Arama

Ramses II

Güncelleme: 31 Mayıs 2017 Gösterim: 13.045 Cevap: 3
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
8 Eylül 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Ramses II

Ad: 7.JPG
Gösterim: 3770
Boyut: 93.4 KB

(hd İÖ 1304-1237)

Sponsorlu Bağlantılar
lakabı BÜYÜK RAMSES, USERMARE RAMSES olarak da bilinir
(ü. İÖ 13. yy), Mısır’da 19. sülalenin üçüncü firavunu Mısır’da en uzun süre hüküm süren ikinci firavundur.
Hititler ve LibyalIlarla yaptığı savaşların yanı sıra inşa ettirdiği tapmaklarla tanınır.

Babası I. Seti’nin (hd İÖ 1318-1304) hükümdarlığının ilk yıllarında ortak hükümdar ilan edildi. On yaşındayken ordu komutanı yapıldı ve babasıyla birlikte çeşitli seferlere katıldı. Tahta çıktıktan sonraki ilk işi dinsel Taurt şenliğinin yapıldığı güneydeki başkent Teb’i ziyaret etmek oldu. Dönüş yolculuğu sırasında Abydos’a uğrayarak yapımına babasının döneminde başlanan, ama yarım kalan büyük tapınağın inşasını yeniden başlattı. Bu yıllarda, Asya’ya yapacağı seferler için bir üs olarak kullanmayı düşündüğü Nil Deltasındaki Per Ramescu kentinde büyük tapmaklar, ambarlar ve askeri tesisler inşa ettirdi.

Hükümdarlığının dördüncü yılında kuzeydeki eyaletleri geri almak için bir sefer düzenledi. Suriye’nin güney kesimindeki yerel hükümdara boyun eğdirmeyi ve daha sonraki seferler için güvenli bir sıçrama tahtası oluşturmayı amaçlayan bu sefer Beyrut yakınlarındaki Nehrü’l-Kelb’de (Köpek Irmağı) sona erdi. Ramses’in buraya diktirdiği bilinen yazıt günümüze ulaşmamıştır.
Daha sonraki yıllarda Hititlere karşı bir sefer düzenleyen Ramses, İÖ 1286’da Kadeş yakınlarına ulaştı. Kadeş Savaşı olarak bilinen çarpışmada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca savaşın ikinci gününde bir ateşkes antlaşması imzalandı ve Mısırlılar ülkelerine geri döndü. Savaştaki başarısızlık Güney Suriye ve Filistin’in kuzeyindeki bazı küçük devletlerin Mısır’a başkaldırmasına yol açtı.

Ramses bunun üzerine Hititlere karşı yeniden saldırıya geçmeden önce Mısır’ın bölgedeki konumunu güçlendirmek için birkaç sefer düzenledi. Yönetiminin sekizinci ya da dokuzuncu yılında Celile ve Amor’da bir dizi kenti ele geçirdi. Ertesi yıl yeniden Nehrü’l-Kelb kıyılarına ulaştı. Yönetiminin onuncu yılında Hitit savunmasını yararak Katna ve Tunip’i ele geçirdi. Ama fethettiği Hitit topraklarını elinde tutamayacağını görünce, iki ülke arasındaki 16 yıllık düşmanlığı sona erdiren Kadeş Antlaşması’nı imzaladı.
Ad: 10.jpg
Gösterim: 1295
Boyut: 38.3 KB

Savaşlar sona erdikten sonra iki ulus arasında dostça ilişkiler kuruldu. Ramses İÖ 1270’te Hitit kralının büyük kızıyla evlendi. İdumaia, Moab ve Negeb’e de seferler düzenleyen ve Nil Deltasını ele geçirmeye çalışan LibyalIlarla savaşan Ramses’in hükümdarlığının son yıllarının barış içinde geçtiği sanılır.

Ramses’in askeri başarılarının yanı sıra, yaptırdığı çok sayıda tapınak “Büyük” lakabıyla anılmasına ve 20. sülalenin dokuz firavununun onun adını almasına yol açtı. Karnak’taki (Teb) büyük hipostili, yapımını I. Seti’nin başlattığı Abydos’taki tapmağı ve babasının Luksor’daki (Teb) mezar tapmağını tamamlatan Ramses ayrıca kendisi için Ramesseum olarak bilinen bir mezar tapınak yaptırdı ve Abydos’ta kendi adına bir tapmak inşa ettirdi. Ramses’in Nübye’de de en az altı tapmak yaptırdığı bilinmektedir. Bunların en ünlüleri, büyük bir kayanın yontulmasıyla yapılan ve girişinde Ramses’ in dört büyük heykeli bulunan Abu Simbel’ deki iki tapınaktır. Bu tapmaklardan büyük olanının yapımına I. Seti döneminde başlanmış, öbür tapmak ise tümüyle Ramses döneminde yapılmıştır.

Ramses ayrıca Mısır’ın doğu sınırındaki Tumilat Vadisinde Pitom kentini inşa ettirmiş, doğudaki çöl alanında, Nübye’deki altın madenlerine giden yolun üzerinde bir kuyu açtırmıştır.

Ramses’i genç bir adam olarak gösteren bir heykeli Torino Müzesi’nde sergilenmekte, mumyası ise Kahire’deki bir anıtmezarda korunmaktadır.

kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 31 Mayıs 2017 00:13
Biyografi Konusu: Ramses II nereli hayatı kimdir.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
19 Temmuz 2012       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Ad: 1.jpg
Gösterim: 1151
Boyut: 21.0 KB
Ramses II

(Hükümdarlığı İ.Ö. 1304-1237)
Sponsorlu Bağlantılar
Mısır firavunu.

19. sülâlenin üçüncü firavunudur. I. Ramses'in torunu ve I. Seti'nin oğludur. Küçük yaşta iktidara ortak oldu ve babasının seferlerine katıldı. Firavun olduktan sonra Hititlerden Kuzey Suriye'yi almaya çalıştı. O sırada Hititlerin başında Muvatalli bulunuyordu. İ.Ö. 1285'te yapılan Kadeş Savaşı'nda iki taraf da kesin bir başarı sağlayamadı ve savaş durumu on beş yıl kadar sürdü. İ.Ö. 1270'te II. Ramses ve Hitit Hükümdarı III. Hattuşili, tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı imzaladılar. II. Ramses, Teb, Abu Simbel ve Ramses kentindeki Ramesseum tapınaklarını, Luksor Sarayı'nın ön avlusunu yaptırdı. Bazı tarihçiler "Yahudi Göçü"nün (Exodus) onun zamanında olduğunu ileri sürerler.
Ad: 3.jpg
Gösterim: 1120
Boyut: 88.2 KB
Pek çok oğlu, kızı ve karısı olan II. Ramses ölünce cesedi mumyalandı. 200 yıl sonra mezarı açılarak mücevherleri çalındı ve cesedi bozulmaya başladı. İkinci kez mumyalandı. Mezarı 1881'de bir köylü tarafından bulundu, ilgililer duruma el koymadan önce tüm değerli eşyaları çalındı. 1912'de yapılan inceleme sonunda bozulma saptandı. 1927'de bu durum daha belirgin hâle geldi. Mısır hükümetiyle yapılan görüşmeler sonucu Fransa'ya getirilerek 1976'da Paris'te başlayan ve altı yıl süren (1976-1982) ışınlama tedavisi sonucu tırnakları cilâlandı, saçları düzeltildi, çürümekten kurtarıldı.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 31 Mayıs 2017 00:10
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Mayıs 2017       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ramses II(İ.Ö. 1304-1237),
Ad: 6.jpg
Gösterim: 1239
Boyut: 58.4 KB
Seti l'in oğlu, Ramses l'in torunu; mısır tarihinin büyük firavunlarından biridir.

Tebli Amon rahiplerinin giderek artan maddi ve manevi gücünü siyasal iktidardan ayırmak ve Asya'ya (buradaki Mısır egemenliği, Anadolu ve Önasya'daki bazı prenslikleri bir araya getirerek Mısır’a karşı bir cephe oluşturmaya çalışan Hititler tarafından tehdit edilmekteydi) yakınlaşmak için başkenti Pi-Ramses'e (Tanis - El-Kantarat) nakletti; orduyu büyük ölçüde güçlendirdi (artık, sırasıyla tanrı Ptah, Re, Amon ve Seth'in [AsyalIlar tarafından Baal ile bir tutuldu] koruyuculuğu altında olan dört kolordu vardı).
Ad: 9.jpg
Gösterim: 1087
Boyut: 33.4 KB
Ramses II, hükümdarlığının 5. yılında, hitit kralı Muvatallis ile Asi (Orontes) üzerindeki Kadeş’te karşı karşıya geldi: Ramses ll’nin bu savaşı kişisel askeri başarısıyla kazandığı sanılmaktadır. (PENTAUR’UN ŞİİRİ.) Saltanatının 7. yılındaysa, Muvatallis, Ramses ll’ye karşı Kenan'da bir ayaklanmayı kışkırttı; Askalon'u alarak Kenan’da barışı sağlayan Ramses II, kuzeye doğru çıktı ve Tunip kalesi önünde hitit ordusunu bozguna uğrattı. 1295'te Muvatallis'in ölümüyle baş gösteren taht kavgası Hitit devletini zayıflattı. Sonunda Hattuşili III hitit kralı oldu. Ramses II ile Hattuşili III, büyüyen asur tehlikesine karşı birleşme gereğini duydular (Salmanasar’ın tehditlerine karşı birlikte hareket etmek için) ve 1283’te bir ittifak antlaşması imzaladılar (antlaşma metninin kil tablet üzerindeki kopyası Boğazköy araştırmalarında ele geçti).

Bu ittifak, Ramses II' nin, hitit kralının kızlarından biriyle evlenmesiyle sağlamlaştırıldı. Antlaşma bir refah dönemini başlattı ve Mısır, Doğu Akdeniz’in en zengin ülkesi durumuna geldi. Ramses ll’nin yaptırdığı dev binalar bu zenginliğin kanıtlarıdır: Karnak'ta, büyük Amon-Re tapınağı'nın sütunlu salonu, Nübye’de Ebu Simbel tapınakları, Batı Teb’de mezar tapınağı ve Tanis’te Ramesseum. Ramses ll’nin hükümdarlığının son yılları ciddi dış olaylara sahne oldu: Asurlular Fırat bölgesine yerleşti, Mitanni'yi ele geçirdiler. Ninova artık tüm Mezopotamya'ya egemendi. Öte yandan, yeni topraklar arayan Deniz Halkları büyük bir birlik oluşturarak güneye doğru yöneldiler. Bunlar ilk kez, Ramses H'nin oğlu ve ardılı olan Mineptah tarafından geri püskürtüldü.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 31 Mayıs 2017 00:11
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Mayıs 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ramses II
Ad: 1.jpg
Gösterim: 971
Boyut: 78.8 KB

(MÖ 1304 – MÖ 1237)

II. Ramses'in Ebu Simbel'deki heykeli, Ramses'in bir tanrı olduğu da söylenmektedir.

İÖ 1304-1237 arasında Mısır firavunu olan II. Ramses, başlangıçta ülkeyi babası Firavun I. Seti ile birlikte yönetti. 10 yaşında ordu komutanı oldu ve babasıyla birçok sefere katıldı. Mısır'ın başına geçtiğin­de deneyimli bir yönetici ve komutandı. 67 yıl süren hükümdarlığı sırasında Mısır askeri gücünün ve zenginliğinin doruğuna ulaştı. Mısır'ın güzel ve görkemli pek çok yapısı ve heykeli bu dönemden kalmadır.

Önce kuzeye doğru ilerleyerek Beyrut ya­kınlarına kadar ulaşan Ramses, ardından Asi Irmağı kıyısında kurulu güçlü Hitit kenti Kadeş'i ele geçirmek istedi. Bu amaçla İÖ 1299'da kente bir sefer düzen­lendi. 20 bin askerden oluşan Mısır kuvvetle­ri, kentin dışında Hitit ordusunun baskınına uğradı. Savaşta Hitit askerlerinin üç kişilik savaş arabalarının Mısırlılar'ın iki kişilik ara­balarından daha üstün olduğu görüldü. Ye­dek güçlerinin ulaşmasıyla Mısır ordusu zor durumdan kurtuldu ve yapılan ateşkesle Kadeş Hititler'in elinde kaldı. Ramses'in içinde bulunduğu umutsuz durumu uzun bir şiirin yanı sıra tapınak kabartmalarında da dile getirmiş olması bu savaşın eskiçağların en ünlü çarpışmalarından biri olarak anımsanmasına yol açmıştır. Savaş, bazı kaynaklara göre İÖ 1270'te, bazılarına göre ise 1280'lerde yapılan ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın imzalanmasına kadar aralıklarla sürdü. Daha sonra Ramses Hitit kralının kızıyla evlenerek Hititler ile dostluğunu pekiştirdi. Nil deltasını ele geçirmeye çalışan Libyalılar'a karşı açtığı savaş Ramses'in bir başka önemli seferidir.

Ramses'in zenginlik ve gücünü gösteren anıtlar tüm Mısır'a yayılmıştır. Babası Seti'nin ölümüyle yarım kalmış üç yapıt tamam­lanmıştır. Bunlar, Karnak'taki hipostil ya da sütunlu salon, Abydos'taki bir tapınak ve babasının Luksor'daki mezar tapınağıdır). II. Ramses, Teb'de Ramesseum olarak bilinen kendi mezar tapınağından başka Abydos'ta kendi adına bir de tapınak yaptırmıştır. Nübye'de de altı tapınak yaptırdığı bilinmektedir; bunlar arasında, Abu Simbel'de yaptırdığı iki kaya tapınağı en önemli anıtlardandır. Girişin iki yanında, firavunun oturur biçimdeki dört dev heykeli kayalara oyulmuştur.
Ramses'in hükümdarlık dönemi aşırı lüks yaşantısıyla dikkat çeker. Köle sayısı önemli oranda artmış ve ordu gittikçe daha fazla sayıda Mısırlı olmayan paralı askerlere dayan­dırılmıştır.

II. Ramses, 19. hanedanın 3. firavunudur. I. Seti ve Kraliçe Tuya'nin ikinci oğludur.
16 yaşındayken babası I. Seti, Ramses'i veliahtı olarak seçmiştir. 20'li yaşlarının başında tahta geçen Ramses Mısır'ı MÖ 1279'dan MÖ 1213'e kadar, tam altmış altı yıl yönetmiştir. 99 yaşına kadar yaşadığı rivayetleri bulunmakla birlikte , 90 ya da 92 yaşında öldüğü tahmin edilmektedir. II. Ramses'in Yahudilerin Mısır'dan İsrail'e göç etmelerine sebep olduğu düşünülmektedir. Kadeş savaşında ise tanrı Amon'un ilahi gücü ile Hititlerin 43.500 kişilik ordusuna karşı başarı kazandığı söylenir.

Hayatı
Ad: 12.jpg
Gösterim: 1142
Boyut: 55.4 KB

Ramses'in en çok tanınan ve hatırlanan eşi Kraliçe Nefertari olmuştur. Nefertari dışında Büyük Kral Eşi ünvanına sahip olan diğer eşler sırasıyla İsetnofret (Güzel İset); anneleri Nefertari ve İsetnofret'in yerine geçen Ramses'in kızları Bintanath, Meritamen; Nebettawy, Henutmire, Maathorneferure ve Mat-Hor adında bir Hitit prensesidir.

II. Ramses'in 1000 kız ve 1000 oğlu olduğu düşünülmektedir. Ancak Ramses Krallık Çocukları olarak bilinen bir kurum kurmuştur ve burada 110'a yakın çocuğu olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocuklar arasında, evlendiği iki kızı Bintanath ve Meritamen, kralın ilk oğlu Amun-her-khepeshef, ikinci oğlu Kha-em-waset, Sethkaneth ve kraldan sonra onun yerine geçen 13. oğlu Merenptah bulunmaktadır.

Ramses krallığının ikinci yılı sırasında Mısır'ın Akdeniz kıyılarına saldıran Shardana deniz korsanlarını başarıyla bozguna uğratmıştır. Shardana korsanlarının Türkiye'nin güney Ege kıyılarında bulunan İonya Krallığı'ndan geldikleri düşünülmektedir. Ramses daha sonra bu korsanları Kadeş Savaşı sırasında ordusunda paralı asker olarak kullanmıştır.
Ramses'in hayatında Kadeş Savaşı gibi birçok önemli olayla beraber yaptığı şehir ve tapınaklar da çok önemli bir yer tutmaktadır. Kurduğu Per-Ramses şehri ülkenin yeni başkenti olmuştur. Yaptığı en önemli tapınak ise Kraliçe Nefertari'ye adadığı Ebu Simbel'deki dağın içine oyulmuş büyük tapınaktır.

Kadeş Savaşı
Kadeş Savaşı Hitit kralı II. Muvatalli ve Mısır firavunu II. Ramses önderliğinde, Hitit ordusu ve Mısır ordusu arasında gerçekleşmiştir. M.Ö. 1274'te yapılan savaş, eski zamanlarda en çok atlı savaş arabası kullanılan savaş olarak bilinmektedir. Savaşın çıkma nedeni o zamanki Suriye sınırlarında bulunan Amurru ve Amka gibi içinde ticaret yollarını bulunduran toprakları ele geçirmektir.
Ad: 5.jpg
Gösterim: 991
Boyut: 56.4 KB
Hitit ordusunun 17.000 asker, 3.000 atlı savaş arabasına ve imparator 2. muvattalisin kardeşi 3. Hattuşilin kurduğu koalisyon ordusuna karşılık Mısır ordusunun 20.000 askeri ve 2.000 atlı savaş arabası vardı. Mısır ordusu dört tanrının ismini almış dört kumandadan oluşuyordu: Amon, Ptah, Ra, Seth. Firavun II. Ramses en ön bölük olan Amon kıt'asını yönetmekteydi.
Hitit casuslarının Mısır ordusunun içine sızdığı, Mısır ordusunun savaşı kaybettiği söylenmekle birlikte, II. Ramses Kadeş Savaşı'nı tapınaklarına ve şehirlere kazandığı bir zafer olarak betimletmiştir.
Anlaşmazlıklar II. Ramses'in krallığının yirmibirinci yılında III. Hattuşili ile imzaladığı Kadeş Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Kadeş Anlaşması kil üzerine Hitit dilinde yazılmış bir örneği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır.

Ramses'in Yapıtları
Diğer birçok firavunun yapılarının tersine II. Ramses'in inşa ettirmiş olduğu birçok yapı ve tapınak günümüze kadar başarıyla korunmuştur. Bunlara örnek olarak Ebu Simbel tapınağı ve eski Per-Ramses şehrinde yer alan Ramesseum tapınağı örnek verilebilir. Per-Ramses demek Ramses'in kenti demektir. Per-Ramses'in eski adı Avaris'tir ve Avaris'in uğursuz olduğu söylenir. Çünkü daha önce Hiksoslar yani yabancılar orada yaşayıp halka zarar vermiştir.

MsXLabs.org & Temel Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 31 Mayıs 2017 00:13
SİLENTİUM EST AURUM