Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Nisan 2017  Gösterim: 11.532  Cevap: 7

Antlaşmalar - Ayastefanos Antlaşması

GusinapsE
21 Mayıs 2006 23:58       Mesaj #1
GusinapsE - avatarı
Ziyaretçi

Ayastefanos Antlaşması

Ad: Ayastefanos Antlaşması1.jpg
Gösterim: 305
Boyut: 56.6 KB

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşması (3 Mart 1878).

Sponsorlu Bağlantılar
Osmanlı ordularının Rumeli ve Doğu Anadolu’da yenilmesi ve Rus ordularının Edirne’yi de alarak Çatalca önlerine kadar ilerlemesi üzerine, OsmanlIların isteğiyle 31 Ocak 1878’de ateşkes imzalandı. Ateşkes ertesinde, Osmanlı hükümeti adına Hariciye Nazırı Saffet Paşa ve Berlin elçisi Sadullah Bey’le Rus hükümeti adına Nikolay Ignatyev ve Aleksandr Nelidov arasında Ayastefanos’ta (bugün Yeşilköy) barış görüşmeleri başladı.

Osmanlı Devleti açısından son derece ağır koşullar içeren ve 29 maddeden oluşan Ayastefanos Antlaşması’na göre, Karadağ, Sırbistan ve Romanya’nın bağımsızlığı tanınıyor, toprakları genişliyordu. Bu genişleme ile Karadağ Adriya Denizine açılıyor; Rusya Sırbistan’dan Niş’i, Romanya’dan Güney Besarabya’yı, Osmanlı Devleti’nden Dobruca’yı alıyordu. Bulgaristan, sınırları genişletilerek Osmanlı Devleti’ne vergi ödemekle yükümlü özerk bir prenslik durumuna getiriliyordu. Makedonya’nın büyük bir bölümünü içeren Bulgaristan’ın sınırları, kuzeyde Tuna Irmağı, doğuda Karadeniz, güneyde Ege Denizi ve Batıda da Arnavutluk’a dayanıyordu.

Bosna-Hersek’e özerklik tanınıyor ve Osmanlılar Hıristiyan tebaanın güvenliği için garanti veriyordu. Antlaşmanın en ağır koşullarından biri de Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya 1 milyar 410 milyon ruble (164 milyon Osmanlı altını) savaş tazminatı ödemek zorunda bırakılmasıydı. Ama Osmanlı Devleti’nin mali durumu bu parayı ödemeye uygun olmadığından Rusya tazminatı 300 milyon rubleye indirdi; karşılık olarak da Batum, Kars, Ardahan, Eleşkirt ve Bayezit’i aldı.

Rusya’ya büyük yarar sağlayan antlaşma, Slavcılık politikası açısından da önemli bir başarıydı. Ama, Avrupa’daki siyasal dengenin aleyhlerine bozulduğunu gören Avusturya, Ingiltere, Fransa ve Almanya Ayastefanos Antlaşması’na karşı çıkarak uluslararası bir konferansın toplanmasını istediler. Yeni bir savaşı göze alamayan Rusya bu isteğe uymak zorunda kaldı ve dört ay sonra, 13 Temmuz’da Ayastefanos Antlaşmasını geçersiz kılan Berlin Antlaşması imzalandı.


Son düzenleyen Safi; 2 Mart 2017 17:11


21 Mayıs 2008 00:22       Mesaj #2
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Ayastefanos Antlaşması
Doksanüç Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan barış antlaşması.

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın karşı olmasına rağmen Midhat Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının sebep olduğu Osmanlı-Rus Harbi, Türklerin umumi olarak yenilmesiyle neticelendi. Ruslar, batıdan Yeşilköy'e, doğudan Erzurum’a kadar geldiler. Osmanlı Devleti, mütareke istedi. Rus orduları başkomutanı Nikolay, barış esaslarının mütarekeyle birlikte görüşülmesi şartıyla bu isteği kabul etti. 3 Mart 1878’de Osmanlı tarihinde benzeri görülmeyen, aleyhimizde ağır ve feci şartlar getiren Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

Yirmi dokuz maddelik antlaşmaya göre, batıda büyük bir Bulgaristan Prensliği kurulacak; Makedonya, Batı Trakya, Kırklareli, bir Rus kuklası olarak düşünülen bu otonom prensliğe verilecekti. Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya verilip, Karadağ ve Sırbistan’ın istiklalleri kabul edilecekti. Ayrıca Osmanlı Devleti, Rusya’ya 245 milyon Osmanlı altını harp tazminatı verecekti. Antlaşmaya göre, Rumeli’nde kesin kayıplar, 237.298 km2 toprak ve yaklaşık 8 milyon nüfus idi. İmtiyaz verilmiş Bulgaristan, Doğu Rumeli, Artvin, Tunus gibi yerler bu rakamların dışındaydı. Bunlar da ilave edilince devletin kaybı korkunçtu.

Ayastefanos Antlaşması ile, Rusların bölgede tamamen hakim bir konuma gelmeleri, Batılı devletleri telaşlandırdı. Zira Rusların, Bulgaristan yolu ile sıcak denizlere inmeleri, İngilizlerin Hindistan siyasetine ve Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakına set çekmiş olacaktı. İkinci Abdülhamid Hanın şahsi diplomasisi, bu tepkileri çok iyi değerlendirdi. Kıbrıs’ın idaresini İngiltere’ye bırakmakla, Berlin’de yeniden bir antlaşma zemini elde etmeye muvaffak oldu. Ayastefanos’un feci şartlarını hafifleten bu antlaşma ile Türkiye’nin Balkanlardaki hayatı, bir müddet uzadı.
Son düzenleyen Safi; 1 Mart 2017 21:55
Misafir
2 Haziran 2008 11:54       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ayastefanos Antlaşması
1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşmasına göre;
 • Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Bulgaristan Prensliği kurulacak, Prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluk'a uzanacaktı.
 • Bosna-Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek
 • Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları genişletilecek
 • Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verilecek
 • Teselya Yunanistan'a bırakılacak
 • Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacak
 • Osmanlı Devleti Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödeyecekti.
Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni Ayastefanos Antlaşmasıyla istediği gibi parçalamasını istemeyen Avrupalı Devletler bu antlaşmaya itiraz ettiler. Berlin'de toplanan konferanstan sonra yeni bir antlaşma imzalandı. Berlin Antlaşması ile:
 • Ayastefanos Antlaşmasıyla kurulan Bulgaristan, üç kısma ayrıldı.
 • Bosna-Hersek Osmanlı Devleti'ne ait kabul edilecek fakat Avusturya tarafından yönetilecekti.
 • Karadağ, Sırbistan ve Romanya'nın bağımsızlığı devam edecek, fakat sınırları değiştirilecek
 • Kars, Ardahan, Batum, Ruslarda kalacak, fakat Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne bırakılacak
 • Teselya Bölgesi Yunanistan'a ait olacak
 • Rumeli'de ve Anadolu'da Ermenilerin oturduğu bölgelerde ıslahatlar yapılacak
 • Osmanlı Devleti, Rusya'ya 60 milyon ruble savaş tazminatı ödeyecekti
Son düzenleyen Safi; 1 Mart 2017 22:08
Daisy-BT
22 Haziran 2010 01:49       Mesaj #4
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Ayastefanos Antlaşması:
(1878)
II. Abdülhamit zor duruma dü­şünce, İngiltere ve Avusturya'nın araya girmesiyle Ruslarla antlaşma yapıldı.

Yürürlüğe girmeyen bu antlaşmaya göre;
 • Sırbistan, Karadağ, Romanya tam bağımsızlığını alacak, sınırları genişleyecekti.
 • Karadeniz'den Ege'ye kadar uzanan Balkanlar, Makedonya'yı da içine alan bağımsız, büyük bir Bulgaristan kurulacaktı.
 • Batum, Kars, Ardahan, Doğu Beyazid Ruslara kalacaktı.
 • Bosna - Hersek ve Boğdan'a muhtarlık verilecektir.
 • Osmanlı devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti.
 • Girit ve Ermenistan'da ıslahatlar yapılacaktı.
Ayastefanos Antlaşması'nın Önemi:
 • Bu antlaşma, bu devletlerin çıkarlarına ters düştüğü için antlaşma kağıt üzerinde kalmıştır.
 • İngiltere, Osmanlıların zor durumundan faydalanarak Rusların İskenderun ve çevresine bir saldırı düzenlemek için harekete geçtiği haberini alınca, Osmanlı devleti ile ittifak kurarak Kıbrıs'ı almıştır (1878)
Son düzenleyen Safi; 1 Mart 2017 22:09
Daisy-BT
2 Haziran 2011 22:56       Mesaj #5
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Ad: Ayastefanos Antlaşması2.jpg
Gösterim: 201
Boyut: 102.7 KB
Ayastefanos Antlaşması

İstanbul yakınlarında, bugünkü adı Yeşilköy, eski adı Ayastefanos olan yerde Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan barış antlaşması (3 Mart 1878).

Doksanüç Harbi de denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı ordularının Balkanlar'da ve Doğu Anadolu'daki bazı başarılarına karşın, Osmanlı Devleti'nin ağır bir yenilgisiyle sonuçlandı. Önce 31 Ocak 1878'de Edirne Mütarekesi imzalandı. Daha sonra çarlık ordularının başkomutanlık karargâhının bulunduğu Ayastefanos'ta asıl barış görüşmelerine başlandı. Barış antlaşması burada 3 Mart'ta Osmanlı delegeleri Saffet Paşa, Sadullah Bey ile çarın temsilcileri İgnatiev ve Nelidov tarafından imzalandı.

29 maddeden oluşan antlaşmanın başlıca maddeleri şunlardı:
 1. Karadağ, Sırbistan ve Romanya prenslikleri bundan böyle bağımsız olacaktır.
 2. Osmanlı egemenliğinde, fakat iç işlerinde serbest bir Bulgaristan Prensliği kurulacak ve bu prensliğin sınırları Tuna Nehri'nden Ege Denizi'ne kadar uzayacaktır.
 3. Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası'na 1.400.000.000 ruble savaş tazminatı ödeyecek, ancak bu savaş tazminatının bir kısmına karşılık Ardahan, Kars, Batum ve Doğubeyazıt (Karaköse) vilâyetleriyle, Dobruca, Çarlık Rusyası'na bırakılacaktır.
Bu toprakların Rusya'ya bırakılmasından sonra Osmanlı Devleti'nin ödeyeceği savaş tazminatı 400.000.000 rubleye inecektir. Ancak büyük devletlerin, özellikle İngiltere'nin çıkarları araya girince bu barış antlaşması uygulanamadı. Özellikle Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra Akdeniz, İngiliz İmparatorluğu için olağanüstü derecede önem kazanmıştı; İngiliz sömürgelerini İngiltere anavatanına bağlayan deniz yolları, Akdeniz ve Süveyş Kanalı'ndan geçiyordu. Bu bakımdan Akdeniz'i ve Akdeniz'deki ticaret yollarını uzaktan yakından ilgilendiren her sorun İngiltere'de büyük bir duyarlılıkla karşılanıyordu.

Çarlık Rusyası'nın himayesinde kurulan Bulgaristan Prensliği'nin Ege Denizi'ne çıkması, Akdeniz'de İngiltere'nin, öteden beri Asya ve Akdeniz üzerinde İngiltere ile rekabet ve üstünlük mücadelesi içinde olan Çarlık Rusyası gibi güçlü bir devletle komşu olması anlamına geliyordu ki, İngiltere'nin bunu hoş karşılaması mümkün değildi. Ayrıca kendine gelişme alanı olarak Balkanlar'ı seçmiş olan, Selânik Limanı'ndan Akdeniz'e açılmayı plânlayan Avusturya-Macaristan da, Çarlık Rusyası'nın Balkanlar'da kuvvetli nüfuz sahibi olmasına göz yumamazdı.

Bu bakımdan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Ayastefanos Antlaşması'nın Avrupa'da toplanacak bir kongrede yeniden görüşülmesini istedi ve bu isteği İngiltere tarafından desteklendi. Hatta İngiltere, Çarlık Rusyası'na karşı savaş hazırlıklarına bile girişti. Çarlık Rusyası bu baskılara karşı koyamadı ve Berlin'de toplanacak bir kongrenin Ayastefanos Antlaşması'nı gözden geçirmesini kabul etti.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Safi; 2 Mart 2017 17:11
1 Mart 2017 22:18       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Ayastefanos antlaşması

Ad: Ayastefanos(1878).jpg
Gösterim: 185
Boyut: 43.9 KB

1877 -1878 Osmanlı-Rus savaşı’nın (Doksanüç harbi) sonunda imzalanan barış antlaşması (3 mart 1878).

Plevne düştükten sonra rus kuvvetlerinin Edirne’ye doğru ilerlemesi üzerine Osmanlı devleti mütareke istedi. Rus orduları başkomutanı grandük Nikolay barış esaslarının mütarekeyle birlikte görüşülmesi koşuluyla bu isteği kabul etti. 31 ocak 1878'de Edirne’de imzalanan mütarekenin hükümleri, aşağı yukarı Ayastefanos antlaşması’nın esaslarını kapsıyordu. Mütareke koşullarının siyasi dengeyi Rusya lehine bozması Avrupa devletlerini, özellikle Ingiltere'yi harekete geçirdi. İngiltere Rusya'ya karşı bir gösteri yapmak amacıyla donanmasını Marmara’ya gönderdi. Ruslar da buna karşılık karargâhlarını Ayastefanos'a (Yeşilköy) taşıdılar ve İngiliz donanmasının İstanbul limanına girmesi halinde, kente askeri birlik göndereceklerini bildirdiler.

Bu durumun ortaya çıkardığı bunalım, İngiltere’nin Rusya’ya güvence vermesi ve Ruslar’ın da İstanbul’a asker sokmaktan vazgeçmesiyle çözüldükten sonra barış görüşmeleri Ayastefanos’ta başladı. Osmanlı devleti adına hariciye nazırı Saffet Paşa ile Berlin sefiri Sadullah Bey'in (Paşa); Rusya adına da kont İgnatiyev ve Nelidov’un katıldığı barış görüşmeleri, barış esasları önceden kararlaştırıldığından uzun sürmedi, ikisi dışında (altı savaş gemisinin harp tazminatı olarak Rusya’ya verilmesi ve antlaşmaya Avrupa devletlerince itiraz edilirse Osmanlı devletinin de Rusya'nın yanında antlaşmayı savunması) rus istekleri kabul edildi. 29 maddeden oluşan antlaşmaya göre:
 • Karadağ, Sırbistan ve Romanya ba ğımsızlık ve toprak kazanıyor;
 • kuzey'de Tuna’ya, doğu’da Karadeniz’e, güney’de Ege’ye, batı’da Arnavutluk’a dayanan ve Avrupa’daki osmanlı topraklarını ikiye ayıran büyük bir Bulgaristan prensliği kuruluyor;
 • Bosna-Hersek’in Rusya ile Avusturya’nın kararlaştıracakları biçimde yönetilmesi kabul ediliyordu.
Ayrıca Osmanlı devleti Tesalya ile Arnavutluk'ta yapacağı ıslahat konusunda Rusya ile görüşmeyi, Rusya'ya ödeyeceği harp tazminatının (bir milyar dört yüz on milyon ruble) bir bölümüne karşılık Ardahan, Kars, Batum, Beyazit ve Dobruca'yı Rusya’ya bırakıyordu. Ayastefanos antlaşması’nın hükümleri, Balkanlar’da ortaya çıkan durumu çıkarlarına aykırı bulan İngiltere ve Avusturya’nın girişimiyle toplanan Berlin kongresi’nde yeniden ele alındı ve bir ölçüde hafifletildi.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 2 Mart 2017 17:12
2 Mart 2017 16:55       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ayastefanos Antlaşması
Doksanüç Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan barış antlaşması.

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın karşı olmasına rağmen Midhat Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının sebep olduğu Osmanlı-Rus Harbi, Türklerin umumi olarak yenilmesiyle neticelendi. Ruslar, batıdan Yeşilköy'e, doğudan Erzurum’a kadar geldiler. Osmanlı Devleti, mütareke istedi. Rus orduları başkomutanı Nikolay, barış esaslarının mütarekeyle birlikte görüşülmesi şartıyla bu isteği kabul etti. 3 Mart 1878’de Osmanlı tarihinde benzeri görülmeyen, aleyhimizde ağır ve feci şartlar getiren Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

Yirmi dokuz maddelik antlaşmaya göre, batıda büyük bir Bulgaristan Prensliği kurulacak; Makedonya, Batı Trakya, Kırklareli, bir Rus kuklası olarak düşünülen bu
otonom prensliğe verilecekti. Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya verilip, Karadağ ve Sırbistan’ın istiklalleri kabul edilecekti. Ayrıca Osmanlı Devleti, Rusya’ya 245 milyon Osmanlı altını harp tazminatı verecekti. Antlaşmaya göre, Rumeli’nde kesin kayıplar, 237.298 km2 toprak ve yaklaşık 8 milyon nüfus idi. İmtiyaz verilmiş Bulgaristan, Doğu Rumeli, Artvin, Tunus gibi yerler bu rakamların dışındaydı. Bunlar da ilave edilince devletin kaybı korkunçtu.

Ayastefanos Antlaşması ile, Rusların bölgede tamamen hakim bir konuma gelmeleri, Batılı devletleri telaşlandırdı. Zira Rusların, Bulgaristan yolu ile sıcak denizlere inmeleri, İngilizlerin Hindistan siyasetine ve Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakına set çekmiş olacaktı. İkinci Abdülhamid Hanın şahsi diplomasisi, bu tepkileri çok iyi değerlendirdi. Kıbrıs’ın idaresini İngiltere’ye bırakmakla, Berlin’de yeniden bir antlaşma zemini elde etmeye muvaffak oldu. Ayastefanos’un feci şartlarını hafifleten bu antlaşma ile Türkiye’nin Balkanlardaki hayatı, bir müddet uzadı (Bakınız: Antlaşmalar - Berlin Konferansı ve Antlaşması).
10 Nisan 2017 21:33       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI

Ayastefanos Antlaşması!


3 Mart 1878 yılında Rusya ile Osmanlı Devleti arasında, Ayastefanos'ta (Yeşilköy) imzalanan antlaşma. Halk arasında 93 Harbi diye anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi ve Rus birliklerinin Çatalca'ya kadar ilerlemeleri üzerine İngiltere'nin arabuluculuğu ve 2. Abdülhamit'in isteğiyle Osmanlı adına hariciye nazırı Server Paşa ve Rusya adına grandük Nikolay arasında imzalanan antlaşma oldukça ağır koşullar içeriyordu.

Antlaşma sonucunda Rusya'nın güçleneceğini anlayan İngiltere ve Avusturya antlaşmayı tanımadılar. Bunun üzerine toplanan Berlin Konferansı sonucunda Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878) imzalandı. Ayastefanos Antlaşması'nın koşulları bu bağlamda bir ölçüde değiştirilmiş oldu.

Ayastefanos Antlaşması'nın Koşulları!

 • Romanya, Sırbistan ve Karadağ'a bağımsızlık tanınacak.
 • Bulgaristan özerk bir devlet haline gelecek.
 • Osmanlı Devleti'nin denetiminde, Avrupa topraklarında yalnızca Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Trakya kalacak.
 • Rusya'ya ödenmesi kabul edilen savaş tazminatının 1 milyarlık bölümüne karşılık Osmanlı Devleti, Kars, Ardahan, Batum vb. gibi bölgeleri Rusya'ya bırakacak.

Kaynak: Grolıer Internatıonal Amerıcana


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç