Arama

Romulus ve Remus

Güncelleme: 21 Nisan 2017 Gösterim: 3.762 Cevap: 1
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
5 Mart 2010       Mesaj #1
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi

Romus ve Romulus

Ad:  Romulus ve Remus.jpg
Gösterim: 2116
Boyut:  77.0 KB

Romanın efsanevi kurucuları.
Sponsorlu Bağlantılar

Alba Longa kralı Numitor'un kızı Rhea Silvia'nın oğulları olduklarına inanılır.
Numitor’u tahttan indiren erkek kardeşi Amulius, taht üzerinde hak iddia edebilecek çocuklar doğurmasını engellemek amacıyla Rhea'ya bekâret yemini ettirir. Ama Rhea, Savaş Tanrısı Mars'tan gebe kalarak Romus ve Romulus adlı ikizleri doğurur. Amulius, bebeklerin Tiber Irmağında boğulmasını emreder. Ama bebekleri taşıyan sandık ırmaktan aşağıya sürüklenir ve daha sonra Roma'nın kurulacağı yerde, kutsal incir ağacı ficus ruminalis'in yakınında durur. Burada, ikisi de Mars'a adanmış olan bir dişi kurt ile bir ağaçkakan bebekleri emzirip beslerler. Sonunda çoban Faustulus onları bulur.

Faustulus ve karısı Acca Larentia'nın büyüttüğü ikizler, serüvenci gençlerden oluşan bir çetenin başına geçerler. Sonunda Amulius’u öldürerek büyükbabalarını tahta çıkarırlar. Daha sonra, kurtarıldıkları yörede bir kasaba kurarlar, Romulus kenti surlarla çevirir. Romus surların üzerinden atlayınca kardeşi tarafından öldürülür. Roma Mitolojisine göre İÖ 21 Nisan 753'de Roma şehrinin kurucularıdır.

Romulus zamanla iktidarını sağlamlaştırır ve kent onun adını alır. Kaçak ve sürgünlere sığınma hakkı tanıyarak kentin nüfusunu artırır. Komşu Sabin kabilesini bir şenliğe çağırarak kadınlarına el koyar, adamlarını onlarla evlendirir. Kadınlar da Şahinlerin kenti zaptetmesini engellerler, iki halk arasında imzalanan bir anlaşmaya göre Romulus, Sabin kralı Titus Tatius’la birlikte ülkeyi yönetmeyi kabul eder. Titus Tatius’un erken ölümü, Romulus’u yeniden tek hükümdar durumuna getirir. Uzun süren hükümdarlığı sonunda bir fırtına sırasında gizemli bir biçimde yok olur. Romulus’un bir tanrıya dönüştüğüne inanan Romalılar, Tanrı Ouirinus adıyla ona tapınırlar.

Romus ve Romulus efsanesinin İÖ 4. yüzyılda ortaya çıktığına inanılır. İÖ 3.
yüzyılın sonlarında kayda geçirilen efsane Vunan ve Roma kökenli öğelerin bir karışımını içerir. Yunanlılar, yer adlarının kökenini açıklamak için geleneksel olarak efsane kahramanları yaratmışlardır. Sabin kadınlarının kaçırılması öyküsü ise büyük olasılıkla Roma evliliklerindeki kız kaçırma geleneğini açıklamak üzere uydurulmuştur. Mars'ı öyküye katmakla Romalılar kökenlerini bu önemli tanrıya bağlamaya çalışmışlardır.

kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Nisan 2017 02:26
Biyografi Konusu: Romulus ve Remus nereli hayatı kimdir.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Nisan 2017       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

ROMULUS

Ad:  Romulus ve Remus1.jpg
Gösterim: 1326
Boyut:  70.8 KB

Roma’nın, ona adını vermiş olan kurucusu ve ilk kralı
Sponsorlu Bağlantılar

genellikle, Mars ile Rhea Silvia'nın oğlu Aineias'ın soyundan geldiği söylenen (başka bazı söylentilere göreyse, Roma'nın ya da Aineias’ın oğludur) efsane kahramanı. Rhea vesta rahibesi olduğundan, amcası Alba kralı Amulius, Romulus ile ikiz kardeşi Remus’u bir sepet içinde Tevere nehrine bıraktırdı. Bir dişi kurt, çocukları bir yaban inciri ağacı altında bularak emzirdi. Ardından çoban Faustulus onları bularak yanına aldı. Çocuklar daha sonra haydutluk yaparak yaşamlarını sürdürdüler.

Bir rastlantı sonucu, kral soyundan geldiğini öğrenen Romulus, Amulius’u öldürdü ve büyükbabası Numitor’u iktidara getirdi. Bundan sonra, ikizler, bir kent kurmayı kararlaştırdılar; Romulus, Palatium tepesi üzerine, ileride kenti çevreleyecek olan surların yerini belirleyen bir çizgi çekti ve bu çizgiyi umursamayıp geçtiği için Remus’u öldürdü (İ.Ö. 21 nisan 753). Romulus, kenti Roma"ya kaçakları ve sürgünleri yerleştirdi. Romalılar, kendilerine kadın bulmak için, bir bayrama katılmak üzere gelen sa- binalı genç kızları kaçırdılar. Bu yüzden çıkan savaşın sonunda iki halk birleşerek kaynaştı. Romulus 33 yıl saltanat sürdü ve bir fırtınada esrarlı bir biçimde ortadan kayboldu. Bununla birlikte, Romalılar’ın muhafaza ettikleri çeşitli kutsal eşya (yaban inciri ağacı, Romulus’un kulübesi) arasında Forum’da Romulus’un bir mezarı da bulunuyordu.

—ikonogr Romulus ile Remus’un dişi kurt tarafından emzirilmesi, eski paralar, mühürtaşlar ve alçakkabartmalar (Roma’da, Terme müzesi’ndeki Ostia sunağı) üzerinde tasvir edilmiştir. Capitolium dişi’ kurdu adlı ünlü heykeldeki iki çocuk figürü XVI. yy.'da yapılmıştır. Aynı sahne Annibale Carracci, C. Maratta, Pietro da Corto- na, Rubens, ve J. F. De Troy tarafından resmedilmiştir. Ayrıca ingres’in Acrorty yenen Romulus adlı bir tablosu vardır (Ecole Nationale Supörieure des Beaux-Arts).

Romulus tapmak
Roma forumu’nda, Kutsal Yol’un kıyısında yer alan, yuvarlak planlı, kubbeli yapı, iki yanında, absidalı birer auta vardı; günümüze yalnız bir girişin iki sütunu kalmıştır; arkada Barış forumu’nun Santi Coşma e Damiano kilisesi’ne dönüştürülen bir aula'sıyla bağlantılıdır. Porfir sütunları bulunan bronz kapı o dönemden kalmadır. Bu kapı Maxentius’un (oğlu Romulus için) ve Constantinus’un Vespasianus forumu’na yeni bir ulaşım yolu kazandırmak için yaptırdıkları bir giriş sofasıdır.

REMUS


efsaneye göre, Romulus'un ikiz kardeşi. Onun gibi Dişi Kurt tarafından emzirildi. Aventino tepesine yerleşmişti. Falcılar, kentin, Palatium tepesine yerleşen Romulus tarafından kurulacağını bildirdiler. Düş kırıklığına uğrayan Remus, alay etmek için, Romulus’un bir sabanla çektiği simgesel çizgiyi geçince ikiz kardeşi tarafından öldürüldü.

Kaynak: Büyük Larousse

SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

21 Temmuz 2011 / ThinkerBeLL Hayali Karakterler
9 Ağustos 2012 / Jumong Siyaset ww