Arama

Cisim nedir, neye cisim denir? - Sayfa 7

En İyi Cevap Var Güncelleme: 9 Aralık 2013 Gösterim: 181.055 Cevap: 67
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Aralık 2012       Mesaj #61
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
anlamadım . çok fazla yazı yazmışınız beni,m defterimde o kadar yer yok öğretmen düzgün cevap verin dedi ama bende abartmıyorum bana özet halini verebilirmisiniz?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Aralık 2012       Mesaj #62
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cisim maddenin şekil almış halidir
Sponsorlu Bağlantılar
_EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
14 Aralık 2012       Mesaj #63
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye
Uzunluğu, genişliği, derinliği olan ve bu nedenlerle evrende yer kaplayan şeye cisim denir.Başka bir ifadeyle bir yer kaplayan, aynı zamanda kütlesi ve ağırlığı olan ve doğada element, bileşik veya bunların karışımları halinde bulunan şeyler cisim olarak tanımlanabilir. Sözgelimi kimya biliminde cisimin; kütleyle elektriğin bir arada madde halinde görünüşü şeklindeki tanımı böyledir.
Cismin oluşmasında proton, nötron ve elek-tron tanecikleri temel birimler olup bunların her birinin belli bir kütlesiyle elektrik yükleri bulunmaktadır. Bu üç taneciğin belli oranlarda birleşmcleriyle elementler meydana gelir. Bugün sayıları yüzü bulan elementler proton oranına göre belirlenmektedir. Bir atom, pro-ton ve nötronların bir arada toplandığı çekir-dek ile bunun etrafındaki elektronlardan oluş-muş bir yapı özelliği arzeder. Kimyasal alanda ortaya çıkan her tür olay, yani birleşme ve ay-rılmalar atomun elektron yapısındaki değişim-lere bağlıdır. Doğada atomların çekirdekleri sağlam yapılı olduklarından, geleneksel müda-hale yöntemlerinin etkisi ne kadar şiddetli ol-sa bile, hiçbir değişiklik göstermezler. (Geç-mişte simyacıların altın elde etmek için baş-vurdukları işlemlerin başarısız olmalarının ne-deni böylece anlaşılır olmaktadır.)
İzafiyet teorisine göre, kütleyle enerji arasın-da herhangi bir fark sözkonusu olmadığı İçin, cisim büyük şiddetle yoğunlaştırılmış bir ener-jiden ibaret görülmektedir. Bu anlamda De-nıokriios tarafından cismin meydana getirile-mez (yaratılamaz) ve yok edilemez şeklinde belirtilen temel özellik olarak ileri sürülen gö-rüşünün doğruluğu tartışmalı hale gelmekte-dir. Çünkü cisim başka enerji biçimlerinden meydana geldiği gibi, aynı oranda başka ener-ji şekillerine de dönüşebilmektedir ki, enerji-nin ışığa dönüşümü böyledir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Aralık 2012       Mesaj #64
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Uzunluğu, genişliği, derinliği olan ve bu ne­denlerle evrende yer kaplayan şeye cisim de­nir. Başka bir ifadeyle bir yer kaplayan, aynı zamanda kütlesi ve ağırlığı olan ve doğada ele­ment, bileşik ya da bunların karışımları halin­de bulunan şeyler cisim olarak tanımlanabilir.

Bir başka açıdan cisimleri dış görünüşlerine, sertliklerine, iletkenliklerine, yoğunluk, uçucu­luk veya ışığı geçirmelerine vb. göre çeşitli sı­nıflara ayırmak mümkündür. Ancak cismin ka­tı, sıvı, gaz halinde bulunması uygun şartların oluşmasıyla ilgilidir. İnsan bir kısım nitelikleri algılar ve bu algılamada düzenli bîr tekrar gö­rürse yani aynı nitelikleri sürekli olarak birlik­te algılarsa, o takdirde belirli bir cismin varlı­ğından sözedilcbilir. Bu bakımdan bir cismin mekanda insandan (algılayan sübjeden) bağım­sız bir şekilde varolduğu kabul edilir.

Kaynak: Cisim nedir, neye cisim denir?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Ocak 2013       Mesaj #65
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
katı maddelerin şekil almış haline cisim denir
_GüzelikMeleği_ - avatarı
_GüzelikMeleği_
Ziyaretçi
8 Ocak 2013       Mesaj #66
_GüzelikMeleği_ - avatarı
Ziyaretçi
nedir bilgiler

cisim Nedir

maddenin şekil almış parçası. Ağırlığı ve hacmi olan varlıklara madde, maddenin şekil almış parçalarına da cisim denir. Bu tarife göre hava, su, taş, tahta maddedirler. ışık, elektrik akımı birer varlık iseler de, madde değildirler. Çivi, iğne birer cisimdir. Hepsi, aynı demir maddesinden yapılmışlardır. Duran bir cismi harekete getiren, harekette olan bir cismi durduran veya hareketini değiştiren sebebe kuvvet denir. Duran bir cisme kuvvet etki etmezse, hep durur, hareket edemez. Hareket eden bir cisme kuvvet etki etmezse hareketi değişmez ve hiç durmaz

Maddelerin, cisimlerin ve maddelerde bulunan enerjilerin hepsine alem ve tabiat denir. alemde her cisim, hareket etmekte, değişmektedir. Demek ki her cisme, her an çeşitli kuvvetler tesir etmekte, değişiklik hasıl olmaktadır. suların akması, rüzgarın esmesi, kuşların uçması, çocukların büyümesi, yaprakların sallanması, kalbin işlemesi, dünyanın dönmesi, cisimlerde görülen değişikliklerden bazılarıdır. Cisimlerde meydana gelen değişikliğe hadise veya olay denir. iki türlü hadise vardır

Fizik hadisesi
cisimde meydana geldiği zaman, cismin özünü, yapısını değiştirmeyen hadiselerdir. Kağıdın yırtılması fizik hadisesidir. Çünkü kağıdın şekli değişti, fakat özü yine kağıttır.

Kimya hadisesi
Bir cisim üzerinde meydana geldiği vakit, cismin mahiyetini, yapısını değiştiren hadiselerdir. Kağıdın yanması, kimya hadisesidir. Çünkü kağıdın yapısı bozuldu, kül oldu. Fizik hadiselerini inceleyen ilme fizik ilmi hikmet kimya hadiselerini inceleyen ilme, kimya ilmi şimi denir. Bir maddeden yapılmış cisimlere, saf cisim adı verilir. Saf cisimde, bir maddenin belirli özellikleri vardır. Bir saf cisimden başka bir madde çıkarılamazsa, bu maddeye basit cisim, eleman denir. demir, bakır, kükürt, oksijen birer elemandır. Bugün 105 eleman element bilinmektedir. iki veya daha

çok eleman birbirleriyle birleşerek, başka sıfatları taşıyan, yeni bir madde meydana getirebilir ki, bu maddeye mürekkep veya bileşik cisim denir. Su, ispirto, şeker, tuz bileşik cisimlerdir. Bileşik bir cisimden, başka başka basit cisimler çıkarılabilir. Başka maddelere ayrılabilen saf cisme bileşik cisimdenir. Bugün yüzbinlerce bileşik cisim bilinmektedir. Elemanları insanlar yapamaz, arar bulur. Bu sebepten insanlar icad edemezler, sadece keşfederler. icad, yani yoktan var etmek Allahü tealaya mahsustur.


Kaynak: Cisim nedir, neye cisim denir?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Kasım 2013       Mesaj #67
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cisim maddenin şekil almamış halidir bunlardan ise madde olur. Tahta: kalem sıra çalışma sırası gibi şeylere madde şekil almamış haline cisim denir. Arkadaşlar bu konu böyledir
liserella - avatarı
liserella
Ziyaretçi
9 Aralık 2013       Mesaj #68
liserella - avatarı
Ziyaretçi
etrafimizda olan canli cansiz varliqlar cisimdir.Cisim maddelerin mueyyen sekil verilmis halidir,meselen kitab refi cisimdir ondan hazirlana aluminium,plastik agac materiallari maddedir.ssat cisimdir,lakin onun hazirlandigi qizil maddedir.Demeli cisimler maddeden teskil olunmusdur.

Benzer Konular

23 Ekim 2014 / Misafir Soru-Cevap
11 Ocak 2016 / Misafir Cevaplanmış
14 Kasım 2014 / _KleopatrA_ X-Sözlük
24 Temmuz 2012 / ThinkerBeLL Fizik
19 Mart 2010 / LaSalle X-Sözlük