Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Ocak 2016  Gösterim: 111.968  Cevap: 53

Bir bayan olarak nasıl astsubay olabilirim?

KONTUM
25 Şubat 2009 22:07       Mesaj #1
KONTUM - avatarı
Ziyaretçi
Hangi sınavlara girmeliyim ve kaç puan gerekiyor?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Jandarma sözleşmeli personel alacak


Sponsorlu Bağlantılar
Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli subay ve sözleşmeli bayan astsubay alacak. Adaylar, başvurularını 1 Şubat-1 Nisan arasında yapabilecek.İşte şartlar:


Jandarma muhabere, istihkam, ordudonatım, levazım, maliye, mühendislik (elektronik), mühendis (bilgi sistemleri) sınıfları için erkek adaylar, diş tabibi, eczacı ve öğretmen (hukuk) sınıfları için ise erkek ve bayan adaylar başvurabilecek. Lisans programlarından mezun olanların 27 yaşını (1 Şubat 1982 ve sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanların ise 32 yaşını (1 Şubat 1977 ve sonra doğanlar) doldurmamış olması gerekiyor.
Başvurular için herhangi bir kılavuz, form gibi doküman dağıtımı yapılmazken, adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinden müracaat edecek. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların isimleri ile sınav tarihleri ve yerlerine ilişkin bilgiler 20 Nisandan itibaren aynı internet adresinden duyurulacak. Sınavlar, yazılı, ön sağlık muayene ve fiziki kabiliyet değerlendirme testi ve mülakat şeklinde üç aşamalı yapılacak.
Yazılı sınav, 16 Mayısta Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylar, sağlık ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine ise 30 Mayısta Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığı'nda alınacak. Mülakatlar 2-3 Haziranda Anıttepe'deki Korgeneral Naci Tınaz Kışlası'nda yapılacak.
-SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI-
Sözleşmeli astsubaylık için başvuracak bayan adayların ise 24 yaşını (1 Şubat 1985 ve sonra doğanlar) olması gerekiyor. 17 Mayısta Ankara'da sınava alınacak olan adaylar, 31 Mayısta Jandarma Okullar Komutanlığı'nda ön sağlık muayene ve fiziki kabiliyet testlerine, 4-5 Haziranda da Korgeneral Naci Tınaz Kışlası'nda mülakat sınavına tabi tutulacak.


kaynak

Son düzenleyen Safi; 12 Ocak 2016 22:35


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
25 Şubat 2009 22:12       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
SÖZLESMEL ASTSUBAYLIK ÇN KAYNAK BÖLÜM / PROGRAMLAR
Sözlesmeli astsubay (Bayan) temininde kaynak olarak kullanılacak lisans, önlisans ve meslek
yüksek okullarının bölüm ve programları TABLO-3 ve TABLO-4’te gösterilmis olup bu
bölüm/programlardan mezun olmus olmak ya da 01 Nisan 2009 tarihine kadar mezun olabilecek
durumda bulunmak zorunludur.
a. En az 4 yıl süreli lisans programlarına ait liste TABLO-3’te,
b. 2 Yıllık Önlisans / Meslek Yüksekokulu bölüm / programlarına ait liste TABLO-4’te
belirtilmistir.
-3-
c. TABLO-1’de belirtilen üniversiteler, TABLO-2’de belirtilen fakülte/yüksekokullar ile
TABLO-5’teki lise ve dengi okullardan mezun olmak, sözlesmeli astsubaylıga girmek için bir hak
teskil etmez. Bu tablolar, basvurularda istatistikî veriler elde etmek amacıyla düzenlenmistir. TABLO-
3 ve TABLO-4’te yer almayan programlardan mezun olan/olacak adaylar basvuruda
bulunamazlar.
ç. 2009 yılında lisans ve önlisans mezunu adaylardan Jandarma sınıfında 40, bando
sınıfında 2 olmak üzere toplam 42 sözlesmeli astsubay (bayan) temin edilecektir.
4. BASVURU ÇN GEREKL KOSULLAR
a. Genel Kosullar
(1) T.C. vatandası ve BAYAN olmak.
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman asımına ugramıs, yahut para
cezasına çevrilmis veya ertelenmis hükümlülüklerine iliskin kayıtları adli sicilden çıkarılmıs olsa bile,
bir cürümden hükümlü bulunmamak veya sorusturma altında olmamak.
(3) Tutum ve davranısları ile yasa dısı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüsleri
benimsememis, bu gibi faaliyetlerde bulunmamıs veya karısmamıs olmak.
(4) Daha önceden çalıstıgı kamu kurum ve kuruluslarından ahlak veya disipline aykırı bir
nedenle çıkarılmamıs olmak.
(5) Yaptırılacak güvenlik sorusturmasından olumlu sonuç almak.
6-Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya baglı
kuruluslarında görev yapmamıs olmak.
(7) çisleri Bakanlıgını (J.Gn.K.lıgını) sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi
bir kamu veya özel kurulusa karsı hizmet yükümlülügü ile tazminat borcu olmamak ve kazandıgı
mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf degisikligi isteginde bulunmayacagını taahhüt etmek.
8-Yabancı uyruklu kisilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi
fotokopileri ile birlikte basvuru tarihleri arasında “Jandarma Okullar Komutanlıgı Sözlesmeli
Subay/Astsubay Kayıt-Kabul Komisyon Baskanlıgı 06835 Beytepe/ANKARA” adresine iadeli
taahhütlü olarak göndereceklerdir.
Bu durumdaki adayların müracaatlarının degerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi)
Gnkur.Bsk.lıgı tarafından yapılacaktır.
b. Ögrenim Durumu le lgili Kosullar
(1) Sözlesmeli astsubaylıga müracaat edebilmek için TABLO-3’te belirtilen en az 4 yıl
süreli lisans programlarından veya TABLO-4’te belirtilen Önlisans/Meslek Yüksekokulu Bölüm/
programlarından mezun olmak veya en geç 01 Nisan 2009 tarihine kadar mezun olabilecek durumda
olmak (Lise ve dengi okul mezunu adayların sözlesmeli astsubay (bayan) olarak müracaatları
kabul edilmez.)
(2) Ögrenimlerini yurt dısında bitirenlerden, diplomalarının denkligi Yüksek Ögretim Kurulu
(YÖK)’nca onaylanmıs olmak,
(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamıs olmak ve menfi
nitelikleri bulunmamak.
(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askeri ve sivil okullardan herhangi bir sebeple
çıkarılmamıs olmak.
-4-
c. Yas, Boy Uzunlugu ve Vücut Agırlıgı le lgili Kosullar
(1) Basvuru tarihi itibariyle düzeltilmemis nüfus kaydına göre 24 yasını doldurmamıs
olmak. (Bir üst yastan gün almamıs olmak.) (01 Subat 1985 ve daha sonra doganlar
basvurabileceklerdir.)
(2) Düzeltilmis nüfus kaydına göre yas ile ilgili kosulları saglamayan ancak
düzeltilmemis nüfus kaydına göre yas ile ilgili kosulları sagladıgı halde internet ortamında basvuru
yapamayan adaylar; Jandarma Okullar Komutanlıgı Sözlesmeli Subay / Astsubay Kayıt-Kabul
Komisyonu Baskanlıgının 0312 464 51 09 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları
halinde bu adayların durumları incelendikten sonra giris kosullarını tasıyan adaylar basvuru için
yönlendirileceklerdir. (Basvuru tarihi itibariyle düzeltilmemis nüfus kaydına göre giris kosulunu
tasımadıgı halde internet ortamında basvuru yapan ve sistem tarafından basvurusu kabul edilen
adayların bu durumları seçme sınavları veya sözlesme yapılması asamasında ortaya çıktıgında
bütün islemleri iptal edilecektir.)
(3) Herhangi bir hastalıga baglı olmama kosuluyla, en az 164 cm. boyunda ve asagıda
belirtilen boy- kilo degerleri arasında olmak. (Boy uzunlugu ayakkabısız olarak, agırlık ise spor
sortu/esofman ile ölçülür)
BOY (CM)
AGIRLIK ALT
SINIRI (KG)
AGIRLIK ÜST
SINIRI (KG)
BOY (CM)
AGIRLIK ALT
SINIRI (KG)
AGIRLIK ÜST
SINIRI (KG)
164 51 72 188 67 92
165 52 72 189 68 93
166 52 72 190 69 94
167 53 73 191 70 95
168 54 73 192 70 96
169 54 74 193 71 97
170 55 75 194 72 98
171 56 76 195 72 99
172 56 77 196 73 100
173 57 78 197 74 101
174 58 79 198 75 102
175 58 80 199 75 103
176 59 81 200 76 104
177 60 81 201 77 105
178 60 82 202 78 106
179 61 83 203 78 107
180 62 84 204 79 108
181 62 85 205 80 109
182 63 86 206 81 110
183 64 87 207 81 111
184 64 88 208 82 112
185 65 89 209 83 114
186 66 90
187 66 91
210 84 115
-5-
ç. Saglık le lgili Kosullar
(1) Genel vücut yapısı, agız, çene ve dis yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde
fazla miktarda çiçek bozuklugu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk,
kekemelik, ayagında düz tabanlık ve gözünde sasılık, renk körlügü vb. saglık kusurları bulunmamak.
(2) TSK Saglık Yetenegi Yönetmeliginde yazılı sözlesmeli astsubay adayları ile ilgili
gerekli saglık sartlarını tasımak ve sevk edilecegi tam tesekküllü askeri hastaneden “JANDARMA
SINIFINDA SÖZLESMEL ASTSUBAY OLUR” kayıtlı saglık raporu almak.
ç. Diger Kosullar
TSK’nde sivil memur veya isçi olarak görevli olup sözlesmeli astsubaylıga müracaat
edenler için sıralı sicil amirlerinden sözlesmeli astsubay olur kayıtlı nitelik belgesi almıs olmak
(TABLO-6). (Aday olarak seçilenlerden kıta veya kurumda üç ay görev yapmamıs olanların nitelik
belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda, adaya mülakata
gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.)
5. BASVURULARIN BASLANGIÇ VE BTS TARHLER
Basvuruların baslaması : 01 Subat 2009
Basvuruların sona ermesi : 01 Nisan 2009
6. BASVURMA SLEM NASIL YAPILACAKTIR
a. Basvurular için herhangi bir kılavuz form vb. doküman dagıtımı yapılmayacaktır. Basvurular,
Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. nternet ortamı dısında
dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak basvurular kabul edilmeyecegi gibi bu dilekçelere de cevap
verilmeyecektir.
b. Halen TSK’da (bayan sivil memur veya isçi olarak) görevli olup gerekli giris kosulların
tasıyan istekli adaylar da basvurularını Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinden yapacaklardır.
Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci asaması olan Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
sınavını kazanmaları durumunda, örnegi TABLO-6’da bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt’a
komutanlıklarındaki sicil amirlerine tanzim ettirerek hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde
mülakat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir.
7. BASVURULAR HANG DURUMLARDA GEÇERSZ SAYILACAKTIR
a. Adaylar tarafından Jandarma Genel Komutanlığı internet adresine girilerek, 01 Subat - 01 Nisan
2009 tarihleri arasında, beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen basvurular
geçici olarak kabul edilecektir.
b. Sözlesmeli astsubay basvuru ve giris kosullarını tasımadıgı halde bilerek yanlıs ve farklı
bilgiler vererek, sınavlara katılanlar veya giris sartlarını tasımadıgı sonradan tespit edilenler basarılı
olsalar dahi, bu durumlarının sınav veya kayıt kabul döneminin herhangi bir asamasında anlasılması
halinde tüm islemleri iptal edilip, haklarında yasal islem yapılacaktır.
8. BASVURU SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR
a. Jandarma Genel Komutanlığı internet ortamında yapılan basvuru sonrasında basvurusu kabul edilen
adaylar, basvurusunun kabul edildigine dair bilgisayar çıktısı dokümanı alabileceklerdir. Hiç bir
adaya basvurusunun kabul edildigine dair posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
b. Basvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile sınav tarihleri ve sınav
yerlerine iliskin bilgiler, 20 Nisan 2009 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde
yayınlanacaktır.
-6-9. UYGULANACAK SINAVLAR
Sınavlar üç asamalı olarak uygulanacaktır. Birinci asama Yazılı Sınavı, kinci asama Ön Saglık
Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testlerini, Üçüncü asama ise Mülakat Sınavını
kapsamaktadır.
a. Yazılı Sınav
(1) Yazılı sınav 17 Mayıs 2009 tarihinde ANKARA’da yapılacak olup, sınav merkezi, saati
ve sınav ile ilgili diger açıklayıcı bilgiler 20 Nisan 2009 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanlığı
internet adresinde yayınlanacaktır. Aday basvuru sayısına baglı olarak J.Gn.K.lıgı gerek gördügünde
Ankara dısında ayrıca baska merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.
(2) Yazılı Sınavda, sözlesmeli astsubay adaylarına asagıda yazılı Genel Kültür
konularından toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecektir.
(a) Sözel (Türkçe) ve sayısal yetenek
(b) nkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayatı, lke
ve nkılâpları)
(c) T.C. Anayasası
(ç) Tarih
(d) Milli Cografya
(e) Aktüel konulardan sorular sorulacaktır.
(3) Yazılı sınavda basarısız olan adaylar ikinci asama sınavlarına alınmayacaktır.
b. Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri :
Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri 31 Mayıs 2009 tarihinde
Jandarma Okullar Komutanlıgı Beytepe / ANKARA adresinde yapılacaktır. (Sınav sonuçları ile
basarılı olan adayların hangi komisyonda ve saatte sınava girecegi vb. diger açıklayıcı bilgiler, yazılı
sınavı müteakip bir hafta içinde Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde yayınlanacaktır )
(1) Ön Saglık Muayenesi;
(a) Yazılı sınavı kazanarak, Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme
testlerine gelen adayların, söz konusu testlere baslamadan önce giris kosullarında belirtilen boy ve
kilo kosullarını tasıyıp tasımadıkları ölçülür. Boy-kilo kosullarını tasımayan adaylar basarısız sayılır
ve fiziki kabiliyet testlerine alınmazlar.
(b) Ön saglık muayenesinde adaylar, giris kosullarında belirtildigi sekilde; genel vücut
yapısı, agız, çene ve dis yapısı düzgün olmak, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozuklugu,
çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayagında düz tabanlık
ve gözünde sasılık, renk körlügü v.b. saglık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi
tutulacaklardır.
(2) Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri;
(a) Yazılı sınavda basarılı olan adayların Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
Degerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belgeler:
(I) Sınav giris belgesi, (Yazılı sınavdan sonra Jandarma Genel Komutanlığı internet
adresinde yayınlanacak olan sınav sonuçlarına ait internet sayfa çıktısı)
(II) Nüfus cüzdanı,
(III) Yumusak uçlu kursun kalem, silgi ve kalemtras,
(IV) Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testi için esofman / spor sortu ve spor
ayakkabısı.
-7-
(b) Adaylara uygulanacak fiziki kabiliyet degerlendirme test konuları ile baraj degerleri
asagıda belirtilmistir. Belirtilen barajları geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanırlar.
3 000 m. Kosu : 23 dakika
Sınav : 5 Adet
Mekik (yardımsız) : 5 Adet
(c) Fiziki kabiliyet degerlendirme testlerinin yapılacagı günde saglık durumu itibariyle
testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık v.b.) sınavlara
kabul edilmezler.
c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler:
(1) Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testlerinde basarılı olan adaylar
04-05 Haziran 2009 tarihlerinde Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kıslası Anıttepe - Ankara
adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır.
(2) Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testlerinde basarılı olan
adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya (cepli föy, plastik dosya v.b. içine
kesinlikle konulmayacaktır) içinde sınava giris belgesi en üstte olacak sekilde asagıda belirtilen
sırada takarak getirecekleri belgeler;
(a) Nüfus cüzdanı (Fotograflı ve aslı),
(b) Sınava giris belgesi. Yazılı sınavı kazanan adaylar için yazılı sınavdan sonra
Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde ilan edilen ve adayların hangi komisyonda spor testine
gireceklerinin yazılı oldugu nternet Sorgulama Sonuç Sayfası.
(c) Kendisine ait muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmuhaberi.
(ç) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve isçi olarak görev yapmakta olanlar için bir adet
nitelik belgesi. (Örnegi TABLO-6’dadır) Amirleri tarafından hazırlanmıs ve agzı kapatılmıs kapalı
zarf içinde.
(d) Vesikalık 6 Adet Renkli Fotograf. Belgelere yapıstırılanlar dısında 4,5x6 cm.
ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf agzı üste gelecek sekilde telli dosyaya takılacak,
arkalarına ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.
(e) Varsa son iki yıl içinde girilmis Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan)
ve TOEFL (bilgisayar tabanlı en az 210, internet tabanlı en az 84 puan) sınav sonuç belge asılları
veya noter onaylı suretleri.
(f) Varsa yüksek lisans, doktora yaptıgına iliskin belge asılları veya noter tasdikli
suretleri.
(g) Mezun oldugu Yüksekokul / Fakülteye ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
veya noter/ mezun oldugu okul müdürlügünce onaylı birer örnegi. Yıpranma ihtimaline karsı aslını
getirmek yerine onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir. Ögrenimlerini yurt dısında bitirenler
diplomalarının denkliginin Yüksek Ögretim Kurulu tarafından onayladıgına iliskin denklik belgesi
ekleyeceklerdir.
(g) lkögretim/ortaokul ve lise diplomaları ya da söz konusu okullardan alınacak
ögrenim durum belgelerinin aslı veya noter/okul müdürlüklerince onaylı birer örnegi,
(h) Nüfus cüzdan sureti / Fotokopisi Üç adet (Noter veya ilgili makamlarca onaylı,
fotograflı olacaktır.)
-8-
(ı) Anne, baba (vefat edenler hariç, bu durumda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnegi
eklenecektir) ve evli ise esine ait nüfus cüzdan sureti/fotokopisi. (1’er adet noter veya ilgili
makamlarca onaylı fotograflı olacaktır.)
(i) Adli sicil belgesi aslı (Es ve kendisine ait Cumhuriyet savcılıgından son üç ay
içinde alınmıs olacaktır.)
(j) Kisisel ve Aile Bildirim Çizelgesi Üç adet (Bu belge örnegi yazılı sınav
sonuçlarının açıklanmasından sonra Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde yayınlanacak veya Ön
Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri için gelen adaylara elden verilecektir.
Adaylar bu belge örneginin çıktısını alacak ve daktilo/bilgisayar ile talimatına göre doldurarak aday
tarafından imzalanmıs olarak getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane bos bırakılmayacak, ad
soyad, okul, cadde, sokak vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde
degisiklik yapılmayacaktır.
(k) Tükenmez ve siyah kursun kalem, silgi, kalemtıras.
(3) Mülakat esnasında yapılacak olan görüsme ile; adayın konusma yetenegi, ses tonu,
heyecan durumu, çok yönlü düsünme, davranıslardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler degerlendirilir.
(4) Degerlendirme 50 tam not üzerinden yapılır, 40 ve daha yukarı puan alanlar basarılı
kabul edilir. Yetersiz bulunan adaylar saglık kurulu raporu için sevk edilmezler.
10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Mülakat sınav sonuçları 2009 yılı Haziran ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde
yayınlanacak olup basarılı olan asıl ve yedek adaylara sınav sonuçları ayrıca yazılı olarak ta
bildirilecektir.
11. SAGLIK RAPORU iSLEMLERi
Basarılı olan asıl ve yedek adaylar; J. Gn. K. lıgı Personel Baskanlıgınca 2009 yılı Haziran ve
Temmuz ayları içerisinde “Jandarma Sınıfında Sözlesmeli Astsubay Olur” kararlı saglık raporu
almak üzere sınavlar esnasında tercih etmis oldukları tam tesekküllü askeri hastaneye sevk edilirler.
12. GÜVENLK SORUSTURMASI iSLEMLERi
Sınavların tüm asamalarında basarılı olan asıl ve yedek adaylar hakkında 2009 yılı Haziran –
Aralık ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik tahkikatları yaptırılır.
13. ÖN SÖZLESME YAPILMASI iSLEMLERi
a. Güvenlik sorusturması olumlu sonuçlanan ve sözlesmeli astsubay olur kayıtlı saglık raporu
alan asıl adaylara, egitim ögretim döneminin baslangıcından yaklasık 15 gün önce ön sözlesme
yapılmak üzere adayların adreslerine davet yazısı gönderilir. (muhtemelen Mayıs 2010 ayı
baslarında)
b. Asıl adaylardan kontenjan tamamlanamadıgı takdirde, yedek adaylar basarı sırasına göre
ön sözlesme yapılmak üzere davet edilir. Aday adayları, ön sözlesmenin yapıldıgı tarihten itibaren
aday adayı durumundan “Sözlesmeli Astsubay Adayı” statüsüne geçirilirler.

kaynak
25 Şubat 2009 22:13       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
Alıntı
KONTUM adlı kullanıcıdan alıntı

hangi sınavlara girmeliyim ve kaç puan gerekiyo

SÖZLESMELi ASTSUBAYLIK iÇiN KAYNAK BÖLÜM / PROGRAMLAR
Sözlesmeli astsubay (Bayan) temininde kaynak olarak kullanılacak lisans, önlisans ve meslek
yüksek okullarının bölüm ve programları TABLO-3 ve TABLO-4’te gösterilmis olup bu
bölüm/programlardan mezun olmus olmak ya da 01 Nisan 2009 tarihine kadar mezun olabilecek
durumda bulunmak zorunludur.
a. En az 4 yıl süreli lisans programlarına ait liste TABLO-3’te,
b. 2 Yıllık Önlisans / Meslek Yüksekokulu bölüm / programlarına ait liste TABLO-4’te
belirtilmistir.
-3-
c. TABLO-1’de belirtilen üniversiteler, TABLO-2’de belirtilen fakülte/yüksekokullar ile
TABLO-5’teki lise ve dengi okullardan mezun olmak, sözlesmeli astsubaylıga girmek için bir hak
teskil etmez. Bu tablolar, basvurularda istatistikî veriler elde etmek amacıyla düzenlenmistir. TABLO-
3 ve TABLO-4’te yer almayan programlardan mezun olan/olacak adaylar basvuruda
bulunamazlar.
ç. 2009 yılında lisans ve önlisans mezunu adaylardan Jandarma sınıfında 40, bando
sınıfında 2 olmak üzere toplam 42 sözlesmeli astsubay (bayan) temin edilecektir.
ordulu
5 Temmuz 2009 13:29       Mesaj #5
ordulu - avatarı
Ziyaretçi
ben 27 yaşındayım.liseyi dışardan bitirmek üzereyim.astsubay olmayı çok istiyorum. nasıl olacak beni bilgilendirirseniz sevinirim.sizce çokmu olanaksız gözüküyor benim bu hayalim ne dersiniz....
watashı
5 Temmuz 2009 15:57       Mesaj #6
watashı - avatarı
Ziyaretçi
ASTSUBAY OLABİLMENİZ İÇİN EN AZ İKİ YIL YÜKSEK OKUL MEZUNU OLMANIZ GEREKİYOR VE YAŞINIZDA BÜYÜK OLAMAZSINIZ YANİ
Misafir
28 Ağustos 2009 18:34       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben liseyi bitirmek üzereyim ast subay olmak istiyorum nasıl olabilirim bide sahil güvenlik yapabilirmiyim bi kız olarak
Misafir
28 Ağustos 2009 18:52       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

SÖZLESMEL ASTSUBAYLIK ÇN KAYNAK BÖLÜM / PROGRAMLAR
Sözlesmeli astsubay (Bayan) temininde kaynak olarak kullanılacak lisans, önlisans ve meslek
yüksek okullarının bölüm ve programları TABLO-3 ve TABLO-4’te gösterilmis olup bu
bölüm/programlardan mezun olmus olmak ya da 01 Nisan 2009 tarihine kadar mezun olabilecek
durumda bulunmak zorunludur.
a. En az 4 yıl süreli lisans programlarına ait liste TABLO-3’te,
b. 2 Yıllık Önlisans / Meslek Yüksekokulu bölüm / programlarına ait liste TABLO-4’te
belirtilmistir.
-3-
c. TABLO-1’de belirtilen üniversiteler, TABLO-2’de belirtilen fakülte/yüksekokullar ile
TABLO-5’teki lise ve dengi okullardan mezun olmak, sözlesmeli astsubaylıga girmek için bir hak
teskil etmez. Bu tablolar, basvurularda istatistikî veriler elde etmek amacıyla düzenlenmistir. TABLO-
3 ve TABLO-4’te yer almayan programlardan mezun olan/olacak adaylar basvuruda
bulunamazlar.
ç. 2009 yılında lisans ve önlisans mezunu adaylardan Jandarma sınıfında 40, bando
sınıfında 2 olmak üzere toplam 42 sözlesmeli astsubay (bayan) temin edilecektir.
4. BASVURU ÇN GEREKL KOSULLAR
a. Genel Kosullar
(1) T.C. vatandası ve BAYAN olmak.
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman asımına ugramıs, yahut para
cezasına çevrilmis veya ertelenmis hükümlülüklerine iliskin kayıtları adli sicilden çıkarılmıs olsa bile,
bir cürümden hükümlü bulunmamak veya sorusturma altında olmamak.
(3) Tutum ve davranısları ile yasa dısı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüsleri
benimsememis, bu gibi faaliyetlerde bulunmamıs veya karısmamıs olmak.
(4) Daha önceden çalıstıgı kamu kurum ve kuruluslarından ahlak veya disipline aykırı bir
nedenle çıkarılmamıs olmak.
(5) Yaptırılacak güvenlik sorusturmasından olumlu sonuç almak.
6-Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya baglı
kuruluslarında görev yapmamıs olmak.
(7) çisleri Bakanlıgını (J.Gn.K.lıgını) sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi
bir kamu veya özel kurulusa karsı hizmet yükümlülügü ile tazminat borcu olmamak ve kazandıgı
mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf degisikligi isteginde bulunmayacagını taahhüt etmek.
8-Yabancı uyruklu kisilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi
fotokopileri ile birlikte basvuru tarihleri arasında “Jandarma Okullar Komutanlıgı Sözlesmeli
Subay/Astsubay Kayıt-Kabul Komisyon Baskanlıgı 06835 Beytepe/ANKARA” adresine iadeli
taahhütlü olarak göndereceklerdir.
Bu durumdaki adayların müracaatlarının degerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi)
Gnkur.Bsk.lıgı tarafından yapılacaktır.
b. Ögrenim Durumu le lgili Kosullar
(1) Sözlesmeli astsubaylıga müracaat edebilmek için TABLO-3’te belirtilen en az 4 yıl
süreli lisans programlarından veya TABLO-4’te belirtilen Önlisans/Meslek Yüksekokulu Bölüm/
programlarından mezun olmak veya en geç 01 Nisan 2009 tarihine kadar mezun olabilecek durumda
olmak (Lise ve dengi okul mezunu adayların sözlesmeli astsubay (bayan) olarak müracaatları
kabul edilmez.)
(2) Ögrenimlerini yurt dısında bitirenlerden, diplomalarının denkligi Yüksek Ögretim Kurulu
(YÖK)’nca onaylanmıs olmak,
(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamıs olmak ve menfi
nitelikleri bulunmamak.
(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askeri ve sivil okullardan herhangi bir sebeple
çıkarılmamıs olmak.
-4-
c. Yas, Boy Uzunlugu ve Vücut Agırlıgı le lgili Kosullar
(1) Basvuru tarihi itibariyle düzeltilmemis nüfus kaydına göre 24 yasını doldurmamıs
olmak. (Bir üst yastan gün almamıs olmak.) (01 Subat 1985 ve daha sonra doganlar
basvurabileceklerdir.)
(2) Düzeltilmis nüfus kaydına göre yas ile ilgili kosulları saglamayan ancak
düzeltilmemis nüfus kaydına göre yas ile ilgili kosulları sagladıgı halde internet ortamında basvuru
yapamayan adaylar; Jandarma Okullar Komutanlıgı Sözlesmeli Subay / Astsubay Kayıt-Kabul
Komisyonu Baskanlıgının 0312 464 51 09 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları
halinde bu adayların durumları incelendikten sonra giris kosullarını tasıyan adaylar basvuru için
yönlendirileceklerdir. (Basvuru tarihi itibariyle düzeltilmemis nüfus kaydına göre giris kosulunu
tasımadıgı halde internet ortamında basvuru yapan ve sistem tarafından basvurusu kabul edilen
adayların bu durumları seçme sınavları veya sözlesme yapılması asamasında ortaya çıktıgında
bütün islemleri iptal edilecektir.)
(3) Herhangi bir hastalıga baglı olmama kosuluyla, en az 164 cm. boyunda ve asagıda
belirtilen boy- kilo degerleri arasında olmak. (Boy uzunlugu ayakkabısız olarak, agırlık ise spor
sortu/esofman ile ölçülür)
BOY (CM)
AGIRLIK ALT
SINIRI (KG)
AGIRLIK ÜST
SINIRI (KG)
BOY (CM)
AGIRLIK ALT
SINIRI (KG)
AGIRLIK ÜST
SINIRI (KG)
164 51 72 188 67 92
165 52 72 189 68 93
166 52 72 190 69 94
167 53 73 191 70 95
168 54 73 192 70 96
169 54 74 193 71 97
170 55 75 194 72 98
171 56 76 195 72 99
172 56 77 196 73 100
173 57 78 197 74 101
174 58 79 198 75 102
175 58 80 199 75 103
176 59 81 200 76 104
177 60 81 201 77 105
178 60 82 202 78 106
179 61 83 203 78 107
180 62 84 204 79 108
181 62 85 205 80 109
182 63 86 206 81 110
183 64 87 207 81 111
184 64 88 208 82 112
185 65 89 209 83 114
186 66 90
187 66 91
210 84 115
-5-
ç. Saglık le lgili Kosullar
(1) Genel vücut yapısı, agız, çene ve dis yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde
fazla miktarda çiçek bozuklugu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk,
kekemelik, ayagında düz tabanlık ve gözünde sasılık, renk körlügü vb. saglık kusurları bulunmamak.
(2) TSK Saglık Yetenegi Yönetmeliginde yazılı sözlesmeli astsubay adayları ile ilgili
gerekli saglık sartlarını tasımak ve sevk edilecegi tam tesekküllü askeri hastaneden “JANDARMA
SINIFINDA SÖZLESMEL ASTSUBAY OLUR” kayıtlı saglık raporu almak.
ç. Diger Kosullar
TSK’nde sivil memur veya isçi olarak görevli olup sözlesmeli astsubaylıga müracaat
edenler için sıralı sicil amirlerinden sözlesmeli astsubay olur kayıtlı nitelik belgesi almıs olmak
(TABLO-6). (Aday olarak seçilenlerden kıta veya kurumda üç ay görev yapmamıs olanların nitelik
belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda, adaya mülakata
gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.)
5. BASVURULARIN BASLANGIÇ VE BTS TARHLER
Basvuruların baslaması : 01 Subat 2009
Basvuruların sona ermesi : 01 Nisan 2009
6. BASVURMA SLEM NASIL YAPILACAKTIR
a. Basvurular için herhangi bir kılavuz form vb. doküman dagıtımı yapılmayacaktır. Basvurular,
Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. nternet ortamı dısında
dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak basvurular kabul edilmeyecegi gibi bu dilekçelere de cevap
verilmeyecektir.
b. Halen TSK’da (bayan sivil memur veya isçi olarak) görevli olup gerekli giris kosulların
tasıyan istekli adaylar da basvurularını Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinden yapacaklardır.
Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci asaması olan Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
sınavını kazanmaları durumunda, örnegi TABLO-6’da bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt’a
komutanlıklarındaki sicil amirlerine tanzim ettirerek hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde
mülakat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir.
7. BASVURULAR HANG DURUMLARDA GEÇERSZ SAYILACAKTIR
a. Adaylar tarafından Jandarma Genel Komutanlığı internet adresine girilerek, 01 Subat - 01 Nisan
2009 tarihleri arasında, beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen basvurular
geçici olarak kabul edilecektir.
b. Sözlesmeli astsubay basvuru ve giris kosullarını tasımadıgı halde bilerek yanlıs ve farklı
bilgiler vererek, sınavlara katılanlar veya giris sartlarını tasımadıgı sonradan tespit edilenler basarılı
olsalar dahi, bu durumlarının sınav veya kayıt kabul döneminin herhangi bir asamasında anlasılması
halinde tüm islemleri iptal edilip, haklarında yasal islem yapılacaktır.
8. BASVURU SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR
a. Jandarma Genel Komutanlığı internet ortamında yapılan basvuru sonrasında basvurusu kabul edilen
adaylar, basvurusunun kabul edildigine dair bilgisayar çıktısı dokümanı alabileceklerdir. Hiç bir
adaya basvurusunun kabul edildigine dair posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
b. Basvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile sınav tarihleri ve sınav
yerlerine iliskin bilgiler, 20 Nisan 2009 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde
yayınlanacaktır.
-6-9. UYGULANACAK SINAVLAR
Sınavlar üç asamalı olarak uygulanacaktır. Birinci asama Yazılı Sınavı, kinci asama Ön Saglık
Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testlerini, Üçüncü asama ise Mülakat Sınavını
kapsamaktadır.
a. Yazılı Sınav
(1) Yazılı sınav 17 Mayıs 2009 tarihinde ANKARA’da yapılacak olup, sınav merkezi, saati
ve sınav ile ilgili diger açıklayıcı bilgiler 20 Nisan 2009 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanlığı
internet adresinde yayınlanacaktır. Aday basvuru sayısına baglı olarak J.Gn.K.lıgı gerek gördügünde
Ankara dısında ayrıca baska merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.
(2) Yazılı Sınavda, sözlesmeli astsubay adaylarına asagıda yazılı Genel Kültür
konularından toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecektir.
(a) Sözel (Türkçe) ve sayısal yetenek
(b) nkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayatı, lke
ve nkılâpları)
(c) T.C. Anayasası
(ç) Tarih
(d) Milli Cografya
(e) Aktüel konulardan sorular sorulacaktır.
(3) Yazılı sınavda basarısız olan adaylar ikinci asama sınavlarına alınmayacaktır.
b. Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri :
Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri 31 Mayıs 2009 tarihinde
Jandarma Okullar Komutanlıgı Beytepe / ANKARA adresinde yapılacaktır. (Sınav sonuçları ile
basarılı olan adayların hangi komisyonda ve saatte sınava girecegi vb. diger açıklayıcı bilgiler, yazılı
sınavı müteakip bir hafta içinde Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde yayınlanacaktır )
(1) Ön Saglık Muayenesi;
(a) Yazılı sınavı kazanarak, Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme
testlerine gelen adayların, söz konusu testlere baslamadan önce giris kosullarında belirtilen boy ve
kilo kosullarını tasıyıp tasımadıkları ölçülür. Boy-kilo kosullarını tasımayan adaylar basarısız sayılır
ve fiziki kabiliyet testlerine alınmazlar.
(b) Ön saglık muayenesinde adaylar, giris kosullarında belirtildigi sekilde; genel vücut
yapısı, agız, çene ve dis yapısı düzgün olmak, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozuklugu,
çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayagında düz tabanlık
ve gözünde sasılık, renk körlügü v.b. saglık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi
tutulacaklardır.
(2) Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri;
(a) Yazılı sınavda basarılı olan adayların Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
Degerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belgeler:
(I) Sınav giris belgesi, (Yazılı sınavdan sonra Jandarma Genel Komutanlığı internet
adresinde yayınlanacak olan sınav sonuçlarına ait internet sayfa çıktısı)
(II) Nüfus cüzdanı,
(III) Yumusak uçlu kursun kalem, silgi ve kalemtras,
(IV) Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testi için esofman / spor sortu ve spor
ayakkabısı.
-7-
(b) Adaylara uygulanacak fiziki kabiliyet degerlendirme test konuları ile baraj degerleri
asagıda belirtilmistir. Belirtilen barajları geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanırlar.
3 000 m. Kosu : 23 dakika
Sınav : 5 Adet
Mekik (yardımsız) : 5 Adet
(c) Fiziki kabiliyet degerlendirme testlerinin yapılacagı günde saglık durumu itibariyle
testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık v.b.) sınavlara
kabul edilmezler.
c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler:
(1) Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testlerinde basarılı olan adaylar
04-05 Haziran 2009 tarihlerinde Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kıslası Anıttepe - Ankara
adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır.
(2) Ön Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testlerinde basarılı olan
adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya (cepli föy, plastik dosya v.b. içine
kesinlikle konulmayacaktır) içinde sınava giris belgesi en üstte olacak sekilde asagıda belirtilen
sırada takarak getirecekleri belgeler;
(a) Nüfus cüzdanı (Fotograflı ve aslı),
(b) Sınava giris belgesi. Yazılı sınavı kazanan adaylar için yazılı sınavdan sonra
Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde ilan edilen ve adayların hangi komisyonda spor testine
gireceklerinin yazılı oldugu nternet Sorgulama Sonuç Sayfası.
(c) Kendisine ait muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmuhaberi.
(ç) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve isçi olarak görev yapmakta olanlar için bir adet
nitelik belgesi. (Örnegi TABLO-6’dadır) Amirleri tarafından hazırlanmıs ve agzı kapatılmıs kapalı
zarf içinde.
(d) Vesikalık 6 Adet Renkli Fotograf. Belgelere yapıstırılanlar dısında 4,5x6 cm.
ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf agzı üste gelecek sekilde telli dosyaya takılacak,
arkalarına ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.
(e) Varsa son iki yıl içinde girilmis Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan)
ve TOEFL (bilgisayar tabanlı en az 210, internet tabanlı en az 84 puan) sınav sonuç belge asılları
veya noter onaylı suretleri.
(f) Varsa yüksek lisans, doktora yaptıgına iliskin belge asılları veya noter tasdikli
suretleri.
(g) Mezun oldugu Yüksekokul / Fakülteye ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
veya noter/ mezun oldugu okul müdürlügünce onaylı birer örnegi. Yıpranma ihtimaline karsı aslını
getirmek yerine onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir. Ögrenimlerini yurt dısında bitirenler
diplomalarının denkliginin Yüksek Ögretim Kurulu tarafından onayladıgına iliskin denklik belgesi
ekleyeceklerdir.
(g) lkögretim/ortaokul ve lise diplomaları ya da söz konusu okullardan alınacak
ögrenim durum belgelerinin aslı veya noter/okul müdürlüklerince onaylı birer örnegi,
(h) Nüfus cüzdan sureti / Fotokopisi Üç adet (Noter veya ilgili makamlarca onaylı,
fotograflı olacaktır.)
-8-
(ı) Anne, baba (vefat edenler hariç, bu durumda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnegi
eklenecektir) ve evli ise esine ait nüfus cüzdan sureti/fotokopisi. (1’er adet noter veya ilgili
makamlarca onaylı fotograflı olacaktır.)
(i) Adli sicil belgesi aslı (Es ve kendisine ait Cumhuriyet savcılıgından son üç ay
içinde alınmıs olacaktır.)
(j) Kisisel ve Aile Bildirim Çizelgesi Üç adet (Bu belge örnegi yazılı sınav
sonuçlarının açıklanmasından sonra Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde yayınlanacak veya Ön
Saglık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Degerlendirme Testleri için gelen adaylara elden verilecektir.
Adaylar bu belge örneginin çıktısını alacak ve daktilo/bilgisayar ile talimatına göre doldurarak aday
tarafından imzalanmıs olarak getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane bos bırakılmayacak, ad
soyad, okul, cadde, sokak vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde
degisiklik yapılmayacaktır.
(k) Tükenmez ve siyah kursun kalem, silgi, kalemtıras.
(3) Mülakat esnasında yapılacak olan görüsme ile; adayın konusma yetenegi, ses tonu,
heyecan durumu, çok yönlü düsünme, davranıslardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler degerlendirilir.
(4) Degerlendirme 50 tam not üzerinden yapılır, 40 ve daha yukarı puan alanlar basarılı
kabul edilir. Yetersiz bulunan adaylar saglık kurulu raporu için sevk edilmezler.
10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Mülakat sınav sonuçları 2009 yılı Haziran ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı internet adresinde
yayınlanacak olup basarılı olan asıl ve yedek adaylara sınav sonuçları ayrıca yazılı olarak ta
bildirilecektir.
11. SAGLIK RAPORU iSLEMLERi
Basarılı olan asıl ve yedek adaylar; J. Gn. K. lıgı Personel Baskanlıgınca 2009 yılı Haziran ve
Temmuz ayları içerisinde “Jandarma Sınıfında Sözlesmeli Astsubay Olur” kararlı saglık raporu
almak üzere sınavlar esnasında tercih etmis oldukları tam tesekküllü askeri hastaneye sevk edilirler.
12. GÜVENLK SORUSTURMASI iSLEMLERi
Sınavların tüm asamalarında basarılı olan asıl ve yedek adaylar hakkında 2009 yılı Haziran –
Aralık ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik tahkikatları yaptırılır.
13. ÖN SÖZLESME YAPILMASI iSLEMLERi
a. Güvenlik sorusturması olumlu sonuçlanan ve sözlesmeli astsubay olur kayıtlı saglık raporu
alan asıl adaylara, egitim ögretim döneminin baslangıcından yaklasık 15 gün önce ön sözlesme
yapılmak üzere adayların adreslerine davet yazısı gönderilir. (muhtemelen Mayıs 2010 ayı
baslarında)
b. Asıl adaylardan kontenjan tamamlanamadıgı takdirde, yedek adaylar basarı sırasına göre
ön sözlesme yapılmak üzere davet edilir. Aday adayları, ön sözlesmenin yapıldıgı tarihten itibaren
aday adayı durumundan “Sözlesmeli Astsubay Adayı” statüsüne geçirilirler.

kaynak

Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

SÖZLESMELi ASTSUBAYLIK iÇiN KAYNAK BÖLÜM / PROGRAMLAR
Sözlesmeli astsubay (Bayan) temininde kaynak olarak kullanılacak lisans, önlisans ve meslek
yüksek okullarının bölüm ve programları TABLO-3 ve TABLO-4’te gösterilmis olup bu
bölüm/programlardan mezun olmus olmak ya da 01 Nisan 2009 tarihine kadar mezun olabilecek
durumda bulunmak zorunludur.
a. En az 4 yıl süreli lisans programlarına ait liste TABLO-3’te,
b. 2 Yıllık Önlisans / Meslek Yüksekokulu bölüm / programlarına ait liste TABLO-4’te
belirtilmistir.
-3-
c. TABLO-1’de belirtilen üniversiteler, TABLO-2’de belirtilen fakülte/yüksekokullar ile
TABLO-5’teki lise ve dengi okullardan mezun olmak, sözlesmeli astsubaylıga girmek için bir hak
teskil etmez. Bu tablolar, basvurularda istatistikî veriler elde etmek amacıyla düzenlenmistir. TABLO-
3 ve TABLO-4’te yer almayan programlardan mezun olan/olacak adaylar basvuruda
bulunamazlar.
ç. 2009 yılında lisans ve önlisans mezunu adaylardan Jandarma sınıfında 40, bando
sınıfında 2 olmak üzere toplam 42 sözlesmeli astsubay (bayan) temin edilecektir.

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ben liseyi bitirmek üzereyim ast subay olmak istiyorum nasıl olabilirim bide sahil güvenlik yapabilirmiyim bi kız olarak

...
Misafir
7 Eylül 2009 09:06       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
2009-2010 bayan astsubay alımı varnı? varsa kaç bayan alınacak
Misafir
16 Eylül 2009 23:00       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
BEN ASTSUBAY OLMAK ISTIYORUM BU YIL OSS GIRCEM AMA TEK PROBLEMIM BOYUM 1.55 ASTSUBAY YUZUMDE FELAN IZ YOK KILOMDA YERINDE AMA BOY 1.64 KESINMI 1.64 OLMAK SARTMICevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç