Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Aralık 2013  Gösterim: 33.649  Cevap: 13

İntiharın dinde yeri nedir?

mhr54
5 Ağustos 2009 21:14       Mesaj #1
mhr54 - avatarı
Ziyaretçi
mesela ben intihar ettim ahirette sonsuz olarak cehenneme mi tabi olacam yada buna en yakın cevap nedir acaba?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Alıntı
mhr54 adlı kullanıcıdan alıntı

mesela ben intihar ettim ahirette sonsuz olarak cehenneme mi tabi olacam yada buna en yakın cevap nedir acaba?

İNTİHAR

Insanın kendisini öldürmesi. Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine "intihar" denir. Intihar Allah'ın yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu yüzden de büyük günahlardandır. Insana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur.
Sponsorlu Bağlantılar

Intihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet ve hadislerle sabittir.

Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir" (en-Nisa', 4/29). Ayette, fiilen cana kıyma anlamı yanında, Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle kendisine yazık etmek, ahiret hayatını mahvetmek anlamı da vardır (Ibn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'anı'l-Azım, Istanbul 1985, II, 235).

Amr b. el-As (r.a), Zâtu's-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için, su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır. Durumunu Hz. Peygamber'e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş ve Resulullah (s.a.s) Amr'ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre, 124; Ahmed b. Hanbel, IV, 203).

Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, Iman, 144).

Intihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır. Cündüb b. Abdullah'tan Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı. Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti. Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50).

Hayber Gazvesi sırasında büyük fedakârlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği Hz. Peygamber tarafından haber verilmişti. Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan Huzâî Eksüm, Kuzman'ı izlemiş ve O'nun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak intihar ettiğini görmüştür (Buhârî, Kader, 5, Rikâk, 33, Meğâzî, 38, Cihâd, 77; Müslim, Iman, 179; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarıh, X, 266 268). Kuzman'ın ölüm şekli Allah Resulu'ne iletilince şöyle buyurmuştur: "Insanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir. Öyle kimseler de vardır ki, cehennemliklere ait kötü işler yaparlar, halbuki kendileri cennetliktir" (Buhâri, Kader, 5, Rikâk, 33; Müslim, Iman, 179).

Intihar edenin uhrevî cezası, intihar şekline uygun olarak verilir. Hadis-i şeriflerde "Kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir" (Buhâri, Cenâiz, 84). "(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur)" (Buhârî, Cenâiz 84),

"Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker" (Müslim, Iman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b. Hanbel, II, 254, 478).

Islâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, üzerine cenaze namazı da kılınır. Hayber Gazvesinde intihar eden Kuzman'ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de, cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur. Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur. Ancak bunun için, intihar edenin son anda mü'min sıfatını taşıması ve intiharın helâl olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır (Kâmil Miras, a.g.e, X, 270).

Hz. Peygamber'in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir. Ancak bu olay, intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir. Nitekim Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, terc. A. Davudoğlu, Istanbul 1970, II, 276-277). Imam Ebû Yusuf'a göre, intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz.

Sonuç olarak, beden Cenâb-ı Hakkın insanoğluna verdiği en büyük emanettir. Bu emaneti, ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar korumak gerekir. Bunun için de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar sabır göstermesi İslam'ın amacıdır. Aksi halde intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünen kişi, hemen intikal edeceği kabır ve daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır. Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir. Çünkü, ruh bedende kaldıkça Allah'tan ümit kesilmez. Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Kulun Allah'a yönelmesi ve O'ndan yardım istemesi, sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıçnoktasını teşkil eder. Yüce yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder. Çünkü O'nun her şeye gücü yeter. O'na dayanan da güç kazanır.

islam fıkhı ansiklopedisi

Ama siz bu hatayı anladıysanız Allah'ın izniyle tövbe edin berat kandili bugün belki bağışlanırsınız.Yüce rabbim bağışlayandır.


Misafir tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
5 Ağustos 2009 21:59       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Intiharin dinimizdeki yeri
Insanlar için bazi haklar vardir ki, onlar tabii ve fitridirler. Her insan dogarken bunlarla beraber dogar. Allah teala, bunlari her insana esit surette vermistir. Yasama hakki ve hürriyet de iste bu haklardandir. Bir insan için tabii olan bu haklara, ne baskasinin, ne de bizzat kendisinin tecavüz etme hakki yoktur.
Bunun için dinimizde baska birinin hayatina tecavüz etmek, canina kasdetmek büyük günahtir. Çünkü katil bu hareket ile hem baskasinin tabii bir hakkina tecavüz etmis, hem de kendi hürriyetini yok etmis olur.
Baskasinin hayatina tecavüz nasil haram ise, dogrudan dogruya kendi hayatina kasdetmek de öylece haramdir. Bunun için sebebi ne olursa olsun, intihar haramdir. Dinen ve ahlaken kötü bir harekettir. Intihar eden bir adamin “can benim degil mi, bana kim karisabilir?” demege hakki yoktur.
O hayati ondan geri almak, ancak o hayati ona bagislayanin hakkidir. Intihar eden bir adam, ahlak kanunlarina isyan etmis, ahlaki inkar etmistir. Çünkü biz yalniz kendimiz için degil, bulundugumuz toplum için de yasariz. Cemiyete faydali olmak sosyal bir borçtur. Halbuki intihar eden bir adam, cemiyetteki vazifesinden kaçiyor demektir.
Insanin bu dünyadaki vazifesi kendisini yükseltmek ve daha yüksek bir hayata hazirlanmak, çoluguna, çocuguna, içinde yasadigi cemiyete karsi sorumlu oldugu vazifeleri yapmak ve bu ugurda yerine göre dayanilmasi güç sikintilara katlanmaktir. Halbuki intihar eden bir adam bütün bu vazifelerini birakip kaçmistir. Kendisine aid olmayan bir hakka tecavüz etmistir.
Bunun içindir ki, intihar etmek, ahlak kanunlarina karsi gelmektir. Herhangi bir sebeble kendini öldürmege kalkmak, hükmü kadere itaat etmemekten ve Allaha itimatsizliktan ileri gelir. Bu ise en büyük günahtir.
Kendini öldürmege kimin ne hakki var? Ona hayati kim verdi? Hayatini kendi mi kazandi? Sana hayati kim verdi ise, onu vakti gelince yine o alacak, hak onundur. Kendisini öldüren bir adam Allahin isine karisiyor, onun verdigini begenmiyor demektir.
Peygamber efendimiz herhangi bir sebeple kendisini öldürenlerin cehennemlik oldugunu haber veriyor. Hayata hürmet hepimiz için en kutsi bir vazifedir.
Dinimize göre, her ne sartta olursa olsun düsmanin her türlü iskencesine ve tecavüzüne bile maruz kalinsa, kendini ve yakinlarini öldürmesi caiz degildir.
Dinin emirlerinden uzaklastikça, bütün insanlarin, geçimsizlik, sefalet, iskence, sikinti ile kivrandiklari görülmektedir. Fen aletleri, teknoloji, akillara hayret verecek sekilde ilerledigi halde, dünyadaki huzursuzlugun, insanliktaki sikintinin azalmadigi, hatta arttigi göze çarpmaktadir.
Istisnalar hariç, genel olarak imansiz veya imani zayif olan intihar eder. Müslüman, intihari düsünmez. Çünkü intihar, bir çare, bir kurtulus degil, aksine tarifi imkansiz azaplara kendini atmak demektir. Intihar etmek, küfre yakin çok büyük günah oldugu için, ölürken dayanilmaz acilara maruz kalinir.
Ölüm acisi, sanildigi gibi bir an degildir. Intihar edince, ahirette de daha büyük acilara girilir. Ahiret sikintilari dünya sikintilari gibi degildir. Çok agirdir. Dünya sikintilarina dayanamayip intihar eden, ölüm acisina ve ahiret sikintilarina nasil dayanir?
Intihar eden, dirilene kadar intihar acisini duyar. Adam öldürmek büyük günahtir. Kendini öldürmek ise, daha büyük günahtir. Kur’an-i kerimde “Kendinizi öldürmeyin!” (Nisa 29) buyuruldu. Hadis-i seriflerde de intihar siddetle yasaklanmaktadir. Bütün bunlari bilen akli basinda bir Müslüman birakin intihar etmeyi, böyle bir düsünceyi aklina bile getiremez!.

kaynak

Misafir
19 Ekim 2009 23:15       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kenidi öldüren kesin sonsuza kadar cehennemde mi kalıyo net cevap merak ediyorum...
Misafir
12 Ağustos 2012 10:04       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kendini asan bir kimse kıyamet gününe kadar çok azap görürmü ?
Misafir
12 Ağustos 2012 10:09       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kendini asan kımse kıyamet gunune kadar nasıl azap görür
Misafir
22 Kasım 2012 15:26       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bazen Şeytan insanı öyle bir yerinden yakalar ki size butun heryseyi umursamaz hale getirir. Bu durumdan sizi ancak Allah c.c kurtarabilir. Bu öyle bir vaziyettir ki ne ana baba degeri kalır gozunuzde ne para ne pul, ne kardes, ne de evlat. Yalnız Allah merhamet ettigi kullanırını bu durumdan kurtarır, Benim başıma geldi aynısı tecrubeyle sabittir. Bu durumun modern tıbtaki adı Agır deprasyondur fiziki hiç bir nedenle ortaya cıkmaz ve bilimsel hiç bir acıklaması yoktur tahminler hariiç. Bu durumu insan kendi bile anliyamiyor o kadar geniş zamana yayılıyorki fark ettirmiyor. Namaz kılarken ölümü insannın aklına gtiriyor ve fark etmiyorsunuz taki iyleşene kadar. Bu seytanın son kozudur ve bana gore en guclusudur. Bu durumu bize fark ettriren Allah c.c olacaktır, Biz Allahın yardımı anladıgımız zaman kurtuluruz. Allah c.c merhameti en bol olandır. İtiharda kesinlikle zor bir sınavdır. Biz bu sınava maruz kalanları iman vesilesi ile küçümseyerek ve yahutta bizim olmanayan cehhennemler korkutarak deil, Allahın merhametini hatırlatarak yardımcı olabilirz
Misafir
10 Şubat 2013 02:14       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Peki hocam diyelim ki doğalgaz ile kendimizi uykudayken zehirleyip öldürdük,ahirette bunun cezası ne olur?
10 Şubat 2013 11:21       Mesaj #9
_EKSELANS_ - avatarı
Üye
İslâm'da intihar niye günahtır?

İntihar, İslâm'ın haram kıldığı büyük günahlardan birisidir. Bir Müslümanın kendi kendisini öldürmesi, başka birisini öldürmesinden daha büyük bir cinayet ve günahtır. Bu sebeble âlimler, intihar edenin cenaze namazını kılınır mı, kılınmaz mı şeklinde ihtilâfa bile düşmüşlerdir. Bu ihtilâf, başkasını öldüren katil hakkında yoktur. Katilin cenaze namazı kılınır.

hnedimm42
6 Mayıs 2013 18:43       Mesaj #10
hnedimm42 - avatarı
Ziyaretçi
evet günah intihar etmek ya yasadıkların anlatılamayacak kadar kötüyse ve hatırladıkca ALLAH dan uzaklasıyorsan.lütfen bir cevap manevi olarak zor durumdayım. ölüm bana O günahı unutturacak gibi geliyor bilmiyorum zorrrrrrrrr ALLAH hepimizi affetsinDaha fazla sonuç:
İntiharın dinde yeri nedir?

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç