makrodünyadan farklı davranmalarıdır. Külçe şeklindeki altın başka maddelerle reaksiyona girmek istemezken, nanoboyuttaki altında bu durumun tam tersi gözlemlenmektedir. Kuantum etkileri yüzünden maddeler, nanoboyutta farklı özellikler göstermektedir. Bu özellik yüzünden, bilim adamları malzemelerin nanoboyuttaki hallerini araştırıp, sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadırlar.


Türkiye'de nanoteknoloji

Nanoteknolojinin 2025 yılı itibariyle hayatımızı büyük ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Türkiye de şimdiden nanoteknolojiyi üretir hale gelebilmek için uygun adımlar atmaya başlamıştır. Tübitak'ın 2023 Vizyon Programı'nda nanoteknoloji yer almış ve yol haritası oluşturulmuştur. En önemli gelişme Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nin (UNAM) kurulmasıdır. Bu merkezin amacı Türkiye'de nanoteknolojinin araştırma merkezi olmaktır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 28 milyon YTL yatırım yapılan merkez son derece modern aletlerle donatılmıştır. Türkiye'nin her yerinden araştırmacılar UNAM'ın bu imkanlanlarından yararlanabilmektedir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK MAM, gibi merkezler de nanoteknoloji araştırması yapılan yerlerdendir. Ülkemizde nanoteknoloji ile ilgili etkinlikler de yapılmaktadır. Bunlardan bazıları 4 yıldan beri yapılan NANO TR konferansları, 22-23 Aralık 2008 tarihleri arasında Sabancı Center'daki "Nanoteknoloji Pazarı"'dır. Şu anda Türkiye'de yeni kurulan 13 tane nanoteknoloji şirketi vardır. Büyük şirketlerin de nanoteknolojik ürünleri piyasaya sürülmüştür.


Nanoteknolojinin kullanım alanları

Nanoteknoloji yavaş yavaş hayatımıza girmektedir. Şu an nanoteknolojinin 2. devresinin sonlarındayız. 2010 yılı itibari ile 3. nesil, 2020 yılı itibari ile de 4. nesil nanoteknolojik ürünlerin çıkması bekleniyor. ABD'de de bulunana Project On Emerging Nanotechnologies adlı kurumun internette yayınladığı listede Ocak 2009 itibari ile 803 nanoteknolojik ürün bulunmaktadır.Listede sağlık, tekstil, elektronik, otomotiv, gıda ürünlerinden örnekler bulunmaktadır. Günümüzdeki nanoürünlerin çoğu varolan bir malzemeye nanoyapılarla suyu itme, güzel koku salma gibi ek özellikler eklenmiş halidir.

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Ocak 2010       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
MIT yayınlarından Techonology Review de Mini robotlarla ilgili merak edilen bir çok soruya cevap aranmış. Bugünden nano robotların hayalini kurmak bilim kurgudan çok, yavaş yavaş ama uzun dönemde gerçekleşmesi muhtemel bir olasılığa dönüşmüştür.
Nano robotlardan önce, en olası olan mini robotlar. Mini robotlar ile nano boyutta manipulasyon yapma imkanı doğacaktır. Mesela bu mini robotlardan birinin 2 nanometre -bir DNA molekülünün genişliğinden daha küçük bir ölçek- kesinliği ile kendini bir yüzeyde hareket ettirmesi araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.
Sponsorlu Bağlantılar
Yeni hedeflerden biri ise mini-robotlar yardımı ile bir hücrenin sabitlenerek, robot'un üzerindeki şırınga çip'inden bir sıvının hücreye aktarılması.Avrupa tabanlı projelerden biri olan Micron'un amacı da üç aşağı beş yukarı bu işlemleri yapabilecek nitelikte kabiliyetleri olan robotların geliştirilmesi.
Araştırmacıların mikro manipulator, bir atomik güç mikkroskobu ucu ve şırınga çiplerini başarı ile çalıştırdıkları biliniyor. Fakat para ve zaman sorunu sebebiyle, tüm bunları bir arada çalıştıramamışlar. Gene de büyük bir başarıya imza attıkları kesin.
Bir deneyde: sıvı ile şırıngasını dolduran robotun, bir insan kontroller yardımı ile yeri sabitlenmiş hücreye giderek sıvıyı şırınga etmesi sağlanmış. Bu o kadar zor bir olay ki, bir yandan da hücreyi patlatmanız gerekiyor. Sıvı ise hücreye girdiği anda parlayarak varlığını belli etmiş.
Bu tip mini robotlardaki en önemli sorun enerji problemi. Gerçektende mikro ve belki gelecekte nano boyuttaki robotlar için temel sorun enerji ve makale bu konu ile ilgili tartışmalara da yer verilmiş

IBM'den Nanoteknoloji tabanlı tümleşik devre

Science dergisinin 24 Mart 2006 sayısında yer alan "An Integrated Logic Circuit Assembled on a Single Carbon Nanotube" makalesine göre, IBM deki Araştırma Grubu 12 transistorlu (FET) 5 kademeli bir oscilator yaparak, günümüz silikon teknolojilerinde çok daha başarılı sonuçlar elde etmişler.

Kısaca özetlemek gerekirse, önce tek katmanlı bir Karbon nanotube'un üzerinde Silikon teknolojisindeki devre elemanlarını yerleştirerek, FET transistorlerdeki (trans-resistor, değişken dirençli) temel çalışma prensibi olan alan etkisini kaliteli silikon oksit yerine nanotüplerle sağlıyorlar.
Nanotüp nedir konusunda da Bilim Teknikde daha önceden çıkmış bir yazı vardı, Türkiye de de bu konuda ODTÜ Fizik Bölümünde Prof. Şakir Erkoç bu konularla ilgili teorik çalışmalarda bulunuyordu sanırım. Kendisi hidrojen depolanması konusunda Nanotüplerin kullanımı konusunda bir çalışma yapıyordu.
Peki resimdeki nanotüp nerde derseniz, ikinci resime bakınca göreceksiniz. Resimde görülen incecik çizgi nanotüp. Nanotüpler konusunda önümüzdeki günlerde bu sitede daha ayrıntılı bilgilere rastlayabilirsiniz.

IBM'in nanotüp kullanarak kademeli osilatör yapmasının sebeplerinden biri de kademeler arasındaki gecikme ve transistörün aktif çalışma durumlarındaki (rise-fall time) zamanlamaları ölçmektir herhalde.

Bu deney ve sonuçları neden önemli? Bu deney silikon transistörlerden gene silikon tabakalar üzerine fakat karbon nanotüplerle seri, bütünleşik devreler yapıp çalıştırılabildiğinin bir ispatı. Bunun sonucu olarak ilerde, şöyle bir çip üretim sistemi devreye girebilir.

1) Silikon tabaka alınır ve üzerine karbon nanotüplerin dizilmesi gereken çizgiler oluşturulur
2) Burada belirtilen yerlerde tek duvarlı ve istenilen elektronik özellikli karbon nanotüpler büyütülür
3) Bu karbon nanotüplerin üzerine devre bağlantıları yerleştirilir.
Bu sayede hem devre boyutunun küçülmesinden dolayı yaşanan sorunlar bir nebze aşılmış olurken, biraz değerini kaybetmişte olsa Moore yasasına sadık kalınabilmiş olunacak gibi.Daha fazla bilgi için IBM Nanoscience Grubu:
Home
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Şubat 2012       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
NANO TEKNOLOJİ
Nano Teknolojisi, aşırı küçük yapısal maddelerin üretimi, araştırılması ve bunlardan yararlanmanın teknikleri üzerinde çalışır.
“Nano” sözcüğü, çok küçüğü ifade eder. Kısaca nano teknoloji, atomsal düzeyde mühendisliktir. Nano teknolojisi enerji, çevre tekniği, Tıp, Eczacılık ve benzeri dallarda kullanılır.
Nano teknolojinin önemli yaralarından biri de sadece daha iyi ürünler değil, aynı zamanda daha gelişmiş üretim araçları sunmasıdır.
Nano teknolojinin yararları ise daha az maliyet ve daha fazla üretim sağlanılabilmesi, yaşam kalitesinin artması, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunması, zaman ve maliyet kaybının en az seviyelere düşürülebilmesidir.
Bu konudan yola çıkarak nano tüp ise çok küçük parçalarla yani nano teknolojiyle üretilmiş, küçük tüptür.
Nano teknoloji her zaman çok küçük şeyler ile uğraşır. Küçük şekilde oluşturulmuş bu maddeler çeşitli alanlarda bize yardımcı olur. Şu anda da yine nano teknoloji gelişmeye devam ediyor. Bilim insanları (teknoloji ile uğraşanlar), bu alanda çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmektedirler. Şimdi, bu alanın gelişmesi ile birlikte hayatımızda da kullanılmaktadır. Gelecekte nano teknolojisi çok gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.
Sonuç olarak, nano Teknolojisi, çok küçük maddelerin üretimi ve araştırılmasıdır. Ve ayrıca önümüzdeki yıllar içinde geleceğe yönelik bir ilerleme gösterecek ve yeni piyasa potansiyelleri sağlayacaktır.


Aylin Oylan
nötrino - avatarı
nötrino
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
13 Ocak 2017       Mesaj #14
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Gümüş Nanotel, Kağıt Bazlı Elektroniğin Önünü Açacak!


Ad:  gumus-nano-tel-kagit-bazli-elektronigin-onunu-acacak,I4BWG-BILkmjLtY5DsMDtw.jpg
Gösterim: 213
Boyut:  56.2 KB
Araştırmacılar, yüksek iletkenliği sayesinde ısıtmaya gerek kalmadan kağıt ve plastik gibi hassas malzemeler üzerine elektronik devre tasarımına imkan veren nano-tel üretmeyi başardı.

Duke Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından üretilen yüksek iletken özelliğe sahip gümüş nano-teller sayesinde artık plastik ve kağıt gibi ucuz malzemeler üzerinde elektronik devrelerin basılabileceği kaydedildi.

Elektronik devrelerin çalışabilmesi için tüm nano partiküllerin eritilerek tek bir iletken kanala dönüştürülmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, yeni keşfin, elektronik baskılarda uzun zamandır karşılaşılan bu probleme çözüm olabileceğini belirtti.Duke Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Benjamin Wiley, gümüş nano-tellerin, elektronik baskılarda sıkça kullanılan gümüş nano-partiküllerden 4 bin kat daha iletken olduğunu söyledi.

Basılı devrelerin üretiminde nano-tel kullanıldığında devreyi yüksek sıcaklıklarda ısıtmaya gerek kalmayacağını vurgulayan Wiley, "Böylece kağıt ve plastik üzerine de elektronik devre basabilirsiniz." ifadesini kullandı.Wiley, "Gümüş nano-teller dışında, olduğu gibi basılıp iletken işlevi görebilecek başka bir malzeme düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Yeni teknoloji, akıllı paket, güneş enerjisi hücresi, dokunmatik ekran, hoparlör, pil, vücuda yerleştirilebilen biyo-elektronik cihazlar gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilecek. Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Kurumu (ACS) yayını dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Applied Materials and Interfaces (5 Ocak 2017)
Gerçek Orada Bir Yerde...!
nötrino - avatarı
nötrino
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
7 Mart 2017       Mesaj #15
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Sürtünme Kuvveti Kanunlarını Değiştirebilecek Buluş!


Bilkent Üniversitesi araştırmacıları, sürtünme kuvveti kanunlarını değiştirecek nanoteknoloji temelli yeni bir malzeme geliştirdi. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) araştırmacılarından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baykara, "uzun süredir sürtünme kuvveti kanunlarının nanometre boyutunda anlaşılmasına yönelik araştırmalar yaptıklarını, bunun sonucunda da bu kanunların bilinen hallerini değiştiren nano boyutta sürtünmesiz yüzeye sahip yeni bir malzeme geliştirdiklerini" bildirdi.

Bu yeni malzemenin atomik seviyede düzlüğe sahip olan, "süper kaygan" altın ve karbon yüzeylerden oluştuğunu aktaran Baykara, şöyle konuştu: "Bu malzeme, makine, malzeme mühendisliği ve nanoteknolojiyi birleştiren bir çalışma sonucunda bulundu. Yaptığımız deneyler ve hesaplamalar sonucu elde ettiğimiz bu malzeme, nano boyutta sürtünme kuvvetini neredeyse sıfırladı. Özel bir teknikle, sürtünmeye yol açmayan atomik düzlükte karbon ve altın yüzeyler oluşturabildik. Hiçbir pürüzü olmayan altın ve karbondan oluşan bu iki yüzey bir araya geldiğinde, sürtünme kuvvetinin neredeyse sıfır düzeyine indiğini gösterdik."

Gerçekleştirdikleri çalışmanın dünyanın en önde gelen multi-disipliner bilim dergilerinden Nature Communications'da yayımlanarak bilim dünyasına duyurulduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Baykara, yayına ilişkin, "Çalışmamızın tamamen Türkiye adresli olarak Nature Communications'da yayımlanan ikinci makale olmasından dolayı gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Nature Communications
Gerçek Orada Bir Yerde...!
nötrino - avatarı
nötrino
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
21 Mart 2017       Mesaj #16
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

İlk Ticari Çipler ASELSAN'a Üretilecek!


Teknolojinin ve teknolojiye dayalı sanayilerin gelişimi açısından önemli bir rol üstlenecek olan Türkiye'nin ticari anlamdaki ilk çip fabrikası, ilk üretimini ASELSAN için yapacak. Bilkent Üniversitesi ve ASELSAN'ın ortaklığında kurulan ve savunma, uzay, haberleşme, enerji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği çip fabrikası geçen yıl faaliyete geçti.

Yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla kurulan ASELSAN Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'de (AB Mikro Nano), özellikle III-V yarı-iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtların üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Fabrika, faaliyete geçmesinin ardından ilk sözleşmesini de imzaladı. Buna göre, ASELSAN için galyum nitrat (GaN) transistörlerin/entegre devrelerin üretimi gerçekleştirilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği açısından örnek bir proje olan çip fabrikası ile üniversitede geliştirilen teknolojinin ticarileşmesi sağlanıyor. ABD'de sayıları on binleri bulan bu tür yüksek teknoloji şirketleri, Türkiye’nin kalkınması açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin satın aldığı, bazen istese bile temin edemediği çiplerin çok daha gelişmişleri bu tesiste üretilebilecek. Fabrikada üretilecek nanoteknoloji temelli ürünler ihraç da edilebilecek.

Türkiye, bu tesiste üretilecek galyum nitrat temelli çipler sayesinde savunma radarı, elektronik harp, güç elektroniği, uzay teknolojileri, elektrik iletim altyapısı, elektrikli araba, havacılık, yüksek hızlı tren ve 5G cep telefonu sistemleri eşi stratejik teknolojiler üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek. Galyum nitrat üstün özellikleriyle bu alanda kullanılan diğer ürünlerden ayrılıyor. Galyum nitrat pazarının gelecek 10 yılda hızla büyümesi ve bu alandaki faaliyetlerin önemli ekonomik getirileri beraberinde getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA Bilim Teknoloji (21 Mart 2017)
Gerçek Orada Bir Yerde...!
nötrino - avatarı
nötrino
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
7 Nisan 2017       Mesaj #17
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Nano Boyuttaki Moleküler Araçlar!


Ad:  nanocar.jpg
Gösterim: 148
Boyut:  58.4 KB
Hareketi, enerji ile yönlendirilen moleküller, moleküler makineler olarak tanımlanıyor. Fransa’nın Toulouse şehrinde, 100 nanometre (nanometre metrenin milyarda biridir) uzunluğunda altın atomlarından oluşan bir yarış pistinde nisan ayı sonunda moleküler nitelikli araçlar arasında bir yarış düzenlenmesi düşünülüyor. Nano boyutlu bu araçları gözlemlemek mümkün olmadığından ilgili gözlem, taramalı tünelleme mikroskobu (taramalı tünelleme mikroskobu STM, atom ölçeğindeki örneklerin üç boyutlu olarak görüntülenebilmesini sağlayan bir yöntemdir) vasıtasıyla izlenecek.

Moleküler araçların hareketi ise tekerlekler ile sağlanıyor. Bu bağlamda taramalı tünelleme mikroskobu, moleküler araçların hareketini takip edip, aynı zamanda hareket için gerekli enerjiyi de sağlayabiliyor. Moleküler makineler üzerine yapılan araştırmalar, ilaçların vücutta belirli bir hedefe ulaştırılması, nano ölçekli elektronik bileşenlerinin geliştirilmesi gibi yenilikçi gelişmelere de öncülük edebilir. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS) tarafından düzenlenen yarışın amacı ise özellikle Nobel ödüllü moleküler makineler konusundaki ve nanoteknoloji alanındaki araştırmaları teşvik etmek.

Kaynak: Bilimgenç / TÜBİTAK / The Royal Swedısh Academy of Scıence (7 Nisan 2017)
Gerçek Orada Bir Yerde...!
nötrino - avatarı
nötrino
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
17 Nisan 2017       Mesaj #18
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

İyileşme Sürecini Takip Eden Nanoteknolojik Bandaj!


Ad:  thumbs_b_c_41dd6a2111c02d108f3ad90f5ce4d065.jpg
Gösterim: 138
Boyut:  39.0 KB
Araştırmacılar, herhangi bir yaranın iyileşme sürecini takip edip, ne tür bir tedavi gerektiği konusunda bilgi aktarabilen akıllı bandajlar üreteceklerini açıkladı. Araştırmayı yürüten Yaşam Bilimi Enstitüsü'nün Başkanı Prof. Marc Clement, ilgili bandajların nanoteknoloji kullanarak yaraların durumu hakkında bilgi vereceğini ve bu bilgilerin 5G özellikli telefonlar aracılığıyla doktorlara aktarılacağını belirtti.

Yaranın iyileşebilme sürecini bu şekilde görebilecek olan hekimlerin uygulanacak olan tedaviyi söz konusu süreç minvalinde belirleyeceklerini belirten Prof. Clement, uygulanacak tedavide reaksiyon hızı ve hastanın yaşam biçimi gibi kriterlerin de etkili olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: BBC Bilim / AA Bilim Teknoloji (17 Nisan 2017)
Gerçek Orada Bir Yerde...!
nötrino - avatarı
nötrino
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
23 Haziran 2017       Mesaj #19
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Islanmayı Engelleyen Hidrofobik Sıvı Malzeme Üretildi!


Ad:  haber_2017_06_islanmaz_555_2.jpg
Gösterim: 180
Boyut:  155.1 KB
Bilim insanları uygun kimyasalları belirli oranlarda birleştirerek nano partikül içeren sıvı halde bir hidrofobik malzeme üretti. Laboratuvarda üretilen titanyum ve silisyum bazlı hidrofobik sıvı malzemenin uygulandığı kumaş, taş, kağıt, ahşap, cam, seramik vs gibi yüzeylerin ıslanmadığı, ilgili malzemenin bu tür yüzeylere suyun işlemesini önlediği belirtildi. Söz konusu sıvı malzeme nano partiküller aracılığıyla uygulandığı yüzeyi sararak ilgili maddenin su ile temas etmesini engelliyor. Kağıt ve kumaş üzerinde denenen malzeme ile kağıdın ve kumaşın ıslanmadığı gözlendi.

Nanoteknolojik alanda önemli bir gelişme olduğu belirtilen hidrofobik özellikli malzemenin bir örneğinin de Lotus adı verilen ve yaprağında suyu itme gücü bulunan bir çiçek olduğunu belirten araştırmacılar yaprağın hidrofobik özelliği nedeniyle su tutmadığını belirtti. Yapraktaki bu özellik aynı zamanda yeni geliştirilen hidrofobik sıvı malzemenin yapısında bulunan silisyum ve titanyumda da mevcut.

Hidrofobik Sıvı Malzemenin Uygulanabileceği Alanlar!


İlgili malzemenin mikrofiber bez ve sprey kullanılarak sürtme yöntemiyle yüzeylere uygulanabildiğini belirten araştırmacılar uygulamayı genel olarak sprey aracılığıyla gerçekleştirdiklerini yeni malzemenin uygulandıktan 12 saat sonra işlevsel hale geldiğini bildirdi. Antibakteriyal amaçlı olarak da kullanılabileceği belirtilen hidrofobik sıvı malzemenin, yüksek binaların dış cephe, cam vs gibi yüzeyinin temizliğinde, tarihi eserlerin korunmasında özellikle tarihi el yazma eserlerin korunması bağlamında kilit bir işleve sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: AA Bilim Teknoloji / Science (16 Haziran 2017)
Gerçek Orada Bir Yerde...!
nötrino - avatarı
nötrino
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
25 Mayıs 2018       Mesaj #20
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Mikrorobot Sistemi Aracılığıyla Dünyanın En Küçük Evi İnşa Edildi!


Ad:  thumbs_b_c_7d046ec9cf40845070f41fbeee62bcaf.jpg
Gösterim: 72
Boyut:  31.5 KB
Fransız nanorobotik uzmanlar, yeni bir mikrorobot sistemi kullanarak dünyanın en küçük evini oluşturdu. Femto-ST Enstitüsü'nden nanorobotik araştırmacıları, mevcut birkaç teknolojiyi bir araya getirerek geliştirdikleri μRobotex sisteminin, büyük bir vakum haznesinde mikro yapılar inşa ettiğini ve bileşenleri nanometre hassaslığıyla fiber optik uçlara yerleştirdiğini belirtti.

Söz konusu mikrorobot sistemi aracılığıyla fiber optik uca inşa edilen dünyanın en küçük evinin her bir duvarının boyunun 15 mikrometre (metrenin 15 milyonda biri) olduğu, ev tozu akarı veya bir amipi bile barındırmayacağı ifade edildi.

Evin 4 duvarının yanı sıra 7 penceresi, çatısı ve bacası bulunuyor. İlgili çalışmanın, optik algı teknolojilerinde kaydedilen ilerleme açısından kilit bir işleve sahip olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Journal of Vacuum Science and Technology A (22 Mayıs 2018)
Gerçek Orada Bir Yerde...!
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

3 Aralık 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
26 Eylül 2016 / ThinkerBeLL Kimya
19 Nisan 2016 / Misafir Cevaplanmış
11 Temmuz 2014 / Misafir Cevaplanmış
9 Şubat 2015 / Misafir Cevaplanmış