Arama

George Washington

Güncelleme: 4 Şubat 2017 Gösterim: 20.525 Cevap: 3
GusinapsE - avatarı
GusinapsE
Ziyaretçi
2 Ekim 2006       Mesaj #1
GusinapsE - avatarı
Ziyaretçi

George Washington

Ad:  George Washington1.jpg
Gösterim: 919
Boyut:  64.4 KB

(d. 22 Şubat 1732, Westmoreland, Virginia - ö. 14 Aralık 1799, Mt. Vernon, Virgina, ABD),
Sponsorlu Bağlantılar
Bağımsızlık Savaşı (1775-83) sırasında Amerikan ordularının başkomutanı ve Birleşik Devletler’in ilk başkanı (1789-97).

Gençliği ve Bağımsızlık Savaşı öncesi deneyimleri.


Dedesi 1657’de İngiltere’den Virginia’ya göç eden Virginialı büyük toprak sahibi Augustine Washington’un (ö. 1743) oğluydu. On beş yaşma değin düzensiz olarak okula gitti. Matematiğin özellikle yerölçümünde kullanılan dallarında yetişti. Tütün yetiştirmeyi ve hayvancılığı öğrendi. Henüz 14-15 yaşlarındayken arazi ölçüm işlerinde çalışmaya başladı. Virginia ve Pennsylvania’da el değmemiş geniş toprakların kadastrosunu çıkardı. 1752’de üvey ağabeyi Lawrence Washington’un veremden ölmesi üzerine Virginia’daki en iyi malikânelerden birinin (Mt. Vernon) sahibi oldu. Zamanla topraklarını genişletti; kölelerinin sayısını artırdı ve toplum yaşamında önemli bir rol üstlendi. Yaklaşık 1775’e değin Mt. Vernon’daki uğraşları ve çevresi yaşamında temel yeri tuttu.

Büyük dedesinin Yerlilere karşı savaşlarının ve ağabeyinin askerlik yıllarının öykülerinden etkilenen Washington askerlikte yükselmek arzusundaydı. İngiltere ile Fransa’nın Fransız ve Yerli Savaşı (1754-63) olarak bilinen savaşın eşiğinde bulunduğu 1753’te Virgina valisi Robert Dinwiddie tarafından Fransızları uyarmak için Ohio topraklarına gönderildi. Fransızların bu toprakları ele geçirme konusunda kararlı olduklarını bildirmeleri üzerine Dinwiddie sefer için asker toplamak üzere Joshua Fry’ı albaylığa, Washington’ı da yarbaylığa getirdi. Nisan 1754’te Ohio Kumpanyasının kalesini takviye etmek için 160 kişiyle Alexandria’dan yola çıkan Washington, Fransızların kaleyi ele geçirerek Duquesne Kalesi adını verdiklerini öğrendi. Great Meadows’da bir kale kurarak 28 Mayıs’ta 30 kişilik bir Fransız öncü birliğine karşı ani bir saldırı düzenledi ve bu başarısından sonra albaylığa yükseltildi. Ama son Fransız ve Yerli Savaşı’nı başlatan bu saldırı güçlü bir Fransız karşı saldırısına yol açtı ve Great Meadows’da kuşatılan Washington 3 Temmuz’da teslim olmak zorunda kaldı. Ohio’da bir yıl süreyle yeni bir kale inşa etmemeyi kabul ederek döndüğü Virginia’ da saygıyla karşılandı. Şubat 1755’te Duquesne Kalesi’ni Fransızlardan almak üzere ordusuyla Virginia’ya gelen İngiliz General Edward Braddock’un yaverliğini kabul etti. Hasta olarak katıldığı bu seferin 9 Temmuz’da büyük bir felaketle sonuçlanmasının ardından askerleri toparlayarak Virginia’ya dönmelerini sağladı ve 23 yaşında bütün Virginia birliklerinin komutanlığına atandı. 1757 sonunda hastalanarak Mt. Vernon’a çekildi. 1758 ilkbaharında görevine döndüyse de Virginia Yasama Meclisi’ne seçildikten hemen sonra komutanlıktan istifa etti.

Ocak 1759’da Daniel Parke Custis’in dul karısı Martha Dandridge’le evlenen Washington onun geniş topraklarının da yönetimini üstlendi. Virginia’nın en zengin, en büyük ve en çalışkan toprak sahiplerinden biri olarak hareketli ve mutlu bir yaşam sürdü. İmparatorluğun yönetiminde çeşitli sorunlarla karşılaşan İngiltere Amerikan kolonilerinde bazı önlemlere yönelinceye değin de kralın sadık bir uyruğu olarak kaldı.

1763’te Allegheny Dağlarının ötesinde yerleşmenin yasaklanması Batı’ya doğru yayılmaya ilgi duyan Washington’ı rahatsız etti. 1764’teyse Ingiltere kolonilere vergi koymaya karar verdi. Washington Mayıs 1765’te Damga Yasası’na karşı çıkan karar tasarısının sunulduğu Yasama Meclisi toplantısına katıldı. Hemen ardından da İngiltere’deki Tofy yönetimine karşı kolonilerdeki Whig’leri desteklemeye başladı. Parlamentoya kolonilerin direnme kararının bildirilmesinden sonuç alınamayınca ticari savaş planını benimsedi ve son çare olarak özgürlük için silaha başvurulmasını savundu. Mayıs 1769’da İngiliz vali Yasamaleclisi’ni dağıtınca Raleigh hanında ithalat arşıtı kararların alındığı toplantılara katilli. Aralık 1773’te Boston Çay Partisi olarak ilinen olayın İngiltere’yle ilişkileri iyice erginleştirmesinden sonra Mayıs 1774’te virginialı temsilcilerin bir Kıta Kongresi oplama kararına imza koydu. Birinci Kıta kongresi’ne seçilen yedi delegeden biri )larak askeri üniformasıyla 5 Eylül 1774’te Philadelphia’daki toplantıya katılan Washington, Mart 1775’te Virginia’dan İkinci Kıta Kongresi’ne delege seçildi. Ayrıca Virginia’da daha deneyimli birçok subay bulunmasına karşın kişiliğine ve ününe duyulan saygı nedeniyle Virginia birliklerinin komutanlığını üstlenmesi istendi. Bu dönemde artık ılımlıdan çok radikal görüşleriyle tanınıyor, ama henüz İngiltere’den bağımsızlığı savunmuyordu.

Bağımsızlık Savaşı yılları.

(Bakınız Amerikan Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı)
Washington’ın Lexington ve Concord’daki ilk çatışmalardan (19 Nisan 1775) hemen sonra bütün koloni birliklerinin komutanlığına getirilmesi büyük ölçüde siyasal bir pazarlığın sonucuydu: New England aceleyle toplanmış ordusunun desteklenmesi karşılığında başkomutanlığı Virginia’ya bırakmıştı. Virginia’nın Massachusetts gibi en güçlü kolonilerden biri olmasının yanı sıra Washington’ın güvenilirliği, kararlılığı, örgütleme yeteneği, sağduyusu ve etkileyici havası da 10 Mayıs’ta toplanan İkinci Kıta Kongresinde oybirliğiyle başkomutanlığa seçilmesinde rol oynadı.

Savaşın Temmuz 1775-Mart 1776 arasını kapsayan ilk aşamasında Boston Kuşatması’nı hiç gevşetmeyen Washington 17 Mart’ta kenti İngilizlerden teslim aldı. Ama savaşın kalan beş yılı içinde Amerikalılar birçok kez felaketin eşiğine geldi. Washington iyi bir taktikçi değildi. Her önemli durumda savaş kurulunu topluyor, komutanlarının görüşlerine uyarak saldırıyı geciktiriyordu. Buna karşılık orduda disiplin konusunda hiçbir zaman ödün vermedi. En kalabalık olduğu dönemde 20 bin kişiyi biraz aşan düzensiz ordusunu disiplin altına aldı; askerlerinde ulusal bilinci canlı tutmayı başardı. 1776’da Trenton ve Princeton’da umut verici zaferler kazandı. 1777’de İngilizlerin Philadelphia’yı ele geçirmesinden sonra ise kongrede New Englandlıların saldırılarıyla karşılaştı. Ama Kuzey-Güney arasındaki kıskançlığı yansıtan bir dizi entrikayı sonuçsuz bırakarak görevini korudu.
Ad:  George Washington2.jpg
Gösterim: 663
Boyut:  61.6 KB

1778 ilkbaharında Fransa’yla ittifakın sağlanması savaşın gidişinde köklü bir değişmeye yol açtı. Birleşik bir Fransız-Amerikan saldırısından korkan İngiliz ordusu Philadelphia’dan New York’a çekildi. Savaşın sonunu belirleyen Yorktown Kuşatması’nda ise Washington ileri görüşlülüğünü ve komuta yeteneğini en iyi biçimde ortaya koydu. 19 Ekim 1781’de Yorktown’ı ve Cornwallis’in ordusunu teslim aldı. 1781-82 kışını Philadelphia’da Kıta Kongresi’nde geçirdikten ve 23 Aralık 1783’te başkomutanlık görevini kongreye iade ettikten sonra Mt. Vernon’a döndü.

Başkanlık dönemi.


1783 sonrasında Amerikan siyasal ortamı konusunda karamsar olan Washington, dostlarını sağlam bir birlik anlayışına yönelmeye çağırdı. Ama federal bir meclisin toplanması kararını şaşılacak kadar geç benimsedi. Potomac Irmağında ulaşım konusunda Virginia ile Maryland arasında bir anlaşmaya varılması gerekince 1785’te iki eyaletin temsilcilerinden oluşan bir komisyon Mt. Vemon’da toplandı. Federal meclisin çekirdeğini oluşturan bu toplantıdan sonra Washington bütün eyaletlerin 1787’de Philadelphia’ya temsilci göndermesi kararını onayladı. Virginia delegesi olarak katıldığı Philadelphia Anayasa Kurultayı’nın başkanlığına seçildi. Hazırlanan anayasanın kusursuz olduğuna inanmamakla birlikte onaylanması için büyük çaba harcadı; anayasanın kabulünden sonra da 1789’un ilk günlerinde belirlenen seçmenler kurulu tarafından oybirliğiyle yeni cumhuriyetin ilk başkanı seçildi.

30 Nisan 1789’da New York kentindeki Wall Street’te yapılan törenle yemin ederek göreve başlayan Washington' sekiz yıllık başkanlık dönemi boyunca parti bölünmelerinin üzerinde kalmaya çalıştı. Bütün ülkenin başkanı olduğunu vurgulayarak temkinli ve titiz bir politika izledi. İlk kabinesine Kuzey ve Güney eyaletlerinden eşit sayıda bakan seçti; Jefferson ve Hamilton arasındaki çekişmede dengeyi korumaya çabaladı. Ama Bank of the United States’in kurulması ve 1793’te başlayan Fransa-İngiltere savaşında tarafsız kalınması gibi konularda Hamilton’un görüşlerini benimsedi. Başkanlığının ikinci dört yılında Federalistlere biraz daha yakınlaşması mecliste sert tartışmalara ve kişisel saldırılara hedef olmasına yol açtı.

Genel baskıya karşın üçüncü bir dönem başkanlık yapmayı kabul etmeyen Washington Mart 1797’de Mt. Vernon’a çekildi. Bütün ülkenin yasa bürünmesine yol açan ölüm haberi Avrupa’ya ulaştığında İngiliz donanması ve Napoleon orduları anısına saygı gösterisinde bulundu. Dönemin birçok önderi tarafından tarihin büyük kahramanlan arasında gösterilen Washington ABD’de başkanlık kurumunun biçimlenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 4 Şubat 2017 00:28
Biyografi Konusu: George Washington nereli hayatı kimdir.
BrookLyn - avatarı
BrookLyn
Kayıtlı Üye
25 Kasım 2008       Mesaj #2
BrookLyn - avatarı
Kayıtlı Üye
George Washington
(1732-1799).
Sponsorlu Bağlantılar
Vir­ginia eyaletinde, Fredericksburg yakınlarında doğan George Washington ABD'nin ilk başkanıdır.

İngiliz kökenli bir büyük toprak sahibi olan babası Augustine Washington öldüğünde he­nüz 11 yaşında olan George, ailedeki 10 çocuktan biriydi. Düzensiz ve kısa süren bir eğitimden sonra 14 yaşındayken yerölçümü ve haritacılık alanında çalışmaya başladı. 16 yaşındayken Batı Virginia' da, Shenandoah Irmağı çevresindeki keşfedil­memiş bölgelerde yapılan bir keşif gezisine katıldı. 1752'de üvey ağabeyi Lawrence ölün­ce Potomac Irmağı kıyısındaki Mt. Vernon malikânesinin sahibi oldu. Aynı yıl binbaşı rütbesiyle Virginia'daki dört askeri bölgeden birinin disiplin subaylığına getirildi. Ohio Irmağı yöresinde güçlenen Fransızlar, bu bölgede İngiltere'nin daha önce üzerinde hak iddia etmiş olduğu bazı yerlerde yaşayan İngiliz göçmenleri bölgeden ayrılmaya zorlu­yordu. Virginia valisi 1753'te Fransızların bölgeden çekilmesini isteyen bir mesajı Fran­sız komutana iletmek üzere genç Binbaşı Washington'u görevlendirdi. Washington bu mesajı ulaştırmak için Erie Gölü yakınlarına kadar 800 kilometreden fazla süren bir yolu kayıkla, at sırtında yada yürüyerek gitti. Bu yolculukla ilgili olarak Washington'un anlat­tıkları Allegheny Dağlarının ötesinde kalan bölgelerdeki yaşama ilişkin olarak elde edilen ilk güvenilir bilgilerdi.

Fransızlar bölgeden geri çekilmediği için, Washington ertesi yıl, bu kez yarbay rütbesiy­le ve birkaç yüz kişilik bir birliğin başında Ohio Irmağı bölgesine gönderildi. Mayıs 1754'te İngilizler bir Fransız birliğini esir aldı. Çarpışmada Fransızların komutanı da öldü. Fransızlar karşı saldırıya geçince Washington teslim olmak zorunda kaldı; ama adamlarıyla birlikte Virginia'ya dönmesine izin verildi. 1755'te Washington hasta olarak katıldığı bir çarpışmada Fransızlara karşı büyük yiğitlik gösterdi ve General Edward Braddock öldürüldüğünde, yenilmiş olan ordunun güvenli bir biçimde geri çekilmesine yardımcı oldu. Bunun üzerine albay rütbesiyle Virginia bir­liklerinin komutanlığına getirildi ve bir seyrek yerleşim bölgesinden geçen 650 km uzunlu­ğundaki bir sının oldukça kötü donanımlı 700 kadar askerle korumak zorunda kaldı. Yeni­den hastalanan Washington tam zamanında iyileşerek, günümüzde Pittsburgh kentinin bulunduğu yerde kurulu olan Duquesne Kalesi'nin alınmasına katıldı. Washington daha sonra Virginia Yasama Meclisi'ne seçildi ve ordudan ayrıldı. Ocak 1759'da bir toprak sahibinin dul eşi olan Martha Curtis ile evlendi ve tütün yetiştiriciliğine başladı.

Başkomutan Washington


Washington, Virginia Yasama Meclisi üyesi olarak, İngiltere ile Amerikan kolonileri ara­sında ortaya çıkan ve 1775'te savaşa yol açan tartışmalara katıldı. Massachusetts halkı ayaklanıp öbür kolonilere de yardım çağnsında bulun­duğunda toplanan İkinci Kıta Kongresi, Was­hington başkomutanlığa atadı. Bu güç bir görevdi. Çünkü 13 koloninin kendi aralarında da çekişmeler vardı. Kongreyi koloniler kur­muştu, ama kongre bütün kararlarını koloni­lerin tümüne kabul ettirebilecek kadar güçlü değildi. Washington'un komutası altındaki askerler gönüllüydü ve istedikleri zaman evle­rine dönebiliyorlardı. Gene de Boston'a gi­den Washington blöf yaparak İngiliz donan­masının limanı terk etmesini sağladı.
Ad:  George Washington3.jpg
Gösterim: 620
Boyut:  109.3 KB
Bundan sonra, İngilizlerin saldırdığı New York'u savunmaya gitti; ama çok üstün İngiliz güçleri karşısında yenildi ve New Jersey eyaletini boydan boya geçerek ünlü geri çekilmeyi gerçekleştirdi. Askerlerinin çoğu kaçmıştı; kalanlar paçavralar içindeydi. Ama 1776 Noel'inde bir İngiliz ileri karakolunu ele geçirerek ülkedeki umutsuzluğu güvene dö­nüştürdü. Bundan sonra bazen bozguna uğra­dı, bazen zafer kazandı ve sık sık bozgundan zafere dönüştürdü. 1777-78 kışını yan aç ve yan çıplak ordusuyla birlikte Pennsylvania'da Valley Forgedaki kampta geçirdi. Fransızların İngilizlere karşı savaşa katılmasıyla ilk­baharda Amerikalılara yardım geldi. 1781'de Virginia'da Yorktown kuşatmasında İngilizler bozguna uğratıldı. İki yıl sonra barış antlaş­ması imzalandı ve Washington, Mt. Vernon malikânesine çekildi. Ama, çok geçmeden siyasal yaşama geri döndü. Virginia delegesi olarak Philadelphia Anayasa Kurultayı'na ka­tıldı ve kurultay başkanı seçildi. Hazırlanan federal anayasayla Amerika Birleşik Devlet­leri oluşturuldu ve Washington ülkenin ilk başkanı seçildi.

30 Nisan 1789'da başkanlık görevine başla­yan Washington, anayasada öngörülen devlet yapısını kurmak ve bunun işlemesini sağla­mak için büyük bir çaba gösterdi. Anayasada yapılan iyileştirmelerle insan haklan güvence­ye alındı. Bu amaçla gerçekleştirilen ve 1791 'de tamamlanan ilk 10 değişiklik günü­müzde Haklar Bildirgesi olarak bilinir. Washington'un bu ilk başkanlık döneminde bir­çok yasa çıkarılarak devletin temel organları, bakanlıklar, yargı sistemi ve vergi sistemi oluşturuldu. Bu dönemde dış sorunlarla da karşılaşıldı. 1789 Fransız Devrimi'ni izleyen günlerde Fransa öbür Avrupa ülkeleriyle savaşa girince, bağımsızlığına yardım etmiş olduğu ABD'den yardım istedi. Ama, Wash­ington ülkesinin tarafsızlığını korudu. Daha sonra ABD'nin ticaretine kansan İngiltere ile ilişkiler çok gerginleşti; ama Washington 1794'te Jay Antlaşması'nı imzalayarak zorun­lu gibi görünen savaşı birkaç yıl erteleyip yeni devlete bir soluk alma süresi kazandırdı. İspanya ile olan sorunlar da Florida ve Louiiana sınırlarını düzenleyen 1792 Pinckney Antlaşması ile ertelenmişti.

1792'de oybirliğiyle ikinci kez başkan seçi­len Washington üçüncü bir kez başkan olmayı düşünmedi ve 1797'de siyasal yaşamdan çeki­lerek Mt. Vernon'a döndü; 2,5 yıl sonra burada öldü ve çok sevdiği Mt. Vernon'a gömüldü. ABD'liler Washington'a ABD'nin kurucusu ve "ülkesinin babası" sıfatını vere­rek onu onurlandırdılar.

Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica

Son düzenleyen Safi; 4 Şubat 2017 00:29
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
28 Haziran 2011       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
George Washington
(1732 Westmoreland County-1799 Mount Vernon)
Amerikalı general ve devlet adamı. ABD'nin ilk cumhurbaşkanıdır.

Orta halli bir çiftçinin oğlu olan Washington, bir süre sonra yetim kaldı. Gençliğinde Virginia topraklarını genişletmek için Kızılderililer ile çarpıştı. 21 yaşında milis kuvvetlerine katıldı ve 1752'de komutan yardımcılığına getirildi. 1754'te Fransızlarla İngilizler arasında çıkan Yediyıl Savaşları'na katıldı ve 1758'de Duquesne Kalesi'ndeki Fransızları yendi. 1759'da zengin bir dulla evlenerek topraklarıyla uğraşmaya başladı.

1765'ten sonra İngilizlerin sömürge idaresine karşı çıktı ve bağımsızlığı savundu. 1774 ve 1775'te Virginia konvansiyonu tarafından Philadelphia kongrelerine gönderildi. 4 Temmuz 1776'da ilân edilen Amerikan bağımsızlığından sonra, daha önce başkomutanlığa getirilmiş olan Washington, gönüllüleri örgütledi.

Uzun süren Bağımsızlık Savaşı 19 Ekim 1781'de İngiliz generali Cornwallis'in Yorktown'da teslim olmasıyla son buldu. Washington, bağımsızlıktan ve anayasanın kabulünden sonra 4 Mart 1789'da federasyon başkanı, 30 Nisan'da da ilk ABD cumhurbaşkanı oldu. 1792 Kasımı'nda yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi. Federalistleri temsil eden Hazine Bakanı A. Hamilton ile Cumhuriyetçileri temsil eden Devlet Bakanı Thomas Jefferson arasında denge sağladı.
Ad:  George Washington4.jpg
Gösterim: 615
Boyut:  100.2 KB
Bu arada, ABD'nin malî bağımsızlığını sağlayacak olan kararları çıkarmasında Hamilton'un yanında yer aldı. Onun döneminde sırasıyla şu malî önlemler alındı: 1789 "tariff act" (gümrük tarifesi); 1791 "bank act" (millî banka kurulması), 1792 "coinage act" (para basımı). Dış politikada Fransız temsilcisinin savaş ve Fransız yanlısı entrikalarına son vererek ABD'nin tarafsızlığını ilân etti. Fakat 1795'te İngiltere ile imzaladığı bir antlaşma yüzünden halkın desteğini kaybetti. Üçüncü defa başkanlığa adaylığını koymayı reddederek "halka bir veda bildirisi" yayımladı (1796).

MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 4 Şubat 2017 00:29
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
3 Şubat 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

WASHINGTON (George)

Ad:  George Washington5.jpg
Gösterim: 561
Boyut:  110.7 KB

amerikalı general ve devlet adamı, ABD'nin ilk başkanı (1789-1797).
(Westmoreland yönetim bölümü 1732 - Mount tornon 1799)

Orta halli bir çevredendi. Vahşi Shenandoah ülkesinin yer ölçümünün çıkarılmasına katıldı (1748). Sonra üvey kardeşi Lawrerice'den Mount Vernon büyük toprakları kendisine miras kalınca, koloninin önde gelenleri arasında yer aldı. Virginia güney kazasının komutan yardımcılığına atanınca (1752), Boeuf kalesindeki Fransızlar’a, onları mevziyi boşaltmaya davet eden ültimatomu götürdü (aralık 1753). Milislerin yarbayı oldu (1754), Nöcessitö kalesinde mevzilendi. Jumonville’in Washington’un suçlanmasına yol açan ölümünden sonra (28 mayıs 1754), amerika topraklarında fransız-ingiliz Yedi Yıl savaşı başladı. Washington, Virginia birlikleri başkomutanlığına getirildi (1755). Duquesne kalesi kesin zaferinin sonrasına kadar (1758) bu görevde kaldı.

Ama İngiliz birlikleriyle işbirliği yapma konusunda güçlüklerle karşılaştı. Zengin bir dul olan Martha Custis ile evlenince (1759) tarımla uğraştı; ılımlı düşüncelerine karşın, özellikle 1765'ten sonra (StampAct), Londra hükümetinin kolonilere karşı uyguladığı kötü yöntemlere ve özellikle, kolonlann, Quöbec Belgesi (1774) ile Kanada’ya bağlanan Ohio topraklarını işgal etmelerinin yasaklanmasına kızdı. Virginia kurultayı’nca 1. ve 2. Philadelphia kongrelerine (eylül-ekim 1774 ve 1775) gönderildi; temsilcisi olduğu ilerici eğilim "Özgürlüğün oğullan" adına 4 temmuz 1776'da ilan edilen bağımsızlık davasını benimsedi. Başkomutan atanınca, Kongre’yi destekleyen disiplinsiz gönüllülere (15 000 ile 30 000 kişi) çeki düzen verdi. Washington, bir strateji uzmanı değildi, ama Amerikalılar bağımsızlıklarını onun gözü pekliğine; yurtseverliğine, dayanıklılığına borçludurlar İlkin ingilizler'i Boston’u boşaltmak zorunda bıraktı (mart 1776), sonra general Howe onu New York'tan püskürttü (eylül 1776). Washington, Trenton'da (aralık 1776) ve Princeton'da (ocak 1777) öcünü aldı; bu arada Philadelphia'yt alan (eylül 1777) Howe tarafından Brandywine'de (eylül 1777) ve Germantcwn’da (ekim 1777) yenilgiye uğatıldı. Howe, bu arada Philadelphia’yı aldı (1777).

Ama Washington, Howe’un Burgoyne'a yardıma koşmasını engelledi. Burgoyne'un karşısında Saratoga’da teslim olması (17 ekim 1777) fransız müdahalesine yol açtı. 6 şubat 1778'de imzalanan Fransa ile ittifak ilkesini savunmak zorunda kaldı. Valley Forge'da, korkunç bir kıştan sonra (1777-78), Washington, Philadelphia’yı geri aldı (1778 baharı). Sonra yaklaşık üç yıl New York’u işgal eden Clinton'u gözetlediği White Plains'e yerleşti. 1781'de Rochambeau ile; Cornwallis'in Yorktown'da teslim olmasıyla (19 ekim 1781) sonuçlanan ve Bağımsızlık savaşı'nın sonunu getiren Virginia seferini düzenledi.

Barıştan sonra, siyasetle ilgilenmeyen Washington istifa etti (aralık 1783), Mount Vernon'daki topraklarına döndü ve yeniden Batı'nın sömürgeleştirilmesiyle uğraştı. Ptıiladelphia konvansiyonu’nun Virginia delegesi olarak (1787), Meclis başkanı seçildi ve 17 eylülde imzaladığı Birleşik Devletler Anayasası’nın oylanmasını sağlayan uzlaşmayı hazırladı. Federasyon'un başkanı seçilince (4 mart 1789), ilk görevine 30 nisan 1789'da New York’ta başladı ve 1792 kasımında yeniden seçildi. Monarşileri andıran tantanalı bir çevresi olan Washington, zamanın iki büyük siyasal eğilimi, yani Hazine bakanı A. Hamilton'un temsil ettiği federalistlerle Dışişleri bakanı Th. Jefferson’un yönettiği cumhuriyetçi-demokratlar arasındaki anlaşmazlıkla hakemlik yaptı. Bununla birlikte, 1789’dan 1792'ye kadar belirli zamanlara bölünmüş çok sayıda önlemlerle ABD'nin mali bağımsızlığını sağlamayı hedef alan Hamilton'un siyasetini destekledi.

Bunların en önemli üçü, gümrük tarifesini belirleyen Tariff Act (1789), ulusal bir devlet bankası kuran Bank Act (1791) ve para emisyonu koşullarını saptayan Coinage Act'tır (1792). Bu önlemlerden bazıları, içki üreten küçük köylülere alkol vergisi koyan Excise Act (1791) gibi, kimi zaman, şiddetli tepkilere neden oldu; köylüler başkaldırdılar (Whiskey ayaklanması, 1794), ama hemen ezildiler. Dış politika alanında ve Jefferson'a karşın, Başkan, fransız temsilcisi Girondin Genet’nin savaşçı ve cumhuriyetçi entrikalarına son verdi ve ABD'nin tarafsızlığını ilan etti (22 nisan 1793). Ama Washington, John Jay’ın 1794'te Ingiltere ile yaptığı antlaşmayı imzaladığı zaman, kamuoyu onu izlemekte güçlük çekti. Üçüncü kez Başkanlığı kabul etmeyen Washington "ulusa veda mesajf’nı sundu (eylül 1796) ve Mount Vernon’a döndü (mart 1797). Directoire'ın kışkırtmalarının doğurduğu telaş ortamında yeniden kumandanlığa çağrıldı (1798). Evine döndükten az sonra öldü (14 aralık 1799).

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 4 Şubat 2017 00:30
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

10 Haziran 2008 / kompetankedi Taslak Konular
8 Şubat 2016 / Jumong Siyaset ww
8 Aralık 2015 / Jumong Bilim ww