Arama

Yönetim şekilleri nelerdir, hangi ülkeler hangi yönetim şeklini kullanır? - Sayfa 2

En İyi Cevap Var Güncelleme: 25 Nisan 2016 Gösterim: 63.283 Cevap: 38
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Nisan 2011       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sosyal ödevim var lütfen doğru birşey yazın
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Nisan 2011       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Saltanat = Fransa , İspanya önceden Mısır ve Babil = Bütün siyasi kuvvet ve nüfusun , hiç kimseye karşı sorumlu olmayan bir şahısta toplanması rejimi.

Sponsorlu Bağlantılar
CUMHURİYET= Fransa , İngiltere , İspanya , İtalya , Yunanistan , Şili , Güney Kore , Türkiye = Egemenliğin halka ait olduğu devlet biçimidir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Nisan 2011       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya arkadaş bana hangi ülkede oldugunu söyleyin yeter!!!!
misafir - avatarı
misafir
Ziyaretçi
26 Nisan 2011       Mesaj #14
misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen cevabı 1 veya 2 dakika içinde yollayın nolur
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Mayıs 2011       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Demokrasi , bütün üye yada vatandaşların, organizasyon yada devlet politikasını şekillendirmede eşit haklara sahip olmuş olduğu bir yönetim biçimidir. Yunancada dimokratia yani halk zümresi kelimesinden türemiştir. Türkçeye ise fransızca bir kelime olan democratie kelimesinden gelmiştir. Genellikle devlet yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır. Ancak üniversitelerde, şirketlerde ve bazı sivil kurumlarda demokrasi ile yönetilir.Temel nitelikler Msn Happy

Demokraside egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu egemenlik hakkını milletvekilleri aracılığıyla kullanmaktadırlar. Yöneten kişiler ellerindeki gücü millettren alırlar.
Demokraside hürriyet ve eşitlik esas maddelerdir. Hürriyet özelliği, başka birisine zarar vermeden istenilen herşeyi yapabilmektir. Demokraside bütün insanlar hür ve özgürdür. İnsanlar serbest düşünme ve düşüncelerini açıklayabilme hakkına sahiptir.
Eşitlik ise, herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların kanunlar önünde eşit haklara sahip olmasıdır. Hiç kimsede din, dil, ırk vs. gibi ayrım yapılmaz.
Dünyada görülen yönetim şekilleri Msn Happy
• Totalitarizm

Küçük bir politik grubun önemli bütün yetkileri tekelinde toplayarak, demokratik olmayan bir biçimde, devletçilikle ve sıkı bir denetim rejimiyle toplumu yönetmesi akımı ve uygulamasıdır.


• Teokrasi

Yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarına ilişkin bütün devlet gücünün, ancak ilâhî kaynaklı olması halinde meşruiyet ve hukukîlik kazanacağını savunan ve bu gücün sadece Tanrı'nın yeryüzündeki vekiller tarafından kullanılabileceğini öngören teoriyi ifade eder.• Federasyon

Birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, gene aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları. Bu devlet içinde yaşayan çeşitli uluslar da büyük bir özerklik içinde ama aynı devlet içinde dışarıya karşı birliklerini bozmadan yaşamlarını sürdürebilirler.

• Konfederasyon

Bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğudur. Konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir.

Konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nispette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamıyla korurlar.

• Monarşi

Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır.

• Oligarşi

Sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler.

• Doğrudan Demokrasi

Doğrudan hükümet de denilen doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi tipidir. Doğrudan demokraside devlet için gerekli olan bütün kararlar, yurttaşlar topluluğu tarafından aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat alınırlar. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla doğrudan demokrasi sistemi, demokrasinin ideal anlamına en yakın olan sistemdir.

• Temsili Demokrasi

Demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler (milletvekilleri) aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır. Genellikle nüfusu yüksek ülkelerde kullanılır.

• Mutlakiyet

Bir hükümdarın kayıtsız şartsız idaresi altında bulunan hükümet şeklidir. İdareyi elinde bulunduran mutlak hâkimdir ve kimseye hesap vermez. İktidar miras yoluyla alınabildiği gibi seçimle de olabilir.

• Despotluk

Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimidir.

• Meşrutiyet

Hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimidir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Mayıs 2011       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
monarşi bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidiMsn Happy
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Mayıs 2011       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hangi ülkelerde kullanıldığı
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Mayıs 2011       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yhabn hangi ülkenin hangi yönetim şekli ile yönetildiğini arıyorum =(
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Mayıs 2011       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

japonya yonetim sekli ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum

soruma cevap verin.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Mayıs 2011       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya ben dünyadaki yönetim şekillerinin şu anda görüldüğü ülkeleri arıyorum lütfen yardım edin çok acele lazım Msn Sad

Benzer Konular

16 Nisan 2013 / best10 Siyasal Bilimler
14 Nisan 2011 / duygu arıcı Cevaplanmış
10 Mayıs 2014 / Misafir Soru-Cevap
27 Nisan 2010 / Misafir Cevaplanmış