Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 68.319|Cevap: 6|Güncelleme: 30 Ekim 2013

Asur İmparatorluğu (Asurlular)

TheGrudge
16 Eylül 2006 12:12   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Asurlular, aslen Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Aşur/Asur (Qalat Şarqat) şehri ve çevresinde yaşayan bir Sami toplulukken özellikle MÖ 2000 sonrası doğu-batı arası global ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eskiçağ halkıdır. Başkentleri Ninova'dır. Mutlak monarşi ile yönetilmişlerdir.
İlkçağda, Ortadoğu'nun en büyük imparatorluklarından birinin merkezi olmuştur. MÖ. 2. binyıl'ın başından itibaren özellikle Anadolu'da koloniler kurmuş, Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Asur ülkesi, önceleri Babil'e, MÖ 2. binyılın büyük bölümü boyunca Mitannilere bağımlı kalsalar da MÖ 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış ve Fırat'a kadar topraklarını genişleterek buralara yerleşmişlerdir. Daha sonra Mezopotamya'da, Anadolu'nun güneydoğusunda, zaman zaman da Suriye'nin kuzeyinde büyük güç kazanmışlardır.

800px C4B0C59Ftar kapC4B1sC4B1

Sponsorlu Bağlantılar
Ama I. Tukulti-Ninurta'nın ölümünden (M.Ö. 1208) sonra gerileme dönemine girdi. M.Ö. 11. yüzyılda I. Tiglat-Pileser zamanında kısa süre yeniden eski gücüne kavuştuysa da, bunu izleyen dönemde hem Asur Krallığı, hem de düşmanları, yarı göçebe Aramilerin akınlarıyla yıprandı. M.Ö. 9. yüzyılda Asur kralları sınırlarını yeniden genişletmeye başladılar; MÖ 8. yüzyılın ortasından MÖ 7. yüzyılın sonuna değin III. Tiglat-Pileser, II. Sargon (Şarrukin) ve Sinahheriba (Sanherib) gibi güçlü kralların önderliğinde Basra Körfezinden Mısır'a kadar uzanan toprakları egemenlikleri altında birleştirerek günümüzde Yeni Asur İmparatorluğu olarak adlandırılan bir imparatorluk kurdular.
Son büyük Asur kralı, Asurbanipal'di. Aurbanipal, Elâm'ı geçerek buranın halkını yok etmiştir.

800px C4B0C59Ftar kapC4B1sC4B12

Bu dönemde sanatta büyük bir gelişme olduğu bilinmekteyse de, hükümdarlığın son yılları ve M.Ö. 627'deki ölümünü izleyen dönemin olayları karanlıkta kalmıştır. Asur Krallığı M.Ö. 612-609'da Keldanilerin ve Medlerin
ortak saldırılarıyla yıkıldı.
İmparatorluğun çökmesiyle birlikte Asur halkı da tarihi kayıtlardan silinir. Son olarak Harran ve çevresinde yaşadıkları bilinmmekle birlikte kayıtlarda yeralmasa da eski imparatorluk topraklarında daha sonraki yüzyıllarda da yaşamlarını sürdürdükleri ve zamanla bölgenin diğer halkları içinde eriyip gittikleri aşikardır.
Zalimlikleri ve savaştaki atılganlıklarıyla tanınan Asurlular, anıtsal yapılar da bıraktılar. Ninive, Asur, Kalah (Nimrud), Dur Şarrukin (Horsâbad) ve başka yerlerde bulunan kalıntılar, Asurların mimarîdeki ustalığını göstermektedir.
Günümüzde bazı Süryani toplulukları Asurluların soyundan geldiklerini iddia etmektedirler.

Asur Kralları
Bu sayfa ilk zamanlardan itibaren Asur Krallarını listelemektedir. Kayıp tarihler için Babil kronolojisi ile senkronize olarak hazırlanmıştır.
Krallar için aşağıda verilen tarihlerde M.Ö. 1420 ile M.Ö. 1179 arasındaki hükümdarlık süreleri sorunludur, tarihleme hangi Asur Kral listesine öncelik verildiğine göre değişmektedir. Bu döneme ait aşağıda verilen kral listesi Asur Kral Listesi B ve C baz alınarak hazırlanmıştır. Bu listelerde Ninurta-apal-Ekur ve Ashur-nadin-apli üç yıl hükümdarlık yapmış gözükmektedirler. Geleneksel Asur Kral Listesi A’ya dayanan bir liste Ninurta-apal-Ekur’a 14 yıl ve Ashur-nadin-apli’ye 4 yıl hükümdarlık süresi vermektedir.
M.Ö. 1179 ile M.Ö. 912 arasındaki tarihler de M.Ö. 911’den sonraki tarihler kadar güvenilir olmasa da, pekçok Asur bilimci tarafından mutabık kalınan tarihlerdir. Asur döneminin sonlarının tarihlenmesi çözülememiş bir konudur. Çünkü M.Ö. 649 sonrasına ait bir liste mevcut değildir.

Çadırlarda yaşayan krallar

 • Ikunum (?)
 • Tudiya (MÖ 2500)
 • Adamu
 • Yangi
 • Suhlamu
 • Harharu
 • Mandaru
 • Imsu
 • HAR-su
 • Didanu
 • Hana
 • Zuabu
 • Nuabu
 • Abazu
 • Belu
 • Azarah
 • Ushpia (MÖ 2020)
Atalarımız olan krallar
 • Apiashal, Ushpia’nın oğlu
 • Hale, Apiashal’ın oğlu
 • Samani, Hale’nin oğlu
 • Hayani, Samani’nin oğlu
 • Ilu-Mer, Hayani’nin oğlu
 • Yakmesi, Ilu-Mer’in oğlu
 • Yakmeni, Yakmesi’nin oğlu
 • Yazkur-el, Yakmeni’nin oğlu
 • Ila-kabkaba, Yazkur-el’in oğlu
 • Aminu, Ila-kabkaba’nın oğlu
Eponimleri yok edilen krallar (?)
 • Sulili, Aminu’nun oğlu
 • Kikkia (MÖ 2000-MÖ 1985)
 • Akiya (MÖ 1985-MÖ 1970)
 • Puzur-Ashur I (MÖ 1970-MÖ 1960)
 • Shallim-ahhe (MÖ 1960-MÖ 1945)
 • Ilushuma (MÖ 1945-MÖ 1906, güney Mezopotamya’ya yayıldı)
Eski Asur Dönemi
 • Erishum I (MÖ 1906-MÖ 1867)
 • Ikunum (MÖ 1867-MÖ 1860)
 • Sargon I (MÖ 1860-MÖ 1850; Nimud tapınağı/kalesinde hükmetti)
 • Puzur-Ashur II (MÖ 1850-MÖ 1830)
 • Naram-Sin (MÖ 1830-MÖ 1815)
 • Erishum II (MÖ 1815-MÖ 1809)
 • Shamshi-Adad I (MÖ 1809-MÖ 1781)
 • Ishme-Dagan I (MÖ 1780-MÖ 1741)
 • Mut-Ashkur (MÖ 1730-MÖ 1720)
 • Rimush (MÖ 1720-MÖ 1710)
 • Asinum (MÖ 1710-MÖ 1706)
 • Anarşi (MÖ 1706-MÖ 1700)
  • Assur-dugul "hiçbir kralın oğlu değildir, hükümdarlığa uygun değildir"
  • Assur-apla-idi (hiçbri kralın oğlu olmayan ilk kral)
  • Nasir-Sin
  • Sin-namir
  • Ibqi-Ishtar
  • Adad-salulu
  • Adasi
 • Belu-bani (MÖ 1700-MÖ 1691)
 • Libaia (MÖ 1690-MÖ 1674)
 • Sharma-Adad I (MÖ 1673-MÖ 1662)
 • Iptar-Sin (MÖ 1661-MÖ 1650)
 • Bazaia (MÖ 1649-MÖ 1622)
 • Lullaia (MÖ 1621-MÖ 1618)
 • Shu-Ninua (MÖ 1615-MÖ 1602)
 • Sharma-Adad II (MÖ 1601-MÖ 1598)
 • Erishum III (MÖ 1598-MÖ 1586')
 • Shamshi-Adad II (MÖ 1567-MÖ 1561)
 • Ishme-Dagan II (MÖ 1561-MÖ 1545)
 • Shamshi-Adad III (MÖ 1545-MÖ 1529)
 • Ashur-nirari I (MÖ 1529-MÖ 1503)
 • Puzur-Ashur III (MÖ 1503-MÖ 1479)
 • Enlil-nasir I (MÖ 1479-MÖ 1466)
 • Nur-ili (MÖ 1466-MÖ 1454)
 • Ashur-shaduni (MÖ 1454)
 • Ashur-rabi I (MÖ 1453-MÖ 1435)
 • Ashur-nadin-ahhe I (MÖ 1435-MÖ 1420)
 • Enlil-nasir II (MÖ 1420-MÖ 1414)
 • Ashur-nirari II (MÖ 1414-MÖ 1407)
 • Ashur-bel-nisheshu (MÖ 1407-MÖ 1398)
 • Ashur-rim-nisheshu (MÖ 1398-MÖ 1390)
 • Ashur-nadin-ahhe II (MÖ 1390-MÖ 1380)
Orta Asur Dönemi
 • Eriba-Adad I (MÖ 1380-MÖ 1353)
 • Ashur-uballit I (MÖ 1353-MÖ 1317)
 • Enlil-nirari (MÖ 1317-MÖ 1307)
 • Arik-den-ili (MÖ 1307-MÖ 1295)
 • Adad-nirari I (MÖ 1295-MÖ 1263)
 • Shalmaneser I (MÖ 1263-MÖ 1233)
 • Tukulti-Ninurta I (MÖ 1233-MÖ 1196)
 • Ashur-nadin-apli (MÖ 1196-MÖ 1193)
 • Ashur-nirari III (MÖ 1193-MÖ 1187)
 • Enlil-kudurri-usur (MÖ 1187-MÖ 1182)
 • Ninurta-apal-Ekur (MÖ 1182-MÖ 1179)
 • Ashur-Dan I (MÖ 1179-MÖ 1133)
 • Ninurta-tukulti-Ashur (MÖ 1133)
 • Mutakkil-nusku (MÖ 1133)
 • Ashur-resh-ishi I (MÖ 1133-MÖ 1115)
 • Tiglath-Pileser I (MÖ 1115-MÖ 1076)
 • Asharid-apal-Ekur (MÖ 1076-MÖ 1074)
 • Ashur-bel-kala (MÖ 1074-MÖ 1056)
 • Eriba-Adad II (MÖ 1056-MÖ 1054)
 • Shamshi-Adad IV (MÖ 1054-MÖ 1050)
 • Ashur-nasir-pal I (MÖ 1050-MÖ 1031)
 • Shalmaneser II (MÖ 1031-MÖ 1019)
 • Ashur-nirari IV (MÖ 1019-MÖ 1013)
 • Ashur-rabi II (MÖ 1013-MÖ 972)
 • Ashur-resh-ishi II (MÖ 972-MÖ 967)
 • Tiglath-Pileser II (MÖ 967-MÖ 935)
 • Ashur-Dan II (MÖ 935-MÖ 912)
Yeni Asur Dönemi
 • Adad-nirari II (MÖ 912 – MÖ 891)
 • Tukulti-Ninurta II (MÖ 891 – MÖ 884)
 • Ashur-nasir-pal II (MÖ 884 – MÖ 859)
 • Shalmaneser III (MÖ 859 – MÖ 824)
 • Shamshi-Adad V (MÖ 822 – MÖ 811)
 • Adad-nirari III (MÖ 811 – MÖ 783)
  • Semiramis, vekaleten, (MÖ 811 – MÖ 805)
 • Shalmaneser IV (MÖ 783 – MÖ 773)
 • Ashur-Dan III (MÖ 773 – MÖ 755)
 • Ashur-nirari V (MÖ 755 – MÖ 745)
 • Tiglath-Pileser III (MÖ 745 – MÖ 727)
 • Shalmaneser V (MÖ 727 – MÖ 722)
Asur Kral Listesi olarak bilinen dökümanının sonu; bundan sonraki krallar liste düzenlendikten sonra hükümdarlık yapmışlardır.
 • Sargon II (MÖ 722 – MÖ 705)
 • Sennacherib (MÖ 705 – MÖ 681)
 • Esarhaddon (MÖ 681 – MÖ 669)
 • Ashurbanipal (MÖ 669 – MÖ 631 ya da MÖ 627)
 • Ashur-etil-ilani (MÖ 631/MÖ 627 – MÖ 623) (631-627 yılları arasında babası Ashurbanipal yerine vekillik yapmıştır)
 • Sin-shumu-lishir (MÖ 623)
 • Sin-shar-ishkun (MÖ 623 – MÖ 612)
MÖ 612’de, Asur başkenti Nineveh Babillilerin eline geçti; Mısır’lılar tarafından desteklenen Asurlu bir general Harran’dan Asur yönetimini birkaç yıl daha sürdürdü. Bu kişi Ashur-uballit II idi.
 • Ashur-uballit II (MÖ 612- MÖ 609)

Diğer Konular:
1 Eylül 2008 23:49   |   Mesaj #2   |   
sedat sencan - avatarı
VIP VIP Üye
Asur’lular gaddar oldukları gibi garip geleneklere sahiptiler.
Suriye’yi alıp Akdeniz’e ulaştıklarında,söylentiye göre kral,üstünde işlemeli elbisesi olduğu halde kollarını suya soktu ve bir köpekbalığını öldürdü.
MÖ.877 tarihinde bir Asur kralı silahlarını Akdeniz’in sularına daldırıp ıslattı.
Sponsorlu Bağlantılar
Savaş,devletin en önemli gelir kaynağı idi.
Yenilgiye uğrattıkları devletleri haraç vermeye zorladıkları gibi onların bağlılığını çeşitli şekillerde göstermelerini istiyorlardı.
Örneğin Med’ler Asur kralına giydirilmiş güzel köpekler gönderdiler.
Asur’lular,yüzlerce yıl Sümer ve Babil ile ilişkide oldukları halde onların bilim ve sanatlarından hiç etkilenmediler.
Değer verdikleri büyüklük ve özgürlük sadece zor ve şiddet hareketleridir.
Mükemmel hayvan kabartmaları ve mükemmel hayvan heykelleri yapmışlardı,ama bu çabaları sanatsal inceliklerinden değil,yırtıcılığı ululamış olmalarından ileri geliyordu.
Ninova’daki saray ve tapınakları duvar resimleri ile süslüydü.
Fildişi,sandal ağacı,mermer ve bazaltlarla bezenmiş saray salonları zenginliğin ihtişamını yansıtırdı.
Ama bu zenginliğin kaynağı sadece savaştı,ve bu sanat eserlerinin konusunu oluşturuyordu.
Üstelik bu sanatı yendikleri ülkelerden alıyorlardı.
Bütün ihtişam Asur’luların kendi emekleri değildi.
Herşey cinayet ve yağma ile sağlanmıştı.
Asur’luların en iyi bildikleri şey,savaşmaktır.
Her türlü savaş aracını geliştirmede ustaydılar.
Kıyıcılıkları masallara geçecek nitelikteydi.
Savaş teknikleri tam bir yakıp yıkma üzerine kuruluydu.
Yırtıcılıkları da kan dökücülükleri de her zaman uyguladıkları bir siyasetti.
Vahşetin en yüksek noktası düşünüş tarzlarının temeliydi ve yenik düşenlerin tamamen yok edilmesine yönelikti.
Sitelerin yağma edilmesi,site halkının kılıçtan geçirilmesi ve ezici vergiler sadece bir başlangıçtı.
İnsanların boynu belli bir yöntemle vurulurdu.
Kesilmiş insan başları ve insan derileri kral sarayının duvarlarını süslerdi.
Her savaştan sonra binlerce savaş esiri ateşe atılır veya diri diri duvarlara gömülür ya da kazığa oturtulurdu.
İnsanların öldürülmeden önce derilerinin yüzülmesi de olağan uygulamalarıydı.
Köylülerin bilekleri,dudakları ve dilleri kesilirdi.
Bir keresinde düşman kralı Ninova’ya getirilmiş,çenesi bir köpek zincirine bağlanarak sokaklarda sürüklenerek öldürülmüştü.
Asur’luların amacı düşman toplumların büyük ölçüde kökünü kazımak ve sağ kalanların intikam alma olanağını yok etmekti.
Bunun için ölümden kurtulmuş olanlar yığınlar halinde yurtlarının dışına sürülürdü.
Asur kralı Asurbanipal kendinden önceki bütün krallardan daha kültürlü,daha hoşgörülü ve bağışlayıcı olmakla birlikte MÖ.666 yılında Mısır’ı yağma edip halkı kılıçtan geçirdi.
Köyler yakılıp yıkılır,yerle bir edilir,ağaçlar kesilip devrilirdi.
Bir başkaldırma olursa kral,o bölgenin bu kez olduğu gibi yok edilmesini emrederdi.
*
Asur’lulara karşı özgürlüklerine kavuşma hareketi Med’lerde başladı.
Dejones haraç ve vergilerini öderken halkı gizlice örgütlüyordu.
Daha sonra General Keyaksar bu çabaya devam etti.
Halkı örgütlediği gibi ordusunu sabırla oluşturuyordu.
Kendisi Asur okullarında askeri eğitim aldığı için orduyu Asur usullerine göre hazırlıyordu.
General Keyaksar komutasındaki birlikler isyan ettikten sonra Asur ordularını üst üste yenmeye başladı.
Ancak Asur kralı İskit’lerden yardım istedi.
Bunun üzerine Keyaksar geri çekildi.
Ama kısa süre sonra Asurbanipal ölünce Asur’da iç karışıklık başladı.
General Keyaksar komşularından aldığı yardımla tekrar Asur’un üzerine yürüdü ve Ninova’yı kuşattı.
Yeni kral,ailesi ile birlikte kendini alevler içinde kalan sarayına attı.
MÖ.612 yılında Ninova yıkılıp ortadan kaldırıldı.
Yıkıntıları hiçkimse tarafından onarılmadı.
Bütün Asur devleti diğer halkların sevinç duyguları içinde yıkıldı.
Yenilen Asur halkı,birlikte varolmalarını sağlayacak özkültüre sahip olmadığı için dağıldı.
Misafir
3 Ocak 2010 21:33   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
asur imparatorluğu aslen kuzey ırakta,ta dicle kıyısındabulunan asur(Qalatşarqat)şehri ve çevresindeyaşıyan bir SAMİ toplulukken özellikle(M.Ö.2000)sonrası doğu-batıarası global ticaretten faydalanarak ve gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eski çağ halkı başkentleri(NİNOVE)
Daisy-BT
15 Haziran 2010 22:17   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Asurlar :
 • Asur. Ninova önemli sitelerdir.
 • Ölüm cezaları işkence ile yerine getirilirdi.
 • Çeşitli ticaret kolonileri kurmuşlardır
 • İlk atlı birliği kurmuşlardır.
 • Kültepe yerleşim harabeleri günümüze kadar gelmiştir. Yazılı döneme ışık tutar.
 • Kitabeler hazırlamışlardır. (Yıllık)
 • Çivi yazısını kullanmışlardır.
 • Anadolu' ya yazıyı taşımışlardır
Daisy-BT
21 Mayıs 2011 11:03   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Asur Devleti

Sponsorlu Bağlantılar
İ. Ö. 3 bin yıllarından İ.Ö. 612 yılına kadar, merkezi Mezopotamya'da Asur bölgesi olmak üzere Önasya'da hüküm süren devlet.

Devleti Sami kökenli Asurlular kurdu. Mezopotamya'ya anavatanları olan Arabistan Yarımadası'ndan göç etmişlerdi. Önceleri Sümerlere bağlı olarak yaşadılar, İ.Ö. 3 binlerde bağımsızlıklarını kazandılar. Tarihin tanıdığı en zalim imparatorluklardan biridir. Asurlular yönettikleri ülkeleri ellerinde tutabilmek için egemenlikleri altındaki uluslara tam bir terör politikası uyguladılar. Sonunda Medler ile birleşen Babillilerin ve diğer ulusların ayaklanmalarıyla yıkıldılar.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

ATEŞLİ...
21 Kasım 2011 19:42   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ASURLULAR'IN BAŞKENTİ NİNOVA (NİNEVE) 'DİR. KARLLARI 2.SERGON'DUR. ASLEN KUZEY IRAK'TA DİCLE NEHRİNİN KIYISINDA BULUNUR
30 Ekim 2013 15:15   |   Mesaj #7   |   
[WoL]bL - avatarı
VIP -Dream is Destiny-
Ninova: Yaklaşık İÖ 725'te Asur İmparatorluğu'nun başkenti olan Ninova, çok geçmeden görkemli bir yerleşim merkezi durumuna geldi. Dicle Irmağı'nın sağ kıyısında. bugünkü Musul kentinin karşısında kuruluydu. Aslında, aynı yerde uzun yıllar varlığını sürdürmüş küçük bir kent bulunuyordu. Ama Ninova'yı önemli bir kent durumuna getiren İÖ 705'te tahta çıkan Sinahheriba oldu. Kentin nasıl savunulacağını planlayan Sinahheriba ayrıca tapınakları onartıp genişletti ve güzel saraylar yaptırdı.
Londra'daki Brisit Museum'da korunan pek çok belge ve buluntudan, Ninova'nın en parlak dönemine ilişkin bir fikir edinilebilir. Kentin yapımında tuğla ve çiniler ya da uzağındaki dağlık bölgeden getirilmiş taşlar kullanılmıştı. Kenti çevreleyen tuğla duvarın 25 km uzunluğunda olduğu söylenir. Krallık sarayı insan başlı kanatlı boğalar. aslanlar ve kanatlı sfenksler gibi garip heykellerle süslenmiş. duvarları da kabartmalarla donatılmıştı.
Ninova'nın belki de en önemli yapısı, İÖ 7. yüzyılın ortalarında hüküm süren Asurbanipal',n yaptırmış olduğu kütüphaneydi. Tüm tapınak ve türbelerden toplanan on binlerce kil tablet bu kütüphanede saklanıyordu.
Sponsorlu Bağlantılar
Asurbanipal'in İÖ 627'de ölümünden sonra Ninova'nın görkemi sonra erdi. İÖ 612'de Medler ve Babilliler'in saldırısına uğrayan kent yerle bir oldu. Öyküsü sonraki yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan bu kentin bir zamanlar ne kadar görkemli bir yer olduğu, arkeologların kente ilişkin kayıtları ve payı kalıntılarını bulmalarıyla anlaşıldı.Temel Britannica

Daha fazla sonuç:
asurlular

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç