Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 30 Mayıs 2015  Gösterim: 55.696  Cevap: 4

Erozyonun etkileri ve erozyonu önleme yolları nelerdir?

Misafir
10 Nisan 2010 19:33       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Erozyona neler sebep olur, erozyona karşı alınacak önlemler nelerdir, erozyon ile mücadele nasıl olur.?
EN İYİ CEVABI siflali verdi
EROZYONUN ETKİLERİ

Erozyon bir doğa afetidir ve etkileri acımasızdır. Doğa afetlerinin önüne geçmek ise ancak alınacak tedbirlerle mümkündür. Eğitsel içerikli yayınlar ve halkı bilinçlendirme çalışmaları erozyon ve diğer doğal afetlerin önüne geçmemizde, büyük bir adım olacaktır.
Sponsorlu Bağlantılar
Erozyonun bir çok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerin birleşmesi ise, dünyadaki hayatın sona ermesi anlamına gelmektedir. Bu etkiler maddeler halinde incelenecek olursa;
1. Verimli tarım alanları azalır.
2. Toprağın verimi düşer ve çölleşme olur.
3. Doğal afetlere zemin hazırlar. (toprak kayması, çığ v.b)
4. Orman alanlarını azaltır.
5. Doğal hayvan türlerini azaltır.
6. Verimlilik azalır.
7. Hayvancılık yapılamaz hale gelir.
8. Barajlar alivyonlarla dolar ve barajlar yok olma tehlikesi yaşar.
9. Erozyon bitki örtüsünü bitirir. Bitki örtüsünün olmayışı ise, toprağın yok olması demektir. Toprak ise, yağmur ve kar sularını emendir. Yani her şey mükemmel bir zincir gibi birbirine bağlıdır ve bu zincirin halkalarından bir tanesinin kopuşu, hayatın bitmesi anlamına gelmektedir.
EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?Doğal dengeyi yeniden tesis etmeliyiz. Öncelikle orman varlığımızı kalite ve miktar olarak iyileştirmeli, genel alanımızın % 26'sı civarında olan ormanlarımızı % 30'ların üzerine çıkarmalıyız. Hayvan otlatmayı kontrollü yaptırmalıyız. Ahır hayvancılığını özendirmeliyiz. Meraları ıslah etmeliyiz. Yanlış arazi kullanmayı önlemeliyiz. Milletçe el ele vererek fidan dikmeliyiz. Unutmamalıyız ki ormanlarımız toprağı koruyan, su kaynaklarını geliştiren, havayı temizleyen yapısıyla milli servetimizdir. Korursak kendini yeniler, gelişir. * Erozyon kontrol çalışmaları tek bir kuruluşun, şahsın çalışmaları ile önlenemez. Birlikten güç doğar ilkesi bu çalışmalar için de geçerlidir. Bir havzada faaliyet gösteren tüm kuruluşların ve halkın birlikte hareketi ile erozyon önlenir.

AĞAÇLANDIRMA ve EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün

katkıları ormanlık sahalarda, orman rejimine alınan sahalarda aldığı tedbirler ve diğer kuruluşlarla birlikte ortak projeler üreterek olmaktadır.

* Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Baş Mühendilikleri ve Ağaçlandırm Mühendilikleri ile çalışmalar öncelikle yamaç arazilerde yapılmaktadır.

YAMAÇ ARAZİ ISLAH ÇALIŞMALARI

Teras: Yamaç arazi çalışmalarında öncelikle teraslama çalışmaları gelmektedir. Belirli aralıklarda ve uygun boyutlarda tesviye eğrilerine paralel toprağın işlenmesidir. Teraslar yapıldığı yere ve şekline göre isimlendirilmektedir.

Mera Tipi Teras: Mera sahalarında yüzeysel akışı önleyecek, hayvanların geçişine mani olmayacak şekil ve aralıkta tesis edilirler.

Gradoni Teras
: Fidan dikmek, yüzeysel akışı önlemek için yamaç arazilerde açılan en ekonomik teraslama şeklidir.

Hendek Tipi Teras
: Yine fidan dikmek, yüzeysel akışı önlemek için, fazla yamaç suyu olan yerlerde tesis edilen teras tipidir.

Akılcı Tip Teras
: Fazla gelen yamaç sularını dere yataklarına göndermek için açılan teraslardır.

Örme Çit
: Yerleşim yerlerini tehdit eden gevşek yapılı yamaçlarda toprağı stabil hale getirmek ve ağaçlandırmak için yapılan çalışmalardır.

Çalı Takviyeli Teras
: Gevşek yapılı yamaçlarda terasların dayanıklılığın arttırmak için yapılan çalışmalardır.

Otlandırma
: Sarp ve gevşek yapılı yamaçlarda, sığ topraklı yerlerde yüzeysel akışı önlemek veya zarar vermeyecek düzeye indirmek üzere yapılan erozyon kontrolu çalışmalarıdır. Ot örtüsünün hem yağmurun darbe tesirini hem de yüzeysel akışı azaltıcı bir rolü vardır. Erozyon kontrolu çalışmalarında mutlaka önem verilmelidir.

Canlandırma Kesimi
: Sürgün veren ağaç türlerinin kök ve kütüklerini sürgün vermeye zorlamak üzere yapılan çalışmalardır.

Mera Islah Çalışmaları
: Kapalılığı bozulmuş, dejenere olmuş otlak sahaların otlatma planlaması, gübreleme, teraslama çalışmaları ile yapılan erozyon önleyici ve ot üretimini artırıcı çalışmalardır.

MERA ISLAH ÇALIŞMALARI

Yamaç arazi çalışmaları ile birlikte yürütülen çalışamalarımızdır.
  • Amaç: Suların yataklarında sebep olduğu taban ve kıyı oyulmalarını önlemektir. Dere içlerinde belirli sıklıkta ve şekilde yapılan bu enine objeler ile derelerde denge meyili sağlanarak, suların hızı azaltılıp oyma ve aşındırma niteliği ortadan kaldırılarak rusubat akışı önlenmekte derenin ekseni istikametine akması sağlanmaktadır. Enine objelerin arkalarının dolmasını takiben yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.
  • Kuru Duvar Eşik: Harç kullanmadan duvar örmeye elverişli taşların olduğu yerlerde, hesaplanan aralıklarda tesis edililer.
  • Harçlı Islah Sekileri: Kurutaş duvarlarının yeterli olmayacağı yerlerde, hesaplanan aralıklarla ve 1,50 - 2,00 m'den yüksek olmamak şartı ile inşa edilirler.
  • Canlı Eşikler: Yeterli taşın bulunmadığı yerlerde azami 1,00 m. yükseklikte kazık çalı demetleri, örme materiyali olarak kullanılan dallarla yapılan, oyulmayı önleyici çalışmalardır.
RUZGAR EROZYONUNA KARŞI ÇALIŞMALARIMIZ
  • Amaç: Kumulların, tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini istilasının önlenmesidir.
  • Ön Kumul Tespiti ve Fiziki Stabilizasyonu: Rüzgar istikametine dik ve birbirine paralel yapılan cansız perdelerle kumun 3 - 5 metre yüksekliğinde bir yığın teşkil etmesinin sağlanmasıdır. Bu kumul üzerinde yapılan perdeler yüksekliğin 8 - 10 katı mesafedeki alanı rüzgarlardan koruyabilmektedir.
  • Ön Kumulun Biyolojik Stabilizasonu ( Devamlı Tedbirler ): Yöreye uygun çok yıllık otsu bitkiler, çalılar ve yalancı akasya, kıbrıs akasyası, fıstık çamı, okaliptüs, dağ selvisi, akasya gibi ağaç türleri ile kumulların devamlı olarak hareketsiz hale getirilmesidir.
  • Koruyucu Orman Kuşakları: Tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini rüzgarın zararlı etkisinden ve kumul istilasından korumak için 30 - 60 m. genişlikte 20 - 50 ağaç sırasından oluşan, sırtlarda, su kesimlerinde teis edilen ormanlardır.
  • Rüzgar Perdeleri: Tarım alanlarını korumak amacı ile 1- 10 ağaç sırasından, hakim ruzgar istikametlerine dik, birbirine paralel belirli aralıklarda tesis edilen ağaç ve çalılardan oluşan perdelerdir.

!!BİR TEŞEKKÜR YETER!!

Son düzenleyen Finn and Jake; 30 Mayıs 2015 16:04 Sebep: iç başlık düzeni


siflali tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
25 Mayıs 2011 18:05       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden mahrum kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan muhtelif müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.

TEMA nın erozyonla mücadeleye bu kadar ehemmiyet vermesinin altında, erozyonun ülkemizin hayat koşullarını olumsuz etkileyecek kadar büyük 1 tehlike olması yatmaktadır. aşınma, Türkiyenin besin açısından kendine kafi 1 ülke olmasını tehlikeye düşürmektedir. Ülkemizin topraklarının % 73ü şiddetli aşınma tehlikesine maruzdur. Rüzgar ve yağmur, verimli toprakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yataklarına ve denizlere taşımaktadır. Ülke yüzeyinden 1 yılda kaybedilen toprak miktarı yaklaşık bir.4 milyar tondur. yalnızca tarım alanlarından kaybedilen verimli toprak miktarı ise yaklaşık 500 milyon ton/yıldır. Bu topraklarla ile mineral ve organik nesne de kaybedilmektedir. Türkiyenin kimyevi gübrelere ayırdığı yıllık kaynağın 4.5 trilyon lira olduğu düşünülürse, ekonomik kaybın büyüklüğü daha net anlaşılabilir. Erozyonla kaybedilen 1 farklı kıymet ise sudur. Kaybolan toprak yüzünden bütün sene yaklaşık 50 milyar m3 yağış depolanamamaktadır.

Erozyon toplumsal sorunların artmasına da yol açmaktadır. hatalı arazi kullanımı, tarım alanlarının verimini azaltmaktadır. Doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı ortadan kalkan insanların, kentlere göçmekten farklı seçeneği kalmamaktadır. Köyden kente göç ise, alt yapının yetersiz olduğu kentlerdeki ekonomik ve toplumsal sorunları daha da ağırlaştırmaktadır.

Barajlar ve yeraltı suları da, erozyonun etkilerinden nasibini almaktadır. Yerinden kopup giden topraklar, baraj göllerini doldurarak su depolama hacimlerini azaltmakta ve barajların ömrünün kısalmasına niçin olmaktadır. aşınma sonucunda toprağın altındaki ölü tabaka (ana kaya) ortaya çıkmaktadır. Faydalı toprak katmanlarını kaybeden arazilerde çölleşme başlamaktadır. NASAnın yaptığı 1 araştırmaya göre, erozyonun şiddetlenerek sürek etmesi halinde Türkiyenin büyük 1 bölümü 55 sene sonraları çöl olacaktır. Toprakları çölleşen 1 ülkenin esas sorunları, açlık, sussuzluk, işsizlik ve iç göç olacaktır.

Erozyonun Zararları

Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı dizi toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır.

Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar.

Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine niçin olurken, gelirin azalması ve iş olanağının daralması sonucunu doğurur. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı dizi toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır.

Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır.

Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi birlikte ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge sonucunda, vahim boyutlarda doğal varlık kaybedilerek ekonomik zarara uğratır.

Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı 1 yüzey, kar ve yağmur sularını emmemediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve devamlı bi şekilde beslenemez.

Kaybedilen toprak örtüsünün tekrardan oluşması için binlerce sene gerekir.
Erozyona Neden Olan Faktörler :
Sel sularının vadilerdeki tarlaları, bağları, bahçeleri söküp götürmesi bir faciadır. Yamaçlar ve vadileri bu hale sokan erozyonun sebepleri şöyle sıralanabilir;
· Arazinin Çok Engebeli ve Eğimli Olması
· Bitki Örtüsünün Tahrip Edilmesi (ormanların yok edilmesi).
· İklimin Etkisi
· Meraların aşırı otlatılması (meraların tahrip edilmesi).
· Yanlış Ekim Yapma
· Orman Yangınları ve Kaçak Ağaç Kesimleri
· Başıboş Keçi: (Fundalıkların ve özellikle yeni yetişen ormanların baş düşmanı keçidir)
· Kökleme: (Kökleme, fundalıktan ve ormandan, ağaçları kesmek ve köklerini söküp çıkararak o yeri tarla haline sokmaktır.)
· Toprağın aşırı işlenmesi (yanlış kullanımı).
· Toprağın eğime paralel sürülmesi.
· Ani su taşkınları.
· Yağışların düzensiz olması.
· Yamacın eğim ve uzunluğu.
· Toprak yapısı
· Dağınık ve düzensiz yerleşme.
Yukarda maddeler haline getirdiğimiz nedenlerden dolayı erozyon oluşur. Buda, arazinin doğal dengesinin bozulmasına ve tarımsal alanlarda verim kaybına neden olmakta ve şehirlere göçü hızlandıran sebeplerin başında gelmektedir.
Erozyonu önlemenin yada en aza indirmenin belli başlı yöntemleri;
· Bitki örtüsü korunmalı, çıplak araziler ağaçlandırılmalıdır.
· Tarla açma gibi nedenlerle ormanlar tahrip edilmemelidir.
· Nadas alanları azaltılmalı, nöbetleşe ekim yaygınlaştırmalıdır.
· Meraların ve otlakların aşırı otlatılması önlenmelidir.
· Barajların ve göllerin su toplama alanları ağaçlandırılmalıdır.
· Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığı geliştirilmelidir.
· Araziler eğim doğrultusunda değil, eğime dik olarak sürülmelidir.
· Rüzgarların etkili olduğu alanlara rüzgarın hızını kesecek engeller yapılmalıdır.
· Eğimli araziler aşırı işlenmemelidir.
· Ürünler hasat edildikten sonra anız örtüsü yakılmamalıdır.
· Akarsu yatakları ıslah edilmelidir.
· Erozyonla mücadele ile ilgili olarak halk eğitilmelidir.
· Eğimli alanlardaki tarım alanları, eğim yönünde sürülmeli.
· Arazinin envanteri(ormanlık alan,otlaklık alan,tarım v.b) çıkarılmalı.
· Doğal dengesi bozulmuş alanlar, bilimsel çalışmalar yapılarak ağaçlandırılmalı. Bu amaçla okullarımıza uygulamalı ders konmalı.
· Elinde tarım arazisi bulunan halkımız eğitimden geçirilerek,hem kendi hem de ülke çıkarlarına yönelik tarımsal faaliyetler yapması sağlanmalı.
· Bu amaçla kurulmuş (TEMA gibi) vakıf ve dernekler desteklenmeli, yenilerinin kurulması teşvik edilmeli ve milyonlarca öğrencimizin bu gibi kuruluşlarda aktif olarak görev alması sağlanmalıdır.
Görüldüğü gibi erozyon felaketi aza indirilebilir bir doğa olayıdır. Ancak ülkemizde TEMA vakfından başka her hangi bir kurum yada kuruluş tarafından ciddi bir çalışma yapılmamaktadır.
Misafir
12 Nisan 2014 08:11       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Erozyon toprak kaymasıdır ağaç dikilerek önlenebilir
ÇOKTEŞEKKÜREDEN
30 Mayıs 2015 15:35       Mesaj #5
ÇOKTEŞEKKÜREDEN - avatarı
Ziyaretçi
İYİ AMA ÇOK AZ EROZYONA KARŞI ÇOK AZ ÖRNEK VERİLMİŞ


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç