Arama

Çözünme nedir, örnek verir misiniz?

Güncelleme: 1 Aralık 2014 Gösterim: 25.292 Cevap: 16
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Aralık 2010       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çözünme nedir?çok merak ediyorum.
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ocak 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çözünme çözünmek eylemi.2.bir sıvıyla maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturulacak biçimde karışması
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Mart 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, homojen karışım oluşturması olayına çözünme denir. çözünme örnekleri : su ya şeker atıp karıştırırsanız çözünme olur
MayebeOneDay - avatarı
MayebeOneDay
Ziyaretçi
29 Mart 2011       Mesaj #4
MayebeOneDay - avatarı
Ziyaretçi
Çözünme Olayı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. O halde bir madde bir başka madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir.
Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/kimya/16024-cozunme-nedir.html#post118640

Bu bölümde, maddelerin çözünmesi olayının yönü, çözünme miktarları ve çözünmedeki enerji davranışları incelenmektedir.

Bir katı madde, bir sıvı madde içerisine atılmış ve bir miktarı çözünmüş olsun. Bu katı maddenin sıvı içerisinde çözünmesi halinde, katıya çözünen ve sıvı maddeye de çözücü denir. Her çözünme olayında az veya çok enerji alış verişi olur. Çözünme Entalpisi adı verilen bu enerji endotermik veya ekzotermik olabilir. Bu enerji değeri bize maddenin nasıl ve ne kadar çözünebileceği hakkında bir yargı verebilir.

Moleküler Maddelerde Çözünme

Moleküler yapılı bileşiklerde moleküller arası etkileşim kuvvetleri vardır. Çözünme olayı sırasında bu kuvvetlerin kırılması gerekir. Gerek çözücü ve gerekse çözünen maddedeki bu kuvvetlerin kırılabilmesi için bir miktar enerji harcanır. Kırılan bağlar sonucu serbest kalan tanecikler, farklı türler ile yeniden etkileşime girerler. Bu durumda yeni bir bağ oluşumu gerçekleşebilir. Yeni bağ oluşumu da ekzotermik bir olaydır.
Hem çözücü taneciklerinin hem de çözünen taneciklerinin serbest kalması için H1 ve H2 kadar enerji harcanıyor. Çözünme ile taneciklerin birbirini sarması sırasında H3 kadar bir enerji de dışarı veriliyor. Eğer dışarı verilen enerji harcanan enerjiden büyükse, çözünme ekzotermik, değilse endotermiktir. Bu bilgiler bize maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünmeyeceği de anlatır. Örneğin; Olay ekzotermik ise bir çözelti oluşur. Aynı şekilde çözücünün ihtiyaç duyduğu enerji küçükse yine çözelti oluşur. Tersi durumda maddeler birbiri içerisinde karışamaz ve çözelti oluşturamaz. Bunun yanında, bu türden maddelerin kimyasal bağ yapılarının benzerliği de çok önemlidir. Yani, molekül yapıları birbirine benzeyen maddeler birbirini çözerken, molekül yapıları farklı maddeler birbiri içerisinde dağılamaz ve çözelti oluşturamaz. Örneğin, su ile yağlı boya birbiri içerisinde karışmazken, tinerin içerisinde boya kolayca dağılabilmektedir.

İyonik Maddelerin Çözünmesi
İyonik yapılı maddelerin çoğunluğu katıdır. Bu maddelerin bir başka çözücü içerisinde çözünebilmesi için bu katı örgünün kırılması gerekir. Örneğin yemek tuzunun su içerisindeki çözünmesi olayını göz önüne aldığımızda; NaCl taneciklerinin oluşturduğu kristal yapının Na+ ve Cl- iyonlarının ayrılması ile kırılması söz konusudur. Bu şekilde bir miktar enerji alarak kırılan bu örgü ile serbest kalan iyonlar içinde bulunduğu su molekülleri ile elektrostatik etkileşim ile hidratlaşarak sarılırlar ve yeniden zıt yüklü taneciklerin birleşmesine izin vermez. Bu durumda yemek tuzu su içerisinde çözünmüş olur. Hidratlaşma sırasında bir miktar enerji dışarı verilir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Aralık 2012       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çözünme nedir? örnek verirmisiniz
sade - avatarı
sade
VIP hazan
6 Aralık 2012       Mesaj #6
sade - avatarı
VIP hazan
Çözünme-çözelti nedir? Örnek verebilir misiniz?Çözelti. İki ya da daha fazla kimyasal maddenin, bir sıvı içersinde, herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir

Diğer bir deyişle, bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, homojen karışım oluşturması olayına çözünme, elde edilen karışıma da çözelti denir.

Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden genellikle çok olanına çözücü, az olanına da çözünen denir. Doğada birçok çözücü ve çözünen madde vardır. Bilinen en iyi çözücü sudur. Birçok katı, sıvı ve gaz maddeler suda çözünürler. Çay, deniz suyu, kola, mürekkepli su, alkollü su vb. çözeltiye örnek verilebilir. Çözünme erime ile karıştırılmamalıdır.

Çözünme
Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. O halde bir madde bir başka madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Aralık 2012       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çözeltiye örnek verebilirmisiniz
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Aralık 2012       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çözünme çekelme tepkimleri nedir acill!
_EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
21 Aralık 2012       Mesaj #9
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye
Asit-baz tepkimeleri ve redoks tepkimelerinin çoğunluğu gibi çökelme tepkimeleri de sulu çözeltideki tepkimelerdendir. Sodyum klorürün sulu çözeltisi ile gümüş nitratın sulu çözeltisi karıştırılırsa, beyaz peynir görünümünde bir çökelme gözlenir. Çökeltiyi oluşturan madde gümüş klorürdür. Gümüş klorür suda az çözündüğü için iyonları (gümüş ve klor iyonları) buluşunca hemen çökelme gözlenir. Bu tepkimenin denklemi şöyledir:...


.....[
Konunun devamı için tıklayınız]
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Aralık 2013       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yardım eden 3 örnek lazımm!!

söylerseniz çok mutlu olurum

Benzer Konular

14 Mart 2017 / ben_ben_ben Soru-Cevap
17 Aralık 2013 / Misafir Soru-Cevap
9 Nisan 2015 / Misafir Cevaplanmış
5 Aralık 2016 / Misafir Cevaplanmış
22 Aralık 2014 / Misafir Cevaplanmış