Arama

Müzeler ve Sanat Galerileri

Güncelleme: 12 Aralık 2008 Gösterim: 20.795 Cevap: 1
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
4 Kasım 2008       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Mü­zeler ve sanat galerileri sanatsal, bilimsel, kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplandığı, korunduğu, incelendiği, sergilen­diği yerlerdir. Müze sözcüğü Yunanca'da gü­zel sanatların esin tanrıçaları "Musalar'ın ta­pınağı" anlamına gelen museion sözcüğün­den türetilmiştir. Başlangıçta yüksek eğitim kurumları için kullanılan bu terim ilk kez 15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans dönemin­de bugünkü anlamında kullanılmaya baş­landı.

Sponsorlu Bağlantılar
İlk Koleksiyonlar

Avrupa'da, özellikle Rönesans döneminde, krallar ve prenslerin yanı sıra, İtalya'daki Floransalı ünlü Medici ailesi gibi, güzel sanat­lara ilgi duyan birçok soylu ve varlıklı kimse sanatçıları koruyor, saraylarını süslemek için yapıtlarını satın alıyordu . Sonraki yüzyıllarda ticaretin geliş­mesiyle zenginleşen tüccarlar da sanatçılarla ilgilenmeye ve değerli buldukları yapıtları toplamaya başladılar. Müzeler başlangıçta fosillerin, taşların, kabukların ya da bitkilerin de yer aldığı çeşitli nesneleri barındıran özel koleksiyonlar biçimindeydi. Müzelerin gelişi­mi bu özel koleksiyonların bazılarının halka

açılmasıyla gerçekleşti. Floransa'da dünyanın en büyük sanat galerilerinden biri olan Uffizi Galerisi, aslında Medici ailesinin özel koleksi­yonuydu. Bugün dünyanın en önemli müzele­rinden biri olan Londra'daki British Museum ise İngiliz hükümetinin 1743'te üç değişik koleksiyonu "sadece uzman kişilere değil, halkın yararına ve kullanımına açma" kararıy­la oluştu.

Müze Türleri

Doğa tarihi, bilim ve teknoloji, sanat ürünleri ve antika eşyalar gibi çeşitli koleksiyonları içeren genel müzeler olabildiği gibi, yalnızca tek bir konuda uzmanlaşmış müzeler de vardır. Sanat müzeleri ve sanat galerileri genellikle resim ve heykel gibi sanat ürünleri­ni sergiler. Genel sanat müzeleriyse resim ve heykelin yanı sıra grafik ve dekoratif sanat yapıtlarını da barındırır. Bazı müzeler de doğu sanatları, modern sanatlar ya da halk sanatları gibi özel bir sanat dalının kapsamına giren yapıtlara yer verir.
Günümüzde artık üretilmeyen eski model trenlerin, uçakların, otomobillerin ya da yöre­sel mimarlık örneklerinin açık alanlarda sergi­ lendiği açık hava müzeleri de vardır. Bazı ül­kelerde, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan halka ulaşmak amacıyla, gezici müzelere rast­lanır. Çocuklar için özel bölümleri olan ya da özellikle çocuklar düşünülerek kurulan müze­lerde görsel ve işitsel gereçler aracılığıyla küçük izleyiciler katılıma özendirilir.

Müzelerin İşlevi

Müzelerin işi değerli ve ilginç nesnelerden oluşan koleksiyonları saklamak, korumak ve bunları sergilemektir. Parçalar ziyaretçilere tanıtılmak ve bilgi vermek amacıyla etiketle­nir. Geçmişte müzelerde olabildiğince çok sayıda parça sergilemeye önem verilir, sergi­nin düzenlenmesi ve parçaların sunuluş biçi­miyle pek ilgilenilmezdi. Oysa günümüzde müze ve galerilerde düzenleme biçimine özel önem verilmektedir. Bazı sergilerdeyse ziya­retçilerin gösterilere ve deneylere katılması­na, özellikle çocukların sergide yer alan maki­ne ve gereçleri kullanmasına izin verilmek­tedir.
Müzelerin yönetimi müze müdürlerinin so­rumluluğundadır. Büyük müzelerde değişik bölümlerden sorumlu, her biri kendi bölümü konusunda uzmanlaşmış, birden fazla müze müdürü bulunur.Bazı müzeler, ziyaretçilerin sergilere ilişkin bilgi edinmeleri ve ilgi duymaları için semi­ner, film gösterisi gibi eğitim amaçlı program­lar hazırlar. Son yıllarda bu türden eğitsel programlara daha çok önem veren müzelerin çoğu bir yandan da araştırma ve çalışma yapmak isteyen uzmanlara ve sanatçılara çe­şitli olanaklar sağlamaktadır.Müzeler çeşitli yollardan toplanan parçalar­la koleksiyonlarını genişletir. Arkeoloji mü­zeleri yeni parçaları genellikle kazı alanların­dan toplar. Bunun için kazı bölgelerine konu­larında uzmanlaşmış kimselerden oluşan ekipler gönderilir. Çeşitli kuş, hayvan ve bitki örnekleri sergileyen müzeler keşif gezileri yapmak için doğa bilimleri uzmanlarını görev­lendirir.Bazı koleksiyoncular koleksiyonlarının tümünü ya da birkaç parçasını kendi istekleriyle müzelere bağışlar ya da müzeler bu parçaları sahiplerinden satın alır.
Bir müzeye gelen parçalar önce ayrıntılı bir biçimde incelenir, nerede, ne zaman, nasıl ve kimin tarafından yapıldığı belirlenir. Daha sonra gerekliyse onarılır, fotoğrafı çekilir ve sınıflandırılır. Eğer hemen sergilenmeyecekse uzmanlarca özenle saklanması ve korunması gerekir.
Parçaların ısı, nem ya da is gibi olumsuz etkenlere karşı zarar görmeden korunabilme­si için çeşitli yöntemler uygulanır. Zarar gören ya da bozulan parçalar uzun ve yorucu bir onarım işleminden geçer.
Müzeler zaman zaman düzenledikleri geçici sergiler için başka müzelerden ya da özel koleksiyonculardan ve satıcılardan bazı par­çaları ödünç alabilir. Sergi sırasında müzedeki yapıtlara ilişkin ayrıntılı bilgi içeren, çoğun­lukla resimli kataloglar hazırlanır.

Parasal Destek

Müzelerin gerek koleksiyonlarını korumak ve genişletmek, gerek çalışanların ücretlerini ödeyebilmek için düzenli bir gelire gereksini­mi vardır. Bazı müzeler parasal desteğini özel kişilerden ya da kuruluşlardan, bazıları da devletten sağlar. Belirli ölçüde de olsa gelir sağlamak amacıyla giriş ücreti alan müzeler olduğu gibi, ücretsiz olanları da vardır.


mze1ib8Türkiye'de Müzecilik

Türkiye'de müzecilik ilk kez 1846'da Damat Fethi Ahmed Paşa'nın girişimiyle başladı. Aya İrini'de silahlar ve çeşitli tarihsel yapıtlar bir araya getirildi. Ama bu ilk müze ziyaretçi­lere kapalı tutulmuştu. Türkiye'de müzecilikbgerçek anlamda ilk kez 1881'de, Osman Hamdi Bey'in müze müdürü olduğu dönemde gelişti. Sonradan Topkapı ve Dolmabahçe sarayları, Ayasofya, Kariye gibi birçok tarih­sel yapı müzeye dönüştürüldü. Bugün İstan­bul, İzmir, Afyonkarahisar, Hatay gibi kent­lerdeki çok önemli müzelerden başka hemen her kentte bir müze bulunmaktadır. Resmi müzelerin yanı sıra İstanbul'daki Sadberk Hanım Müzesi ve Konya'daki Koyunoğlu Müzesi gibi özel kuruluşlara ait müzeler de vardır.MsxLabs & TemelBritannica

Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
karayel - avatarı
karayel
Ziyaretçi
12 Aralık 2008       Mesaj #2
karayel - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye'nin En İyi On Sanat Galerisi

Sponsorlu Bağlantılar
Sanat eserini yaratmak ne kadar zorsa, onu değerince tanıtmak ve sergilemek de bir o kadar önemli. Çünkü sergilenecek obje ne olursa olsun o eseri değerinde sergilemek için de bir bilgi birikimi gerekiyor. İşte bu noktada sanat galerilerinin önemi ortaya çıkıyor.

Bazı galerilerin sahipleri ya da yöneticileri sergi tekniklerini o kadar iyi kullanıyorlar ki, eserlere daha da anlam kazandırıyor, daha da öne çıkartıyorlar. Bu galeriler sanatçılarla olan ilişkilerinde tutarlı davranıyor ve sergilemeyi sanat olarak görüyor. Biz de bu hafta konunun otoritelerinden oluşan jüriye sorduk, onların tercihleri "En İyi 10 Galeri"yi belirledi. Bu seçimlere müze galerileri dahil edilmedi.

EN İYİ 10

1- Galeri Nev

2- Galerist

3- Teşvikiye Sanat

4- Karşı Sanat

5- Milli Reasürans

6- Evin

7- Dirim Art

8- Siyah-Beyaz

9- Yapı Kredi Kazım Taşkent

10- Apel


GALERİ NEV
80’in üzerinde yayın

1984 yılında mimarlar Haldun Dostoğlu ve Ali Artun tarafından Ankara’da kuruldu, 1987 yılında da İstanbul’da açıldı. Bugüne kadar 300 civarında sergi düzenledi. Maçka’da 160 metrekarelik bir alanı kapsayan Galeri Nev’in 80’in üzerinde yayını var. Dört kez yurtdışı fuarlarda Türkiye’yi temsil etti. Vefat eden ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın eserinin İtalya’daki dünyanın en ünlü bronz heykel döküm merkezi Piaetrasanta’da 1990 yılında sergilenmesi ve 2000 yılında "1950-2000 Müze Kitap" adındaki yayını, bilinen projelerinden sadece birkaçı. Şu sıralar Yüksel Arslan’ın sergisi var. 3 Kasım’da Alev Ebüzziya ve Nil Yalter’in sergileri açılacak. Adres; Maçka Caddesi No:33 Şişli İstanbul (212) 231 67 63


GALERİST
Sanat gazetesi çıkarıyor

2001 yılı ocak ayında Murat Pilevneli tarafından açıldı. 450 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Bazel Art, Londra Sanat Fuarı, British Art’ta yurtdışı fuarlara katıldı. Yıl boyunca dört kez Sanat Gazetesi çıkarıyor. Hüseyin Çağlayan, Haluk Akakçe, Taner Ceylan ve Elif Uras galeride sergi açan bazı sanatçılar. 3 Kasım’da Güçlü Öztekin’in sergisi başlıyor ve 2 Aralık’a kadar sürecek. Adres: İstiklal Caddesi Mısır Apt 311/4 Beyoğlu İstanbul (212) 244 82 30


TEŞVİKİYE SANAT
Figüratif seviyor

1985’te Şahin Paksoy ve Doğan Paksoy kurdu. Özellikle figüratif resim anlayışıyla çalışan sanatçıları sergilemeyi ilke edindi. Çıkardığı yayın ve kataloglarla da sanatsal yapılanmayı destekliyor. Türkiye’de Sanat ve Gençsanat dergilerini de yayın hayatına kazandırdı. Ekim 2006 itibariyle 180’e yakın sergi düzenlendi. Yurtdışı fuarlara da katılan galeri 140 metrekare. Komet, Ergin İnan, Mehmet Güleryüz, Utku Varlık, Mustafa Ata, İbrahim Örs, Yavuz Tanyeli, Yunus Tonkuş, Mahir Güven, Yasemin Şenel, Altan Çelem sergilerini bu galeride izlemek mümkün. Ekim boyunca Grafiker Ressamlar Sergisi var. Adres: Abdi İpekçi Caddesi No: 4873 Teşvikiye İstanbul (212) 241 04 58


KARŞI SANAT
Beş yaşında

2001 yılı ocak ayında Feyyaz Yaman tarafından kuruldu. 300 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Bugüne kadar 70 civarında sergi açıldı. Birçok sanatçı için kataloglar ve kitapçıklar hazırladı. Sezai Özdemir, Neş’e Erdok, Martin Bayans ve Arif Aşçı, Paulo Moderson Backer bugüne kadar burada sergi açan bazı sanatçılar. Şu sıralar Rus sanatçı Alexander Rodchenko"nun 28 Ekim tarihine kadar sürecek sergisi var. Adres: İstiklal Caddesi Elhamra Han No: 258 Kat 2 Beyoğlu İstanbul (212) 245 15 08


MİLLİ REASÜRANS
430 metrekare

1994 yılında Milli Reasürans T.A.Ş bünyesinde ve Amelia Edgü’nün yönetiminde kuruldu. Galeri 13 yılda 91 sergiyi konuk etti. 430 metrekarelik sergileme alanı var. 90 civarında kitap yayımladı. Orhan Peker, İhsan Cemal Karaburçak, Tiraje Dikmen, Eşref Üren, Belkıs Balpınar, Avni Arbaş, Kuzgun Acar, Max Ernst, Sigmar Palke gibi sanatçılar için sergiler düzenledi. Gerek Atatürk’ün katafalkı ve Anıtkabir konusunda, gerekse mimarlık tarihi için önemli iki mimar olan Bruno Taut ve Emin Onat’ın ilk bütünsel monografisine de bu galeri imza attı. Bugünlerde 10 Alman fotoğrafçının çektiği Mesafe ve Yakınlık konulu fotoğraflardan oluşan sergi var. Teşvikiye Caddesi 43-57 İstanbul (212) 230 19 76


EVİN
Eski bir köşk

1996 yılında Evin ve Ümit İyem tarafından kuruldu. 450 metrekarelik bir sergi alanı var. Galeri 3,5 katlı eski bir köşkün restore edilmesiyle hayata geçmiş. Bugüne kadar yüzü aşkın sergi açıldı. 16 sanatçıyla sürekli çalışıyor. Kıbrıs, Ankara ve İzmir ağırlıklı olmak üzere çeşitli sanat fuarlarına katılıyor. Her kişisel sergi için kapsamlı katolog hazırlanıyor. İki yılda bir de her sanatçı için bir kitap yayımlıyor. Bugüne kadar Nedret Sekban, Temür Köran, Nuri İyem, Mustafa Horasan, Naile Akıncı’nın kitapları yayımlandı. Adres Bebek Deresi Sok. No: 13 Bebek İstanbul (212) 265 81 58


DİRİM ART
Eyüboğlular orada

Hazer ve Zihni Özil çifti tarafından 2002’de kuruldu. Galeride 2002 yılından beri 50’nin üzerinde sergi açıldı. Antonio Segui, Jan Voss, Komet, Yüksel Arslan, Pat Andrea, Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu, Fahrelnissa Zeid en önemli sergilerinden birkaç tanesi. Her sergi için bastırdıkları sergi katalogları var. Galeride 160 metrekare net sergi alanı mevcut. Dirim Art’ta 15 Kasım’a kadar Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu’nun eserleri sergileniyor. Adres: Abdi İpekçi Caddesi Arman Palas Apt. No: 7 D: 4 Nişantaşı İstanbul (212) 291 34 34


SİYAH-BEYAZ
Bir Ankara klasiği

1984 yılında Ankara’da faaliyete geçen Siyah-Beyaz’ın kurucusu Faruk Sade. Günümüze kadar yüzlerce serginin yer aldığı galeride özellikle plastik sanatların genç örneklerine yer veriliyor. 1992 yılında dünyada yeni kurulan Res-artis programının da kurucu üyesi oldu. Sanatçılara seçtikleri herhangi bir ülkede belli bir süre kalarak üretme imkanını sağlayan bu kuruluş sayesinde Siyah-Beyaz birçok sanatçıyı yurtdışına yolladı, yurtdışından gelenlere Türkiye’yi tanıma imkanı verdi. Osman Yüce, Gülsüm Karamustafa, Alev Mavitan, Bihrap Mavitan, sürekli sanatçıları. Şu sıralar Sıtkı Kösemen’in fotoğraf sergisi var. Kavaklıdere Sokak No: 3 1/2 Ankara (312) 312 467 72 34


YAPI KREDİ KAZIM TAŞKENT
42 yıldır kesintisiz

Yapı Kredi Bankası’nın ilk sanat galerisi. 1964’te açıldığı günden bu yana kesintisiz sergi düzenleyen tek galeri. 1988’e kadar amatör sanatçılara da yer ayırdı. Sonra bir yandan Mehmet Güleryüz, Ömer Uluç, Turan Erol, Neş’e Erdok, Ergin İnan gibi çağdaş ressamların eserlerini tanıttı, öte yandan Halil Paşa, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Namık İsmail, Avni Lifij, Sami Yetik, Nazmi Ziya, Hoca Ali Rıza gibi kla*** ustaların eserlerini sundu. Tematik sergiler düzenledi, yurtdışı bağlantılı sergiler gerçekleştirdi. 1988’den sonra açılan sergi sayısı yaklaşık 400. Sergi alanı 380 metrekare. Galatasaray Meydanı, Beyoğlu, İstanbul (212) 252 47 00


APEL
Proje sergilerin mekanı

1998’de, 19. yüzyıldan kalma Apelyan Apartmanı’nda, Nuran Terzioğlu tarafından kuruldu. 200 metrekare sergi alanı var. Günümüz sanatına öncelik veren Apel’de sergiler birer proje olarak hazırlanıyor. Bugüne kadar 80 kadar sergi düzenlendi, Japonya Yokohama, Belçika Brüksel ve Diyarbakır da sergi düzenledi. Her yıl en az üç konulu sergi yapıyor. Selma Gürbüz, Yücel Kale, Yıldız Şermet, Esma Paçal, Turam, Gülsün Karamustafa, Azade Köker, Lerzan Özer, Suzy Huklevi, Arzu Başaran gibi sanatçıların sergilerine yer verdi. Sanatçılarla birlikte kataloglar çıkartıyor. Şu sıralar Tuğrul Selçuk’un sergisi var. Galatasaray Hayriye Caddesi No: 7 İstanbul (212) 292 72 36


Benzer Konular

19 Kasım 2007 / Mystic@L Edebiyat
24 Ağustos 2010 / _Yağmur_ Turizm
31 Mart 2010 / _KleopatrA_ Turizm